ff
 

     Chimie. Biochimie

 
 

COBIANU Nicolae
RIZEA Florica

PROBLEME DE CHIMIE MACROMOLECULARA. VOL II

ISBN: 973-8449-95-2
973-8449-96-0

descriere CIP ISBN      Materialul de fata face parte dintr-o lucrare mai ampla si se vrea un ghid de aplicatii la polimerizarea radicalica omogena.
       Volumul face o prezentare succinta a notiunilor de baza si indica modul de rezolvare a problemelor tipice si de prelucrare teoretica a unor date experimentale.
       Lucrarea se adreseaza studentilor, doctoranzilor, chimistilor si inginerilor chimisti cu preocupari în domeniul sintezei si al caracterizarii polimerilor.

COBIANU Nicolae

PROBLEME DE CHIMIE MACROMOLECULARA.      VOL III

ISBN: 973-8449-95-2
973-8449-97-9

descriere CIP ISBN

 
      Conceputa a sprijini activitatea de aprofundare a copolimerizarii radicalice omogene, materialul face o prezentare a notiunilor de baza, rezolva probleme tipice si ofera meode de prelucrare a unor date experimentale.
     Prin caracterul sau formativ si metodologic, lucrarea se adreseaza studentilor, doctoranzilor si inginerilor chimisti cu preocupari în domeniul sintezei si al caracterizarii polimerilor.

FICAI Anton

VOLUMETRIE
De la teorie la aplicatii de laborator

descriere CIP ISBN

 

 

 

Lucrarea îşi propune să vină în întâmpinarea studenţilor de la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor precum şi a specialiştilor din diverse laboratoare de chimie.
Metodele prezentate în lucrare au aplicaţii directe în diverse domenii precum: controlul calităţii alimentelor, medicamentelor şi cosmeticelor, mediului, în industria chimică, etc.

b

UNGUREANU Eleonora-Mihaela

EXPERIMENTE DE ELECTROCHIMIE ORGANICA

descriere CIP ISBN

 

      Cartea ilustreaza metodele principale de investigare a reactiilor organice de la electrod (curbe curent-potential, voltametrie ciclica, electrod disc-rotitor, polarografie, potentiometrie, culometrie), de preparare a electrozilor modificati si a unor compusi organici pe cale electrochimica (prin electrolize la curent sau potential constant). Fiecare experiment contine principiile teoretice, o parte experimentala, o parte destinata redactarii si analizei rezultatelor experimentale in vederea elaborarii concluziilor si intrebari. Au fost selectate experimente reprezentative pentru a permite familiarizarea studentilor cu tehnicile fundamentale din electroanaliza si electrosinteza.


JOSCEANU Ana Maria
CRACIUN Emanuela


QUICK ASSESSMENT OF ENVIRONMENT
ISBN: 973-8449-74-x

descriere CIP ISBNThis laboratory textbook of Analytical Chemistry and Instrumental Analysis presents the basic knowledge those interested need when they start the qualitative analysis laboratories, the skills and tasks they have to master in order to demonstrate their expertise level during and after completing the practical activity.
n

IONITA Daniela
POPESCU Belarisa
DEMETRESCU Ioana 

ASPECTE  TEORETICE  SI  APLICATII
 ALE  BIOELECTROCHIMIEI

descriere CIP ISBN

         Temele moderne abordate de bioelectrochimie sunt numeroase si includ biocoroziunea, biopilele si bioconversia de energie, electrozii utilizati în biomedicina etc. De aceea, selectarea  lor în aceasta lucrare a fost dificila si s-a bazat pe contactul direct al autoarelor cu numeroase laboratoare din lume în care aceste concepte s-au dezvoltat  precum si pe munca de cercetare proprie, desfasurata la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Catedra de Chimie Generala.
          În acest context, lucrarea  prezinta  aspecte legate de:
         -  caracterizarea solutiilor de electrolit si a fluidelor fiziologice;
         - definirea si determinarea experimentala a potentialelor de electrod reversibile si ireversibile, a potentialelor biochimice (de repaus si de actiune);
         - moduri diferite de degradare prin coroziune a biomaterialelor metalice de implant ortopedic si dentar în diferite conditii de functionare a organismului viu;
         - realizarea suprafetelor bioactive pe implanturile metalice cu ajutorul filmelor pasive si  al celor bioceramice ce intervin în procesul de osteointegrare;
         - tehnici moderne de studiu al  proceselor ce au loc la biointerfete: spectroscopia de impedanta electrochimica (EIS), analiza de suprafata cu SEM, SIM, TEM,  XPS, AFM.

