Marți, 13 Martie 2018 17:18

Fulbright Student Award – burse pentru anul academic 2019-2020

banner_Fulbright_001

Comisia Româno-Americană Fulbright anunță deschiderea competiției anuale Fulbright Student Award, ediția 2018-2019, pentru studii sau cercetare la universități din Statele Unite ale Americii.

La această competiție pot aplica studenții aflați în ultimul an de studiu sau  absolvenții de la studii de licență,  master sau doctorat din cadrul universităților de stat sau private acreditate.

Câștigătorii competiției  Fulbright Student Award vor beneficia de următoarele facilități: transport gratuit,  plata taxelor de studiu în limita bugetului stabilit, cărți și alte materiale, asigurare medicală și o bursă pentru un an academic.

Programul are o durată de un an academic (9 luni, începând cu luna august a anului 2018).

Pentru a aplica la acest program, candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate: să aibă cetățenie română – persoanele care dețin green card sau cetățenie dublă (română și americană) nu sunt eligibile, să dețină diplomă de licență/ să fie în ultimul an la studii de licență, master sau doctorat, să cunoască limba engleză.

Persoanele care doresc să aplice la acest program trebuie să completeze un formular online de înscriere, unde vor încărca trei scrisori de recomandare din partea profesorilor sau specialiștilor recunoscuți în România sau în străinătate, precum și o fotocopie scanată a diplomei de licență/masterat/doctorat, însoțită de traducerea acesteia. Toate aceste documente trebuie trimise până la data de 14 mai 2018.

Mai multe informații despre Programul Fulbright Student Award to the United States 2018-2019 găsiți aici sau la adresa: www.fulbright.ro/news/605-fulbright-student-award-to-the-united-states-2018-2019

  AFIS EVENIMENT


Misiunea Fulbright 

 

● de a încuraja și promova schimburile științifice și educaționale;
● de a intensifica înțelegerea reciprocă dintre SUA și România, prin schimburi culturale și educaționale, la nivel academic;
● de a oferi consiliere asupra oportunităților de studiu în Statele Unite ale Americii. 

Fulbright Student Award - burse pentru studii de masterat sau cercetare la universități din Statele Unite ale Americii. Bursa vizează toate domeniile educaționale exceptând medicina clinică si se adresează studenților în an terminal, absolvenților, masteranzilor, doctoranzilor si cercetătorilor români. 

Fulbright Senior (Postdoctoral) Award - se adresează profesorilor, cercetătorilor și profesioniștilor din mediul public și privat din România, cu diplomă de doctorat sau echivalent al acesteia, interesați de un stagiu de cercetare și predare la universități de prestigiu din Statele Unite ale Americii. Bursa vizează toate disciplinele, exceptând medicina clinică. 

Hubert H. Humphrey Fellowship - burse adresate tinerilor manageri din mediul public și privat din România pentru a desfășura activități de dezvoltare profesională la universități de elită din Statele Unite ale Americii. 

Fulbright Scholar-in-Residence (SIR) Fellowship oferă oportunități studenților din exteriorul SUA, inclusiv din România, de apreda în universități, timp de un an academic, în SUA. 

The Fulbright Schuman Awards sunt proiectate pentru cetățenii UE care doresc să studieze, să cerceteze, sau să susțină o prelegere pe o temă relevantă referitoare relației SUA-UE, politicile UE, sau instituțiile UE, pentru perioade de trei și zece luni, la o instituție din SUA. 

Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders, un program academic de cinci săptămâni, pentru tineri cu varsta cuprinsă între 18-25. Programul acoperă toate cheltuielile, inclusiv mese, transport, de accident și de boală de asigurări și alte cheltuieli. 

Bursele administrate de Comisia Fulbright din România pentru cetățenii americani

Fulbright Award Student este conceput pentru a oferi oportunități pentru cei care dețin un BS / BA sau masterat, pentru candidații doctoranzi, și de asemenea, pentru tinerii profesioniști sau artiști care studiază, sau efectuează studii de cercetare.

Scholar Award Fulbright este desemnat pentru a oferi oportunități profesorilor și profesioniștilor care au un doctorat sau grad profesional terminal echivalent care doresc să efectueze studii de cercetare într-o varietate de domenii academice și profesionale. 

Programul Fulbright Specialist (PSA) promovează legăturile dintre mediul academic și profesioniștii din SUA și omologii lor de la institutii gazdă din România. 

Programul Fulbright oferă oportunități de schimb pentru cetățeni - cercetători, studenți și profesioniști - pentru studii, cercetare și predare.

Aceste subvenții sunt susținute de SUA și Guvernul României iar acestea sunt acordate ca urmare a unor concursuri deschise.