12
 

     Ingineria materialelor

 
 

ANDRONESCU Ecaterina
GHITULICA Cristina
VOICU Georgeta
STOLERIU Stefania

NANOPULBERI SI MATERIALE CERAMICE
Obtinere si  caracterizare

ISBN: 978-973-7838-82-7

descriere CIP ISBN

            În lucrarea Nanopulberi şi materiale ceramice. Obtinere şi caracterizare sunt prezentate doua metode experimentale, care permit obtinerea materialelor ceramice, prin reactii in faza solida, pornind de la materii prime naturale, respectiv a nanopulberilor ceramice, prin reactii sol-gel, pornind de la precursori organici, precum si metode moderne de investigare, necesare pentru caracterizarea completa a materialelor preparate.
            Sunt astfel descrise toate etapele experimentale care trebuie parcurse, considerându-se ca exemplu prepararea unui material ceramic mulit-cordierit si a unei nanopulberi de zircona stabilizata. Materiile prime utilizate sunt talc si caolin, materii prime naturale, respectiv propoxid de zirconiu si butoxid de ntriu, ca precursori pentru nanopulberea ceramica.
            Metodele de caracterizare abordate sunt: metode termice de analiza, granulometria laser, porozimetria cu mercur, determinarea rezistentei mecanice la compresiune, difractia de raze X, microscopia elecronica cu baleiaj si de transmisie.
            Lucrarea cuprinde si intrebari si aplicatii, prin a caror rezolvare se urmareste o mai buna intelegere a modului de desfasurare a determinarilor experimentale, dar si prelucrarea si interpretarea corecta a rezultatelor obtinute prin diferitele metode de analiza utilizate.

 

ANDRONESCU Ecaterina
CERNEA Marinica
NEACSU Dana-Maria

CERAMICA DIELECTRICA DIN NANOPARTICULE DE TITANAT DE BARIU

ISBN: 973-8449-56-1


descriere CIP ISBN

 

 

      Pulberile de titanat de bariu (BaTiO3), stoichiometrice, submicronice si cu puritate inalta, prezinta un interes deosebit pentru prepararea elementelor feroelectrice dense, a componentelor electronice sub forma de film subtire si a materialelor piezoelectrice. In timp, constanta dielectrica a titanatului de bariu a crescut in mai multe etape, in urma studiilor fenomenelor de densificare, prin reducerea marimii particulelor si prin utilizarea unei game tot mai diversificate de dopanti.
      Lucrarea prezinta cele mai moderne metode de preparare a titanatului de bariu pur si dopat, care permit realizarea unei ceramici dielectrice de inalta permitivitate, cu pierderi dielectrice mici si stabila la actiunea câmpurilor electrice de intensitate mare.

CERNAT  CONSTANTIN
SIMIONESCU  GHEORGHE
PANĂ  MIHAELA
CONSTANTINESCU  MIHAI
BOGĂŢOIU  LIVIU PALII AUREL

TURNĂTORIA DE PRECIZIE


ISBN: 978-606-515-060-7


descriere CIP ISBN

            Această lucrare, prima de acest fel apărută în ţara noastră, elaborată de un colectiv de specialişti cu o bogată experienţă teoretică şi practică, vine să completeze literatura de specialitate din domeniul producerii pieselor prin turnare. În prima parte se prezintă tehnologia de obţinere a pieselor turnate de precizie în forme-coajă fără suprafaţă de separaţie realizate cu ajutorul modelelor uşor fuzibile (MUF) precum şi cu ajutorul formelor ceramice cu suprafaţă de separaţie pentru turnare de precizie realizate cu amestecuri fluide pe bază de silicat de etiel (procedeul Shaw). Partea a doua urmăreşte dimensionarea şi organizarea tehnologică a turnătoriilor de precizie. Pe lângă o prezentare clară şi accesibilă, lucrarea cuprinde un bogat material grafic şi numeroase tabele cu cele mai recente şi mai utile date din domeniu, fiind astfel un ajutor preţios atât pentru producătorii actuali de piese turnate de precizie, cât şi pentru cei care doresc să implementeze acest procedeu de obţinere a pieselor turnate.
              Lucrarea se adresează producătorilor (actuali şi viitori) de piese turnate, având scopul de a-i convinge de avantajele obţinerii unor piese de înaltă precizie, turnate din oţeluri scumpe, piese cu configuraţie geometrică deosebit de complexă, şi la un preţ din ce în ce mai mic.