 

2009

MÎNDROIU Mihaela
PÎRVU Cristian
POPESCU Roxana

CHIMIE GENERALĂ
EXPERIMENTALĂ

descriere CIP ISBN

Lucrarea Chimie Generală Experimentală este structurată pe 8 capitole cuprinzând: cineticǎ, termodinamicǎ, electrochimie, coroziune şi protecţie anticorozivǎ.
Lucrǎrile de laborator au caracter didactic indroducând pe lângǎ termeni de specialitate, legi, principii etc şi norme necesare pentru efectuarea unor mǎsurǎtori chimice specifice, ajutând astfel la familiarizarea studenţilor cu activitǎţile dintr-un laborator de chimie generalǎ.
Cea mai mare parte dintre lucrǎrile prezentate sunt noi, la care se adaugǎ alte lucrǎri mai vechi, dar îmbunǎtǎţite şi adaptate pe specificul celor douǎ facultǎţi
Lucrarea Chimie Generală Experimentală se adreseazǎ studenţilor de anul I ai Facultǎţii de Electronicǎ, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi ai Facultǎţii de Inginerie Aerospaţialǎ, respectând fişa disciplinei de Chimie şi contribuind la pregǎtirea de ansamblu a studenţilor ne-chimişti şi a inginerilor ne-chimişti care doresc sǎ-şi perfecţioneze cunoştinţele de chimie generalǎ.
Cea mai mare parte dintre lucrǎrile prezentate sunt noi, la care se adaugǎ alte lucrǎri mai vechi, dar îmbunǎtǎţite şi adaptate pe specificul celor douǎ facultǎţi
Autorii vor primi cu interes şi recunoştinţǎ sugestiile utile sau observaţiile critice din partea studenţilor, colegilor sau ale altor cititori, considerând cǎ orice lucrare poate fi perfectibilǎ.

 

ŞTEFAN Daniela Simina

BIOCHIMIA MEDIULUI


descriere CIP ISBN

Lucrarea de faţă prezintă noţiuni fundamentale de biochimie: principiile de organizare ale lumii vii, organizarea celulară şi rolul biomoleculelor şi enzimelor, cinetica enzimatică, procese metabolice care să pună bazele înţelegerii proceselor biochimice, noţiuni de microbiologie cu privire la evoluţia lumii vii, relaţiile care se stabilesc între diferitele populaţii de microorganisme, microorganismele specifice fiecărui habitat natural, factorii care influenţează distribuţia microorganismelor în mediu şi căile de biodegradare ale diferiţilor compuşi în care sunt implicate. Sunt prezentate proceselor de biodegradare ale compuşilor naturali (celuloză, lignină, cheratină, compuşi petrolieri) şi compuşilor xenobiotici (pesticide, coloranţi, materiale plastice, cauciuc), evidenţiindu-se compuşii intermediari rezultaţi, tipurile de microorganisme implicate şi condiţiile de lucru.

 

STEFAN Daniela  Simina 
NICOLAE Mihaela
MARINESCU Andreea Ioana

ANALIZE  MICROBIOLOGICE
pentru
CARACTERZAREA         APELOR.                                   Indrumar de laborator

descriere CIP ISBN

 

 

          Lucrarea Analize microbiologice pentru caracterizarea apelor. Indrumar de laborator se adreseaza studentilor de la sectia de Tehnologie Chimica Generala si Protectia Mediului si prezinta notiuni generale de microbiologie care constau in prezentarea organizarii laboratoarelor de microbiologie, a modalitatilor de prelevare a probelor de apa in vederea realizarii analizelor microbiologice, a tehnicilor de insamantare a probelor, precum si a metodelor curente si complementare de apreciere a calitatilor microbiologice ale apelor.
     Metodele de analiza descrise corespund standardelor romanesti si internationale in vigoare

v

TIHAN Graţiela Teodora
BADEA Maria Nicoleta
IONIŢĂ Mioara Daniela    APLICAŢII DE LABORATOR ŞI
PROBLEME DE CHIMIE PENTRU
FACULTĂŢILE DE PROFIL MECANIC

descriere CIP ISBN

 

