v

Ştiinţa mediului

 
   
fd

CHIRVASE Ana Aurelia
CARAMIHAI Dan Mihai

BIOTEHNOLOGIILE UN DRUM SPRE VIITOR

ISBN 973-8449-03-0

 

descriere CIP ISBN

 Pe baza experientei acumulate in alte tari, dar si la noi, lucrarea isi propune:
      – sa constituie o sursa de informatii corecte despre biotehnologie, evolutia si aportul ei la cresterea calitatii vietii;
      – sa formeze o conceptie adecvata despre necesara folosire a potentialului biotehnologiei pentru dezvoltarea economica a tarii noastre;
      – sa ofere organismelor de decizie informatii cuprinzatoare in vederea promovarii unei politici a stiintei bine conturate si pentru incurajarea investitiilor private in concordanta cu oportunitatile reale.

LAZAROIU Gheorghe

IMPACTUL CTE ASUPRA MEDIULUI

ISBN: 973-8449-38-3

descriere CIP ISBN

 

 

 

       
IMPACTUL CTE ASUPRA MEDIULUI se adreseaza studentilor din domeniul Ingineriei Mediului de la Facultatea de Energetica si specialistilor în domeniul ingineriei mediului, care gasesc o mare parte din raspunsurile la întrebarile referitoare la poluarea mediului datorata centralelor termoelectrice.
      Autorul abordeaza probleme de impact de mediu specifice CTE (impactul combustibilului, apei de racire etc), probleme noi (poluarea fonica, vibratii) si probleme globale ale poluarii aerului (stratul de ozon, efectul de sera si încalzirea globala).
      Lucrarea prezinta atât o viziune de ansamblu a autorului asupra impactului de mediu produs de centralele termoelectrice, cât si solutii de limitare a poluarii.

LAZAROIU Gheorghe
PATRASCU Roxana
GHEORGHE Cora

IMPACTUL CTE ASUPRA MEDIULUI. APLICATII

ISBN: 973-8449-88-x

descriere CIP ISBN

 

 

         IMPACTUL CTE ASUPRA MEDIULUI - APLICATII se adreseaza studentilor din domeniul Ingineriei Mediului de la Facultatea de Energetica, care gasesc o mare parte din raspunsurile la intrebarile referitoare la poluarea mediului datorata centralelor termoelectrice.
       Sunt prezentate scheme de desulfurare, modul de dimensionare a depozitului de combustibil la o CTE pe carbune, a electrofiltrului si a cosului pentru dispersia poluantilor. De asemenea, se prezinta indicatorii de mediu si modul lor de calcul. Aplicarea Analizei Ciclului de Viata este exemplificata pentru o centrala de cogenerare.
        S-au formulat o serie de intrebari teoretice, utile pentru pregatirea examenelor in domeniu, la care se gasesc raspunsurile in cursurile de specialitate.
gf

MARINOV Anca Marina
DUMITRAN Gabriela Elena
DIMINESCU Mihaela Amalia

MONITORIZAREA APELOR SUBTERANE
 SI REMEDIEREA  ACVIFERELOR

descriere CIP ISBN

            Daca sa masori e usor, sa înţelegi ce masori e greu, sa stii ce trebuie sa masori este cel  mai greu.
            Conceptul modern de monitorizare a factorilor de mediu este mai extins decat cel de masurare. Se pun niste întrebari simple:
            – de ce este necesara monitorizarea?
            – ce marimi trebuie masurate pentru a putea descrie cat mai coerent evoluţia unui anumit fenomen?
            – unde, cand si cu ce instrumente trebuie facute masurarile astfel încat rezultatele sa fie folositoare?
            – si, mai ales, cine este cel mai indicat sa faca masurarile, sa prelucreze valorile obţinute, sa realizeze prognozele legate de fenomenul studiat?
            Fiecare întrebare reprezinta o problema în sine, iar raspunsul, un domeniu de cercetare.
            Daca prin studiul calitaţii apelor subterane se ajunge la concluzia ca acviferul este poluat, urmeaza o noua întrebare: cum se poate remedia aceasta situaţie?
            Analiza precedenta formeaza un domeniu de studiu, denumit: Monitorizarea apelor subterane  si  remedierea acviferelor, tratat  în aceasta lucrare.

2009

rt

MARINOV Anca Marina
NISTREANU Viorica
VUŢĂ Liana Ioana

DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN SOL
ŞI ÎN APELE SUBTERANE

Îndrumar de laborator şi
aplicaţii

descriere CIP ISBN

 

         Poluarea solului şi a apelor subterane este un subiect de mare interes în viaţa modernă a planetei. Rezervele de apă din subteran devin din ce în ce mai ameninţate de activităţile desfăşurate de om în încercarea lui de a-şi îmbunătăţi nivelul de trai.
        Limitarea consecinţelor poluării solului şi a apelor subterane asupra vieţii poate fi sprijinită prin studii teoretice şi experimentale consecvente, care să descrie legăturile dintre factorii poluanţi şi gradul de deteriorare a mediului.
Aceste studii, în cele mai multe cazuri interdisciplinare, trebuie să reprezinte o preocupare majoră a specialiştilor în domeniul ingineriei mediului.

2010

fd

MEGHE AIrina
LĂCĂTUŞU Ioana
MIHAI Mihaela
POPA Ionel

MONITORIZAREA ŞI STATISTICA POLUANŢILOR ATMOSFERICI


descriere CIP ISBN

 


zt

UNTEA Ion

CONTROLUL POLUĂRII
AERULUI

descriere CIP ISBN

        Lucrarea CONTROLUL POLUĂRII AERULUI abordează câteva dintre cele mai importante aspecte privind poluarea atmosferică precum şi posibilităţile tehnice actuale de reducere a emisiilor antropogene de poluanţi, fiind concepută şi elaborată ca un posibil suport didactic pentru cei care urmează o pregătire de specialitate în domeniul protecţiei mediului şi cu scop informativ pentru cei care au preocupări profesionale în acest domeniu.
         Acestea sunt motivaţii puternice pentru abordarea problematicii de reducere a poluării atmosferice ca un proces global şi de durată, şi ca urmare se impune o bună armonizare a normelor de mediu naţionale cu cele internaţionale şi extinderea relaţiilor între state în acest domeniu.

2013

u

Mihaela MIHAI
Cristina MODROGAN
Oanamari ORBULEŢ
Alexandra MIRON
Cristina COSTACHE

APLICAŢII în TRATAREA
şi EPURAREA APELOR

 

ISBN: 978-606-515-524-4

Descriere CIP ISBN

 

            Apa este o resursă naturală pe care omul o exploatează pentru a obţine apa potabilă şi apa utilizată în industrie în urma unui flux de tratare. După folosirea apei în domeniul menajer şi/sau industrial, rezultă apele uzate (reziduale) care sunt deversate ulterior în mediul înconjurător, activitate ce trebuie precedată însă de epurarea lor în staţiile de epurare. Astfel, apele uzate şi epurate pot fi deversate în condiţii de siguranţă în receptorii naturali.
          Lucrarea prezentă cuprinde principalele operaţii unitare întâlnite în fluxul de tratare şi în cel de epurare. Pentru fiecare operaţie se prezintă bazele teoretice urmate de probleme rezolvate şi de probleme propuse.
Se adresează studenţilor din programele de studii din domeniul Ingineria mediului şi inginerilor specialişti în acest domeniu, dar şi tuturor celor interesaţi să înţeleagă domeniul complex al proceselor chimice care au loc în apele naturale şi în cele uzate.