n

Apariţii editoriale 2010

 
   

 

 
Titlu
Autor
ISBN

1.

ANALIZA CU UNDINE (WAVELETS)
–FRACTALI - MODELE STOCHASTICE

 

 

POPESCU-Pesquet-Beatrice
POPESCU Sorin

978-606-515-090-4


2.

ANALIZĂ MATEMATICĂ. APLICAŢII

 

 

MEGHEA Irina

978-606-515-087-4


3.

ANWENDUNGEN FÜR VHDL SYNTHESE DIGITALEN SCHALTUNGEN UND DEREN XILINX SPARTAN 3E IMPLEMENTIERUNG

 

 

SZTOJANOV Istvan
 ADAM Gina

978-606-515-127-7


4.

BA ŞI NU. ESEU DE FILOSOFIA ŞTIINŢEI

 

 

G.G. CONSTANDACHE

978-606-515-086-7


5.

BAZELE TERMODINAMICII TEHNICE, VOL. 3: TERMODINAMICĂ TEHNICĂ

 

 

BĂRAN Nicolae
RĂDUCANU Petre
DIMITRIU Sorin
STANCIU Dorin
BORIARU Nicolae
ISVORANU Dragoş
IONIŢĂ Claudia

 

978-606-515-022-5 
978-606-515-046-1


6.

BUCHFÜRUNG

 

 

SZTOJANOV Elza

978-606-515-084-3


7.

CERCETĂRI EUROPENE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII TRANSPORTULUI PUBLIC DE SUPRAFAŢĂ. LINII DIRECTOARE PENTRU CERTIFICARE, ACREDITARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII ÎN INSTRUIREA PROFESIONALĂ

EUROPEAN RESEARCH FOR IMPROVING SAFETY AND SECURITY IN PUBLIC SURFACE TRANSPORT. GUIDELINES FOR CERTIFICATION, ACCREDITATION AND QUALITY CONTROL IN PROFESSIONAL TRAINING

 

 

MINEA Marius ,
GHEORGHIU, Răzvan Andrei
SURUGIU Claudia Maria

978-606-515-099-1


8.

COMPLEMENTE LA CHIMIA POLIMERILOR

 

 

MARCULESCU Bogdan
RUSEN Edina

978-606-515-183-3 


9.

CONTABILITATE FINANCIARĂ

 

 

SZTOJANOV Elza

978-606-515-083-6


10.

CONTROLUL POLUǍRII AERULUI

 

 

UNTEA Ion

978-606-515-095-9


11.

CULEGERE DE PROBLEME DE FUNCŢII DE VARIABILĂ COMPLEXĂ

 

  CÎRNU  Mircea 978-606-515-081-2

12.

DEPOLUAREA SISTEMELOR APOASE,
VOL I

 

 

STOICA Ligia
CONSTANTIN Carolina

978-606-515-174-1
978-606-515-175-8 


13

DINAMICA  AUTOVEHICULELOR  PE  ROŢI   
VOL 1

 

 

ANDREESCU Crisrian

978-606-515-106-2
978-606-515-107-9


14.

DINAMICA VEHICULELOR SPAŢIALE. NOTE DE CURS

 

 

CHELARU Teodor - Viorel
PANĂ Valentin

978-606-515-186-4 


15.

ECHIPAMENTE PENTRU SUDARE, VOL. 1

 

 

IACOBESCU Gabriel ,
RONTESCU Corneliu

978-606-515-124-6
978-606-515-125-3


16

ECHIPAMENTE PERIFERICE. STUDII DE CAZ VOL. 1

 

COMĂNESCU Dinu Mihai
COMĂNESCU Adriana
DUGĂEŢESCU Ileana ,
ALIONTE Cristian Gabriel

 

978-606-515-116-1
978-606-515-117-8


17.

ECHIPAMENTE PERIFERICE. STUDII DE CAZ VOL. 2

 

 

COMĂNESCU Dinu Mihai
COMĂNESCU Adriana
DUGĂEŢESCU Ileana ,
ALIONTE Cristian Gabriel

 

978-606-515-116-1
978-606-515-118-5


18.

ECHIPAMENTE TERMOTEHNICE

 

 

IONESCU Longin ,
IONESCU Constantin

978-606-515-045-4


19.

ELECTROCHIMIA ORGANICÃ DE LA FUNDAMENTE LA APLICAŢII

 

 

UNGUREANU Eleonora–Mihaela

978-606-515-262-5 


20.

