Managementul calitatii

Rapoarte anuale privind Asigurarea Calităţii în Universitatea POLITEHNICA din București

  DECIZIE nr 364/30.06.2011 - privind numirea Comisiei de monitorizare si indrumare metodologica cu privire la sistemul de control managerial al UPB

În Universitatea Politehnica din Bucureşti a fost implementat începând cu anul 2002 un Sistem de Management al Calităţii, prilej cu care au fost create structuri organizatorice suport precum : Consiliul Calităţii, la nivel de universitate şi Comisiile Calităţii, la nivel de facultăţi.

Din Consiliul Calităţii fac parte:  Responsabili cu calitatea de la toate facultăţile din UPB, studenţi şi specialişti în domeniul calităţii din afara universităţii.

Din Comisiile Calităţii la nivel de facultate fac parte : responsabilul cu calitatea pe facultate – prodecan cu probleme de învăţământ şi cadre didactice specialişti în domeniul calităţii.

Limitele de competenţă şi relaţiile care se stabilesc între aceste structuri nou create şi structurile existente în universitate sunt prezentate în “Regulamentul privind Sistemul de Management al Calităţii în UPB” şi “Regulamentul de funcţionare al Consiliului Calităţii”, precum şi în “Organigrama de încadrare a structurii SMC în UPB”.

Documentaţia Sistemului de Management al Calităţii din UPB include:

-     “Manualul de Management al Calităţii” în care este prezentată “Declaraţia de Politică a Rectorului privind Calitatea”;

-     “Procedurile de Sistem, şi operaţionale” care operează în procesul de învăţământ şi cercetare din UPB.

În conformitate cu Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea OUG 75/2005 privind Asigurarea Calităţii în educaţie, pentru crearea la nivelul universităţii a “Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii”, în UPB s-a elaborat un “Regulament de organizare şi funcţionare” a acestei comisii şi a fost creat Departamentul de Management al Calităţii ca suport logistic al acesteia.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, formată dintr-un prorector coordonator, două cadre didactice, un reprezentant al sindicatului şi un student, elaborează Raportul Anual cu privire la Asigurarea Calităţii în Universitatea Politehnica din Bucureşti, care se discută şi se aprobă în Senatul Universităţii şi se face public prin postarea pe site.

 


RAPOARTE ANUALE ALE COMISIEI DE ETICA - U.P.B.


  RAPORT ANUAL AL COMISIEI DE ETICA - 2016 

  RAPORT ANUAL AL COMISIEI DE ETICA - 2015

  RAPORT ANUAL AL COMISIEI DE ETICA - 2014

  RAPORT ANUAL AL COMISIEI DE ETICA - 2013

  RAPORT ANUAL AL COMISIEI DE ETICA - 2012


1.     Declaratia de politica a Rectorului UPB

2.    Regulament de functionare a SMC in UPB

2.1. Regulament de functionare al Consiliului Calitatii

2.2. Consiliului Calitatii

2.3. Comisii AQ facultati

3.    Regulament de organizare si functionare a CEAC

3.1. Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii

3.2.   Organigrama Departamentului de Management al Calităţii

4.       Documente SMC - UPB