n
 

   Inginerie electrică

 
 

CEPISCA Costin
SERITAN George

MASURARI ELECTRICE SI SISTEME DE MASURARE Vol I

ISBN: 973-8449-47-2
973-8449-48-0

descriere CIP ISBN

 

       Stiinta masurarii are ca obiect de studiu elementele care intervin in orice masurare: caracteristicile marimii masurate, metodele si mijloacele de masurare, influenta mediului ambiant, definirea si transmiterea unitatilor de masura. Ea analizeaza cauzele aparitiei erorilor intr-un lant de masurare, pentru a le putea minimiza prin metode de masurare adecvate sau prin aplicarea unor corectii.
     Lucrarea de fata urmareste sa prezinte cititorului unele aspecte importante intâlnite in tehnicile de masurare utilizate in ingineria electrica.      Structurata in doua volume, ea aduce informatii privind metodele si mijloacele de masurare analogice si digitale intâlnite in practica inginerului electrotehnician si energetician, conducând la formarea unor deprinderi corecte de masurare.
     
lj

CARABULEA Anatol

MANAGEMENTUL SISTEMELOR ENERGETICE Vol. I

ISBN:973-8449-68-5
          973-8449-69-3

descriere CIP ISBN

 

       Tratatul „Managementul Sistemelor Energetice“ abordeaza intr-o conceptie noua, arhemo-sistemica, gospodarirea resurselor totale apelând la cercetarea operatonala a faptelor reale, aplicata holistic pe filiera productie-piata concurentiala.
    Noul demers permite modelarea operatorilor managementului performant a activitatilor de proiectare-montaj si de exploatare rationala a obiectivelor energo-industriale, ca premize ale dezvoltarii durabile a intregii economii de piata cu riscuri minime
.
oi

CARABULEA Anatol

MANAGEMENTUL SISTEMELOR ENERGETICE Vol. II

ISBN:973-8449-68-5
           973-8449-94-4

descriere CIP ISBN

 

 

Tratatul „Managementul Sistemelor Energetice“ abordeaza intr-o conceptie noua, arhemo-sistemica, gospodarirea resurselor totale apelând la cercetarea operatonala a faptelor reale, aplicata holistic pe filiera productie-piata concurentiala.
     Noul demers permite modelarea operatorilor managementului performant a activitatilor de proiectare-montaj si de exploatare rationala a obiectivelor energo-industriale, ca premize ale dezvoltarii durabile a intregii economii de piata cu riscuri minime
.
gf

CARABULEA Anatol

REINGINERIA INDUSTRIALA RISCULUI ENERGETIC IN CONCEPTIA CERCETARII OPERATIONALE. Vol I

ISBN: 973-7838-00-9
973-7838-01-7

descriere CIP ISBN

     Reingineria riscului energetic, modelata in cercetari operationale, abordeaza conceptia inovarii operatorilor tehnologico-manageriali si a celor economico-financiari din structura evolutiva a sistemelor de energie.
    Tratatul se adreseaza studentilor si doctoranzilor care se pregatesc sa devina gospodari ai resurselor totale, asistate informatic prin sistemul neurogenoexpert.
    Aplicatiile practice din structura cartii demonstreaza modul in care riscul holistic se transforma in economia totala de resurse energetice, cu eforturi minime.
kjh

CARABULEA Anatol

REINGINERIA INDUSTRIALA RISCULUI ENERGETIC IN CONCEPTIA CERCETARII OPERATIONALE. Vol II

ISBN: 973-7838-00-9
973-7838-02-5

descriere CIP ISBN

 

    Reingineria riscului energetic, modelata in cercetari operationale, abordeaza conceptia inovarii operatorilor tehnologico-manageriali si a celor economico-financiari din structura evolutiva a sistemelor de energie.
   Tratatul se adreseaza studentilor si doctoranzilor care se pregatesc sa devina gospodari ai resurselor totale, asistate informatic prin sistemul neurogenoexpert.
   Aplicatiile practice din structura cartii demonstreaza modul in care riscul holistic se transforma in economia totala de resurse energetice, cu eforturi minime.
nb

