mm
 

     Inginerie mecanică

 
 

COMĂNESCU Adriana
COMĂNESCU Dinu
GEORGESCU Liviu

BAZELE  ANALIZEI  ŞI SINTEZEI
MECANISMELOR  CU  MEMORIE RIGIDĂ

descriere CIP ISBN

Lucrarea reprezintă o sinteză a unor cercetări fundamentale şi aplicative privind o clasă importantă de mecanisme,  şi anume  cele cu memorie rigidă.  Camele au fascinat tehnica prin posibilitatea pe care o oferă pentru realizarea într-un sistem a unei legi de mişcare dorite pentru elementul de execuţie, regăsindu-se în cele mai variate domenii ale tehnicii, cum ar fi: robotica, echipamentele mecanizate şi automatizate, motoarele cu ardere internă etc.
          În lucrare sunt incluse abordările teoretice, unice privind analiza şi sinteza analitică a mecanismelor cu came, precum şi dezvoltările teoretice referitoare la sinteza şi modelarea profilului camelor spaţiale pentru legi de mişcare diverse impuse tachetului.
            Structurată în 9 capitole şi însoţită de aplicaţii concrete de modelare şi proiectare a sistemelor, lucrarea se adresează cercetătorilor ştiinţifici, proiectanţilor, doctoranzilor şi studenţilor din domeniul ingineriei mecanice.

 

BRUJAN Emil - Alexandru

FUNDAMENTALS
 OF FLUID MECHANICS

descriere CIP ISBN

Fluid mechanics is the science of the mechanics of liquids and gases and is based on the same fundamentals principles that are employed in the mechanics of solids.
            Fluid mechanics may be divided into three main branches:
            - Fluid statics is the study of the mechanics of fluids at rest;
            - Kinematics deals with velocities and streamlines without considering forces or energy;
            - Hydrodynamics is concerned with the relations between velocities and accelerations and the forces exerted by or upon fluids in motion.
            A fluid may be either a gas or a liquid. The molecules of a gas are much farther apart than those of a liquid. Hence a gas is very compressible, and if all external forces are removed, it tends to expand indefinitely. A gas is therefore in equilibrium only when it is completely enclosed. A liquid is, on the other hand, relatively incompressible, and if all forces are removed, the cohesion between molecules still holds them together, so that the liquid does not expand indefinitely. Therefore, a liquid may have a free surface.

 

BROBOANA Diana
MUNTEAN Tiberiu
BALAN Corneliu

MECANICA FLUIDELOR CU FLUENT

ISBN: 973-7838-06-8

descriere CIP ISBN

 

 

        Autorii acestui manual sunt membrii Laboratorului REOROM din cadrul Catedrei de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului — Universitatea Politehnica din Bucuresti. REOROM are ca obiect principal de studiu modelarea teoretica, cercetarea experimentala si simularea numerica a curgerii fluidelor vascoase si viscoelastice.
        Lucrarea Mecanica Fluidelor cu FLUENT volumul I introduce notiunile de baza ale mecanicii fluidelor vascoase cu ajutorul codului FLUENT, prezinta solutii analitice si numerice ale unor curgeri „clasice” din hidrodinamica fluidelor newtoniene incompresibile, miscari laminare descrise de ecuatiile Navier-Stokes.
       Manualul se adreseaza cu precadere studentilor de la facultatile tehnice, ce urmeaza sa se specializeze în mecanica fluidelor si sa rezolve probleme reale de curgere, în care miscarile mentionate au un rol important.

CONSTANTIN Eugen
ISBASOIU GH.
BUCUR mARIA DIANA
DUNCA Giorgiana
GHERGU Mihai Calin
TANASE Nicoleta Octavia

INCERCAREA
MASINILOR HIDRAULICE

descriere CIP ISBN

 

 

Lucrarea “Încercarea maşinilor hidraulice” prezintă câteva noţiuni generale privind procesele de măsurare, erorile care pot afecta acest proces, criteriile de eliminare a valorilor exagerate, precum şi posibilitatea aprecierii valorii adevărate a mărimii măsurate. De asemenea, se prezintă metodele specifice de încercare a pompelor, a turbinelor în centralele hidroelectrice, a ventilatoarelor, a modelelor turbomaşinilor şi de transpunere a rezultatelor pentru prototip. Nu în ultimul rând se regăsesc noţiuni privind achiziţia automată a datelor în domeniul încercărilor maşinilor hidraulice în laboratoare.
Lucrarea se adresează în special studenţilor Facultăţii de Energetică, specializarea Hidroenergetică şi Ingineria Mediului, şi ai Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, specializarea Sisteme şi Maşini Hidraulice şi Pneumatice, fiind utilă, de asemenea, tuturor studenţilor care studiază discipline de maşini hidraulice şi inginerilor care lucrează în acest domeniu.


