mn                           Ştiinţa calculatoarelor şi informatică

LAZAROIU Gheorghe

SISTEME DE PROGRAMARE PENTRU MODELARE SI SIMULARE

ISBN: 973-8449-78-2

descriere CIP ISBN

 

 

 

             Modelarea si simularea numerica a proceselor dinamice are la baza elemente de calcul numeric, care, prin intermediul sistemelor de programare, permit rezolvarea facila si de înalta tinuta stiintifica a problemelor concrete, ce apar în functionarea echipamentelor si a instalatiilor industriale.
            Lucrarea de fata prezinta probleme esentiale legate de cunoasterea si utilizarea unor sisteme de programare eficiente pentru activitatea inginereasca, cu exemplificarea modului de aplicare pentru rezolvarea unor modele matematice, care stau la baza simularii unor procese stationare si dinamice. Fiecare capitol al lucrarii contine exemple de aplicatii, care constituie un ghid în utilizarea practica a sistemelor de programare prezentate.

 

SGARCIU Valentin
SOARE Calin
ANGHEL Magdalena

PRELUCRARI DE DATE

ISBN: 973-8449-67-7

descriere CIP ISBN

 

 

 

          Problematica prelucrarilor de date cuprinde atat procedeele experimentale folosite in operatii de masurare, care au la baza metode si mijloace adecvate scopului, cat si modalitatile algoritmice de calcul utilizate in caracterizarea datelor.
Lucrarea expune notiunile si relatiile aferente unei prelucrari experimentale a datelor achizitionate cu instrumentatie de laborator, precum si modalitatile de corectie a datelor prin analiza categoriilor de erori aferente procesului de masurare. Pentru o prelucrare algoritmica rapida si de calitate, in cadrul lucrarii sunt prezentate studii de caz rezolvate cu ajutorul unor utilitare (Excel, Statistica, Matlab) dezvoltate pe plan mondial, cu posibilitati extinse de analiza.

 

SZTOJANOV Istvan

MICROCALCULATOARE

descriere CIP ISBN

             Lucrarea de fata este orientata hardware, iar autorul isi propune sa prezinte structura, partile componente, precum si modul de functionare al unui microcalculator, structurând-o in trei capitole, dupa cum urmeaza:
     - prezentarea calitativa a modului de functionare al unui microprocesor;
     - arhitectura microprocesoarelor este abordata din doua puncte de vedere diferite, si anume: o analiza a arhitecturii CISC, iar apoi o sinteza pentru arhitectura de tip RISC. In acelasi capitol mai sunt prezentate: arhitectura superscalara, coprocesoarele aritmetice precum si procesoarele de semnal;
     - prezentarea schemei bloc si a principalelor parti componente ale unui microcalculator. In acest sens, sunt analizate: blocul de memorie externa, circuitele intrare-iesire, comunicatia serie si magistralele de sistem.

 

TRAUSAN-MATU Stefan
CRISTEA Valentin
UDREA Octavian

SISTEME INTELIGENTE DE INSTRUIRE PE WEB

ISBN: 973-8449-85-5

descriere CIP ISBN

  Un loc important in contextul societatii cunoasterii il au sistemele informatice inteligente de asistare a instruirii, bazate pe reprezentarea si prelucrarea cunostintelor. Aceste sisteme asigura personalizarea procesului de invatamant, flexibilizarea lui, precum si o asistenta inteligenta. In spatele lor stau utilizarea de baze de cunostinte si ontologii reutilizabile pe web, precum si rezultate din domenii cum ar fi psihologia cognitiva. Atentia data factorului uman trebuie extinsa, ceea ce autorii au si facut, prin considerarea aspectelor de inteligentasocio-emotionala.
          In carte sunt prezentate cu pertinenta si claritate conceptele teoretice din domeniile amintite mai sus, care au stat la baza implementarii sistemului SINTEC. Totodata, sunt date detalii de proiectare a acestuia. Ca urmare, cartea este deosebit de utila, atat celor care vor saafle si sa inteleagacele mai noi tehnologii, specifice societatii cunoasterii, cat si specialistilor care elaboreaza sisteme avansate de e-Learning.
     

2011

c

PUPĂZĂ Cristina

descriere CIP ISBN

Suportul de curs cuprinde noţiuni de teorie privind modelarea în mediile de inginerie asistată, exemple, observaţii de ordin general, studii de caz şi aplicaţii. Un loc important îl ocupă prezentarea interfeţei grafice şi a mediului de lucru integrat ANSYS Workbench. De asemenea, sunt incluse concepte de bază pentru iniţierea în utilizarea unui program de analiză structurală, cu exemplificări în ANSYS.
Lucrarea este utilă pentru studenţii de la facultăţile tehnice care urmează cursuri de inginerie asistată, pentru masteranzi şi pentru cei care încep activitatea de specializare prin doctorat.
     
