mn

Calitate mediu

 

APOSTOL Tiberiu
BADEA Adrian
MARCULESCU Cosmin

MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE MEDIU
973-7838-11-4
978-973-7838-11-7

 

descriere CIP ISBN

 

      Lucrarea abordeaza teme de stringenta actualitate in domeniul protectiei mediului: tipuri de sisteme de management de mediu, interpretarea cerintelor standardului ISO 14001, prezentarea metodei Analizei Ciclului de Viata precum si construirea si implementarea sistemelor de management de mediu.
     Implementarea intr-o organizatie a unui sistem de management de mediu ofera acesteia un cadru bine organizat pentru gestionarea problemelor de mediu, imbunatateste imaginea acesteia in relatiile sale cu diversii parteneri, reprezentand astfel un avantaj in disputa concurentiala si evita penalitatile si alte costuri datorate neconformitatilor de mediu.       Lucrarea este structurata in sapte capitole completate cu o serie de exemple in anexe.
      Aceasta carte este destinata, in primul rand, studentilor si masteranzilor in ingineria mediului, fiind in acelasi timp, extrem de utila atat managerilor, cat si specialistilor de mediu care doresc sa isi completeze studiile prin cursuri post-universitare.

DUMITRAN Gabriela Elena

ELEMENTE
de  ECOLOGIE
pentru  INGINERI

978-973-7838-70-4

descriere CIP ISBN

             Aceasta lucrare isi propune sa contureze notiunile de baza legate de ecologie, din prisma unui inginer cu preocupari in domeniul poluarii mediului. Astfel, obiectivele lucrarii sunt multiple si abordeaza probleme legate de intelegerea ecologiei ca o stiinta cu un profund caracter interdisciplinar, care asigura integrarea informatiilor din cadrul stiintelor tehnice, fundamentale, ale naturii si sociale.
Ea pune la dispozitia viitorilor specialisti in ingineria mediului, a celor implicati direct in actiunile de protectie a mediului, informatii relevante despre modul in care se organizeaza sistemele ecologice; sistematizarea acestora pe baza criteriilor structurale, functionale, energetice si antropice; perceperea ecosistemului ca unitate fundamentala in studiul ecologic; factorii care conditioneaza mentinerea sau distrugerea echilibrelor; legile care conditioneaza influenta factorilor ecologici; caile de circulatie a materiei; relatiile trofice si rolul acestora in transferul substantei, energiei si informatiei.

DAVID Oana
NEAGU Ana-Maria

ELEMENTE DE
LEGISLAŢIE
A MEDIULUI
ÎN ROMÂNIA

978-606-515-026-3

descriere CIP ISBN

 

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor de la specializarea Ingineria Mediului, în special celor de la Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, dar şi specialiştilor din domeniul mediului, răspunzând unor întrebări precum:
Ce acte normative există în legislaţia românească în legătură cu factorii de mediu şi activitatea economică?
Cum a evoluat legislaţia românească în domeniul mediului?
Care sunt nevoile legislative privind mediul?
Ţinând seama de realităţile din viaţa economică şi socială raportate la obiectivul principal de păstrare a calităţii mediului, lucrarea creează o bază de date utilă viitorilor ingineri de mediu.

ROBESCU Lăcrămioara Diana

MODELAREA PROCESELOR BIOLOGICE DE EPURARE A APELOR UZATE

978-606-515-021-8

descriere CIP ISBN

Procesele biologice pot fi studiate cu costuri reduse şi cu suficientă precizie prin modelare matematică. În lucrare sunt prezentate tehnologiile clasice şi moderne de epurare biologică a apelor uzate, în scopul înţelegerii fenomenelor de bază care guvernează un anumit proces biologic, urmate de aspecte de modelare şi aplicaţii – modele dezvoltate de autor pentru procesul respectiv.
Lucrarea este deosebit de utilă celor care doresc să înţeleagă conceptele din domeniul epurării biologice a apelor uzate şi modul în care acestea pot fi transpuse în forme matematice ce pot fi utilizate în cercetare. Ea se adresează inginerilor şi cercetătorilor din domeniul protecţiei mediului, dar şi studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din domeniul ingineriei mediului.
     

PATRASCU Roxana

PRODUCEREA ENERGIEI SI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI, IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE

973-7838-23-8
978-973-7838-23-0

descriere CIP ISBN

 O politica energetica durabila vizeaza bunastarea pe termen lung a omenirii, pastrand in acelasi timp un echilibru dinamic intre siguranta in alimentare, competitivitatea serviciilor energetice si protectia mediului, ca raspuns la provocarile sistemului energetic. Dezvoltarea unei politici energetice durabile trebuie considerata ca un proces continuu si usor adaptabil, capabil sa ofere solutii optime pe termen lung.
     Abordarea integrata a celor doi vectori: mediu – energie se afla la un standard ridicat la nivelul Uniunii Europene, in ultimele decenii facandu-se pasi importanti in acest sens. 
     
     

2010

gf

STOICA Ligia
CONSTANTIN Carolina

DEPOLUAREA
SISTEMELOR
APOASE
978-606-515-175-8

descriere CIP ISBN

Un nou mod de gândire este necesar dacă oamenii vor să supravieţuiască.”
Albert Einstein

„Avem puţin timp rămas pentru a reuşi sau eşua în asigurarea unui viitor speciei noastre.”
Jacques Cousteau

„Există puţine şanse de a proteja mediul fără un sens de responsabilitate.”
Kofi Annan

2011

v

Tiberiu APOSTOL
Irina ISTRATE

ECOLOGIZAREA SOLURILOR

978-606-515-267-0

descriere CIP ISBN

 

 

Poluarea solului reprezintă un aspect major de mediu în toate ţările europene şi nu numai, care va căpăta o importanţă covârşitoare în următoarea perioadă. Problematica identificării şi remedierii terenurilor contaminate rezultate din diferite activităţi industriale sau poluate în urma unor depozitări necontrolate de deşeuri atrage din ce în ce mai mult atenţia experţilor de mediu, în special din cauza tendinţei de agravare a situaţiei actuale pe plan mondial.
Lucrarea este destinată studenţilor şi masteranzilor din specializările de Ingineria mediului, dar este extrem de utilă şi pentru specialiştii din domeniu care doresc să-şi completeze studiile prin cursuri postuniversitare, regăsind aici diferite aspecte ce ţin de ecologizarea solurilor poluate:
caracterizarea generală a solurilor şi prezentarea succintă a legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu;
descrierea zonelor poluate, a tipurilor de poluare şi a metodelor de remediere a solurilor;
costurile implicate de aplicarea fiecăreia dintre metodele de tratare a solurilor poluate;
două studii experimentale realizate în urma unei cercetări doctorale, şi anume aplicarea metodelor de oxidare şi respectiv de electrooxidare chimică la tratarea solurilor poluate.