13
 

     Matematică

 
 
hg

HADAR Anton
PETRE Cristian
MARIN Cornel
VOICU Adrian

METODE NUMERICE IN INGINERIE

ISBN: 973-8449-34-0

descriere CIP ISBN

      Metodele numerice de calcul reprezinta matematica de care inginerul este cel mai apropiat, o matematica aplicata pe care acesta o foloseste de multe ori în activitatea sa. Dezvoltarea tehnicii de calcul a permis crearea unor programe de calcul în care pot fi regasite multe dintre metodele de numerice prezentate în lucrare.
      Lucrarea contine capitole cu: rezolvarea numerica a ecuatiilor algebrice, a sistemelor de ecuatii algebrice liniare si neliniare, determinarea numerica a valorilor si vectorilor proprii ai unei matrice, diferente finite, aproximarea functiilor, derivarea si integrarea numerica, rezolvarea numerica a unor ecuatii diferentiale, calculul de rezistenta al structurilor mecanice prin metoda deplasarilor.
      Fiecare capitol contine cele mai cunoscute metode precum si o serie de aplicatii ale acestora în diverse domenii.
Notiunile prezentate în acesata carte pot reprezenta o baza necesara si utila pentru abordarea altor cursuri universitare de cultura generala, cum ar fi: “Rezistenta materialelor”, “Metoda elementelor finite”, “Termodinamica si masini termice”, “Transfer de caldura si masa”, „Organe de masini”, dar si pentru o mare parte a cursurilor de specialitate.
Aici pot fi intalnite principalele elemente necesare alatuirii unor programe de calcul numeric.
       Speram ca lucrarea sa sa fie utila atat studentilor, cat si celor care doresc sa-si formeze o baza mai completa de cunostinte privind calculul numeric, doctoranzilor si inginerilor care lucreaza in proiectare, ori utilizatorilor de soft performant din domeniul lucrarii.

 

2011

 

j

MÂNDREA Lucian

COMPLEMENTE DE
MECANICA FLUIDELOR

 

ISBN: 978-606-515-266-3

descriere CIP ISBN


Cartea se doreşte a fi o completare originală la cele deja cunoscute în domeniu, fiind utilă atât celor care studiază matematica şi în special celor ce se ocupă de mecanica fluidelor, cât şi cercetătorilor în domeniu, deoarece conţine exemple de aplicare a matematicii de nivel superior la rezolvarea problemelor dificile în care mărimile fizice variază în timp şi spaţiu.
Materialul prezentat include exemple originale necesare completării cunoştinţelor de curs, aplicaţiilor de seminar şi, în acelaşi timp, şi pregătirii pentru concursurile profesionale.
Autorul explică cum se produc anumite fenomene fizice pornind de la formulările matematice ce conţin operatori, diferenţiale, derivate parţiale, integrale etc.
     
     
c

Edited by Eugen SCARLAT

PREDICTABILITY IN NONLINEAR DYNAMICAL
SYSTEMS:
THE ECONOMIC CRISES

ISBN: 978-606-515-324-0

descriere CIP ISBN

Econophysics, or the physics of finance, is the study of the dynamics of economic and financial markets. Nowadays a vast amount of data series has become available allowing the studies of market behaviour to be performed. However, since the statistics are not always offering satisfactory results for predicting the crises, fitting data using nonlinear deterministic models with a rather large number of adjustable parameters seems to be a promising way to detect the fingerprints of turbulences.

2012

j

Matei POPOVICI
Alexandru AGACHE
Ciprian DOBRE

A SURVEY OF TEMPORAL KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING

ISBN: 978-606-515-391-2

descriere CIP ISBN

 

This work aims to provide a detailed account on the most prominent logic-based methods for temporal knowledge representation and reasoning, i.e. Description Logics, Temporal Extensions of Description Logics, Linear Temporal Logic, Computation Tree Logic and the Mu Calculus. We try to capture the intuition behind each method, we introduce the formal settings and survey some complexity results regarding the reasoning process. Finally, we identify connections between the expressive power of each formalism.

2013

     
     
u

Radu ŞTEFAN
Florin STOICAN
Florin TUDOR
Cristian OARĂ

TEORIA SISTEMELOR
Culegere de probleme


ISBN: 978-606-515-517-6

descriere CIP ISBN

              Prezenta culegere conţine probleme de Teoria sistemelor destinate pregătirii studenţilor ce urmează cursul de Semnale şi Sisteme din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Universitatea „Politehnica” Bucureşti. De acest material pot beneficia însă şi studenţi de la alte specializări cu profil tehnic şi, în general, toţi cei ce doresc să aprofundeze şi să îşi testeze cunoştinţele în domeniu.
             În lucrare este abordată o gamă largă de subiecte ataşate noţiunilor de semnal şi sistem (atât în cazul continual cât şi în cel discret), o atenţie particulară fiind acordată proprietăţilor de stabilitate, răspuns în timp permanent şi tranzitoriu, precum şi metodelor ce permit caracterizarea acestor elemente (diagrame Bode şi Nyquist), tehnici elementare de stabilizare şi proiectare elementară a filtrelor.
          Problemele au un grad variat de dificultate, astfel încât permit recapitularea şi testarea cunoştinţelor teoretice asociate, fiecare capitol cuprinzând:
- scurt breviar teoretic cu rezultatele şi formulele necesare rezolvării problemelor;
- probleme tipice cu rezolvări sau indicaţii complete;
- probleme propuse de dificultate medie;
- probleme propuse avansate.