ERASMUS +

Concurs pentru granturi ERASMUS+ 2017-2018

În perioada 12-23 Martie 2018 va avea loc sesiunea de selecţie pentru bursele Erasmus+ pentru anul academic 2018-2019, conform deciziei RECTORULUI. Data interviului şi detaliile privind depunerea dosarului sunt stabilite de fiecare facultate.
Informaţiile de bază privind procesul de selecţie al studenţilor şi pregătirea mobilităţii se gasesc la secţiunea Studenţi Erasmus.

Documentele de bază pentru concurs sunt următoarele:

   Regulamentul privind mobilitatea Erasmus a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UPB în anul univ. 2018-2019 

   Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de evaluare a candidaţilor la statutul de student Erasmus pentru mobilităţi de studiu in anul universitar 2018-2019

   Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de evaluare a candidaţilor la statutul de student Erasmus pentru mobilităţi de plasament in anul universitar 2018-2019

  ANEXE MOBILITATI

   Declaraţie de evitare a conflictului de interese

  LISTA UNIVERSITATI PARTENERE


INFORMAŢII PRIVIND OBTINEREA ATESTATULUI LINGVISTIC 2018 (CLICK AICI)

. test de limba franceza si/sau spaniola: 7 martie (orele 16:00, sala BN029);

. test de limba engleza: 9 martie (orele 16:00, sala AN024);

. test de limba germana: 8 martie (orele 16:00, sala BN026).


ERASMUS OPEN DOORS (EOD) DAY 2018

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), împreună cu birourile Erasmus+ din universităţile participante la program şi reţeaua promotorilor Erasmus+ vor organiza evenimentul Erasmus Open Doors (EOD) în data de 1 martie 2018. 

Biroul Erasmus al Univeristăţii Politehnica din Bucureşti va organiza o sesiune în spiritul acestei zile, pe 1 martie 2018, orele 12:00, în sala AN010 (amfiteatrul "Radu Voinea"). Programul va include o prezentare a programului Erasmus şi prezentări ale foştilor bursieri Erasmus. Cu această ocazie vă răspundem şi la întrebări.


Pe lângă bursele Erasmus, studenţii pot opta pentru European Project Semester, program gestionat de Biroul Erasmus+.

Biroul Erasmus+ al Universității POLITEHNICA din București (Erasmus+UPB) își desfășoară activitatea din anul 1998, iniţial sub numele de Biroul Socrates, iar apoi sub diverse nume în funcţie de titulatura programelor lansate de Comisia Europeană. O primă schimbare a numelui biroului a fost înregistrată în ianuarie 2007 odata cu lansarea Programului LifeLongLearning care înlocuia Programul Socrates. În anul 2014 s-a lansat Programul Erasmus+, pentru perioada 2014-2020, iar biroul a adoptat titulatura Biroul Erasmus+.

Activitatea Biroului Erasmus+ al UPB constă în coordonarea unor programe educaționale, sprijinite prin fonduri provenite de la Comunitatea Europeană. Deciziile privind acordarea acestor granturi sunt luate în conformitate cu politica stabilită de Biroul Senatului UPB, cu regulile impuse de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și bineințeles cu regulile Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană.

In scopul evitării unor confuzii vă rugăm sa citiți cu atenție informațiile publicate pe acest site. Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Erasmus+ al UPB. Acest site cuprinde informații detaliate doar despre granturile Erasmus.