Comunicaţii

   

 

jm

CONSTANTIN Ioan

PRINCIPIILE TRANSMISIUNILOR DE DATE

ISBN: 973-85238-2-6

descriere CIP ISBN

 

 

 
l
STANOMIR Dumitru

THÉORIE DES SIGNAUX ET DES SYSTÈMES

ISBN: 973-7838-17-3

descriere CIP ISBN

      Le présent ouvrage comprend l’exposition des faits et des idées de base concernant les représentations des signaux (analogiques aussi bien que numériques) et leurs transformations à travers des systèmes. Le point de vue adopté découle du fait qu’une bonne compréhension de la technique actuelle des Télécommunications peut Ltre réalisée par une approche globale de la triade Signal d’entrée – Système – Signal de sortie. Les outils pour cette tache sont constitués par les méthodes temporelles en conjonction avec les méthodes spectrales et opérationnelles.
     Le lecteur va trouver un véritable intrument de travail, un ouvragé de référence comprenant de la théorie à un haut niveau matématique doublée de nombreux exemples et applications.
kk

STANOMIR Dumitru

SEMNALE SI SISTEME ANALOGE

ISBN: 973-7838-19-X

descriere CIP ISBN

      Lucrarea cuprinde expunerea faptelor si ideilor de baza, privind reprezentarile si transformarile semnalelor analogice in conjunctie cu descrierea sistemelor liniare si invariante in timp (clasa SALIT), ideea centrala fiind aceea ca semnalele (de intrare si iesire) impreuna cu sistemul formeaza o unitate care trebuie studiata in ansamblu. Este furnizat aparatul matematic ce permite trecerea de la descrierea temporala la descrierile spectrale si operationale, insotit de numeroase exemple care inlesnesc asimilarea materialului prezentat.
      Cartea se bazeaza pe o serie de lucrari clasice (de analiza functionala, de teoria distri-butiilor, de teoria sistemelor), dar si pe o serie de lucrari ale autorului, care are o indelungata activitate didactica si stiintifica in domeniu. Ea se adreseaza studentilor de la facultatile de profil electronic, electric si automatic pentru cursurile de tipul Semnale si sisteme, fiind si un instrument de lucru functional, un material de referinta pentru doctoranzi si pentru inginerii de proiectare.

 

BANICA Ioan

COMUNICATII
DE DATE

descriere CIP ISBN


 


            Cartea de fata, prezentand principiile si metodele utilizate pentru transmisiuni de date si comunicatii intre calculatoare, este destinata, in principal, studentilor de la specializarile Retele si software de telecomunicatii si Tehnologii si sisteme de telecomunicatii ale facultatilor de electronica, telecomunicatii si tehnologia informatiei, dar ea poate fi utila tuturor celor interesati de domeniul comunicatiilor de date.
            Lucrarea poate fi privita ca fiind alcatuita din doua parti relativ distincte. In prima parte, reprezentata de primele patru capitole, sunt prezentate principiile si metodele de transmitere a datelor pentru comunicatiile intre calculatoare. In partea a doua, constituita din ultimele trei capitole, sunt prezentate strategiile utilizate pentru controlul erorii in comunicatiile de date, fuctiunile unei legaturi de date si protocoalele de comunicatii folosite pentru transportul datelor pe legatura de date, precum si retelele locale de calculatoare si modalitatile de interconectare a acestor retele.

Sorin POPESCU

Transmissions de données

descriere CIP ISBN
Ce livre présente d’une maniére accessible les notions fondamentales et pratiques de la transmission de l’information discrète.
Dans les huit chapitres de ce livre sont présenté:
           • quelques notions de Théorie de l’information afin de pouvoir décrire les procédées de Compression des données fondementeés sur leur probabilité d’apparition;
           • les Codes détecteurs et correcteurs d’erreurs, très largement utilisés pour assurer un haut degré d’authenticité aux données dans un milieu bruyant;
           • la structure et les éléments du Réseau de télécommunications, utilisé comme support physique pour les Transmissions de données, y compris les milieux physiques métalliques et les fibres optiques;
         • les notions fondamentales sur les effets des imperfections des canaux par la dispersion des symboles et donc par l’interférence des symboles;
         • la correction de la fonction de transfert par l’égalisation adaptative;
         • les modulations d’amplitude, de fréquence et de phase;
         • les problèmes actuels des réseaux de données.

2011

v

BĂDOI Cornelia-Ionela
BORCOCI Eugen

ANALIZA MOBILITĂŢII în
TEHNOLOGIA 802.16e
BAZATĂ pe OPNET

ISBN: 978-606-515-274-8

descriere CIP ISBN

Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) reprezintă o tehnologie bazată pe standardul 802.16, care oferă acces de bandă largă la reţeaua centrală de servicii, permiţând un număr mare de conexiuni simultane, dar şi servicii în zonele în care nu este implementată o infrastructură cu fir.
Lucarea de faţă prezintă pe scurt această tehnologie şi analizează posibilităţile oferite de simulatorul OPNET în ceea ce priveşte crearea şi evaluarea diferitelor scenarii de mobilitate WiMAX, precum şi propunerea de optimizări referitoare la funcţionarea 802.16e în funcţie de condiţiile de lucru.

2012

Bogdan Cosmin MOCANU
Ruxandra Georgiana ŢAPU

REŢELE DE COMUNICAŢII ŞI
SISTEME MULTIMEDIA

descriere CIP ISBN

Lucrarea tratează problemele specifice reţelelor de telecomunicaţii: analiza arhitecturii şi componentelor reţelelor de comunicaţii, organizare funcţională, protocoale de semnalizări, criterii de alegere a configuraţiilor de reţea în funcţie de tipul aplicaţiilor solicitate (de bandă îngustă sau bandă largă, în timp real sau care suportă întârzieri etc.), exemple de configurări şi analiza unor măsurători realizate cu echipamente de test asupra unor elemente de reţea.
Adresându-se în special studenţilor de la secţiile „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii” şi „Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic” din anul IV, prin aspectele teoretice şi practice abordate, lucrarea poate fi utilă şi studenţilor de la celelalte secţii ale facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Ingineria Informaţiilor, dar şi altor ingineri care doresc să-şi îmbogăţească cunoştinţele din domeniul sistemelor de telecomunicaţii.