Inginerie economică


x

CUCU DAN

MICROECONOMIE

descriere CIP ISBN

Elaborarea unui manual dezvoltat de MICROECONOMIE raspunde nevoilor actuale din domeniul predarii stiintelor economice in invatamantul superior. Lucrarea se adreseaza studentiilor sectiilor de inginerie si management industrial, dar in egala masura. Economostilor, juristilor, lucratorolor din administratia publica, sau chiar actualiilor sau viitorilor jurnalisti.
Structura lucrarii permite o usoara intelegere a logicii comportamentului agentilor economici primari, notiunilecre explica functionarea mecanismului economic la nuvelul verigilor primare fiind definite intr-o maniera foarte accesibila prin utilizarea bine dozata a aparatului matematic si reprezentarilor grafice care permit ca fenomenele si proceselele economice sa fie mult mai usor palpabile.
Ordonarea capitolelor permite cititorilor sa-si formeze o imagine limpede si completa asupra semnificatiilor abordarii microeconomice si construirea fundamentului necesar pentru continuarea studiului economiei cu problemele de macroeconomie.
Cititorii pot face legatura necesara dintre teorie si practica recurgand la rezolvarea a numeroase aplicatii practice, pe care autorul deja le-a pus la dispozitia publicului larg, sau pe care le mai are actualmente in pregatire pentru a vedea lumina tiparului.

 

CUCU Dan

MACROECONOMIE

ISBN: 973-8449-84-7

descriere CIP ISBN

 

 

    Volumul intitulat MACROECONOMIE aparut în colectia Economie a Editurii Politehnica Press din Bucuresti este consacrat analizei si explicarii celor mai importante concepte si procese care intra în sfera de preocupari a macroeconomiei ca importanta a sistemului stiintelor economice.
Demersul stiintific al lucrarii urmareste atat procesul de cristalizare a macroeconomiei ca domeniu de cercetare, cat si evolutia actuala si de perspectiva a acestuia, fapt care permite o usoara descifrare a locului acestuia în formarea unei gandiri economice coerente si corecte.
     Temele fundamentale incluse în volum sunt tratate la nivelul exigentelor actuale ale interpretarii multiplelor probleme macroeconomice pe care le ridica viata economica reala. Volumul este astfel un instrument practic de lucru pus la îndemana viitorilor specialisti ingineri care în mod obiectiv trebuie sa dispuna si de o bogata pregatire economica, dar, în egala masura si tuturor celor care doresc sa-si însuseasca principiile comportamentului economic rational, fie în calitate de simplu cetatean, fie în calitate de agent economic implicat direct în mecanismul de functionare a economiei de piata libere, deschise.

CUCU Dan

MICRO- SI MACROECONOMIE. APLICATII, TESTE SI PROBLEME

ISBN: 973-8449-55-3

descriere CIP ISBN

    

Insusirea temeinica a cunostintelor de teorie economica si dobandirea unor deprinderi si abilitati in folosirea acestora in conditiile in care fiecare dintre noi ne confruntam, fie in calitate de agent economic, fie ca simpla persoana fizica, in viata de zi cu zi, cu legitatile si mecanismele dupa care functioneaza economia de piata, presupune studiu teoretic amanuntit urmat de rezolvarea a numeroase aplicatii practice menite sa fixeze un sistem coerent de cunostinte.
    Aceasta este principala idee de la care s-a pornit in alcatuirea prezentei culegeri de teste, aplicatii si probleme de teorie economica, cuprinzand intr-o forma concentrata atat capitole din domeniul microeconomiei cat si din cel al macroeconomiei.
     Lucrarea se adreseaza studentilor de la toate specializarile din invatamantul superior tehnic, de la sectiile de inginerie economica intens solicitate in prezent de tineretul studios, chiar si studentilor de la facultatile cu profil economico-managerial, juridic sau cu profil de administratie publica, precum si candidatilor la concursurile de admitere care prevad disciplina Economie ca proba distincta de selectie.

 

DOBROVICESCU Alexandru

PRINCIPIILE  ANALIZEI EXERGOECONOMICE

ISBN 978-973-7838-39-1

descriere CIP ISBN

             Exergoeconomia reprezinta uniunea a doua metode de investigatie: analiza termodinamica a proceselor ireversibile si analiza economica.
             Utilizarea metodei de analiza exergoeconomica bazata pe conceptele de cost exergetic si exergoeconomic este singura capabila sa evalueze in mod corect resursele de materii prime momentane ale societatii, oferind indicatii privind modul de folosire rationala a acestora.
Tehnica de analiza exergoeconomica este in plina dezvoltare, fiind considerata in prezent ca cea mai puternica si completa metoda de investigatie a sistemelor energetice complexe.
Lucrarea se constituie intr-un suport important pentru directia de studiu a analizei exergoeconomice si se adreseaza studentilor de la ciclul de Master si, in general, tuturor celor interesati de operarea si constructia optimizata a sistemelor termice si frigorifice complexe.

 

2008

df

Coordonator: MEGHEAAurelia

MANUALUL  DE  OPTIMIZARE  A  MANAGEMENTULUI
CALITAŢII  SI  SIGURANTEI  ALIMENTARE  IN  UNITATILE
 PRODUCATOARE  DE  ALIMENTE  PE  BAZA  DE  PESTE
ISBN: 978-973-7838-98-8

descriere CIP ISBN

 

 

 

SZTOJANOV Elza

BUCHFÜHRUNG

ISBN: 973-7838-27-0

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

 

 

    Die Buchführung beschreibt die Messung, Bewertung, Verwaltung und Kontrolle des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals, sowie die erzielten Ergebnisse der natürlichen oder juristischen Personen Sie erlaubt die chronologische und systematische Erfassung, Verarbeitung,     Veröffentlichung und Aufbewahrung der Informationen betreffend die finanzielle Lage und Leistungsfähigkeit eines Unternehmens, die sowohl internen Zwecken als auch externen Investoren, Kreditgeber, Kunden etc. dienen.

