Fonduri Structurale POSDRU

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Calendarul orientativ al lansărilor competiţiilor organizate în cadrul Programului Operaţional Competitivitate POC poate fi găsit la următoarele adrese:

- pentru  Axa Prioritară 1 – „CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/17.12/POC.Axa1.Program.lansari.competitii.pdf

- pentru  Axa Prioritară 2 – „Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă”: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/17.12/Programari.lansari.AP.2.pdf

Rezultatele preliminare ale competiţiei lansate în luna mai 2015 (Axa Prioritară 1, secţiunile A-G) au fost postate pe pagina: http://www.poc.research.ro/rezultate-competitii

La adresa: http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014 pot fi găsite cele mai noi informaţii referitoare la Programul Operaţional Competitivitate, documente de referinţă, calendarul orientativ al lansărilor, statistici şi anunţuri.

 

Programul Operaţional Dezvoltare Regională 2014-2020

La adresa: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014#axe-finanțare pot fi găsite cele mai noi informaţii referitoare la Programul Operaţional Dezvoltare Regională, documente de referinţă, calendarul orientativ al lansărilor, statistici şi anunţuri.

 

Proiecte derulate şi gestionate prin intermediul CEMPDI