ELEMENTE DE ELECTRONICĂ ANALOGICĂ-SURSE DE TENSIUNE CONTINUĂ. OSCILATOARE ARMONICE

 

 

 

SURPĂŢEANU Adrian

978-606-515-076-8


21.

ELEMENTE DE FIZICĂ PENTRU INGINERI. TEORIE ŞI PROBLEME REZOLVATE

 

 

GAVRILĂ Doina Elena

978-606-515-126-0


22.

FIZICĂ GENERALĂ, VOL I

 

 

BURILEANULiliana M.

978-606-515-054-6
978-606-515-055-3


23.

FIZICĂ. FIZICĂ MOLECULARĂ ŞI CĂLDURĂ (TERMODINAMICĂ ŞI TEORIA
CINETICO-MOLECULARĂ)
VOL. 1

 

 

POPESCU Ion M.
CONE Gabriela
NEGUŢU Constantin
STAFE Mihai

978-606-515-176-5 
978-606-515-177-2 


24.

FIZICĂ. FIZICĂ MOLECULARĂ ŞI CĂLDURĂ (TERMODINAMICĂ ŞI
TEORIA CINETICO-MOLECULARĂ)
VOL. 2

 

 

Ion M. POPESCU,
Gabriela CONE,
Constantin NEGUŢU,
Mihai STAFE

978-606-515-176-5
978-606-515-178-9 


25.

FIZICĂ. INTRODUCERE ÎN MECANICA CUANTICĂ

 

 

NEGUŢU C onstantin

978-606-515-185-7 


26.

FUNDAMENTAL IN MATERIALS SCIENCE

 

 

 

VOLCEANOV Adrian
STOLERIU Ştefania

 

978-606-515-123-9


27.

GHID PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

 

 

UPB

978-606-515-098-0


28.

HIDRAULICA APELOR SUBTERANE. METODA ELEMENTULUI FINIT

 

 

TILEA George Cătălin

978-606-515-103-1


29.

HIDRO-GAZO-DINAMICA SISTEMELOR DE AERARE ECHIPATE CU GENERATOARE DE BULE

 

 

OPRINA Gabriela
PINCOVSCHI Irina
BĂRAN Gheorghe

978-606-515-072-0


30.

INGINERIA  REGLĂRII  AUTOMATE, VOL. 1

 

 

DUMITRACHE Ioan

978-606-515-100-0
978-606-515-101-7


31.

INGINERIA  REGLĂRII  AUTOMATE, VOL. 2

 

 

DUMITRACHE Ioan

978-606-515-100-0
978-606-515-102-4


32.

INTRUDUCERE ÎN CHIMIA POLIMERILOR

 

 

MĂRCULESCU Bogdan
RUSEN Edina
VASILESCU Dan Sorin

 

978-606-515-078-2


33.

LECŢII DE ALGEBRA ŞI GEOMETRIE

 

 

MEGHEA Irina

978-606-515-074-4


34.

LEXICON  DE  MANAGEMENT

 

 

IONESCU Sorin Cristian

978-606-515-094-2


35

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR CU SUPORT ELECTRONIC (E-ACTIVITIES)

– LUCRĂRI PRACTICE –

 

 

RĂDESCU Radu

978-606-515-097-3


36

MANAGEMENTUL PROIECTELOR INGINEREŞTI

 

 

SEICIU Petre Lucian
OPRAN Constantin Gheorghe
SEICIU Dana Cornelia

978-606-515-070-6


37

MEDII  DE  TRANSMISIUNE – TEORIE ŞI APLICAŢII

 

 

MILITARU Nicolae
 PETRESCU Teodor

978-606-515-096-6


38

METODE NUMERICE ÎN INGINERIA OPTICĂ. APLICAŢII ÎN TEHNOLOGIILE MODERNE (COMPLEXE) DIN COMUNICAŢIILE OPTICE

 

 

IORDACHE Dan A.

978-606-515-093-5


39

MODELAREA MATEMATICĂ ŞI ÎNCERCAREA EXPERIMENTALĂ A MAŞINILOR DE FREZAT SOLUL

 

 

PARASCHIV Gigel
COSTOIU Mihnea-Cosmin
PARASCHIV Iulia

978-606-515-181-9 


40

MODELAREA MECANISMELOR, VOL. 1

 

 

 

COMANESCU Adriana
COMĂNESCU Dinu Mihai
DUGĂEŢ
ESCU Ileana
BOURECI  Adrian

 

978-606-515-114-7
978-606-515-115-4


41

MONITORIZAREA ŞI STATISTICA POLUANŢILOR ATMOSFERICI

 