DOBROVICESCU Alexandru 
BĂRAN Nicolae
PETRESCU Stoian
ISVORANU Dragoş
PETRE Camelia
CHISACOF Alexandru
VASILESCU Eugenia
COSTEA Monica
MOTORGA Alin Ovidiu

ELEMENTE DE
TERMODINAMICĂ
TEHNICĂ

ISBN 978-606-515-016-4
ISBN 978-606-515-008-9

descriere CIP ISBN

Invăţământul modern pune accentul pe pregătirea tehnică generală a studenţilor ingineri insistând asupra dezvoltării capacităţii acestora de a înţelege êi folosi legile generale ale naturii în încercarea de a concepe noi sisteme performante de conversie a energiei în condiţiile protejării mediului înconjurător êi a dezvoltării economice durabile.
            Termodinamica este êtiinţa care pune la dispoziţia inginerilor antrenaţi în activitatea de cercetare, proiectare êi exploatare, instrumentele necesare realizării acestui deziderat.
            Studiul principiilor termodinamicii oferă posibilitatea înţelegerii corecte a proceselor care se desfasoară în aparatele êi sistemele energetice, oferind soluţii de ameliorare a proiectării êi funcţionării acestora în sensul utilizării cu maximă eficienţă a resurselor.
            Prezentul volum este rezultatul colaborării unui colectiv larg de cadre didactice cu o vastă experienţă pedagogică si tehnică din catedra de Termotehnică, masini termice si instalaţii frigorifice din Universitatea Politehnica din Bucursti. 
           Lucrarea se adresează studenţilor dar êi celor care urmăresc să aprofundeze cunoştiinţele din domeniul stiinţelor termice în cadrul studiilor de master sau doctorat.     

JINESCU V. Valeriu


PRINCIPIILE SI LEGILE ENERGONICII
THE PRINCIPLES AND LAWS OF ENERGONICS

ISBN: 973-8449-32-4

descriere CIP ISBN

 

 


       In prezent Energonica reprezinta zona comuna a tuturor capitolelor stiintei si anume acea zona a fiecaruia dintre ele care opereaza cu conceptul de energie.
     Principiile si legile energonicii pot reprezenta un pas important in restrangerea, sistematizarea si unificarea diferitelor capitole in care este impartita astazi stiinta. In viitor, odata cu sistematizarile si generalizarile previzibile, care vor duce la restruc-turarea stiintelor actuale, Energonica va putea deveni o parte distincta, de sine statatoare, a stiintei.
    Energonica sper sa reprezinte inceputul de drum catre constituirea acelei stiinte generalizate, care sa permita o cunoastere, calitativa si cantitativa, deasupra stiintelor particulare componente.
 

MARINOV Anca Marina
BUCUR Diana Maria
GHERGU Călin Mihail
DUNCA Georgiana
NEAGOE Angela

MECANICA FLUIDELOR
Îndrumar de laborator

descriere CIP ISBN

 

 


Acest îndrumar de laborator se adresează studenţilor Facultăţii de Energetică şi ai altor facultăţi din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, care studiază disciplina de Mecanica Fluidelor sau Mecanica Fluidelor şi Maşini Hidraulice.
În lucrarea de faţă sunt prezentate aspectele teoretice şi modul de lucru cu instalaţia pentru studiul mişcării fluidelor în conducte.
Fiecare lucrare de laborator conţine noţiuni teoretice, descrierea instalaţiei, modul de lucru precum şi indicaţii privind prelucrarea datelor şi prezentarea rezultatelor.

