cs
 

   Transporturi şi
managementul transporturilor

 
 
     

POPA Mihaela

TRANSPORTURILE SI MEDIUL SOCIO-ECONOMIC SI NATURAL

descriere CIP ISBN

Lucrarea se adreseaza studentilor de la toate ciclurile de invatamânt universitar (licenta, master, doctorat) si decidentilor din domeniul transporturilor si al amenajarii teritoriului. Pentru toti cei interesati, lucrarea ofera exemple concrete de utilizare a unor modele matematice pentru estimarea interactiunii dinamice dintre sistemul de transport si sistemul de  activitati economico-sociale dintr-un spatiu de analiza urban/local/regional.
     

2009

hg

Mihaela POPA

ECONOMIA TRANSPORTURILOR

 

descriere CIP ISBN

Lucrarea reprezintă un auxiliar important pentru decidenţii interesaţi de fundamentarea economică a soluţiilor tehnice referitoare la modernizarea, restructurarea şi dezvoltarea sistemului de transport.
Potrivită pentru studenţii de la toate ciclurile de studii (licenţă, master, doctorat) - prin unele secţiuni, pentru practicienii şi cercetătorii din domeniu - prin alte secţiuni, lucrarea este în măsură, ca pentru fiecare din categoriile enumerate, să releve o varietate de aplicaţii concrete, într-un sector de activitate cu specificităţi remarcabile şi cu importanţă particulară, în condiţiile globalizării şi mondializării.
     
     
     

2010

MINEA Marius ,
GHEORGHIU, Răzvan Andrei
SURUGIU Claudia Maria

CERCETĂRI EUROPENE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII TRANSPORTULUI PUBLIC DE SUPRAFAŢĂ. LINII DIRECTOARE PENTRU CERTIFICARE, ACREDITARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII ÎN INSTRUIREA PROFESIONALĂ

EUROPEAN RESEARCH FOR IMPROVING SAFETY AND SECURITY IN PUBLIC SURFACE TRANSPORT. GUIDELINES FOR CERTIFICATION, ACCREDITATION AND QUALITY CONTROL IN PROFESSIONAL TRAINING

descriere CIP ISBN

 

kj

ANDREESCU Crisrian

DINAMICA  AUTOVEHICULELOR
  PE  ROŢI           
VOL 1

descriere CIP ISBN

Progresele recente înregistrate în domeniul ingineriei autovehiculelor au necesitat studii de fineţe într-o largă gamă de domenii, între care dinamica autovehiculelor ocupă un rol important. Aceasta continuă să aibă contribuţii majore la rezolvarea problemelor de optimizare a proceselor de propulsie şi de frânare, a conlucrării dintre motor şi transmisie după criterii economice şi ecologice, a controlului automat al stabilităţii autovehiculului prin coordonarea în timp real a funcţionării motorului şi sistemului de frânare, prin asistarea „inteligentă” a sistemului de direcţie sau prin adaptarea caracteristicilor suspensiei la condiţiile de drum şi la stilul de conducere.
Lucrarea prezintă fenomenele care guvernează comportamentul dinamic al unui autovehicul pe roţi, pentru a înţelege principiile de funcţionare ale sistemelor acestuia şi pentru a găsi soluţii corecte problemelor nerezolvate ale domeniului. De asemenea, se evidenţiază interacţiunile dintre pneu şi calea de rulare, rezistenţele la înaintare, procesele şi performanţele de propulsie şi frânare.
Lucrarea este destinată îndeosebi pregătirii studenţilor care urmează specializarea AUTOVEHICULE RUTIERE, dar poate fi utilizată şi de studenţii programelor de masterat specifice acestui domeniu, precum şi de inginerii şi specialiştii care au preocupări legate de dinamica autovehiculelor.

 

 

fr

 

DRAGU Vasile

TERMINAL ÎN TRANSPORTUL
FEROVIAR

descriere CIP ISBN

 

 

 


 

Lucrarea, în cele şase capitole ale sale, vizează elementele generale de proiectare ale căilor ferate, configuraţiile specifice sistemelor pentru parcursuri alternative şi staţiilor de cale ferată (staţii de diferite tipuri şi mărimi, în concordanţă cu importanţa fluxurilor de circulaţie din transporturile de mărfuri şi călători), zonele conflictuale ale parcursurilor feroviare şi soluţiile pentru reducerea influenţei incompatibilităţii parcursurilor asupra calităţii activităţii desfăşurate în terminalele de transport.

kj

MINEA Marius
SISTEME DE DIRIJARE A TRAFICULUI FEROVIAR : ÎNDRUMAR
DE LABORATOR

descriere CIP ISBN

 

Prezenta lucrare cuprinde o serie de noţiuni legate de echipamentele de automatizare, control şi siguranţă feroviară, atât cele clasice utilizate pe larg în cadrul reţelei feroviare din ţara noastră, cât şi echipamente moderne, în care noţiunile de siguranţă în exploatare sunt înglobate în tehnica de calcul aferentă.
Lucrarea se adresează pe de o parte studenţilor de la facultăţile de transporturi, iar pe de altă parte tuturor specialiştilor care doresc să îşi îmbogăţească cunoştinţele tehnice din domeniu, prin prezentarea de exemple din exploatare şi informaţii despre condiţiile de compatibilitate electromagnetică în care trebuie să funcţioneze echipamentele de semnalizare feroviară de pe liniile electrificate.
Structurată într-un număr de 18 descrieri practice ale subsistemelor de automatizare feroviară ( pornind de la structuri simple ce se regăsesc în compunerea instalaţiilor clasice de automatizare şi semnalizare de siguranţă şi până la instalaţii complexe de control al circulaţiei feroviare pe arii mari, bazate pe tehnică de calcul), lucrarea contribuie la îmbogăţirea informaţiilor din domeniu şi la creşterea nivelului de cunoştinţe necesar tuturor operatorilor tehnici din această ramură de transport.
     

2011

l

MINEAMarius

SISTEME DE DIRIJARE A
TRAFICULUI NAVAL

Vol.1

ISBN:
978-606-515-258-8
978-606-515-259-5

descriere CIP ISBN

Întrucât domeniul de dirijare a traficului naval se află în plină expansiune, echipamentele prezentate în lucrare suferă îmbunătăţiri majore odată cu diversificarea sistemelor de telecomunicaţii, a tehnicilor de poziţionare prin satelit sau cu evoluţia explozivă a tehnologiei informaţiei. Telematica navală înglobează şi integrează eficient aceste tehnologii suport, ţintind către o navigaţie viitoare cât mai puţin poluantă, mai ieftină, mai sigură şi mai rentabilă.
Sistemele de management al traficului naval şi cele de informare referitoare la navigaţia pe ape interioare (RIS) analizate aici utilizează date din proiecte internaţionale la care autorul a fost participant, dar şi alte informaţii tehnice disponibile la ora actuală
.