gf                       Proiectare asistată de calculator

 

IORDACHE Mihai
DUMITRIU Lucia

SIMULAREA ASISTATA DE CALCULATOR A CIRCUITELOR ANALOGICE

ISBN 973-85238-9-3

descriere CIP ISBN

            Cresterea continua a complexitatii sistemelor electrice si electronice impune utilizarea nemijlocita a calculatorului in realizarea schemelor, in determinarea valorilor parametrilor componentelor, in analiza functionarii si in proiectarea interconexiunilor.
Cartea de fata abordeaza analiza in vederea proiectarii si optimizarii circuitelor analogice atat prin tehnica simularii numerice cat si prin cea a simularii simbolice, acordand o atentie speciala prezentarii celor mai performanti algoritmi si celor mai noi tehnici de analiza.
            De nivel superior, lucrarea se adreseaza studentilor, doctoranzilor, inginerilor cercetatori si proiectanti, tuturor celor care doresc sa-si insuseasca si sa aprofundeze cele mai moderne metode de simulare (modelare si analiza), proiectare si optimizare asistate de calculator a circuitelor electrice si electronice analogice.

 

IORDACHE Mihai
MANDACHE Lucian

ANALIZA ASISTATA DE CALCULATOR A CIRCUITELOR ANALOGICE NELINIARE

ISBN 973-8449-36-7

descriere CIP ISBN

            Rezultat al unei indelungate activitati de cercetare a autorilor, lucrarea este conceputa în vederea instruirii complexe a cititorului în aprofundarea celor mai noi instrumente care permit analiza asistata de calculator a circuitelor analogice, practic fara limitari privind complexitatea acestora. Notiunile prezentate sunt justificate pana la detaliu, iar particularizarile si exemplele concrete servesc în buna masura la claritatea expunerii. Se vine astfel în sprijinul ingineriei electrice asistate (CAE - Computer Aided Engineering) în general si al proiectarii (CAD - Computer Aided Design) în particular.
           De nivel superior si cu o tenta didactica pe care autorii i-a imprimat-o cu multa grija, lucrarea se adreseaza atat studentilor si doctoranzilor, cat si inginerilor cercetatori si proiectanti preocupati de performanta si eficienta activitatii lor. De asemenea, se remarca valoarea stiintifica a unor notiuni cu totul noi prezentate în carte, care deschid cai pentru cercetari viitoare în domeniul analizei circuitelor electrice si electronice cu structuri complexe.

 

RADU Bogdan
GRAMESCU Bogdan
PRISACARU Tudor

PROIECTAREA ASISTATA DE CALCULATOR. INTRODUCERE IN PRO/RNGINEER

ISBN: 973-8449-58-8

descriere CIP ISBN

             Tematica abordata in cadrul acestui manual de proiectare asistata de calculator se refera, in primul rând, la notiunile fundamentale si de nivel mediu necesare utilizarii mediului Pro/Engineer, dar si la etapele de conceptie a subansamblelor masinilor si echipamentelor termice.
             In cadrul celor noua capitole pe care se intinde lucrarea prezentata sunt tratate la inceput notiunile de baza in utilizarea mediului Pro/Engineer (capitolele 1-5), pentru ca, in capitolele 6-9, sa fie introduse notiuni de dificultate medie, absolut necesare unui utilizator incepator - lucrul in modul “Part”, sisteme de coordonare utilizate la modelarea elementelor tip “Part”, realizarea schitelor de definire a unui nou element s.a.
           Cartea se adreseaza studentilor din anii terminali ai universitatilor tehnice, precum si inginerilor care doresc sa-si imbogateasca oferta intelectuala pe piata locurilor de munca.

 

 

RADU Bogdan
PALII Alexandru
PRISECARU Tudor

MODELARE GEOMETRICA
în Pro/ENGINEER

ISBN: 973-8449-76-6

descriere CIP ISBN

 

 

            Prezentul volum este o continuare a lucrarii Introducere in Pro/ENGINEER aparuta la aceeasi editura. In el sunt tratate elemente cu grad ridicat de complexitate, utile in etapa de modelare geometrica a pieselor componente ale masinilor si utilajelor.
           Capitolul 1 este dedicat modului de realizare al gaurilor cu ajutorul comenzii Holes. Sunt prezentate optiunile principale care permit modelarea gaurilor drepte, profilate sau filetate.
           In capitolul urmator este descris modul de modificare al suprafetelor dintr-un model deja generat. Acest grup de comenzi, Elemente deformate, este deosebit de util pentru piesele cu forme mai complicate, obtinute prin forjare sau turnare.
           Pentru cazul in care anumite elemente dintr-o piesa se repeta, se poate folosi includerea acestora in familii, pe care Pro/ENGINEER le numeste generic Patterns, descrise in capitolul 3. Formele geometrice speciale (realizate prin baleierea unei curbe, legarea a doua suprafete sau combinatii ale acestora) sunt prezentate in capitolul 4. Volumul se incheie cu o anexa in care este descrisa modelarea geometrica a unui motor cu ardere interna pentru o motocicleta.
          Lucrarea este utila celor care doresc sa faca din proiectarea geometrica asistata de calculator o meserie.


 

ZAPCIU Miron

FABRICATIA ASISTATA DE CALCULATOR

ISBN 973-8449-14-6

descriere CIP ISBN

         Fabricatia asistata de calculator este in acest moment obligatorie avand in vedere complexitatea geometrica a produselor ce trebuie fabricate. Se cer tot mai des produse cu suprafete ce trebuie generate utilizand mai multe axe comandate numeric, pentru a obtine o precizie ridicata si o calitate buna a suprafetelor. Incepand de la trei axe comandate numeric, operatorul uman nu poate obtine programul de prelucrare a piesei utilizand metoda programarii manuale a masinii-unelte. Asistenta de catre un microprocesor incorporat permite efectuarea calculelor necesare si a corectiilor automate pentru sculele utilizate.
           Lucrarea se adreseaza studentilor facultatilor cu profil mecanic, inginerilor cu specializarile masini-unelte si tehnologia constructiilor de masini care urmeaza cursuri de Master sau Studii aprofundate si celor interesati de domeniul fabricatiei moderne asistate de calculator.
  d

Cristina PUPĂZĂ

MODELARE CAD-FEM

978-606-515-519-0

descriere CIP ISBN

          Cartea cuprinde noţiuni de teorie privind modelarea în mediile de inginerie asistată, exemple, observaţii de ordin general, studii de caz şi aplicaţii. Un loc important este dedicat aplicaţiilor legate de optimizarea structurală prin metoda elementelor finite, fiind incluse concepte de bază pentru iniţierea în utilizarea programelor. Exemplificările au fost rulate cu programele ANSYS, ABAQUS şi Nastran. Multe dintre procesări sunt realizate cu cele două sisteme folosite pe larg în industrie, ANSA şi META-Post.
         Lucrarea este utilă pentru studenţii de la facultăţile tehnice care urmează cursuri de inginerie asistată, pentru masteranzi, dar şi pentru cei care îşi desfăşoară activitatea de specializare prin doctorat.