df
 

     Ştiinţa materialelor

 
 

GEORGESCU Maria
PURI Annemarie

CHIMIA LIANTILOR ANORGANICI

ISBN: 973-8449-71-5

descriere CIP ISBN

       Lucrarea Chimia liantilor anorganici, reprezinta un tratat de stiinta liantilor minerali. Autoarele sunt profesori universitari, cu multa experienta in transmiterea de cunostinte stiintifice si in formarea gândirii stiintifice a noi si noi generatii, creatori de stiinta deschizatoare de drumuri noi. Lucrarea poarta pecetea acestor preocupari reprezentând un ansamblu bine structurat, coerent, cu o riguroasa selectie a informatiei si care cuprinde un bogat material ilustrativ, precum si un numar mare de indicatii bibliografice de real interes, in rândul carora se inscriu multe lucrari - rod al stiintei românesti si, firesc, multe lucrari proprii ale autoarelor.
      Lucrarea este o aparitie editoriala notabila, care va fi, fara indoiala, remarcata cu mult interes.
Prof. dr. docent Ion Teoreanu

 

PREDA Maria
BURGHELEA Virginia
DUMITRESCU Ovidiu

TEHNOLOGIA
MATERIALELOR OXIDICE

ISBN: 973-7838-04-1

descriere CIP ISBN

 

         Lucrarea este structurata in trei parti:
         Tehnologii moderne de fabricare amaterialelor oxidice. Sunt prezentate in mod critic particularitatile tehnologiilor pentru producerea obiectelor de menaj, raportate la compozitia chimica si la principalele operatii tehnologice. Desi tehnologia obiectelor de menaj este traditional bine cunoscuta, in ultimul deceniu se observa multe schimbari, care au rolul sa o faca mai flexibila si mai eficienta. Se prezinta procedee de fasonare prin turnare sub presiune si presare izostatica, fasonare prin strunjire, metode noi de uscare, procedee moderne de ardere, precum si glazurarea si decorarea obiectelor de menaj.
         Controlul si optimizarea calitatii pe fluxul de productie in industria ceramicii fine. Tinându-se cont de faptul ca portelanul de menaj prezinta tehnologia cea mai complexa. S-a analizat controlul de calitate bazat pe prelucrarea datelor statistice referitoare la parametrii tehnologici critici, ceea ce permite optimizarea calitatii produselor, cu costuri minime. Se prezinta tendintele actuale, cercetarea si dezvoltarea ceramicii de menaj, conceptul de calitate, metodele calimetrice statistice, monitorizarea si controlul procesului de fabricatie al portelanului de menaj.
        Protectia mediului in industria materialelor oxidice - surse si solutii pentru reducerea poluarii se refera la protectia si conservarea mediului, care constituie in prezent o problema de interes national. Notiunile se adreseaza personalului operativ din industria materialelor oxidice, cu scopul principal de a le creste abilitatile si competentele in acest important domeniu. Sunt prezentate Directivele UE cu impact substantial asupra industriei materialelor de constructie, costurile conformarii la directivele UE, precum si beneficiile si recomandarile ce se desprind din acestea.

VOICU   Georgeta
GEORGESCU  Maria

LIANŢI ANORGANICI ŞI
ORGANO-MINERALI CU
UTILIZARE ÎN
STOMATOLOGIE

descriere CIP ISBN

Lucrarea Lianţi anorganici şi organo-minerali cu utilizare în stomatologie îşi propune realizarea unui studiu privind cercetările din domeniul biolianţilor cu utilizare în stomatologie, cuprinzând un volum mare de date experimentale, inclusiv date proprii, ale autorilor.
Prin conţinutul şi modul de realizare, lucrarea se doreşte a fi un material util pentru studenţii din anii terminali, masteranzi şi doctoranzi, cadre didactice şi specialişti cu preocupări în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor liante şi al stomatologiei, facilitând înţelegerea tendinţelor actuale în aceste domenii