Posturi Vacante

I. CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA NEDETERMINATA


1.  Legea educaţiei naţionale - nr 1/2011

1.2  Actualizare Legea nr 1/2011 [02.09.2013, www.edu.ro]

2. HG nr 457/2011 - Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invăţământul superior

2.2  HG nr. 36/2013 [Actualizare HG 457/2011]

3.  METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE IN UPB

4.   Comisii de specialitate si domenii arondate CNATDCU

5.   Ordin nr. 6129/2016 - Standarde minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

6.   POSTURI DIDACTICE VACANTE pe pedioadă nedeterminată propuse spre a fi scoase la concurs în semestrul I, an univ.2017 – 2018

7.   Candidaţi înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, sem. I, an univ. 2017-2018

8.  CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA - Sem. I, An universitar 2017–2018

9.   COMISII CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA - Sem. I, An universitar 2017–2018

10.   PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata [Sem. II, An. Univ.2017-2018]

11.  Candidati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata, sem. I, an universitar 2017-2018.

12.  Candidaţi admiși la concursul pentru ocuparea posturilor didacticevacante pe perioadă nedeterminată - aprobați în ședința de Senat din data de 22 Martie 2018


II. CONCURSURI PENTRU OCUPAREA DE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA


1.  Legea educaţiei naţionale - nr 1/2011

2.   Actualizare Legea nr 1/2011 [02.09.2013, www.edu.ro]

3.   HG nr 457/2011 - Metodologie cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invăţământul superior

4.   HG nr. 36/2013 [Actualizare HG 457/2011]

5.   METODOLOGIE PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE VACANTE IN UPB 

6.   Posturi didactice vacante pe perioada determinata, sem. 2, an univ 2017-2018

7.   Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante de sistent si Sef Lucrări/Lector pe perioada determinata

8.  COMISII DE CONCURS 

9.  Candidaţi înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didacticevacante pe perioadă determinată.

10.  PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada determinata

11.   Candidati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada determinata, sem. II, an universitar 2017-2018.


 

ARHIVA DOCUMENTE

Arhiva documente concursuri  2016-2017

Arhiva documente concursuri  2015-2016

Arhiva documente concursuri semestrul II 2013-2014

Arhiva documente concursuri semestrul I 2013-2014