GHEORGHIU Ioan Dan
CARABULEA Anatol
VAIDA Victor 

SISTEME INFORMATICE
 PENTRU MANAGEMENTUL ENERGIEI

descriere CIP ISBN

         Tratatul Sisteme informatice pentru managementul energiei are drept scop formarea unei noi directii de gospodarire performanta a resurselor energetice pe baza conceptiei arhemo-sistemice. Acest studiu cuprinde aspectele de evolutie a sistemelor informatice incepand cu proiectarea schemelor hard-soft si contianuand cu aplicatiile practice privind supervizarea regimurilor de functionare ale energeticii, in general si ale Sistemului Energetic National, in special.
         Autorii tratatului au pus intr-o forma sintetica experienta realizarii prin proiectare a sistemelor informatice generale si expert si au extins aplicatiile la nivel national pana la structuri neuroexpert ca deschideri de evolutie a managementului energiei asistat neuronal. La acest demers conceptual se adauga experienta realizata in exploatarea sistemelor de energie dotate cu produse-program cum ar fi: calculul supervizat al consumurilor specifice si proprii tehnologice, efectuarea monitorizata a manevrelor din statii si a regimurilor normale si de avarie a fiecarei centrale in parte si a sistemelor interconectate pe plan european.
        Intregul continut al tratatului beneficiaza de modelari ale sistemelor de energie intr-o conceptie unitara dictata de teoriile cercetarii operationale care pun accent pe matematizarea faptelor reale agregate in conceptie holistica. De remarcat ca printre noutatile studiului se inscriu cu prioritate urmatoarele: informatica ingineriei convergente, structurile software neurogenetice, monitoarele de risc inzestrate cu automate programabile si alte noutati pe care le vor aprecia specialistii care isi desfasoara activitatea in acest domeniu.

 

2009

lj

ULMEANU  Anatoli Paul

FIABILITATEA SISTEMELOR ENERGETICE
Aplicaţii în evaluarea siguranţei în
funcţionare a infrastructurilor critice

descriere CIP ISBN

        Această lucrare este dedicată analizei cantitative a eficienţei şi calităţii operaţionale în condiţii de risc şi fiabilitate a infrastructurilor critice energetice, bazată pe tehnici eficiente (pentru sisteme de dimensiuni mari): arbori de evenimente, arbori de defect, grafuri markoviene.
        Varietatea exemplelor oferite de autor – privind cazul reţelelor de transport al energiei, cel al sistemelor de co-generare sau cazurile care pot fi ulterior generalizate pentru alte infrastructuri energetice – dă consistenţă lucrării.
       Prin asocierea unor calcule numerice efective se oferă cititorului un îndreptar eficace în evaluarea performanţelor de operabilitate a infrastructurilor critice energetice.
     

SCRIPCARIU Mircea

ECHIPAMENTE DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE

descriere CIP ISBN

        In capitolele acestei lucrari sunt prezentate principalele aspecte tehnice si economice referitoare la echipamentele si instalatiile din „nodurile“ retelelor electrice, statii si posturi de transformare.
       Sunt prezentate atat solutiile constructive clasice de circuite primare, cat si cele care vor echipa statiile electrice în urmatoarele decade.
Prin aceasta lucrare, autorul doreste sa transmita studentilor si specialistilor din sectorul energetic o parte din experienta sa în conceptia, în dezvoltarea proiectelor, precum si în exploatarea instalatiilor electrice
.
     

2010

ds

BLAGA Petre
OPRIŞ Ioana

MĂSURAREA MĂRIMILOR NEELECTRICE
Îndrumar de laborator

descriere CIP ISBN

 

 

 

 


          Lucrarea de faţă prezintă metode actuale de măsurare a mărimilor fizice: temperaturi; presiuni; viteze etc. cu ajutorul aparatelor şi pe standuri de măsură moderne, cu posibilitatea vizualizării proceselor supuse analizelor precum şi a prelucrării rezulatelor pe computer, prin intermediul unor programe specifice implementate în acest scop.
         Dezvoltarea microprocesoarelor face ca semnalele digitale să se aplice din ce în ce mai mult în domeniul măsurătorilor, în defavoarea celor analogice. Totodată, penetrarea masivă a informaticii conferă aparatelor de măsură o «inteligenţă» crescută şi posibilitatea integrării uşoare în sisteme informatice complexe.
        Studenţii, beneficiari ai acestor instruiri, sunt invitaţi să-şi cultive imaginaţia şi inventivitatea, informaţiile prezentate fiindu-le strict utile, ca şi specialiştilor mai puţin familiarizaţi cu tehnicile de măsurare curente
.
fd