SZTOJANOV Elza

CONTABILITATE FINANCIARA

ISBN 973-7838-26-2

descriere CIP ISBN

 

 

 

     Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

2010

ds

IONESCU Sorin Cristian


LEXICON DE
MANAGEMENT

ISBN 978-606-515-094-2

descriere CIP ISBN

Managementul a devenit unul dintre principalele concepte ale gândirii secolului al XX-lea, considerate astfel de UNESCO, pe lângă cele de: mulţimi, structuri, sisteme, simetrie, semn, limbaj, informaţie, model, management, cibernetică, optimizare, joc matematic. El constituie şi obiectul acestui lexicon.
Managementul se poate dezvolta doar dacă îşi creează un corp de cunoştinţe şi un limbaj neambiguu. Experienţa de peste 130 de ani în acest domeniu a dus la apariţia unui oarecare consens şi la structurarea unui limbaj, însă ştiinţa trebuie să aibă un vocabular internaţional. Probleme în discuţie încă mai sunt, cuvintele fiind convenţii sociale cu privire la idei, lucruri, procese, fenomene, care facilitează comunicarea. Este de remarcat că principalele lucrări de management cuprind în general şi un glosar de termeni.
Volumul de faţă al Lexiconului de management este structurat în trei părţi.
În prima parte se prezintă un glosar cu definiţiile a circa 1000 de termeni. Aceştia sunt cuvinte sau expresii care se întâlnesc frecvent în procesul de conducere, dar şi teorii sau metode necesare pentru realizarea unor activităţi eficiente. Unii termeni sunt generaţi de management, iar alţii de ştiinţele aflate în conexiune cu managementul. Toţi se referă însă la procesul de conducere. Este drept că un limbaj structurat poate duce la o manieră rigidă de exprimare, la stereotipuri în vorbire. Structura discursului ţine însă de personalitatea fiecărui manager, dar cuvintele folosite trebuie să aibă acelaşi înţeles. Atenţia s-a îndreptat spre definirea termenilor şi nu către o descriere exhaustivă a conceptelor.
În partea a doua se regăsesc scurte biografii a circa 150 de personalităţi din management şi un scurt istoric al unor instituţii şi companii care au contribuit la dezvoltarea managementului. Personalităţile prezentate sunt în general manageri, profesori, consultanţi, cu idei sau realizări de excepţie, iar cele circa 75 de organizaţii au fost de regulă pionier în aplicarea unor metode manageriale, astăzi larg răspândite.
Ultima parte cuprinde un scurt dicţionar şi o listă de acronime des utilizate în management, în general corespunzând expresiei în limba engleză. Dicţionarul prezintă două liste cu termeni întâlniţi în lucrările de specialitate, în limba engleză şi în limba franceză, şi care au o traducere aparte faţă de cea curentă

 

fb

SZTOJANOV Elza

CONTABILITATE
FINANCIARA
descriere CIP ISBN

 

 

 

 

 

 

 

     Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.
hp

SZTOJANOV Elza

BUCHFÜHRUNG


descriere CIP ISBN

   Die Buchführung beschreibt die Messung, Bewertung, Verwaltung und Kontrolle des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals, sowie die erzielten Ergebnisse der natürlichen oder juristischen Personen Sie erlaubt die chronologische und systematische Erfassung, Verarbeitung,     Veröffentlichung und Aufbewahrung der Informationen betreffend die finanzielle Lage und Leistungsfähigkeit eines Unternehmens, die sowohl internen Zwecken als auch externen Investoren, Kreditgeber, Kunden etc. dienen.

2011

hn

FILIPESCU Iancu
ŞTEFAN Bruno

TEORETICIENI
AI ORGANIZAŢIILOR
ŞI MANAGEMENTULU
Dicţionar şi crestomaţie

ISBN 978-606-515-188-8

descriere CIP ISBN

Din numărul mare de teoreticieni ai organizaţiilor, selecţia pentru această lucrare s-a făcut ţinând cont de mai multe criterii: originalitatea ideilor şi a stilului – personalităţile prezentate impunându-se în lumea ştiinţifică prin ideile lor novatoare şi modul atractiv de expunere; recunoaşterea academică – toţi fiind citaţi de diverşi specialişti în articolele şi lucrările lor, numele apărându-le în multe tratate ştiinţifice ca autorităţi de ale căror idei nu se poate face abstracţie; aplicabilitatea – ideile lor au fost puse în practică, au generat cercetări şi studii noi şi au stat la baza multor schimbări produse în instituţii şi companii cât mai diverse.
n

Edited by Eugen SCARLAT

PREDICTABILITY INNONLINEAR DYNAMICAL
SYSTEMS: THE ECONOMIC CRISES

978-606-515-324-0

descriere CIP ISBN

Econophysics, or the physics of finance, is the study of the underlying dynamics of economic markets. Nowadays a vast amount of data series has become available allowing the studies of market behaviour to be performed. However, since the statistics are not always offering satisfactory results for predicting the crises, fitting data using nonlinear deterministic models with a rather large number of adjustable parameters seems to be a promising way to detect the fingerprints of turbulences.