Norme de tehnoredactare

   

 

INFORMAŢII

Lucrările propuse pentru publicare la Editura Politehnica Press vor fi însoţite de un extras din Procesul-verbal al şedinţei de catedră prin care  se recomandă publicarea lucrării respective, precum şi de două referate a doi referenţi de specialitate în conformitate cu disciplina aferentă. Lucrarea va primi ISBN şi CIP-ul corespunzător de la Biblioteca Naţională (în decurs de două săptămâni).

Din tirajul stabilit,  5 – 9 exemplare merg la Biblioteca Naţională, 5 exemplare la Biblioteca UPB şi   2 exemplare rămân la editură pentru fondul de carte.

NORME DE TEHNOREDACTARE

Formatul lucrărilor publicate la Editura Politehnica Press este X5 (17x 24) cm.
Setările pentru oglinda paginii sunt următoarele: Paper: A4
Margins: top: 5,7cm; left: 4, bottom: 4; right: 4.
Layout: different odd and even - bifat
Different first page - bifat
Header 4,7cm                                            
       exemple de setare:  Margins   Paper  Layout

Header-ul paginilor pare va conţine titlul cărţii (font 10, cu majuscule), iar cel al paginilor impare va conţine titlul capitolului (font 10, italic, bold).
Paginile de început de capitol nu au header.
Numerotarea paginilor va fi cu font size 11 bold.
Se recomandă folosirea caracterelor "Times New Roman" size 11 sau 12 pentru textul de bază. Pentru figuri şi tabele se va folosi un font al cărui caracter trebuie să fie mai mic cu 1pt faţă de fontul de bază.
                     
                                                                                                      exemplu de tehnoredactare TITLURI
Grad 1 - corp 18, bold, centrat, cu majuscule, spaţiere după titlu 60 sau 80 pt;
Grad 2 - corp 14, bold, de rând, aliniat la Tab (1.27pt), spaţiere înainte 30 pt; după titlu spaţiere 18 pt;
Grad 3 - corp 12, bold, de rând aliniat la Tab, spaţiere înainte 24 pt şi după 12 pt;
Grad 4 - corp 11, bold, de rând la Tab, spaţiere înainte 10 pt, după care textul merge în continuare;
Grad 5 - corp 11, bold, italic, de rând, la Tab, spaţiere înainte 5 pt, după care textul merge în continuare.
Dacă este posibil, se va limita împărţirea în subcapitole până la gradul 4.
Textul începe pe pagina a 5-a cu "Prefaţa" sau "Cuvânt-înainte" ori alte forme de introducere. Dacă prefaţa se încheie pe pagina a 5-a, pagina pară următoare rămâne albă, lucrarea continuând pe pagină impară cu Cuprins. Indiferent de numărul de pagini al acestuia, primul capitol va începe tot pe pagină impară, restul capitolelor continuând la rând, pe pagină pară sau impară. Textul trebuie să aibă obligatoriu diacritice.

Ordinea paginilor unei lucrări este următoarea:
- pag. 1–4 rezervate editurii                                                      exemplu de pag 1-4
- pag. 5–  prefata                                                                        exemplu de prefaţă
- pag. impară – cuprins                                                              exemplu de cuprins
- pag. impară – cap.1
- cap. 2 (pară sau impară) etc.
- anexe                                                                                         exemplu de anexe
- index                                                                                          exemplu de index
- bibliografie                                                                                exemplu de
bibliografie
Amplasarea figurilor îngropate se face întotdeauna spre exteriorul paginii (paginile pare au figurile în partea stângă, iar paginile pare în partea dreaptă, atunci când acestea sunt mai mici de 7cm lăţime). Desenele trebuie executate cu ajutorul calculatorului. În desene se vor evita ariile gri care duc – în tehnologia obişnuită – la reproduceri de slabă calitate.

La scrierea formulelor se vor folosi următoarele poziţionări:
Size Full 12 pt, Subscript/Superscript 7 pt, Sub-subscript/sub-superscript 5 pt,
Simbol 18 pt, Sub-symbol 12 pt.

Oglinda paginii trebuie exploatată cât mai bine, pe întreaga înălţime de 21 cm.
La sfârşit de capitol, se va evita ca pe pagina respectivă să apară mai puţin de
10 rânduri, un capitol încheindu-se cu text, iar nu cu o figură sau un tabel.

Coperta va fi realizată în două variante, pentru ca autorul să poată opta pentru una dintre ele.

Alte aspecte de tehnoredactare se pot lămuri prin discuţii între autori şi consilierul editorial.