 

VIŞAN   Teodor
Liana ANICĂI
Olga IULIAN
Anca DUŢĂ
Iosif LINGVAY
Marian SIMA Marin NEDELCU
Anca COJOCARU
Oana CIOCÎRLAN
Ana-Maria POPESCU
Virgil CONSTANTIN,
Mircea OLTEANU
Ştefania COSTOVICI
Carmen LINGVAY
Mariana SIMA Cristina BOGATU
Andreea FLOREA,
Mihaela VOINEA
Elena IENEI


ELECTROCHIMIE ŞI COROZIUNE
pentru doctoranzii ELCOR
Vol. 4

descriere CIP ISBN

 

Acest volumul este dedicat în totalitate aspectelor de mediu, împlinind astfel un deziderat mai vechi al electrochimiştilor, şi anume, de a demonstra aplicabilitatea tematicii de cercetare a electrochimiei şi coroziunii.
Se poate afirma, fără rezervă, că în acest volum predomină caracterul de noutate al problemelor abordate. Un fapt inedit este şi numărul mare de autori, tineri specialişti care s-au angajat pe calea documentării, investigărilor teoretice, şi mai ales practice, în domeniul electrochimiei şi coroziunii.
fd

DEMETRESCU Ioana
PERIŞANU Ştefan
POPESCU Simona

EXPERIMENTS OF
GENERAL CHEMISTRY

 

descriere CIP ISBN

”Experiments of General Chemistry” is a useful tool for non-chemist students from the Ist year of the University “Politehnica” of Bucharest who are studying in English. The aim of this practical work is to facilitate the understanding of the phenomena that are the background of chemical processes from different technologies.

Studying chemistry through this practical works, the students will discover the real importance of this discipline and they will be more attracted by the chemical aspects of materials and by the mechanism of development of chemical processes.

     

2010

fg

UNGUREANU Camelia
IONIŢĂ Daniela


CHIMIE GENERALĂ   şi
ANALIZĂ SENZORIALĂ 
Lucrări practice    

 

descriere CIP ISBN

 
Îndrumarul cuprinde două părţi şi se adresează studenţilor anilor I ai facultăţii Ingineria Sistemelor Biotehnice, dar şi studenţilor secţiei nou înfiinţate de Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor şi Ingineria Sistemelor Biotehnice precum şi studenţilor care se pregătesc în domeniul Chimiei Alimentare, având drept scop să asigure cunoştinţe legate de principalele aspecte ale chimiei generale şi analizei senzoriale în domeniul produselor alimentare pornind de la încadrarea acestui tip de analiză în metodele de apreciere a calităţii.

2011

ds

UNGUREANU Eleonora–Mihaela

ELECTROCHIMIA ORGANICÃ DE LA FUNDAMENTE LA APLICAŢII

descriere CIP ISBN

Procesele electrochimice joacă un rol tot mai mare în viaţa noastră de zi cu zi în producerea sau economisirea de energie, de protecţie contra coroziunii şi in studiul conexiunilor nervoase din organismul uman. Electrochimia apare şi ca un instrument puternic pentru prepararea şi funcţionalizarea de compuşi organici deoarece oxidările anodice şi reducerile catodice permit producerea selectivă de intermediari foarte reactivi (radicali, ion-radicali, cationi, anioni şi grupări electrofile şi nucleofile).
Electrochimia organică este reprezentată astăzi de lucrări impresionante ca volum şi profunzime a abordării. Scopul acestei lucrări de specialitate în limba română, aflată la a doua ediţie, este de a-l familiariza pe cititor cu domeniul, de a-l informa asupra posibilităţilor şi limitărilor metodelor electrochimice în sinteza compuşilor organici şi în interpretarea mecanismelor reacţiilor redox organice. Prin referinţele bibliografice de la sfârşitul fiecărui capitol, lucrarea permite accesul direct la literatura de specialitate, în vederea aprofundării anumitor aspecte de interes. Lucrarea se bazează pe o bogată documentare şi pe experienţa practică acumulată de autoare în activitatea de cercetare desfăşurată în ţară şi în străinătate. Apariţia acestei cărţi va permite studenţilor de la master să se familiarizeze cu acest domeniu interdisciplinar, contribuind la formarea lor ca viitori specialişti în industrie sau cercetare.