 

 

MEGHE AIrina
LĂCĂTUŞU Ioana
MIHAI Mihaela
POPA Ionel

 

978-606-515-088-1


42

OPTIMIZAREA FORMĂRII RESURSELOR UMANE PENTRU SISTEMELE INDUSTRIALE

 

 

GEORGESCU Elena Luminiţa

978-606-515-120-8


43

PREÎNCĂLZITOARE DE JOASĂ PRESIUNE– ÎNDRUMAR DE PROIECTARE

 

 

IONESCU Longin
IONESCU Constantin

978-606-515-180-2 


44

PROGRAMARE ORIENTATĂ SPRE OBIECTE CU EXEMPLIFICǍRI ÎN LIMBAJUL JAVA
VOL. 1

 

 

BOGDAN Crenguţa Mǎdǎlina
ŞERBĂNAŢI Luca Dan

978-606-515-109-3
978-606-515-110-9


45

PROGRAMARE ORIENTATĂ SPRE OBIECTE CU EXEMPLIFICǍRI ÎN LIMBAJUL JAVA
VOL. 2

 

 

BOGDAN Crenguţa Mǎdǎlina
ŞERBĂNAŢI Luca Dan

978-606-515-109-3
978-606-515-111-6


46

REŢELE DE SENZORI MOBILI

 

 

 

POPESCU Dan
DOBRESCU Radu
NICOLAE Maximilian

 

978-606-515-182-6 


47

ROBOTICĂ. ARHITECTURI ŞI IMPLEMENTĂRI

 

 

NEGRESCU Constantin

978-606-515-052-2


48

RUPEREA UNOR MATERIALE METALICE UTILIZATE IN INDUSTRIA AERONAUTICĂ

 

 

 

NIŢĂ Petru 
DAISA Dana

IONCEA Anghel
VASILE Eugeniu
TRUŞCĂ Roxana

 

978-606-515-092-8


49

SISTEME DR DIRIJARE A TRAFICULUI FEROVIAR
ÎNDRUMAR DE LABORATOR


  MINEA Marius 978-606-515-099-7

50

SOLUŢII PRACTICE DE CONDUCERE A PROCESELOR NELINIARE

 

 

LUPU Ciprian
UDREA Andreea
POPESCU Dumitru

PETRESCU Cătălin
ŢICLEA Alexandru
DIMON Cătălin
 IRIMIA Bogdan

 

978-606-515-105-5


51

TECHNICAL MECHANICS

 

 

 

VOINEA Radu P.
STROE Ion V.
PREDOI Mihai Valentin

978-606-515-184-0 


52

TEHNOLOGIA SISTEMELOR DE PROPULSIE AEROSPAŢIALĂ

 

 

RUGESCU Radu D.

978-606-515-075-1


53

TEHNOLOGIA SISTEMELOR DE PROPULSIE AEROSPAŢIALĂ

 

 

RUGESCU Radu

978-606-515-122-2


54

TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE MULTIMEDIA

 

 

 

RĂDESCU Radu

978-606-515-179-6 


55

TEORETICIENI AI ORGANIZAŢIILOR ŞI MANAGEMENTULUI. DICŢIONAR ŞI CRESTOMAŢIE

 

 

FILIPESCU Iancu
ŞTEFAN Bruno

978-606-515-188-8 


56

TEORIA INFORMAŢIEI ŞI A CODURILOR

 

 

 

STOIAN Rodica
PERIŞOARĂ Lucian Andrei

978-606-515-112-3


57

TESTAREA ECHIPAMENTELOR, INSTALAŢIILOR ŞI PROCESELOR. LUCRĂRI PRACTICE

 

 

STOIAN Rodica
POPOVICI Roxana
HĂLĂNGĂU Adrian
DUMITRESCU Radu

978-606-515-187-1 


58

TESTE DE FIZICĂ 2010

 

 

 

 

POPESCU Ion M.
CRISTESCU Constantin
PREDAAlexandru
CONEGabriela

 

978-606-515-041-6


59

TESTE DE MATEMATICĂ 2010

 

 

 

 

CRAIU Mariana
STĂNĂŞILĂ O.
OPRIŞAN Gh.
UDRIŞTE C.

 

978-606-515-061-4


60

UTILIZAREA TEHNICILOR FRACTALE PENTRU MODELAREA TRAFICULUI ÎN REŢELE INFORMATICE

 

 

DOBRESCU Radu
HOSSU Daniela
ULRICH Roland

978-606-515-104-8