SCRIPCARIU Mircea
COSTINAŞ Sorina  
COMĂNESCU Gheorghe
ANGHEL Elena

PRELEGERI DE PARTEA ELECTRICĂ
 A CENTRALELOR ŞI STAŢIILOR

descriere CIP ISBN

 

 

Prin această lucrare, autorii doresc să prezinte aspecte tehnice de bază privind instalaţiile electrice din centralele şi staţiile sistemului energetic naţional.
Sunt abordate elemente teoretice şi practice cu privire la principalele echipamente folosite în instalaţiile electrice, circuitele primare, circuitele secundare, serviciile proprii şi corelarea funcţionării lor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a centralelor şi staţiilor. De asemenea, sunt prezentate metode de calcul pentru alegerea şi dimensionarea instalaţiilor, precum şi metode economice de alegere a soluţiilor optime.
Lucrarea se bazează pe experienţa profesională şi didactică a autorilor şi a fost realizată astfel încât să ofere informaţii utile în principal studenţilor, dar şi specialiştilor din domeniu.
tr

IONESCU   Longin
IONESCU Constantin

PREÎNCĂLZITOARE de JOASĂ PRESIUNE
ÎNDRUMAR de PROIECTARE

descriere CIP ISBN

        Prezentul îndrumar serveşte studenţilor ca material auxiliar pentru alcătuirea proiectului unui schimbător de căldură (preîncălzitor de joasă presiune) din circuitul regenerativ al centralelor termoelectrice.
Lucrarea este structurată pe principalele capitole ale temei de proiect şi foloseşte cunoştinţele acumulate la disciplinele Transfer de căldură şi masă, Echipamente şi instalaţii termice şi        Echipamente termoenergetice.
Îndrumarul prezintă detaliat modul de calcul termic şi constructiv al acestor schimbătoare de căldură, calculul hidraulic şi mecanic, precum şi indicii specifici care caracterizează funcţionarea lor.
       Elementele de calcul prezentate sunt folositoare şi pentru elaborarea unor puncte speciale din proiectele de licenţă.
       Lucrarea este destinată în primul rând studenţilor care se pregătesc în domeniul termoenergetic, dar şi celor din domeniul centralelor nuclearoelectrice.
q

IONESCU Longin
IONESCU Constantin

ECHIPAMENTE TERMOTEHNICE

descriere CIP ISBN

 

 

        Lucrarea prezintă, într-o manieră unitară, problemele esenţiale legate de proiectarea, construcţia şi funcţionarea unor tipuri de echipamente destinate transferului de căldură, masă şi impuls, adresându-se în special studenţilor care se pregătesc în domeniul termoenergetic, dar şi inginerilor care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.
       Beneficiind de un bogat material grafic, lucrarea conţine de asemenea relaţii de calcul şi recomandări atât pentru proiectarea acestor echipamente, cât şi pentru studierea comportării lor în exploatare, urmărind creşterea eficienţei şi reducerea poluării termice a mediului ambiant.

2011

 

bb

Remus RĂDULEŢ

BAZELE TEORETICE ale
ELECTROTEHNICII

ELECTROSTATICA
MAGNETOSTATICA
Volumul I

descriere CIP ISBN

          Ştiinţa electricităţii şi electrotehnicii are tradiţii îndelungate, localizabile în timp chiar înainte de începutul secolului al XX-lea. Diferite şcoli edificate în general în diverse centre universitare s-au manifestat de-a lungul timpului şi au pregătit generaţii de cercetători şi ingineri care au contribuit la dezvoltarea electrotehnicii româneşti. Personalităţi ca Nicolae Vasilescu-Karpen şi Constantin Budeanu în Bucureşti, Plauţius Andronescu la Timişoara, Ştefan Procopiu la Iaşi, Cezar Partenie-Antonie la Craiova reprezintă o scurtă şi incompletă înşiruire a multora dintre cei pe care istoria electrotehnicii româneşti îi îndreptăţeşte. Trebuie subliniat că dintre aceşti mari oameni de ştiinţă şi ingineri nu toţi proveneau de la aceeaşi şcoală europenă: unii proveneau din învăţământul superior francez, iar alţii din cel german, inclusiv cel elveţian.

