n  

 Energie mediu

 
 

ATHANASOVICI Victor

EFICIENTA ENERGETICA A UTILIZARII AERULUI COMPRIMAT IN INDUSTRIE

ISBN: 973-8449-40-5

 

descriere CIP ISBN

 

      Lucrarea Eficienta energetica a utilizarii aerului comprimat trateaza problemele energetice ale producerii, transportului si utilizarii aerului comprimat in procesele si instalatiile industriale, in vederea cresterii eficientei energetice de ansamblu.
     Sunt prezentate solutii concrete, aplicabile atat in faza de conceptie si proiectare a gospodariei de aer comprimat , cat si in faza de exploatare a acesteia. In acest scop se fac analize tehnico-economice complete, care pot constitui metodologii de calcul in aplicatiile curente.
      Lucrarea este utila tuturor celor care se ocupa de problematica energeticii industriale in general, cat si studentilor care se pregatesc in profilul utilizarii energiei in industrie.
     
     
     

MIHAESCU Lucian
PRISECARU Tudor
PRISECARU Malina
POPA Elena
POPESCU Radu

CONSTRUCTIA SI  EXPLOATAREA CAZANELOR DE  ABUR SI  APA  FIERBINTE

978-606-515-011-9

descriere CIP ISBN

       Lucrarea se adreseaza inginerilor si tehnicienilor din domeniul constructiei, montajului, punerii în functiune si exploatarii cazanelor de abur si apa fierbinte si abordeaza aspecte referitoare la:
            - procesele de ardere a combustibilor fosili;
            - functionarea economica a echipamentelor;
            - emisiile poluante – metode de reducere a acestora;
            - valorificarea energetica a biomasei lemnoase si agricole.
De asemenea, este inclusa o anexa ce cuprinde instructiuni de proiectare a cazanelor de abur si apa fierbinte.

2013

Roxana PĂTRAŞCU
Eduard MINCIUC

AUDIT ENERGETIC
Aplicaţii

978-606-515-443-8

descriere CIP ISBN


              Auditul energetic reprezintă procedura sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau instalaţii industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare şi cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a rezultatelor. Culegerea de aplicaţii: analize şi studii de caz, îndrumar de proiect îşi propune atingerea unor obiective în pregatirea didactică a studenţilor care aparţin secţiilor şi direcţiilor de studii din Facultatea de Energetică.

2013

v

Adrian CIOCĂNEA

SURSE
REGENERABILE
DE ENERGIE

APLICAŢII ŞI STUDII DE CAZ

978-606-515-530-5

descriere CIP ISBN

 

 

             Cartea se adresează studenţilor din ciclurile de studii de licenţă şi masterat, precum şi specialiştilor din domeniul general al surselor regenerabile de energie. Volumul prezintă metode de evaluare a potenţialului energetic al unui amplasament în cazul unor aplicaţii eoliene, solare şi aferente energiei valurilor, algoritmi de calcul pentru sisteme de captare a energiei eoliene şi a valurilor, dar şi studii de caz pentru determinarea soluţiilor optime de alimentare cu energie electrică a unor consumatori în regim insularizat.