d

Florin POP

Scheduling Methods and
Algorithms for Distributed
Systems

descriere CIP ISBN
978-606-515-344-8

       Grid computing became a very important model for resource sharing for task execution in Virtual Organizations. The scheduling process in Grid systems is very complicated. The resource heterogeneity, the size and number of tasks, the variety of policies, and the high number of constraints are some of the main characteristics that contribute to this complexity. The main objective of this book is to present the scheduling methods and algorithms together with the optimization of decentralized scheduling strategies in Grid environments. The objective is focused on the determination of near-optimal strategies for application scheduling in decentralized environments. Other important objectives are: to define an evaluation model, based on simulation, for scheduling strategies; to evaluate many various methods of scheduling in Grids; to propose a solution for decentralized scheduling architecture; to offer a solution for the use of monitoring information in scheduling process; to obtain an optimal balancing between execution time and cost using a scheduling solution based on genetic algorithms; to improve the performances of DAG scheduling algorithms; and to use the scheduling model in a real-world system. The book objectives aim to realize a decentralized architecture with algorithms for multi-criteria optimization.

2012

Valentin CRISTEA
Florin POP
Ciprian DOBRE
Cătălin LEORDEANU
Alexandru COSTAN
Eliana TIRSA
Elena APOSTOL
Corina STRATAN

SISTEME DISTRIBUITE de MARI DIMENSIUNI.
MODELE şi TEHNICI de ASIGURARE a FIABILITĂŢII,
SIGURANŢEI, DISPONIBILITĂŢII şi SECURITĂŢII


ISBN: 978-606-515-343-1

descriere CIP ISBN

În cadrul acestei lucrări se prezintă experienţa şi soluţiile dezvoltate în proiectul DEPSYS privind cercetarea şi dezvoltarea de modele, metode şi tehnici originale pentru creşterea fiabilităţii, disponibilităţii, siguranţei şi securităţii sistemelor distribuite de mari dimensiuni. Aceste atribute caracterizează sistemele de încredere, definite ca acele sisteme care respectă specificaţia chiar în prezenţa defectelor. Sistemele vizate cu prioritate sunt cele de tip Grid, dar soluţiile propuse sunt aplicabile şi pentru alte tipuri de sisteme cum ar fi cele bazate pe Web. Impactul constă în creşterea încrederii în condiţiile păstrării scalabilităţii sistemelor distribuite de mari dimensiuni.

Valentin CRISTEA
Mihai TĂNASE
Florin POP
Radu CONSTANTINESCU
Ciprian DOBRE
Andrei TOMA

PLATFORMĂ INTEGRATĂ pentru
REALIZAREA de TRANZACŢII
şi SERVICII ELECTRONICE de pe
ECHIPAMENTE MOBILE LARG RĂSPÂNDITE

ISBN: 978-606-515-342-4

descriere CIP ISBN

Lucrarea prezintă metodele şi tehnologiile pentru crearea unei platforme integrate capabile să ofere un set de servicii electronice financiar-bancare inovative, adresate atât utilizatorilor de telefoane mobile cât şi agenţilor economici reprezentaţi de comercianţi en-detail, bănci şi alţi actori implicaţi în procesele de plată şi tranzacţiile financiare.
Este detaliat efortul complex şi inovator de a construi o platformă informatică unică şi un standard integrator de procesare a plăţilor mobile şi a altor servicii financiare disponibile pe telefonul mobil. Platforma contribuie la dezvoltarea de servicii financiare îmbunătăţite, cum ar fi: protocoale de tranzacţii securizate folosind tehnologii SMS şi MMS, tranzacţii securizate folosind canalul de voce sau tranzacţii folosind SIM-uri PKI. În plus, va fi introdus un set de proceduri de tranzacţii bazat pe tehnologiile de proximitate nou apărute şi disponibile pe telefoanele mobile (NFC, RFID, Bluetooth).

Daniela VASILIU
Claudia Georgiana VASILIU
Nicolae VASILIU

CONCEPŢIA SISTEMELOR HIDRAULICE şi PNEUMATICE cu AUTOMATION STUDIO

ISBN: 978-606-515-397-4              978-606-515-398-1

descriere CIP ISBN

 

 

2013

b

Cristina PUPĂZĂ
Radu Constantin PARPALĂ

BAZE DE DATE.
APLICAŢII în IBM-DB2

ISBN: 978-606-515-522-0

descriere CIP ISBN

 

              Cartea este un îndrumar de laborator pentru disciplina baze de date pentru studenţii din ciclul de licenţă/master de la facultăţile cu profil mecanic. Nivelul de dificultate al exemplelor prezentate în carte creşte gradual, de la exerciţii simple pentru începători, până la exerciţii cu grad de dificultate mai mare pentru utilizatorii experimentaţi.
b

Cristina PUPĂZĂ
Radu Constantin PARPALĂ

BAZE DE DATE.

MODELARE şi PROGRAMARE în IBM-DB2

ISBN: 978-606-515-521-3

descriere CIP ISBN

                  Lucrarea de faţă este un suport de curs pentru disciplina Baze de date predată studenţilor de la specializările Maşini şi sisteme de producţie, Logistică industrială şi Robotică. Ea poate fi folosită şi de inginerii care lucrează în firme mici şi mijlocii, care doresc să creeze aplicaţii şi proceduri personalizate pentru activităţile din firmă cu programul IBM-DB2, prin interfaţa grafică IBM Data Studio v. 4.1.0.