Proceduri

 

  Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al UPB

  Procedura de sistem privind functionarea Comisiei de monitorizare

  Procedura de sistem privind arhivarea documentelor

Registrul unic al procedurilor de sistem implementate la nivelul UPB

  Registrul unic al procedurilor operationale implementate la nivelul UPB

  Procedura pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

  Procedura pentru evaluarea și analiza disciplinelor din planurile de învățământ

  Procedura evaluarea satisfactiei

Proceduri DMACS - SEGMCP 

1.   Procedura operationala privind strategia de control la nivelul SEGMCP

2.   Procedura de sistem privind gestiunea contractelor de cercetare

3.   Procedura operationala privind plata partenerilor

4.   Procedura operationala privind intocmirea registrului rezultatelor cercetarii 

Proceduri DIRU 

1.  Procedura privind ocuparea posturilor vacante

2.   Procedura promovare

3.  ELABORAREA, APROBAREA ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA BUCUREȘTI

4.  ELABORAREA, ACTUALIZAREA ȘI APROBAREA FIȘELOR DE POST

5.  REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Proceduri DIRECTIA FINANCIAR CONTABILA (DFC)


1.  Regulamentul privind organizarea si functionarea Directiei Financiar Contabile

2.  Procedura operaţională privind sistemul operaţional de luarea deciziilor în cadrul  Direcţiei Financiar-Contabile

3.  Procedura de desemnare a autoritatii, ierarhiilor de autorizare, de limitare a autoritatii si a relatiilor de raportare in cadrul DFC

4.  Procedura operationala privind implementarea si comunicarea  deciziilor in cadrul Directiei Financiar-Contabile

5.  Planul strategic privind obiectivele specifice si activitatile intreprinse in vederea realizari lor  in cadrul DFC

6.  Plan strategic de luare si implementare decizii in cadrul Directiei Financiar-Contabile

7.  Procedura operaţională privind înregistrarea intrărilor şi ieşirilor  de bunuri din patrimoniu UPB

8.  Procedura operaţională privind transferul de active fixe şi obiecte de inventar între UPB şi alte instituţii publice

9.  Procedura operaţională privind decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii

10.  Procedura operaţională privind decontarea drepturilor băneşti în perioada deplasării în străinătate

11.  Procedura operaţională privind întocmirea registrului de casă precum şi a altor documente de încasare şi plata în numerar

12.  Procedura operaţională privind efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi  în numerar prin casieria UPB

13.  Procedura operaţională privind elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli  al UPB

14.1.  Procedura operaţională privind întocmirea, aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale ale UPB

14.2.  Procedura operaţională privind întocmirea, aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale ale UPB

14.3.  Procedura operaţională privind întocmirea, aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale ale UPB

14.4.  Procedura operaţională privind întocmirea, aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale ale UPB

15.  Procedura operaţională privind evidenţa mijloacelor fixe la locurile de utilizare şi_sau păstrare în UPB

16.  Procedura operaţională privind sponsorizarea în UPB

17.  Procedura operaţională privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum în cadrul UPB

18.  Procedura operaţională privind Funcţiile sensibile în cadrul Direcţiei Financiar- Contabile

19.  Procedura operaţională privind circuitul documentelor  în cadrul Direcţiei Financiar- Contabile

20.  Circuitul documentelor

21.  Lista functiilor sensibile in cadrul Directiei Financiar-Contabile

22.  Procedura operationala privind strategiile de control in cadrul Directiei Financiar-Contabile

23.  Procedura operaţională privind gestionarea şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor

24.   Procedura operaţională privind transferul de active fixe şi obiecte de inventar între Universitatea Politehnica din București și alte instituții publice