Proiecte derulate şi gestionate prin intermediul CEMPDI

I. Doctoranzi în Sprijinul Inovării şi Competitivităţii - ID 5159

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/16

Scopul principal al proiectului este acela de a sprijini mobilităţile doctoranzilor şi a tinerilor cercetători în vederea integrării acestora în colective de cercetare ştiinţifică europene, sprijinind astfel formarea de echipe transnaţionale de cercetători.

Proiectul vizează acoperirea primilor 3 ani din programul de 4 ani al doctoranzilor din învăţământul superior tehnic şi va contribui la creşterea participării Universităţii la programe de cercetare şi la creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale prin publicaţii ştiinţifice şi prin participarea la Conferinţe naţionale şi internaţionale.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii absolventilor programelor de doctorat prin dobandirea de cunostinte, competente si abilitati mai bune in concordanta cu cerintele dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere


Informaţii suplimentare puteţi afta direct de pe site-ul proiectului:
http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID5159

II. Pregătirea competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere - ID 7713

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/19


Implementarea proiectului a fost susţinută de următoarele argumente:

 • numărul de doctoranzi şi respectiv numărul de absolvenţi în domeniile doctorale asociate domeniilor de cercetare prioritare menţionate, ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 – 2013, care este în staţionare sau chiar într-o uşoară scădere;
 • nevoia de a reduce rata de abandon specifică studiilor doctorale în universitate, ca urmare a resurselor financiare insuficiente;
 • mobilitatea europeană şi internaţională redusă a doctoranzilor din universitate, ce limitează calitatea pregătirii acestora în Spaţiul European al Cercetării şi al Învăţământului European.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice atât ale Educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, precum şi ale domeniului major de intervenţie Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării, respectiv: îmbunătăţirea participării la programele doctorale, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare, precum şi îmbunătăţirea programelor doctorale şi sprijinirea colaborării între universităţi, centre de cercetare şi companii.


Informaţii suplimentare puteţi afla direct de pe site-ul proiectului:
http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID7713

III. Dezoltarea de cariere stiintifice competitive prin programe de burse doctorale (COMPETE)

Proiectul este finantat din fondurile POSDRU prin contractul de finantare POSDRU/88/1.5/S/60203

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea performantelor stiintifice ale absolventilor de studii doctorale si cresterea calitatii cercetarii romanesti, in contextul ariei europene a cercetarii, dezvoltarii si inovarii, din ce in ce mai competitive.

Activitatile pe care proiectul le propune vor permite:

 • crearea conditiilor pentru asigurarea resurselor financiare de sustinere a grupului tinta pentru o perioada de trei ani;
 • cresterea calitativa a bazei de selectie a doctoranzilor, cu consecinte directe asupra calitatii activitatii programelor doctorale;
 • motivarea grupului tinta in vederea desfasurarii unor activitati de certa valoare stiintifica pe parcursul celor trei ani de studii doctorale si dincolo de acest orizont de timp;
 • cresterea capacitatii de integrare a cercetarii romanesti in Aria Europeana a Cercetarii si Invatamantului Superior;
 • consolidarea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene.

Un obiectiv major al strategiilor universitare este reprezentat de pregatirea doctorala. In acest sens, proiectul propus va permite atat cresterea calitatii si eficientei studiilor de doctorat, cat si imbunatatirea comunicarii dintre diferitele grupuri de cercetare si schimbul constant de experienta la nivel european. In acelasi timp, organizarea periodica de seminarii in cadrul carora doctoranzii isi vor putea prezenta progresele si metodologiile de cercetare experimentale sau deja validate, si sustine ideile stiintifice, reprezinta un avantaj major oferit prin implementarea activitatilor proiectului.

Informaţii suplimentare puteţi afla direct de pe site-ul proiectului:
http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID60203

 

IV. Competitivitate si performanta in cercetare prin programe doctorale de calitate (ProDOC)

Proiectul este finantat din fondurile POSDRU prin contractul de finantare POSDRU/88/1.5/S/61178


Obiectivul general al proiectului propus este cresterea competitivitatii si performantei profesionale a absolventilor programelor de doctorat, in contextul mai larg al dezvoltarii resurselor umane, prin dobandirea de cunostinte, competente si abilitati care sa fie in concordanta cu cerintele dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.

Formarea unor cercetatori de nivel international intr-un cadru institutional adecvat este un factor esential in construirea unei baze solide de stiinta pentru o economie europeana bazata pe cunoastere. Uniunea Europeana isi propune crearea unui mediu de cercetare de nivel înalt, caracterizat prin interdisciplinaritate, diversitate culturala si mobilitate, care sa atraga, prin oportunitati de formare de nivel mondial, cercetatori valorosi si promovarea excelentei ca obiectiv principal al cercetarii studiilor doctorale.

Proiectul propus va permite:

 • crearea conditiilor pentru asigurarea unor resurse financiare de sustinere a grupului tinta;
 • cresterea interesului si motivatiei grupului tinta si implicit cresterea calitatii activitatii doctoranzilor;
 • cresterea calitativa a bazei de selectie, ceea va permite un salt calitativ evident al activitatii scolilor doctorale;
 • consolidarea capacitatii de absorbtie a fondurilor europene;
 • cresterea capacitatii de integrare a cercetarii romanesti in Aria Europeana a Cercetarii si Invatamantului Superior.

Informaţii suplimentare puteţi afla direct de pe site-ul proiectului:
http://plone.cempdi.pub.ro/BurseDoctoraleID61178