Participarea României la schema de finanţare internaţională NATO a Institutului Von Karman

La data de 4 februarie 2014 a fost aprobat Ordinul privind participarea României la schema de finanţare internaţională NATO a prestigiosului Institut Von Karman pentru dinamica fluidelor, organizaţie educaţională şi ştiinţifică internaţională non-profit înregistrată în Belgia. Importanţa participării României la această schemă de finanţare este legată de avantajele oferite de statutul unic pe care Institutul Von Karman îl are în prezent ca instituţie academică şi de cercetare avansată. Institutul Von Karman reprezintă un real interes îndeosebi prin alternativa pe care o oferă la programele academice şi de cercetare ale Uniunii Europene, cât şi cu privire la extinderea colaborării în programele Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).

Avantajele participării pot fi evaluate pentru trei tipuri de activităţi:

  1. Participarea la activităţile de cercetare specifice NATO desfăşurate în cadrul Institutului Von Karman
  2. Participarea la programele academice implementate în cadrul institutului Von Karman
  3. Accesul la programele de pregătire speciale desfăşurate în cadrul Institutului Von Karman.

Pentru sistemul românesc de cercetare, această participare va oferi în principal posibilitatea integrării în activităţi de cercetare în programe NATO, precum şi accesul la o infrastructură unică de cercetare. De asemenea, programele academice ale Institutului Von Karman sunt recunoscute la cel mai înalt nivel pe plan mondial.

Prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică nr. 43/4.02.2014, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este desemnată să acţioneze ca punct focal în România pentru schema de finanţare internaţională NATO a Institutului Von Karman pentru Dinamica Fluidelor. În acest sens, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti va oferi informaţii referitoare la oportunităţile oferite de Institutul Von Karman tuturor celor interesaţi, va organiza evenimente de informare şi va promova Schema de finanţare internaţională NATO a Institutului Von Karman în România.

Mai multe informaţii despre institutul Von Karman pot fi obţinute la adresa: https://www.vki.ac.be//.

 

Poziţie liberă la Institutul Von Karman

 

În cadrul proiectului european FP7 ITN „ANADE” (Advances in Numerical and Analytical Tools for Detached Flow Prediction), Institutul Von Karman recrutează un tânăr cercetător pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare în cadrul grupului de Aeroacustică. Cercetarea vizează domeniul aeroacusticii computaţionale (în special abordări hibride), metode numerice, zgomot aerodinamic şi domenii colaterale. Sunt aşteptaţi candidaţi cu studii de master în domeniul ingneriei şi experienţă în dinamica fluidelor, acustică şi moelare numerică.

Mai multe informaţii sunt disponibile la adresa:

https://www.vki.ac.be/index.php/home-v16/job-opportunities/483-vki-open-positions-early-stage-researchers-phd.