Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

inginerie_mecanicaFacultatea de Inginerie Mecanica a luat fiinta in anul 1921 ca parte a facultatii de Electromecanica, de unde s-a desprins in anii '50. De-a lungul anilor, profesori de mare renume au contribuit la procesul de formare a studentilor facultatii noastre, printre acestia numarându-se presedinti si membri ai Academiei Române, personalitati stiintifice de prestigiu atât pe plan national, cât si international.

 In prezent Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şcolarizează studenţi în patru domenii, şi anume: Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică, Inginerie şi Management Industrial şi ştiinţe Ingenereşti Aplicate. La rândul său, domeniul Inginerie Mecanică se subdivide începând din anul al treilea de studii în următoarele specializări: Sisteme şi Echipamente Termice, Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice, Echipamente pentru Procese Industriale şi Mecanică Fină şi Nanotehnologii.

Pregătirea viitorilor studenţi la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică este bazată în principal pe orientarea către activitatea legată de procesele industriale de profil, asigurându-se iniţierea in utilizarea completa a tehnologiei de cel mai înalt nivel, iniţierea în proiectarea asistată a componentelor şi subansamblelor mecanice cu ajutorul sistemelor CAD-CAE, în simularea virtuală a funcţionarii acestora, precum şi în conceperea şi utilizarea sistemelor de achiziţie, stocare şi prelucrare de date pentru aparatura de cercetare aflată în dotarea laboratoarelor facultăţii.

Trebuie remarcat faptul că în ultimii ani dotarea tehnica a laboratoarelor Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică a fost completată cu aparatură şi produse software de un nivel tehnic foarte ridicat pe baza programelor de finanţare naţională şi internaţională.

Pentru absolvenţi (ingineri zi - 4 ani), Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică organizează anual Studii aprofundate, orientate pe o specializare avansată in domeniile: echipamentelor termice, proiectării componentelor mecanice durabile, mecanicii fine, mecatronicii, echipamentelor de proces, instalaţii hidropneumatice, antrepreneroiat industrial precum şi in domeniul tehnicii frigului şi climatizării.

Adresa: Splaiul Independentei 313, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, corp CG 008
E-mail: 
Telefon: +4021-402 94 35 / +4021-318 10 19
Website: www.mecanica.pub.ro

Specializari

Conducere

 • Decan: Prof. dr. ing. Mariana-Florentina ȘTEFĂNESCU
 • Prodecan: Prof. dr. ing. Constantin BUCŞAN
 • Prodecan: Prof. dr. ing. Adrian PREDESCU
 • Prodecan: Conf. dr. ing. Horatiu POP
 • Prodecan: S.l. dr. ing. Iuliana-Marlena PRODEA

Departamente

Mecatronica si mecanica de precizie 

Termotehnica, motoare, echipamente termice si frigorifice  

 • Director departament: Conf.dr.ing. Valentin APOSTOL
 • telefon: +4021-402 93 39

Organe de masini si tribologie  

 • Director departament: Prof. dr. ing. Sorin CANANAU
 • telefon: +4021-402 94 11
 • site: meca.omtr.pub.ro

Echipamente pentru procese industriale 

 • Director departament: Prof. dr. ing. Nicoleta TEODORESCU
 • telefon: +4021-402 91 93