 

GHITULICA Cristina
ANDRONESCU Ecaterina

INTRODUCERE in STUDIUL
BIOMATERIALELOR

ISBN: 978-973-7838-80-3

descriere CIP ISBN

 

             Lucrarea Introducere in studiul biomaterialelor isi propune initierea cititorului in tainele unui domeniu al stiintei materialelor de maxim interes pentru fiecare dintre noi, deoarece vorbeste despre acele materiale si dispozitive care ne permit să trăim mai mult si mai bine.
           Autorii nu si-au propus elucidarea tuturor aspectelor pe care acest domeniu extrem de fascinant si generos le implică, ci au dorit realizarea  unui material util pentru specialisti, cadre didactice sau cercetători, dar si pentru studentii interesati.

GHITULICA Cristina
ANDRONESCU Ecaterina

MATERIALE CERAMICE POROASE
Proprietăti,
metode de obtinere, aplicatii

ISBN: 978-973-7838-81-0

descriere CIP ISBN

 

 

 

            Lucrarea dezvoltă domeniul materialelor ceramice poroase. Categorii compozitionale diferite, rute de procesare distincte, pentru proprietati si functii de utilizare predictionate – materialele poroase au in comun faza de compozitie zero: porii.
Materialele ceramice poroase prezentate au fost alese considerând interesul major al aplicatiilor practice.

IANCULESCU Adelina-Carmen
MITOSERIU Liliana 

CERAMICI  AVANSATE  CU  APLICATII IN  MICROELECTRONICA.
Sisteme micro- si nanostructurate pe baza de titanat de bariu

ISBN: 978-973-7838-37-8

descriere CIP ISBN

 

 

          Lucrarea, intitulata „Ceramici avansate cu aplicatii in microelectronica. Sisteme micro- si nanostructurate pe baza de titanat de bariu“, este prima dintr-o serie de monografii din cadrul unui ciclu mai larg care are scopul de a prezenta clase de materiale oxidice feroelectrice, cu caracter multifunctional sau „inteligent“. Acest ciclu isi propune, pe de o parte, prezentarea fenomenologiei specifice materialelor oxidice cu proprietati feroelectrice, iar pe de alta parte, descrierea compozitionala a principalelor clase de ceramici feroelectrice destinate industriei electrotehnice, electronice si optoelectronice, impreuna cu prezentarea aspectelor ce tin de procesarea si functiile de utilizare ale acestora.

 

MOLDOVAN Petru
POPESCU Gabriela
BUTU Mihai
APOSTOLESCU Ioana

FINISAREA GRANULATIEI ALIAJELOR DE ALUMINIU

ISBN: 973-7838-08-4
978-973-7838-08-7

descriere CIP ISBN

     In lucrare se prezinta, pe baza celor mai recente date si a experientei proprii, principalele probleme privind procesele de nucleere, noi finisori de granulatie si metode de obtinere a acestora, tehnici moderne si metode de control a finisarii granulatiei aliajelor de aluminiu.
       Notiunile prezentate in lucrare asigura prognoza si controlul structurii metalurgice a produselor turnate, cuantificarea efectului finisorilor de granulatie, a vitezei de racire asupra cineticii de crestere a cristalelor columnare si echiaxiale in lingouri. Sunt dezvoltate modelele proceselor de nucleere, crestere a dendritelor, segregare si tensiuni mecanice care au loc la solidificare si racire.
       Sintetizarea studiilor documentare si experimentale ale autorilor se doreste a fi un sprijin pentru studentii si specialistii din domeniu, pentru aplicarea in practica industriala a celor mai recente tendinte sustinute stiintific de cercetarile avansate in domeniul finisarii granulatiei aliajelor de aluminiu
.