Coordonator serie
MARINESCU Mircea

Coordonatori
PRISECARU Tudor
DOBROVICESCU Alexandru
BADESCU Viorel

STUDII DE TERMODINAMICA APLICATA
STUDIES OF APPLIED THERMODYNAMICS

ISBN 973-8449-06-5

descriere CIP ISBN

 

 

       Lucrarea reprezinta cel de-al doilea volum din seria de Studii de Termodinamica Aplicata si contine variante extinse ale pregerilor ?inute in cadrul Seminarului de Termodinamica, Fizica Statistica si Aplicatii de la Catedra de Termotehnica, Masini Termice si Frigorifice a Universitatii Politehnica din Bucuresti in perioada octombrie 2002- iunie 2003. Cele noua capitole ale lucrarii acopera o gama larga de subiecte privind atât unele aspecte fundamentale, cum ar fi principiile termodinamicii, modelarile entropice, teoria constructala sau insusirile energetice ale evolutiei biosistemelor cât si unele aspecte aplicative, ca de exemplu sistemele frigorifice si de schimbatoare de caldura sau centralele termice pe biomasa.

MARINESCU Mircea
CHISACOF Alexandru
RĂDUCANU Petre
MOTORGA Alin Ovidiu

BAZELE TERMODINAMICII TEHNICE

TRANSFER DE CĂLDURĂ ŞI MASĂ
- PROCESE FUNDAMENTALE

ISBN 978-606-515-022-5
ISBN 978-606-515-039-3

descriere CIP ISBN

 

 

Lucrarea prezintă elemente teoretice fundamentale ale transferului de caldură şi masă şi urmăreşte două obiective principale:
-prezentarea legilor fundamentale ale transferului de caldură şi masă, precum şi abordarea matematică a principalelor probleme care derivă de aici;
-Evidenţierea modului de aplicare a rezultatelor teoretice pentru rezolvarea unor aplicaţii caracteristice legate de pierderile de căldură şi izolaţii termice, construcţia şi designul schimbătoarelor de caldură, radiaţia termică a corpurilor solide şi gazelor, dezvoltarea proceselor de fierbere şi condensare etc.
Legatura între procesele de transfer de caldură şi masă, evidenţiată prin analogia ecuaţiilor caracteristice, a făcut ca pe parcursul prezentării proceselor - în numeroase situaţii, să se facă trimiteri la ambele fenomene de transfer.

 

PERIDE Niculae

ELEMENTE MECANICE FUNDAMENTALE. SOLICITARI IN GRINDA NAVA

ISBN 973-8449-07-3

descriere CIP ISBN

 

 

 

        Conceperea unui sistem mecanic, ca parte a unui sistem tehnic, reprezinta un act de creatie cu o multitudine de solutii posibile.In sistemul mecanic, organizat ca un ansamblu de elemente mecanice, bara este elementul cel mai frecvent utilizat, forma sub care se face si studiul unui sistem mecanic complex tip corp nava.
       In lucrare se studiaza raspunsul materialului la actiunea mediului si se cauta redarea preponderent grafica a aspectelor relevante In baza notiunilor, legilor si relatiilor prezentate s-a urmarit schematizarea în paralel a fenomenelor tehnic si mecanic, astfel ca cel din urma, pe baza modelarii si in conditiile impuse, sa aiba un comportament mecanic corespunzator.

PISA Ionel 

CALCULUL  TERMIC  AL GENERATOARELOR  DE  ABUR

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

            In cadrul unei centrale termoelectrice generatorul (cazanul) de abur reprezinta instalatia care ridica cele mai dificile probleme din cauza complexitatii fenomenelor conexe care au loc aici. Cunoasterea si rezolvarea acestor procese este o cerinta de prim ordin. Aceasta lucrare, atat prin prezentarea teoretica cat si prin multitudinea de exemple practice rezolvate, vine in intampinarea studentilor si a specialistilor din domeniul masinilor temice. Acest volum se ocupa in exclusivitate de calculul termic al generatoarelor de abur. El va fi urmat de un al doilea volum care are in vedere celelalte aspecte referitoare la un cazan de abur: calculul aero-gazo dinamic, al izolatiei, calculul emisiilor poluante, calculul mecanic etc.

