Inginerie aerospaţială

 
 

2009

 

CHELARU  Teodor - Viorel

DIRIJAREA APARATELOR DE ZBOR

descriere CIP ISBN

Obiectivele acestei lucrări constau în:
- înţelegerea fenomenului de zbor dirijat cu specificităţile sale pentru principalele tipuri de aparate şi descrierea acestuia prin utilizarea ecuaţiilor dinamice de mişcare;
- înţelegerea diversităţii tipurilor de metode şi proceduri de dirijare precum şi a principalelor clase de aparate organizate după aceste principii şi proceduri;
- analiza stabilităţii zborului dirijat prin utilizarea ecuaţiilor liniare de mişcare comandată în forma cuplată şi decuplată.

 

CHELARU  Teodor - Viorel

DINAMICA ZBORULUI

Note de curs

descriere CIP ISBN

 

STOICA Adrian - Mihail
CHELARU Teodor - Viorel
PANĂ Valentin
BARBELIAN Mihai

SINTEZA OPTIMALĂ
a LEGILOR de DIRIJARE

Note de curs, aplicaţii

descriere CIP ISBN

Lucrarea prezintă principalele aspecte care fac obiectul cursului „Sinteza Optimală a Legilor de Dirijare” predat studenţilor Facultăţii de Inginerie Aerospaţială – specializarea „Echipamente şi Instalaţii de Aviaţie” şi este structurată în cinci părţi: prima parte are un caracter introductiv încercând să lege obiectul cursului de cunoştinţele pre-existente în domeniu la nivelul studenţilor din anii terminali. În partea a doua a lucrării sunt formulate şi demonstrate principalele aspecte matematice care stau la baza problematicii ce urmează a fi dezvoltată. În partea a treia este analizată „Optimizarea unilaterală”, care este realizată numai de urmăritor şi care este particularizată în diferite ipoteze pentru diverse cazuri de dirijare. În a patra parte a lucrării este abordată problematica „Jocurilor diferenţiale” când la procesul de dirijare participă atât urmăritorul cât şi urmăritul. În ultima parte sunt rezolvate o serie de probleme conexe legate de sensibilitatea în raport cu incertitudinea estimării unor parametri de stare şi este analizat de asemenea cazul ţintelor multiple.
Se regăsesc, de asemenea, numeroase exemple de calcul dezvoltate în cadrul seminariilor, care sprijină înţelegerea aspectelor teoretice ale cursului. Terminologia, notaţiile şi simbolurile utilizate sunt în concordanţă cu standardele din domeniu, lucrarea putând fi citită cu uşurinţă.
Lucrarea se adresează în primul rând studenţilor din anii terminali ai Facultăţii de Inginerie Aerospaţială din Universitatea Politehnica din Bucureşti, dar şi cercetătorilor şi proiectanţilor din domeniul aeronautic şi militar, punând la îndemâna acestora o serie de informaţii utile în sinteza optimală a sistemului de comandă pentru aparatele cu zbor automat, care utilizează metode moderne de dirijare.

 

2010

m

CHELARU Teodor - Viorel

Dinamica vehiculelor spaţiale
Note de curs

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrarea prezintă principalele aspecte care fac obiectul cursului „Dinamica vehiculelor spaţiale” pe care îl parcurg studenţii Facultăţii de Inginerie Aerospaţială – specializarea „Avionică şi Navigaţie Aerospaţială -ANA”  în anul I  Master. În acest context considerăm că lucrarea se adresează în primul rând studenţilor din anii terminali ai Facultăţii de „Inginerie Aerospaţială” din Universitatea Politehnica Bucureşti, dar şi cercetătorilor din domeniul spaţial punând la îndemâna acestora o serie de informaţii utile privind „Dinamica vehiculelor spaţiale”.
Lucrarea, conţinând 14 prelegeri, este structurată în trei părţi. Prima parte este focalizată pe studiul evoluţiilor vehiculelor spaţiale pe traiectorii Kepleriene şi non-Kepleriene. A doua parte are drept obiectiv prezentarea principalelor tipuri de transferuri orbitale. În partea a treia a cursului este analizată atitudinea vehiculelor spaţiale utilizând diferite variabile de stare şi sunt prezentate ecuaţiile dinamice Euler ale mişcării vehiculului în jurul centrului de masă.

 

CD

RUGESCU Radu

TEHNOLOGIA SISTEMELOR
de PROPULSIE AEROSPAŢIALĂ


descriere CIP ISBN

Lucrarea de faţă cuprinde prezentarea tehnologiilor de fabricaţie bazată pe informaţii naţionale şi internaţionale, inclusiv foarte recente, contribuţiile proprii ale autorului în proiectarea formei tehnologice a motoarelor rachetă cu propulsant lichid, proiectate, fabricate şi experimentate la catedră, cât şi contribuţiile sale în analiza statistică a proceselor de fabricaţie.

2012

 

Teodor - Viorel CHELARU        
Valentin PANĂ

VEHICULE  SPAŢIALE

Note  de  curs

descriere CIP ISBN

         Conţinând 14 de prelegeri, lucrarea este structurată în trei părţi. Prima parte este focalizată pe studiul evoluţiilor vehiculelor spaţiale pe traiectorii kepleriene şi nonkepleriene. A doua parte are drept obiectiv prezentarea principalele tipuri de transferuri orbitale. În partea  a treia a cursului este analizată atitudinea vehiculelor utilizând ecuaţiile cinematice şi  dinamice Euler ale mişcării vehiculului în jurul centrului de masă.
          Lucrarea se adresează în primul rând studenţilor din anii terminali ai facultăţii de „Inginerie Aerospaţială” din Universitatea Politehnica Bucureşti dar şi cercetătorilor din domeniul spaţial punând la îndemâna acestora o serie de informaţii utile privind dinamica „Vehiculelor spaţiale”.