Studii Postdoctorale

Burse postdoctorale POSDRU 2009

  Domenii de cercetare pentru desfasurarea activitatii in cadrul proiectelor pentru burse postdoctorale

Adresa site proiect : http://plone.cempdi.pub.ro/BursePostDoctoraleID62557

  Lista bursierilor postdoctorali proiect EXCEL

  Lista bursierilor postdoctorali proiect NANOMAT

Şcoli postdoctorale

  Caracterizarea analitica a bioststemelor REDOX in vederea manipularii si aplicarii practice a acestora

Director proiect: Prof.dr.ing. Gabriel-Lucian Radu

Catedra de Chimie Analitica si Analiza Instrumentala, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

  Modelarea, simularea si experimentarea micro si nanoimplantarii chimice in structuri vegetale poroase

Director proiect: Prof.dr.ing. Dobre Tanase

Catedra Inginerie Cimica, Facultatea de Chimie Aplicata si stiinta Materialelor

  Materiale nanocompozite cu matrice polimera

Director proiect: Prof.dr.ing. Iovu Horia

Catedra Tehnologia Substantelor Organice si Compusilor Macromoleculari, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

  Noi materiale si nanostructuri pentru prevenirea si minimizarea impactului mediului asupra ciclului vietii

Director proiect: Prof. Meghea Aurelia

Catedra Tehnologia Substantelor Anorganice si Protectia Mediului, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

  Electronoica organica. Tehnologii, noi dispozitive, modele si circuite

Director proiect:Prof. Dr. Ing. Anton Manolescu

Catedra Dispozitive, Circuite si Aparate Electronice, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

  Circuite integrate VSLI mixte de joasa tensiune si mica putere cu performante superioare destinate prelucrarii inteligente a semnalelor si reducerii consumului de energie

Director proiect: Prof. Dr. Ing. Anca Manolescu

Catedra Dispozitive, Circuite si Aparate Electronice, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

  Aplicatii ale analizei fractale in prelucrarea imaginilor

Director proiect: Prof.dr.ing. Radu Dobrescu

Catedra Automatica si Informatica Industriala, Facultatea de Automatica si Calculatoare