PISA Ionel 

GENERATOARE  DE  ABUR
CALCULUL INSTALATIILOR ANEXE

descriere CIP ISBN

In proiectarea si constructia generatoarelor de abur  instalatiile anexe ocupa un rol determinant. Calculul optim al acestora are implicatii directe asupra functionarii cazanelor in sensul sigurantei in exploatare, asupra maximizarii randamentului si, toate acestea, in conditiile respectarii valorilor limita de emisie a substantelor poluante. Acest volum cuprinde aspecte teoretice si exemple practice referitoare la calculul aero-gazo dinamic, al izolatiei, la calculul emisiilor poluante si la calculul mecanic
k

Lucian OCHIANĂ
Iosif NEMOIANU
Ioan Florea HĂNŢILĂ
Anişoara ANGHEL

BAZELE ELECTROTEHNICII
Culegere de probleme
Partea a II-a: Curent alternativ

Descriere CIP ISBN

Prezenta lucrare se adresează în egală măsură studenţilor şi cadrelor didactice din institutele de învăţământ superior care au în planurile lor de învăţământ discipline de profil electrotehnic, precum şi tuturor celor interesaţi de studierea sistematică a circuitelor în regim armonic permanent.
Lucrarea este structurată în două părţi: una teoretică în care sunt prezentate principalele teoreme şi metode utilizate în studiul circuitelor de curent alternativ şi una aplicativă conţinând un număr de peste 120 de probleme cu diverse grade de dificultate.

2010

jh

OPRINA  Gabriela
PINCOVSCHI Irina
BĂRAN Gheorghe

HIDRO-GAZO-DINAMICA SISTEMELOR DE AERARE ECHIPATE CU GENERATOARE DE BULE

descriere CIP ISBN

 

 

 

Lucrarea reprezintă o sinteză critică a problematicii referitoare la sistemele de aerare echipate cu generatoare de bule numite şi difuzoare poroase. Analiza datelor ştiinţifico-tehnice oferite de către marile companii producătoare, pentru diverse tipuri şi dimensiuni de difuzoare, arată că nu există o corelare a tuturor parametrilor funcţionali ai acestora şi o raportare a caracteristicilor de funcţionare la un sistem unic recunoscut. Având în vedere multitudinea tipurilor şi formelor generatoarelor de bule, a complexităţii factorilor care influenţează funcţionarea eficientă a acestora, rezultă necesitatea unor cercetări teoretice şi experimentale care să trateze unitar întregul sistem de aerare, prin analizarea atât a fenomenelor fizico-chimice referitoare la hidro-gazo-dinamica şi transferul de masă, cât şi a aspectelor tehnico-economice.
mn

PARASCHIV Gigel
COSTOIU Mihnea-Cosmin
PARASCHIV Iulia

MODELAREA MATEMATICĂ ŞI ÎNCERCAREA EXPERIMENTALĂ A MAŞINILOR DE FREZAT SOLUL

descriere CIP ISBN

 

 

 

Obiectivele prezentei lucrări au fost astfel stabilite încât prin cercetări teoretice şi experimentale să fie descoperite legităţile fundamentale pentru procesul de lucru executat de frezele agricole şi în acelaşi timp să fie elaborate metode şi programe de calcul al parametrilor de bază şi al regimurilor de funcţionare. Pachetul de programe rezultat în urma cercetărilor întreprinse poate fi de un real folos specialiştilor din domeniul construcţiilor de maşini agricole prin eliminarea muncii repetitive şi prin facilităţile pe care le oferă în ceea ce priveşte simularea regimurilor cinematice şi dinamice de lucru ale frezelor agricole.
mn

COMANESCU Adriana
COMĂNESCU Dinu Mihai
DUGĂEŢESCU Ileana
BOURECI  Adrian


BAZELE MODELARII MECANISMELOR
VOL. 1

descriere CIP ISBN


 

Lucrarea este o sinteză a unor cercetări fundamentale şi aplicative, desfăşurate pe parcursul a mai multor ani privind modelarea structurală, cinematică şi dinamică a mecanismelor.
Dezvoltarea roboticii şi implicit a mecatronicii a ridicat aspecte noi în cercetarea din domeniu având în vedere procesul de inovare şi a determinat utilizarea tehnologiei informaţiilor şi calculatoarelor, promovarea mediilor avansate de proiectare şi testare pentru sistemele mecanice. Autorii au valorificat unele contribuţii ştiinţifice, recunoscute pe plan mondial ale unor personalităţi marcante, reprezentative pentru şcoala românească de mecanisme
.

al

 

VOINEA Radu P.
STROE Ion V.
PREDOI Mihai Valentin

TECHNICAL MECHANICS

descriere CIP ISBN

Technical Mechanics lectures are given since 1990 when the Department of Engineering in Foreign Languages was created (from 2002, the Faculty of Engineering in Foreign Languages) at the University Politehnica of Bucharest. From 2009, Air Navigation students are using the same textbook. This edition brings new examples, new figures and some other modifications and is intended for undergraduate and master students, especially foreign students which are learning in our country.
gf

BĂRAN Nicolae
RĂDUCANU Petre
DIMITRIU Sorin
STANCIU Dorin
BORIARU Nicolae
ISVORANU Dragoş
IONIŢĂ Claudia

BAZELE TERMODINAMICII TEHNICE, TERMODINAMICĂ TEHNICĂ
VOL. 3

descriere CIP ISBN

 

 

Prezenta lucrare constituie volumul al-III-lea din colecţia intitulată: BAZELE TERMODINAMICII TEHNICE , care cuprinde :
I    - Elemente de termodinamică tehnică ;
II   - Transfer de caldură şi masă ;
III  - Termodinamică tehnică ;
IV  - Bazele tehnicii frigului;
V -Maşini şi echipamente pentru surse de energii regenerabile.
          Acest volum este rezultatul colaborării unui colctiv de cadre didactice cu o vastă experienţă pedagogică şi tehnică din catedra  Termotehnică Maşini Termice şi Instalaţii Frigorifice din Universitatea POLITEHNICA din bucureşti

jh

IACOBESCU Gabriel ,
RONTESCU Corneliu

ECHIPAMENTE PENTRU SUDARE
VOL 1

ISBN: 978-606-515-124-6
978-606-515-125-3

         

descriere CIP ISBN

Cartea Echipamente pentru sudare tratează bazele teoretice ale stabilităţii sistemelor tehnologice pentru sudare, ale fenomenelor ce determină buna funcţionare a surselor de curent pentru sudare şi descrierea părţilor componente şi funcţionarea echipamentelor pentru sudarea prin topire şi presiune.
Lucrarea este strâns legată de disciplinele: tehnologia sudării prin topire, tehnologia sudării prin presiune, teoria proceselor de sudare, electronică, electrotehnică, mecanizarea şi automatizarea proceselor de sudare.
Lucrarea se adresează studenţilor de la programul de studii Ingineria sudării, formele de învăţământ licenţă şi masterat, dar este de real folos în pregătirea specialiştilor sudori, în documentarea necesară pentru atestarea calificării de inginer sudor european, atestare obligatorie pentru cei implicaţi în industria de construcţii metalice importante
.
     
     
vf

TILEA George Cătălin

HIDRAULICA APELOR SUBTERANE
Modelul elementului finit

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

 

Lucrarea de faţă analizează procesele hidrodinamice ale curgerii apei subterane guvernate de ecuaţii cu derivate parţiale de tip hiperbolic sau eliptic, ca de exemplu: infiltraţii sub baraje, dispersia poluanţilor în ape subterane ş.a. Pentru soluţionarea lor se aplică metoda elementelor finite, implementându-se un pachet software, cu manual de utilizare şi exemple concrete întâlnite în domeniul construcţiilor hidrotehnice.

2011

 

xc

BROBOANA Diana
MUNTEAN Tiberiu
BALAN Corneliu

MECANICA FLUIDELOR CU FLUENT
APLICAŢII ÎN DINAMICA
BIOFLUIDELOR

ISBN: 973-7838-06-8
978-606-515-261-8

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

Volumul al II-lea al lucrării Mecanica fluidelor cu FLUENT este dedicat modelării şi reprezentării dinamicii fluidelor vâscoase în bifurcaţii, cu aplicaţii în studiul curgerii sângelui prin vase de dimensiuni medii şi mari.
Scopul central al acestei lucrări este de a prezenta într-un mod atractiv şi accesibil studenţilor ce urmează cursuri de specialitate în domeniul hemodinamicii şi biodinamicii fluidelor (la nivel de licenţă sau masterat) metode de studiu specifice şi investigaţii numerice ale curgerilor sangvine. Studiile se exemplifică prin aplicaţii CFD în ingineria medicală: curgerea în bifurcaţia carotidă, dinamica fluidului în configuraţii bypass, modelarea mişcării în vase stenozate şi stentate din sistemul coronarian.
Menţionăm că majoritatea materialelor prezentate în acest volum sunt rezultate obţinute de membrii grupului REOROM – Departamentul de Bioinginerie şi Biotehnologie din Universitatea Politehnica Bucureşti, în cadrul contractelor de cercetare din perioada 2005 – 2010
.
c

Coordonatori:
LAURIAN Tiberiu
SEICIU Petre Lucian

CAIET DE LABORATOR
ORGANE DE MAŞINI ŞI TRIBOLOGIE

978-606-515-264-9 

descriere CIP ISBN

 

 


Laboratorul de Organe de Maşini şi Tribologie este una dintre cele mai importante activităţi pentru formarea completă şi complexă a unui inginer modern.
Dezvoltarea exponenţială a industriei şi tehnologiei din ultimele două decade impune modernizarea activităţii didactice, de aceea s-a procedat la elaborarea Caietului de Laborator care conţine 27 de lucrări, dintre care 18 lucrări noi şi 9 lucrări vechi, îmbunătăţite şi actualizate.

b

 

SOLOMON Gheorghe
CICIC Dumitru-Titi
RONTESCU Corneliu
MIHAI Alexandrina
VOICULESCU Ionelia
IACOBESCU Gabriel

GHID PENTRU ELABORAREA
PROIECTULUI DE LICENŢĂ
PENTRU UZUL ABSOLVENŢILOR
SPECIALIZAREA INGINERIA SUDĂRII

ISBN: 978-606-515-265-6

descriere CIP ISBN

 

Ghidul pentru elaborarea proiectului de licenţă reprezintă un model pe baza căruia se poate întocmi un proiect de licenţă cu respectarea unor cerinţe minime impuse. Acesta este destinat îndeosebi studenţilor de la specializarea “Ingineria Sudării” din cadrul Facultăţii I.M.S.T. a Universităţii Politehnica din Bucureşti, dar poate constitui un instrument de lucru şi pentru alţi specialişti care au preocupări în domeniul sudării şi procedeelor conexe acesteia.
Ghidul se bazează pe documentarea teoretică şi aplicaţiile efectuate în cadrul unor cursuri de specialitate predate la specializarea „Ingineria Sudării” sau la master, concepţia lui urmărind structurarea pe capitole a acestui conţinut teoretic şi de documentare, finalizat cu studii de caz sau exemple de aplicaţii
.
m

Napoleon ANDREI
Diana BĂILĂ

PROCÉDÉS DE FABRICATION II

descriere CIP ISBN

Le cours Procédés de fabrication II aide les étudiants en ingénierie de connaître les principales techniques de fabrication des pièces dans la construction des machines. Dans ce cours sont présentés les principales techniques de fabrication des pièces par usinage nécessaires pour realiser des pièces d’une grande qualité et précision.
v

NICOLESCU  Adrian Florin
MARINESCU  Dan Andrei
IVAN  Andrei Mario
AVRAM  Georgia Cezara

CONCEPŢIA ŞI EXPLOATAREA
SISTEMELOR DE PRODUCŢIE ROBOTIZATĂ
Sistem robotic modular pentru
cultivarea controlată şi procesarea integrată a
ciupercilor alimentare şi terapeutice
Vol.1

ISBN: 978-606-515-339-4
ISBN: 978-606-515-340-0

descriere ISBN CIP

Lucrarea de faţă se încadrează în categoria monografiilor tehnico-ştiinţifice din domeniul „Mecatronicii şi Roboticii“, problematica generală abordată în cele trei volume referindu-se la concepţia şi exploatarea sistemelor de producţie robotizată.
Acest volum este dedicat prezentării rezultatelor cercetărilor efectuate de autori în cadrul unui contract de cercetare PNCDI-2 privind concepţia şi realizarea unui „sistem robotic modular pentru cultivarea controlată şi procesarea integrată a ciupercilor alimentare şi terapeutice“. Prin conţinutul şi modul de prezentare lucrarea se adresează în primul rând doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din anii terminali de licenţă din acest domeniu, dar poate fi la fel de utilă şi specialiştilor/doctoranzilor/cercetătorilor din institutele naţionale de cercetare sau din compartimentele tehnice ale agenţilor economici, care se confruntă cu probleme de concepţie, integrare şi exploatare a roboţilor industriali în sistemele de producţie moderne
.
     

2012

     
     
g

Mariana-Florentina ŞTEFĂNESCU

FORME DE INJECŢIE PENTRU
MATERIALE POLIMERICE
Îndrumar de proiectare

ISBN: 978-606-515-389-9

descriere ISBN CIP

 

 

 

 

Structurată în cinci capitole, lucrarea de faţă prezintă metodologia de proiectare a formelor de injecţie pentru materiale polimerice. În primul capitol sunt dezbătute probleme generale ale formării prin injecţie a materialelor polimerice. Capitolul doi prezintă principalele elemente constructive ale formelor de injecţie (sistemul de alimentare cu topitură, cuiburile şi dispunerea lor, sistemul de schimb de căldură, cel de evacuare şi centrare, prinderea formelor pe platourile agregatului de închidere şi aerisirea lor), elemente care sunt proiectate mai apoi în capitolul trei. În capitolul patru sunt descrise proprietăţile materialelor pentru construcţia componentelor formei şi sunt date exemple de astfel de materiale, iar în capitolul cinci se regăsesc recomandări referitoare la întreţinerea formei de injecţie.
Lucrarea se adresează inginerilor din domeniul prelucrării materialelor polimerice, studenţilor specializărilor Utilaje şi Instalaţii de Proces, Inginerie Industrială, masteranzilor de la specializarea Termomecanica Echipamentelor pentru Procese Industriale precum şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea proiectării formelor de injecţie pentru materiale polimerice.

Corneliu BĂLAN


MECANICA FLUIDELOR
PENTRU FILOSOFI
scrisă de un inginer

ISBN: 978-606-515-399-8


descriere ISBN CIP

Această carte este schiţa unui ipotetic curs de Mecanica Fluidelor ţinut la Facultatea de Filosofie de un profesor inginer din Politehnica Bucureşti pentru studenţii familiarizaţi cu matematica superioară, pasionaţi de fizică şi mecanică, interesaţi de istoria ştiinţei şi iubitori de artă.

Edited by
Corneliu BĂLAN
Diana BROBOANĂ
Daniela COBLAS

Actual Research Topics in
Fluid Mechanics in relation
to History and Philosophy of Science

PROCEEDINGS

ISSN: 2066-5790

 

Editor:
Assoc. Prof. PhD. Eng. Doru BARDAC

INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION
CNC TECHNOLOGIES 2012

PROCEEDINGS 2012

ISSN: 2068-2093

 

 

 

 

 

 

2013

 

Coordonatori volum:
Tudor PRISECARU
Mircea MARINESCU
Alexandru DOBROVICESCU
Viorel BĂDESCU

STUDII DE
TERMODINAMICĂ APLICATĂ
STUDIES
OF APPLIED
THERMODYNAMICS


ISBN: 978-606-515-442-1

descriere ISBN CIP

 

             Lucrarea reprezintă cel de-al treilea volum din seria de Studii de Termodinamică Aplicată şi conţine variante extinse ale prelegerilor ţinute în cadrul Seminarului de Termodinamică, Fizică Statistică şi Aplicaţii de la Catedra de Termotehnică, Maşini Termice şi Frigorifice a Universităţii Politehnica din Bucureşti în perioada octombrie 2003 – iunie 2004. Cele nouă capitole ale lucrării acoperă o gamă largă de subiecte privind atât unele aspecte fundamentale, cum ar fi termodinamica ireversibilă şi termodinamica în timp finit, cât şi unele aspecte aplicative, ca de exemplu sistemele frigorifice triterme şi schimbătoarele de căldură.
 

Ionel PÎŞĂ

GENERATOARE DE ABUR
PROCESE ŞI BILANŢURI TERMOENERGETICE
Vol.1
ediţia a 2-a
revizuită

ISBN: 978-606-515-437-7
          978-606-515-438-4

descriere ISBN CIP

          În cadrul unui sistem termoenergetic, instalaţia de producere a aburului (cazanul) reprezintă componenta care ridică cele mai dificile probleme din cauza complexităţii fenomenelor conexe ce se desfăşoară aici. Cunoaşterea şi rezolvarea acestor procese este o cerinţă de prim ordin, de aceea lucrarea de faţă, atât prin prezentarea teoretică cât şi prin multitudinea de exemple practice, caută să explice şi să rezolve o mare parte a lor.
        Lucrarea se adresează studenţilor facultăţilor de Inginerie Mecanică şi Mecatronică şi de Energetică, dar şi absolvenţilor ce urmează programele de Master: Arderea eficientă cu emisii poluante reduse; Noţiuni privind realizarea bilanţurilor termoenergetice; Bazele realizării bilanţurilor termoenergetice; Bilanţuri termoenergetice şi utilizarea eficientă a combustibililor.
r

Ionel PÎŞĂ

GENERATOARELOR de ABUR
CALCULUL INSTALAŢIILOR ANEXE
Vol.2
ediţia a 2-a
revizuită

ISBN: 978-606-515-437-7
        978-606-515-454-4

descriere ISBN CIP

         În cadrul unei centrale termoelectrice, generatorul de abur reprezintă instalaţia care ridică cele mai dificile probleme, aceasta din cauza complexităţii fenomenelor conexe ce au loc aici. Generatorul de abur este însoţit de numeroase instalaţii anexe, împreună făcând posibilă creşterea randamentului instalaţiilor care formează centrala termoelectrică şi respectarea normelor de poluare a mediului înconjurător în domeniul emisiilor poluante.
          Lucrarea de faţă se referă la calculul instalaţiilor anexe: calculul aero-gazo-dinamic, al izolaţiei, calculul mecanic, calculul emisiilor poluante dezvoltate prin arderea combustibililor în focarele generatoarelor de abur, pentru fiecare tip de combustibil fiind prezentate relaţiile de calcul al concentraţiilor de poluanţi, valorile limită de emisie, precum şi tehnicile (măsurile) de reducere a emisiilor poluante.
q

Nicolae BĂRAN (coordonator)
Monica COSTEA

Nicolae BORIARU
Mlisan RASHA

MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE
PENTRU SURSE DE ENERGII REGENERABILE
Vol. 5

ISBN: 978-606-515-016-4
              978-606-515-453-7

descriere ISBN CIP

 

                Lucrarea „MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE PENTRU SURSE DE ENERGII REGENERABILE” elaborată de un colectiv de cadre didactice coordonat de prof. dr. ing. N. Băran se adresează studenţilor din anul II, III, masteranzilor şi doctoranzilor din facultăţi cu profil tehnic.
                În lucrare se prezintă scheme şi instalaţii pentru transformarea energiei solare, energiei eoliene, energiei hidraulice, energiei geotermale, energiei biomasei în energie termică sau electrică.
Sunt discutate cazuri concrete de utilizare a energiei solare, geotermale şi eoliene în unele locaţii din ţara noastră.
b

Adrian PREDESCU

ORGANE DE MAŞINI

descriere ISBN CIP

           Obiectul acestei lucrări este studiul organelor de maşini din componenţa instalaţiilor tehnice şi maşinilor specifice profilului mecanic şi electric. Ea este concepută ca suport de curs pentru studenţii profilului mecanic şi cuprinde capitolele ce pot fi considerate esenţiale pentru o bună pregătire în acest domeniu de activitate. Succesiunea informaţiilor şi modul de prezentare sunt adaptate noii structuri a studiilor de licenţă.
           Deşi este prezentată numai problematica de bază pentru organele de maşini, lucrarea se adresează atât specialiştilor din profilul mecanic cât şi studenţilor facultăţilor cu profil mecanic şi electric. Sunt de asemenea dezvoltate unele aplicaţii specifice specializării transporturi rutiere.
     
i

 

Adrian CIOCĂNEA

CALCULUL, PROIECTAREA ŞI
ÎNCERCAREA POMPELOR,
VENTILATOARELOR,
SUFLANTELOR ŞI COMPRESOARELOR

Aplicaţii şi studii de caz

ISBN: 978-606-515-529-9

descriere ISBN CIP

           Lucrarea se adresează studenţilor din ciclurile de studii de licenţă şi masterat, precum şi specialiştilor din domeniul general al turbomaşinilor. Volumul prezintă algoritmi de calcul pentru ventilatoare centrifuge şi transversale, suflante centrifuge şi cu canale laterale, compresoare centrifuge şi pentru turbinele eoliene cu ax orizontal. De asemenea, pentru fiecare dintre maşinile calculate se prezintă elemente de simulare numerică şi curbele caracteristice determinate experimental după fabricarea prototipului rezultat în urma calculelor.