 

19

NICOLAE Maria
DRAGOMIR Ioan
DOBRESCU Cristian

TEORIA PROCESELOR DE LA ELABORAREA FONTEI SI FEROALIAJELOR

ISBN: 973-8449-54-5

descriere CIP ISBN

 

 

          In lucrare sunt tratate probleme fundamentale care stau la baza proceselor siderurgice, de la elaborarea fontei si a feroaliajelor, acordându-se o atentie deosebita analizei stiintifice a proceselor care stau la baza procedeelor moderne de elaborare a fontei si feroaliajelor

2009

POPESCU Niculae
BATALU Dan

INTRODUCERE ÎN
ŞTIINŢA MATERIALELOR

ELEMENTE DE TEORIA
ŞTIINŢEI MATERIALELOR
ISBN: 978-606-515-066-9

descriere CIP ISBN

         Ştiinţa materialelor are ca obiectiv de bază studiul sistematic al cunoştinţelor referitoare la caracterizarea, producerea, prelucrarea şi utilizarea materialelor.
        În realizarea acestui obiectiv se folosesc cunoştinţele acumulate de ştiinţele fundamentale referitoare la structura materiei: chimie, fizică, cristalografie, biologie, precum şi de unele din ştiinţele tehnice (inginereşti), cum ar fi: geologia, metalurgia extractivă şi prelucrătoare, mecanica, rezistenţa materialelor, electrotehnica, electronica industrială etc.
       Lucrarea de faţă este destinată studenţilor din anii I şi II ai Facultăţii Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.
 

 

  .

PREDA Maria
MELINESCU Alina   

PILE  DE  COMBUSTIE
de  tipul  SOFC

ISBN: 978-973-7838-48-3

descriere CIP ISBN

            Preocuparea privind diversificarea resurselor de energie pe glob reprezinta o conditie a intretinerii si dezvoltarii civilizatiei. Evaluarea resurselor si rezervelor de energie primara a devenit treptat o necesitate impusa de elaborarea programelor de dezvoltare. Purtatorul de energie, care pare sa se impuna in conditiile de consum actuale, este curentul electric. De asemenea, in prezent, indiferent de sursa de energie primara folosita se face simtita necesitatea stocarii energiei electrice. In  acest context se remarca pilele de combustie, care pe de o parte pot contribui la obtinerea energiei electrice cu instalatii care sa fie integrate in sistemele centralizate, si pe de alta parte pot servi pentru stocarea acesteia. Prin utilizarea hidrogenului in calitate de combustibil pentru celulele elementare de combustie se asigura si reducerea substantiala a poluarii mediului inconjurator. Pilele SOFC sunt singurele care dau energie electrica de putere ridicata, dar sunt inca multe probleme de rezolvat in legatura cu materialele si cu complexitatea instalatiilor care trebuie sa se optimizeze.

 

 

VASILESCU Marius
DOBRESCU Mircea

TRATAMENTE TERMICE
APLICATE ALIAJELOR
PE BAZĂ DE ALUMINIU

ISBN:978-606-515-018-8

descriere CIP ISBN

 

         Lucrarea prezintă rezultatele studiilor şi cercetărilor teoretice şi experimentale recente asupra tratamentelor termice aplicate aliajelor pe bază de aluminiu cu performanţe ridicate în exploatare, destinate industriei aeronautice precum şi altor sectoare de activitate, plecând de la compoziţii chimice, modul de elaborare, prelucrările mecano-termice şi studiul structurilor metalografice, respectiv al principalelor proprietăţi fizico-mecanice.

2010

     

VASILESCU  Marius
GHERGHIŞOR   Gabriel
GHERGHESCU  Ioana
DOBRESCU  Mircea
GRIGORESCU  Gabriel
TRANTE   Octavian
NECŞULESCU  Alina
TRANTE  Constantin

ÎNDRUMAR de LABORATOR
pentru TRATAMENTE TERMICE
ISBN 978-606-515-057-7

descriere CIP ISBN

 

           Tratamentele termice constituie operaţii tehnologice aplicate produselor metalice în scopul obţinerii anumitor stări structurale care să asigure proprietăţi fizico-mecanice impuse respectivelor produse de condiţiile de solicitare în serviciu.
Domeniul tratamentelor termice este o continuare, prin aprofundare, a unor noţiuni fundamentale privind transformările structurale în stare solidă, transferul de masă şi energie, mecanismele formării şi echilibrării tensiunilor remanente.
          Tratamentele termice se constituie ca o componentă aplicativă a Ştiinţei materialelor care pentru înţelegere şi implementare practică necesită cunoştinţe complexe ale disciplinelor fundamentale corelate cu noţiuni specifice procesărilor termice şi mecanice ale materialelor metalice.

2011

 

c

FICAI  Anton
ANDRONESCU Ecaterina

BIOMATERIALE COMPOZITE
PE BAZĂ DE COLAGEN ŞI HIDROXIAPATITĂ
UTILIZATE ÎN RECONSTRUCŢIA OSOASĂ

ISBN: 978-606-515-257-1

descriere CIP ISBN

          Lucrarea prezintă noi metode de sinteză a biomaterialelor compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită, îmbunătăţirea unor metode consacrate sau abordări noi care au dus la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu, fiind prima carte românească publicată în domeniul biomaterialelor compozite pe bază de colagen şi hidroxiapatită.
     
c

POPESCU Niculae
BATALU Dan

INTRODUCERE ÎN
ŞTIINŢA MATERIALELOR
Materiale ceramice, carbonice,
polimerice şi compozite

ISBN: 978-606-515-271-7


descriere CIP ISBN

         În conceperea şi actuala sa înfăţişare, manualul a fost astfel elaborat pentru a le asigura studenţilor din anii incipienţi o bază necesară şi utilă în înţelegerea disciplinelor de specialitate consecutive. În acest sens, a fost avut în vedere cititorul cu bagajul său de cunoştinţe generale anterioare facultăţii, cu scopul de a-i stârni permanent curiozitatea şi dorinţa reală de a fi informat într-un domeniu de bază din activitatea sa viitoare.
        Prezentul manual este adresat acelora care au îmbrăţişat profesia de inginer de materiale din convingere şi vocaţie sau prin urmarea unui model care i-a marcat pe parcursul şcolii sau al vieţii.
v

Sorin Ion JINGA
Ecaterina ANDRONESCU

CERAMICĂ OPTICĂ

ISBN: 978-606-515-338-7

descriere CIP ISBN

 

 

           Lucrarea este structurată pe capitole ale căror conţinuturi au în vedere, într-o ordine firească, sistemele compoziţionale, metodele de sinteză a nanopulberilor, metodele de sinterizare a ceramicilor optice cu transmisie în IR, caracterizarea optică şi microstructurală şi corelaţiile compoziţie - microstructură - proprietăţi.
            Datele şi informaţiile din lucrare pot fi de folos studenţilor care se pregătesc în domeniul ştiinţei materialelor, doctoranzilor şi specialiştilor, atât celor care activează în ştiinţa şi ingineria materialelor, cât şi celor din domenii conexe
.

2012

     
     
     
     

Dorel RADU
Zeno GHIZDĂVEŢ

MODELE STRUCTURALE ALE
MATERIALELOR VITROASE

descriere CIP ISBN

Lucrarea de faţă reprezintă un manual adresat studenţilor din ciclul de pregătire MASTER al Departamentului Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale al Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, care conţine două părţi: Baza teoretică şi Aplicaţii. În prima parte se prezintă noţiuni fundamentale despre structura materialelor vitroase şi, corelat, despre instrumentele matematice moderne care pot fi utilizate cu succes pe toate nivelurile de observaţie ale structurii – de la nivel atomic (subnanometric) la nivel macroscopic, iar în partea a doua este descris un portofoliu de cinci lucrări de laborator care folosesc metode moderne şi chiar originale de simulare de structuri, predicţie şi optimizare de proprietăţi.
Informaţiile referitoare la metodele şi modelele analizate pot fi uşor utilizate pentru rezolvarea de probleme conexe sau, în anumite cazuri, chiar din alte domenii decât cel al materialelor vitroase, ceea ce conferă şi un anumit caracter de generalitate acestei lucrări
.
     

