Studii


Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere in Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) au la bază prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 404/2003, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de masterat, Legii nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă şi Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS) nr. 3855/17.05.2010, privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011.

In anul universitar 2010-2011, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, organizează concurs de admitere pentru următoarele forme de învăţământ superior: