b                                         Informatică aplicată

 

BUIU Catalin
ISAILA Narcisa

AGENTI SOFTWARE IN VISUAL BASIC

ISBN: 973-8449-09-X

descriere CIP ISBN

         Traim astazi într-o era „digitala“, în care competitia pentru informatie corecta si obtinuta rapid capata dimensiuni impresionante. Agentii software reprezinta „armata“ invizibila angrenata în aceasta lupta, fiind delegati de utilizatorii umani pentru realizarea eficienta a unor sarcini diverse, cum ar fi cautarea, filtrarea, prelucrarea de informatii.
         Cartea pe care o aveti acum în mana se doreste a fi un îndrumar pentru realizarea si utilizarea de agenti software in mediul Visual Basic si reprezinta o completare necesara a notiunilor teoretice despre agentii software. Ea prezinta notiuni introductive, însotite de multe exemple si aplicatii comentate, despre Visual Basic, despre utilizarea agentilor conversationali Microsoft în programe Visual Basic, despre agenti Internet în Visual Basic, ca si despre utilizarea motorului de recunoastere a vorbirii.
        Lucrarea se adreseaza studentilor în informatica, cursantilor Scolii de Studii Postuniversitare de Informatica Aplicata, cat si tuturor celor interesati de problematica agentilor software, pe de o parte, si de programarea în Visual Basic, pe de alta parte. Ea cere cunostinte minime de informatica si de operare la calculator.

       
 

DOBRE Ciprian
POP Florin

SISTEME  DE  PROGRAME
pentru
RETELE  DE  CALCULATOARE

descriere CIP ISBN

           Cartea se adreseaza cu precadere studentilor din anii terminali ai facultatilor de Calculatoare si Tehnologia Informatiei. Scopul ei este de a prezenta într-o maniera concisa rezolvarile unor probleme practice ale dezvoltarii Sistemelor de Programe pentru Retele de Calculatoare. De-a lungul capitolelor sunt prezentate aspecte ale ciclului de dezvoltare a aplicatiilor distribuite, pornind de la prezentarea tehnologiilor pe care un dezvoltator le are la dispozitie si ajungand pana la exemplificarea modului de folosire a acestora în cadrul unor aplicatii complexe ce folosesc suportul oferit de retelele de calculatoare. Cartea se doreste a fi un instrument util pentru studiul dezvoltarii aplicatiilor de laborator, diversele tehnologii prezentate fiind însotite de exemple concrete de folosire a acestora.  Fiecare capitol este însotit de asemenea de o serie de probleme propuse, de complexitate mai ridicata, pe care studentii le pot rezolva în scopul aprofundarii subiectelor prezentate.

 

       
 

GALATCHI Dan
ZOICAN Sorin
ZOICAN Roxana

LIMBAJUL C. STRUCTURI DE DATE SI ALGORITMI

ISBN: 973-8449-39-1

descriere CIP ISBN

 

 

 

          Structurata in doua parti, lucrarea descrie limbajul de programare C (tipuri de date ale limbajului si setul de interactiuni) si studiaza structurile de date implementate static si dinamic (liste simplu si dublu inlantuite, arbori binari, grafuri), precum si tipurile de algoritmi (recursivi si de sortare).
          Sunt prezentate, de asemenea, numeroase exemple de programe care ilustreaza metodele de programare in limbajul C si implementarea eficienta a structurilor de date si a algoritmilor.
          Lucrarea se adreseaza studentilor care urmeaza cursuri de limbaje si tehnici de programare, precum si tuturor celor interesati de limbajul C si de aprofundarea notiunilor referitoare la structurarea datelor si definirea unor algoritmi eficienti pentru prelucrarea datelor.

 

GIUMALE Cristian
POPESCU Cristian

TEHNICI DE PROGRAMARE iN CLIPS

ISBN: 973-8449-57-x

descriere CIP ISBN

 

 

         Aceasta culegere are drept scop prezentarea, prin exemple, a modului de rezolvare declarativa a problemelor si, totodata, constituie un indreptar practic de folosire a unui limbaj de programare declarativa numit CLIPS. Cartea este pragmatica, urmarind dictonul „un exemplu inteles corect poate inlocui multe pagini de consideratii mai mult sau mai putin teoretice“. Cartea se adreseaza studentilor si, in general, celor care doresc sa experimenteze cu un stil de programare util in dezvoltarea unor aplicatii neconventionale.

 

JINGA Sorin
STOLERIU Stefania
STEFAN Ella

UTILIZAREA CALCULATORULUI PENTRU CERTIFICARE EUROPEANA

ISBN: 973-7838-05-X

descriere CIP ISBN

 

 

            Calculatorul a devenit o componenta normala a activitatii noastre zilnice, iar tehnologia comunicatiilor si posibilitatile oferite de Internet au produs transformari in intreaga societate, patrunzând in toate aspectele vietii economice, sociale si culturale. Societatea Informationala a secolului XXI aduce in prim plan comunicarea la nivel global si accesul rapid la informatia stocata oriunde in lume.
            Permisul european de conducere a computerului (ECDL- European Computer Driving Licence) reprezinta principalul standard profesional utilizat la nivel international in vederea dobândirii competentelor de baza in utilizarea calculatorului, având girul European Union High Level Group for Employment and Social Dimension of the Information Society pentru folosirea in tarile membre ale Uniunii Europene.

 
POP Florin
IORGA Valeriu 

METODE  NUMERICE
ALGORITMI  SI  APLICATII

978-973-7838-69-8

descriere CIP ISBN

 

 

 

         Algoritmii numerici stau la baza aplicatiilor de optimizare, de modelare si simulare, dar si de control si predictie a diferitelor procese. Fundamentul acestei clase de algoritmi numerici sunt metodele numerice aplicate. Primele aplicatii de amploare care au avut la baza calcul numeric au fost dezvoltate in limbajul FORTRAN, urmat apoi de C, dupa care locul acestora a fost preluat de MATLAB. Partea aplicativa a unui curs de metode numerice utilizeaza in mod benefic avantajele oferite de limbajul MATLAB.
          Prezenta lucrare isi propune expunerea unui set de algoritmi numerici grupati pe diverse capitole si a unui numar impresionant de aplicatii numerice cu rezolvari complete. Subiectele abordate in aceasta lucrare sunt: introducerea in calculul numeric, sistemele de ecuatii liniare, factorizarile ortogonale, interpolarea, aproximarea uniforma, aproximarea in sensul celor mai mici patrate, integrarea numerica, integrarea ecuatiilor diferentiale cu conditii initiale, valori si vectori proprii, descompunerea valorilor singulare.

 

 

POPESCU Nirvana

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS USING JAVA

978-973-7838-62-9

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

This book focuses on three aspects. One of them consists of the presentation of very important data structures as stacks, queues, lists, trees and graphs. The second aspect regards some useful algorithms like sorting algorithms, pattern matching algorithms, backtracking methods, Greedy techniques. The third aspect refers to the way we can implement our applications. Since all the methods and programs from this book are realized in Java, the last chapter presents a perfect tool for Java programming – it is called Eclipse and it proved to be very helpful.

Following this book, chapter after chapter, the reader can understand the advantages of data structures and algorithms in programming. Some of them are very difficult to implement but they help a lot in developing a certain application.

 

 

  POPESCU Decebal

VERILOG HDL
PRIN EXEMPLE
978-973-7838-63-6

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

           Verilog HDL (Hardware Description Language) reprezintă un limbaj utilizat pentru descrierea sistemelor numerice. Acestea pot fi calculatoare, componentele lor sau alte structuri, care manipulează informatie numerică. In functie de scopul urmărit, Verilog permite descrierea sistemelor numerice la diverse niveluri: comutatoare (rezistente, tranzistoare, trasee de cablaj), porti (porti logice  si bistabile), transferuri intre registre (registre sursă/destinatie, unităti logice combinationale, secvente de transferuri de vectori de informatii).

         Limbajele de descriere a hardware-lui se utilizează in principal pentru simularea sistemelor proiectate, inaintea fazei de fabricatie. Posibilitatea descrierii comportamentale permite proiectantului de sistem să examineze  si să testeze diverse solutii arhitecturale, prin simulare, fără a intra in detalii de implementare. Acelasi limbaj este folosit  atat in cadrul proiectării, cat  si in cel al implementării.

 

POPESCU Cristian

TEHNICI DE PROGRAMARE IN LISP

descriere CIP ISBN

 

 


 

 

ROST Johann

E- COMMERCE

978-606-515-001-0

descriere CIP ISBN

       

              Cartea tratateza aspectele teoretice ale comertului electronic.
            Aceasta acopera o multitudine de domenii practice si aplicatii de E-Commerce. Tematica este de mare interes pentru studentii sectiei de inginerie economica. Acestia trebuie sa fie la curent cu noile forme de derulare a afacerilor care, intr-o societate a cunoasterii, se bazeaza in mod hotarâtor pe tehnologia informatiei si comunicatie.

 

ROST Johann


DESIGN VON RELATIONALEN DATENBANKSYSTEM

978-973-7838-87-2

descriere CIP ISBN

 

 

 

            In unserer heutigen Informationsgesellschaft gewinnen Datenbanken zunehmend an Bedeutung.  Informationssysteme unterstützen viele Bereiche des modernen Lebens und der Arbeitswelt. Daraus entsteht die Notwendigkeit, Datenbank Technologien zunehmend in Studiengänge der Wirtschaftsingenieure zu integrieren.
Der Kurs ist eine fundamentale Einführung in Datenbank Design. Die Schwerpunkte Relationale Datenbanken, Entwurf von Entity Relationship Diagrammen und die Anwendung auf Beispiele aus der Praxis werden in einer systematischen und leicht verständlichen Weise behandelt.
             Die Übungsaufgaben erlauben den Studenten eine Vertiefung des besprochenen Materials.
Im Verlauf des Kurses sollen die Studenten mit den Inhalten und Arbeitsmethoden der Wirtschaftsinformatik vertraut werden und die Anwendung der gelernten Konzepte auf Probleme in der industriellen Praxis an Beispielen und Übungsaufgaben erproben.

 

 

 

STAN Adrian Nicolae
MINCIUC Eduard

BAZELE  INFORMATICII PENTRU  INGINERI. Curs practic de OpenOffice.org 2.2

978-606-515-002-7

descriere CIP ISBN

             Lucrarea Bazele informaticii pentru ingineri este conceputa ca un material obişnuit de referinta, incercând sa explice strictul necesar  intr-o succesiune logica, dupa modelul unui curs, subiectele tratate fiind de sine statatoare.
Fiecare din cele 5 parti ale lucrarii: Writer (editor de text); Math (editor de formule); Draw (grafica vectoriala);   Calc (foaie de calcul); Impress (prezentari grafice) contine o aplicatie a suitei OpenOffice.org., care la rândul ei se imparte in doua sau mai multe cursuri. Exemplele care preced fiecare sectiune asigura aprofundarea cunoştintelor prezentate.

 

 

ZOICAN Roxana

ARHITECTURA RETELELOR DETELECOMUNICATII

ISBN: 973-8449-87-1

descriere CIP ISBN

 

          In societatea informationala actuala, retelele numerice cu integrarea serviciilor si noile modele de retele inteligente ofera largi posibilitati de implementare a aplicatiilor informatice, in timp ce comunicatiile mobile aduc o dimensiune specific umana – mobilitatea.
         Structurata in doua parti, aceasta lucrare prezinta arhitectura si protocoalele specifice atât retelelor digitale cu servicii integrate, cât si retelelor de comunicatii radio-mobile.
         Cartea se adreseaza studentilor care frecventeaza cursurile de retele de telecomunicatii si comunicatii mobile, precum si tuturor celor interesati de aspectele, problemele si perspectivele de dezvoltare a intregului spectru de sisteme de telecomunicatii.ZOICAN Sorin

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL CU PRELUCRARE PARALELA

ISBN: 973-8449-43-x

descriere CIP ISBN

 

   Aceasta lucrare ofera informatii actuale asupra sistemelor de calcul performante, atat din punctul de vedere al arhitecturii, cat si din cel al politicilor de management al resurselor calculatorului.
         Parcurgerea lucrarii presupune cunoasterea unor aspecte ce se refera la arhitectura microprocesoarelor, metode si limbaje de programare.
Remarcandu-se prin bogatia aspectelor teoretice, numarul mare de exemple si maniera logica de abordare, cartea ofera elemente pentru formarea, completarea si sistematizarea cunostintelor de profil ale tuturor celor interesati de universul informaticii.
 

2009

  oo

DUMITRU Corneliu-Octavian

ASRS_RL
SISTEM DE RECUNOAŞTERE
A VORBIRII PENTRU
LIMBA ROMÂNĂ

978-606-515-027-0

descriere CIP ISBN

 

 

        “Never discourage anyone...who continually makes progress, no matter how slow.“ Plato
         “I am among those who think that science has great beauty. A scientist in his laboratory is not only a technician: he is also a child placed before natural phenomena which impress him like a fairy tale.”  Marie Curie
        “Science may set limits to knowledge, but should not set limits to imagination.”  Bertrand Russell
          “Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage, and those who manage what they do not understand.”

 

 

gg

 

COJOCARU Ion

PROGRAMMATION
STRUCTURELLE
EN   C ++

978-606-515-017-1

descriere CIP ISBN

          C++ en soi n’est pas un langage pur de programmation orientée objets: il est plutôt un langage hybride, qui donne la possibilité comme de programmation structurale (procédurale) ainsi que de programmation orientée objets. Mais, parce que langage C est un langage compliqué et, par suite, C++ orienté objets est considérablement plus compliqué, il est assez difficile pour les novices de l’apprendre. D’autre part, C++ structural représente le fondement de programmation de n’importe quel langage de programmation orientée objets. Ce pourquoi en ce manuel sont données les bases de programmation en C++ structural.
 

IVĂNESCU Andrei Nick

AUTOMATE
PROGRAMABILE


978-606-515-029-4

descriere CIP ISBN

         Lucrarea Automate şi Microprogramare reprezintă un suport teoretic şi practic de proiectare a soluţiilor de conducere automată a proceselor industriale utilizând echipamente de tip automat programabil.
        Lucrarea este dedicată în primul rând studenţilor facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Universitatea Politehnica Bucureşti, care audiază cursul şi frecventează laboratorul de Automate şi Microprogramare. De asemenea este utilă studenţilor din facultăţile cu profil de automatică aparţinând universităţilor tehnice din ţară.
       Cartea este structurată în 4 capitole, în care sunt prezentate cele mai reprezentative tehnici de programare, suportate de majoritatea producătorilor de automate programabile industriale:
      - limbajul grafic Grafcet;
      - diagrame de tip Ladder;
      - limbaje literare de tip Structured Text.
         De asemenea sunt prezentate in detaliu mediile de programare logică avansată ISaGRAF şi IndraLogic, fiind descrise pe larg atât metodele de dezvoltare a unor proiecte ample cât şi detalii despre implementarea interfeţelor grafice necesare vizualizării şi supervizării aplicaţiei implementate.

 

  ff

IVĂNESCU Andrei Nick

AUTOMATE şi MICROPROGRAMARE

978-606-515-024-9

descriere CIP ISBN

          Lucrarea Automate şi Microprogramare reprezintă un suport teoretic şi practic de proiectare a soluţiilor de conducere automată a proceselor industriale utilizând echipamente de tip automat programabil.
Lucrarea este dedicată în primul rând studenţilor Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Universitatea Politehnica Bucureşti, care audiază cursul şi frecventează laboratorul de Automate şi Microprogramare. De asemenea, este utilă studenţilor din facultăţile cu profil de automatică aparţinând universităţilor tehnice din ţară.
        Cartea este structurată în 4 capitole, în care sunt prezentate cele mai reprezentative tehnici de programare, suportate de majoritatea producătorilor de automate programabile industriale:
         - limbajul grafic Grafcet;
         - diagrame de tip Ladder;
         - limbaje literare de tip Structured Text.
         De asemenea, sunt prezentate in detaliu mediile de programare logică avansată ISaGRAF şi IndraLogic, fiind descrise pe larg atât metodele de dezvoltare a unor proiecte ample cât şi detalii despre implementarea interfeţelor grafice necesare vizualizării şi supervizării aplicaţiei implementate.

 

 

 

2010

  fjh

ŞERBĂNAŢI Luca Dan
BOGDAN Crenguţa Mădălina


PROGRAMARE ORIENTATĂ
SPRE OBIECTE
CU EXEMPLIFICĂRI
ÎN LIMBAJUL JAVA
vol I
978-606-515-109-3

descriere CIP ISBN

          Lucrarea de faţă se adresează tuturor celor interesaţi în programarea Java, un limbaj de programare care, la 15 ani de la introducerea lui, se prezintă ca fiind extrem de serios: matur, omniprezent, robust şi eficace.
         Bazată pe experienţa autorilor în predarea limbajului Java atât studenţilor ca prim limbaj de programare, cât şi specialiştilor din industrie doritori să se specializeze într-un nou limbaj de programare, lucrarea conţine pentru facilitarea studiului multe exemple deduse din practica de zi cu zi, precum şi numeroase exerciţii şi probleme de programare. Se ştie că programarea este doar o etapă a procesului de dezvoltare a sistemelor de programe, urmând etapei de analiză a cerinţelor şi celei de proiectare. Pentru a înţelege proiectarea în contextul general al dezvoltării de programe, lucrarea introduce elementele de bază ale modelării orientate spre obiecte pe baza unui studiu de caz ce constă dintr-o aplicaţie de programe de gestiune a vânzării produselor dintr-un magazin.
        Lucrarea furnizează o bază solidă de cunoştinţe şi aptitudini pentru certificarea ca programator în Java, dar şi pentru specializări ulterioare în programarea în domenii de aplicaţii mai înguste în care Java constituie o prezenţă cu o mare autoritate: networking, grafică, baze de date, programarea telefoanelor mobile, programare Web sau sisteme distribuite.
 

gg

 

ŞERBĂNAŢI Luca Dan
BOGDAN Crenguţa Mădălina


PROGRAMARE ORIENTATĂ
SPRE OBIECTE
CU EXEMPLIFICĂRI
ÎN LIMBAJUL JAVA
vol II
978-606-515-110-9

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  zz

DOBRESCU Radu
HOSSU Daniela
ULRICH Roland

UTILIZAREA TEHNICILOR
FRACTALE PENTRU
MODELAREA TRAFICULUI ÎN
REŢELE INFORMATICE
978-606-515-104-8

descriere CIP ISBN

           Autosimilaritatea, fractalii şi dependenţa pe rază lungă (LRD) au devenit unelte puternice pentru modelarea comportamentelor proceselor şi sistemelor reale. Aceste concepte s-au aplicat în numeroase domenii, de la biologie moleculară şi genetică până la geologie. În această lucrare, accentul se va pune pe aplicarea acestor concepte în comportamentul reţelelor de calculatoare. Plecând de la celebra lucrare a lui Leland ş.a. dependenţa pe rază lungă a devenit un concept cheie în analiza traficului în reţele de-a lungul decadei trecute. S-a observat o manifestare puternică a autosimilarităţii în reţele, având impact asupra nivelului de încărcare, a timpilor de sosire ai pachetelor şi a dimensiunilor cozilor de aşteptare. Ca rezultat, majoritatea cercetătorilor se aşteaptă să găsească dependenţă pe rază lungă în analizele sau măsurătorile lor. În plus, simulările realiste de trafic necesită modele care să manifeste dependenţă pe rază lungă.
              Caracteristicile statistice ale traficului în reţele au reprezentat un domeniu de interes, îndeosebi pentru înţelegerea factorilor care afectează performanţa şi scalabilitatea sistemelor mari cum este Internetul.
          Reţelele de telecomunicaţii moderne sunt proiectate pentru a acomoda amestecul eterogen al claselor de trafic, de la convorbiri telefonice clasice, până la servicii video sau servici de date. Astfel, modelele de trafic au o importanţă însemnată în ingineria şi analiza performanţelor sistemelor de telecomunicaţii, în special în controlul congestiei, a supraîncărcării şi în estimarea capacităţii.
             Având în vedere modul în care internetul se dezvoltă la ora actuală, furnizorii de servicii de-abia mai reusesc să făcă fată cererii. Răspandirea numărului de conexiuni broadband gen DSL, cable sau fibra optică a crescut latimea de bandă de acces în internet de cateva zeci de ori. Furnizorii de servicii trebuie să facă faţă acestei cresterii prin adăugarea de mai multa lăţime de bandă retelelor proprii. Viata scurtă a echipamentelor de reţea şi imbunătătirea continuă a infrastructurii de reţea ajută la implementarea QoS pe termen lung. Aceste lucru va usura implementările viitoare, furnizorii de servicii vor experimenta şi crea noi servicii pe baza folosindu-se de capabilitatile noilor echipamente
.

 

 

fd

 

IONESCU Mihail


CALCULABILITATE ŞI
COMPLEXITATE

978-606-515-089-8

descriere CIP ISBN

 

 

        Cartea conţine urmatoarele:
              - Maşini Turing;
              - Introducere în complexitate;
              - Numere prime şi criptare;
              - Căutare în texte de caractere;
              - Metoda Greedy şi algoritmi paraleli;
              - Probleme NP complete.

  mj

LUPU Ciprian
UDREA Andreea

POPESCU Dumitru
PETRESCU Cătălin
ŢICLEA Alexandru

DIMON Cătălin
IRIMIA Bogdan

SOLUŢII PRACTICE
DE CONDUCERE A PROCESELOR NELINIARE

978-606-515-105-5

descriere CIP ISBN            În structura lucrării de faţă o pondere deosebită o are prezentarea unor elemente definitorii în proiectarea şi implementarea structurilor de reglare adaptivă, directă şi indirectă; a soluţiei de conducere multimodel cu accent pe procedurile de comutare, pe care autorii le-au testat şi implementat în mai multe aplicaţii software de timp real; ca şi a soluţiei de conducere cu compensarea neliniarităţilor procesului.
           De o deosebită importanţă sunt studiile de caz analizate, iar cea mai amplă parte este rezervată prezentării implementării pe un automat programabil de tip Allen-Bradley a unui sistem multimodel pentru controlul unui proces neliniar.
Această lucrare se dovedeşte a fi o componentă utilă tuturor celor interesaţi de implementarea şi conducerea sistemelor numerice neliniare, realizând o punte între teorie şi practică.

 

2011

  h

 

Luca Dan ŞERBĂNAŢI
Crenguţa Mădălina BOGDAN

DEZVOLTAREA ORIENTATĂ
SPRE OBIECTE A
PROGRAMELOR ÎN
JAVA
Vol. 1

ISBN: 978-606-515-325-7
ISBN: 978-606-515-326-4

descriere CIP ISBN

 

        Structurată în două volume, lucrarea de faţă se adresează tuturor celor interesaţi în programarea Java, indiferent de nivelul lor iniţial de pregătire, oferind o bază solidă de cunoştinţe.
          Dacă în primul volum se tratează noţiuni de bază ale programării orientate spre obiecte şi ale limbajului Java, cel de al doilea cuprinde noţiuni avansate de programare, ca de exemplu gestiunea interfeţelor grafice folosind tehnologiile AWT şi Swing, programarea de evenimente, gestiunea concurenţei etc. Prezentarea limbajului este însoţită de exemplificări sub formă de programe, majoritatea capitolelor încheindu-se cu o secţiune de probleme propuse.
  i

BOGDAN Crenguţa Mădălina
ŞERBĂNAŢI Luca Dan

DEZVOLTAREA ORIENTATĂ
SPRE OBIECTE A
PROGRAMELOR ÎN
JAVA
Vol. 2

ISBN: 978-606-515-325-7
ISBN: 978-606-515-327-1

 

descriere CIP ISBN

    Structurată în două volume, lucrarea de faţă se adresează tuturor celor interesaţi în programarea Java, indiferent de nivelul lor iniţial de pregătire, oferind o bază solidă de cunoştinţe.
          Dacă în primul volum se tratează noţiuni de bază ale programării orientate spre obiecte şi ale limbajului Java, cel de al doilea cuprinde noţiuni avansate de programare, ca de exemplu gestiunea interfeţelor grafice folosind tehnologiile AWT şi Swing, programarea de evenimente, gestiunea concurenţei etc. Prezentarea limbajului este însoţită de exemplificări sub formă de programe, majoritatea capitolelor încheindu-se cu o secţiune de probleme propuse.
  v

POPESCU  Dan
DOBRESCU Radu
NICOLAE Maximilian

REŢELE de SENZORI  MOBILI

978-606-515-182-6

descriere CIP ISBN

          În lucrarea de faţă sunt prezentate aspectele fundamentale ale reţelelor de senzori mobili (RSM) – arhitecturi, funcţii, precum şi câteva dintre aplicaţiile mai des întâlnite ale acestora. Faţă de reţelele de senzori generale, noţiunea de reţea de senzori mobili implică doi termeni definitorii: mobilitatea nodurilor şi comunicaţia fără fir (wireless).
        Structurată în şapte capitole, lucrarea acoperă o arie relativ largă de probleme cu care se confruntă în egală măsură proiectanţii, integratorii şi utilizatorii de reţele de senzori mobili, RSM reprezentând o nouă clasă de sisteme de calcul capabile să extindă capacitatea oamenilor de a interacţiona de la distanţă cu lumea fizică.
  x

ZOICAN Sorin

MICROPROCESOARE
şi MICROCONTROLERE
Aplicaţii

978-606-515-328-8

descriere CIP ISBN

          Lucrarea Microprocesoare şi microcontrolere. Aplicaţii se adresează celor care doresc să cunoască funcţionarea şi utilizarea microcontrolerelor, fiind deosebit de utilă şi tuturor celor interesaţi să înceapă studiul acestora.
Structurată în 10 capitole şi o anexă, lucrarea prezintă gradat modul în care se realizează un microprocesor, de la circuite logice simple la circuite complexe, programabile şi ilustrează sistemele cu microprocesor, care, integrate într-un singur circuit integrat, formează un microcontroler, indicând totodată modalităţile practice pentru implementarea unei aplicaţii în timp real cu microcontroler.
 

2013

  s

Ştefan Gabriel ŞORIGA
Iulian BADESCU

PROGRAMAREA PROCESOARELOR IA-32
ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE

ISBN: 978-606-515-497-1

descriere CIP ISBN

 

 

         Limbajul de asamblare reprezintă o metodă de codificare simbolică, relativ uşor de citit şi de interpretat de către om, a instrucţiunilor în format binar executate de procesor. Spre deosebire de alte limbaje de programare, limbajul de asamblare nu reprezintă un limbaj de sine stătător, ci, mai degrabă, o categorie de limbaje. Deoarece fiecare familie de procesoare are propriul limbaj în asamblare, rezultă că programatorul, pe lângă noţiunile specifice limbajului, trebuie să deţină şi cunoştinţe minime legate de structura internă a procesorului. Devine evident că programarea în limbaj de asamblare este mult mai dificilă decât programarea într-un limbaj de nivel înalt, limbajul de asamblare fiind utilizat numai atunci când este absolut necesar.
          Deoarece asamblarea este o etapă intermediară a procesului de compilare, instrumentele folosite la translatarea codului scris în limbaj de nivel înalt în limbaj maşină sunt capabile să gestioneze şi programe hibride, în care codul limbajului de nivel înalt conţine secvenţe scrise în limbaj de asamblare. Altfel spus, compilatorul acceptă introducerea de linii scrise în limbaj de asamblare direct în textul sursă al limbajului de nivel înalt, iar editorul de legături poate combina module obiect generate din surse scrise în limbaj de nivel înalt cu module obiect obţinute din surse scrise în limbaj de asamblare.