          Profesorul Remus Răduleţ şi-a asumat o grea sarcină, şi anume aceea de a uniformiza toate aceste eforturi şi de a contura o perspectivă coerentă tuturor acestor strădanii. Faptul că a reuşit este recunoscut şi apreciat nu numai în România, ci chiar pe plan internaţional.


Prof. dr. doc. Andrei ŢUGULEA,
membru titular al Academiei Române
nn

Remus RĂDULEŢ

BAZELE TEORETICE ale
ELECTROTEHNICII

ELECTROCINETICA
ELECTRODINAMICA
Volumul al II-lea

descriere CIP ISBN

 

 
mn

Remus RĂDULEŢ

BAZELE TEORETICE ale
ELECTROTEHNICII

REŢELE DE CURENT ALTERNATIV
TRANSFORMATOARE
MAŞINI ELECTRICE
Volumul al III-lea

descriere CIP ISBN

 

 

yg

 

Remus RĂDULEŢ

BAZELE TEORETICE ale
ELECTROTEHNICII

LINIILE ELECTRICE LUNGI
UNDELE ELECTROMAGNETICE
TEORIA ELECTRONILOR
Volumul al IV-lea

descriere CIP ISBN

 
n

Rodica STOIAN
Roxana POPOVICI
Adrian HĂLĂNGĂU
Radu DUMITRESCU

TESTAREA ECHIPAMENTELOR,
INSTALAŢIILOR ŞI PROCESELOR
Lucrări practice

descriere CIP ISBN

         Prezenta lucrare reprezintă un îndrumar de lucrări practice pentru cursul Testarea Automată a Echipamentelor şi Proceselor, susţinut de primul autor la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica din Bucureşti, adresându-se în principal studenţilor anului IV– secţia Electronică Aplicată, dar şi tuturor celor interesaţi de domeniul testării instalaţiilor, echipamentelor şi proceselor.
         Includerea în lucrările de laborator şi în anexe a unor precizări privind standardele de calitate şi a unor standarde specifice pentru echipamentele electrice conferă o valoare deosebită îndrumarului şi îi ajută pe studenţi să înţeleagă importanţa existenţei în mediul industrial contemporan a unui sistem de calitate unitar, precum şi modul în care echipamentele de testare, dar şi metodele, tehnicile şi procedurile de testare pentru echipamente, instalaţii şi procese respectă aceste standarde.
         Pentru efectuarea lucrărilor se folosesc echipamente de testare performante, programe software dedicate şi proceduri de lucru practicate în mod curent în laboratoarele de testare acreditate. Sunt incluse lucrări de laborator ce ilustrează utilizarea unor tehnici noi de testare neinvazivă pentru instalaţii electrice şi a tehnicilor de termoviziune în testare şi mentenanţa predictivă
.
     

2013

George Călin SERIŢAN
Costin CEPIŞCĂ

MĂSURĂRI ELECTRICE
şi ELECTRONICE

ISBN: 978-606-515-444-5


         Lucrarea prezintă elementele fundamentale ale ştiinţei măsurării metrologia, cu particularizări în doemniul măsurarii mărimilor electrice. Partea I-a a lucrării se referă la cele trei componente ale procesului de măsurare mărimi măsurabile, metode de măsurare şi mijloace de măsurare. Exemple de aplicaţii analogice permit o uşoară înţelegere a fenomenelor şi a conceptelor.
       Partea a II-a este dedicată prezentării în detaliu a mijloacelor de măsurare analogice de tip electromecanic şi a celor electronice ce au utilizare în măsurarea mărimilor electrice. Partea a II-a prezintă pentru fiecare mărime electrică principiile cele mai corecte de măsurare şi de asigurare a calităţii operaţiei de obţinere a valorii mărimii respective. Lucrarea este adresată specialiştilor în tehnici de măsurare a mărimilor electrice şi studenţilor care se pregătesc în acest domeniu.