Dorel RADU
Ovidiu DUMITRESCU

EFICIENŢA ENERGETICĂ
a INSTALAŢIILOR TERMICE
şi RECUPERAREA ENERGIEI

descriere CIP ISBN

 

Lucrarea Eficienţa energetică a instalaţiilor termice şi recuperarea energiei, se constituie într-un manual adresat studenţilor din ciclul de pregătire MASTER al Departamentului Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale al Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, elaborat pentru cursul: „Materiale ecologice obţinute prin valorificarea deşeurilor, subproduselor şi cu recuperarea energiei”. În acelaşi timp, lucrarea se adresează tuturor specialiştilor din domeniu şi persoanelor angrenate în activităţi de cercetare-proiectare, care pot găsi aici informaţii utile şi pertinente.
     

2013

     

Maria GEORGESCU
Vasilica DIMA
Alina BĂDĂNOIU
Mihai EFTIMIE

MATRICE şi MATERIALE de ARMARE pentru
COMPOZITE PERFORMANTE

ISBN: 978-606-515-450-6

descriere CIP ISBN

 

 
w

Mihai Alexandru EFTIMIE Vasilica DIMA

VALORIFICAREA DEŞEURILOR DE
STICLĂ ÎN GLAZURI VITROASE

ISBN: 978-606-515-463-6

descriere CIP ISBN

 

              Prezenta lucrare abordează date actuale şi comparative privind managementul deşeurilor la nivelul Uniunii Europene, dar şi al României, în contextul aplicării directivei 2008/98/CE precum şi pe baza unei selecţii atente din literatura de specialitate şi a experienţei şi rezultatelor acumulate în cadrul unor cercetări ştiinţifice efectuate în laboratorul disciplinei de Chimia şi Tehnologia sticlei. De asemenea, sunt tratate şi aspecte teoretice şi practice privind valorificarea unor deşeuri de fibre de sticlă tip E, fibre bazaltice şi deşeuri de sticlă provenite de la tuburile cinescoape uzate pentru realizarea unor glazuri vitroase.
t

Sorin - Ion JINGA


RUTE NECONVENŢIONALE
de SINTEZĂ şiPROCESARE pentru
MICRO- şi NANOMATERIALE

ISBN: 978-606-515-462-9

descriere CIP ISBN

          Lucrarea are ca obiectiv principal descrierea unor metode neconvenţionale de sinteză a nanopulberilor, a straturilor subţiri şi a celor groase, precum şi aplicaţii pentru câteva cazuri de materiale. Se analizează, de asemenea, soluţiile moderne de măcinare a unor amestecuri poligranulare în scopul obţinerii de pulberi cu grad ridicat de uniformitate şi suprafeţe specifice mari, întâlnite de obicei în obţinerea materialelor oxidice. Totodată, sunt abordate metode moderne de sinterizare a nanopulberilor sau pulberilor micronice, pentru fiecare metodă prezentându-se şi echipamentele principale cu aspecte constructive, principiile de funcţionare sau caracteristicile tehnice.
g


Sorin - Ion JINGA

MATERIALE
MICRO- şi NANOSTRUCTURATE
MULTIFUNCŢIONALE

ISBN: 978-606-515-461-2

descriere CIP ISBN

       Lucrarea acoperă aria tematică specifică ştiinţei materialelor oxidice, atât în stare vitroasă cât şi policristalină. În mare parte, ea este construită cu date şi informaţii din contracte de cercetare sau articole publicate de autor.  Adresându-se în primul rând studenţilor de la licenţă şi master din domeniul ingineriei materialelor ceramice sau vitroase multifuncţionale, cu funcţia de suport de curs, lucrarea este utilă şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu de strictă actualitate.
     
u

Alina MELINESCU
Alina BĂDĂNOIU
Vasilica DIMA

PROCEDEE de IMOBILIZARE/INERTIZARE
a UNOR DEŞEURI TOXICE

ISBN: 978-606-515-460-5

descriere CIP ISBN

 

             Lucrarea intitulată Procedee de imobilizare/inertizare a unor deşeuri toxice reprezintă un material documentar bine sistematizat, util studenţilor din învăţământul superior tehnic pentru care problemele privind calitatea mediului, afectată de procesele tehnologice generatoare de deşeuri, sunt de mare importanţă.
            În lucrare sunt dezbătute câteva dintre modalităţile prin care se pot trata diferitele tipuri de deşeuri, în vederea transformării lor în materiale cu potenţial de utilizare sau a depozitării în condiţii de maximă siguranţă, facilitând astfel înţelegerea tendinţelor actuale în domeniu.
     
u

Alina MELINESCU

MICRO- ŞI NANOMATERIALE CERAMICE

ISBN: 978-606-515-534-3

descriere CIP ISBN

             Ceramica tehnică, apărută în deceniul al patrulea al secolului trecut, a constituit un real progres pentru domeniul ştiinţei materialelor, aflat astăzi în plină dezvoltare. Produsele de ceramică tehnică trebuie să fie performante, atât în ceea ce priveşte proprietăţile sale ca material ceramic, cât şi proprietăţile specifice domeniului de utilizare. Datorită acestui fapt, a fost necesar să se obţină şi să se utilizeze materii prime noi, de obicei obţinute în industria chimică, deoarece trebuie să aibă puritate ridicată. De asemenea, au fost necesare procedee de preparare specifice acestui domeniu, ceea ce a presupus un mare efort de cercetare şi de elaborare de noi tehnologii. Acestea au dus la materiale înalt performante, dar şi cu un preţ de cost mai ridicat. Tipurile de produse din acest domeniu sunt extrem de diversificate şi continuă să se dezvolte pe măsură ce se definesc noi domenii de utilizare.
u

Adrian VOLCEANOV

NANOCOMPOZITE CERAMICE

ISBN: 978-606-515-500-8

descriere CIP ISBN

           Acest curs avansat despre nanocompozitele ceramice se doreşte a furniza absolvenţilor de licenţă cunoştinţe fundamentale despre proprietăţile structurale, mecanice şi fizico-chimice ale materialelor compozite nanostructurate şi funcţiilor lor de utilizare relevante. Cursul abordează diverse tehnici de fabricare pentru nanostructurile compozite şi efectele de scală. Un scop declarat îl constituie introducerea studenţilor în domeniul nano şi pregătirea lor pentru viitoarele explorări ştiinţifice şi tehnologice prin discutarea unor nanocompozite tipice.
        Cartea are următoarele obiective principale:
         - dezvoltarea capacităţilor de înţelegere a tehnologiei nanocompozitelor;
         - dezvoltarea abilităţilor de înţelegere a tehnicilor noi utilizate în studiul nanomaterialelor compozite oxidice şi neoxidice nemetalice;
         - înţelegerea unor aspecte teoretice care descriu diferenţele dintre nanocompozite şi materialele compozite masive.
     

Adrian VOLCEANOV Ştefania STOLERIU

INVESTIGAREA EXPERIMENTALĂ A COMPOZIŢIEI,
STRUCTURII, PROPRIETĂŢILOR
MICRO- ŞI NANOMATERIALELOR

SBN: 978-606-515-499-5

descriere CIP ISBN

         Morfologia, structura şi aspectele fizico-chimice locale ale materialelor oxidice şi neoxidice nemetalice reprezintă unele dintre aspectele cele mai importante înştiinţa materialelor contemporane. Obiectivul principal al cartii îl constituie introducerea absolvenţilor licenţiaţi în principiile şi operarea metodelor şi tehnicilor moderne de caracterizare a materialelor. Atenţia majoră se va focaliza pe fundamentarea atentă a principiilor de măsurare, prelucrare şi interpretarea datelor.