Intranet

La secţiunea Cercetare a paginii intranet (http://intranet.pub.ro) puteţi găsi o serie de informaţii de interes adresate membrilor comunităţii ştiinţifice din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti:

  • solicitări de parteneriate pentru depunerea de propuneri de proiecte în cadrul competiţiilor internaţionale (Orizont 2020, EUREKA etc.), precum şi pentru constituirea de consorţii ştiinţifice;
  • modele de acord de consorţiu şi alte documente specifice, materiale informative, prezentări şi informaţii referitoare la depunerea de proiecte în cadrul competiţiilor internaţionale;
  • informaţii privind oportunităţi de cooperare internaţională;
  • reglementări aplicabile în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  • formulare necesare depunerii propunerilor de proiecte, conform specificului fiecărei competiţii.

 Accesaţi pagina intranet a UPB