Pluridisciplinare

 
   
 

BANCIU Angela

ISTORIA POLITICA A EUROPEI SECOLULUI al XX-lea

ISBN: 973-7838-26-2

descriere CIP ISBN

 

 

 

         Europa traverseaza la cumpana dintre milenii o etapa de exceptie in lunga ei istorie. Contributiilor atât de semnificative aduse istoriei umanitatii, ea le-a adaugat, in ultima jumatate de secol, inovarea unui model de dezvoltare bazat pe potentialul economic, cultural si uman al unui intreg spatiu geografic si nu numai al unei singure tari. Edificiul a progresat treptat dupa al Doilea Razboi Mondial, iar in ultimul deceniu si jumatate evolutia lui a devenit mult mai profunda si atotcuprinzatoare. In acest fel,        Europa incearca sa depaseasca diversele tipuri de diviziuni, care i-au marcat existenta si i-au pecetluit destinul istoric, Estul si Vestul capatând tot mai mult doar o conotatie pur geografica.
Potentialele efecte de perspectiva ale acestui inedit proces reclama, in primul rând, cunoasterea istoriei ultimului secol, pentru a putea intelege mai bine ceea ce se petrece in prezent si ce va urma, viitorul fiind “plin de trecut”, dupa cum spunea Leibnitz .

   Lucrarea Istoria politica a Europei secolului al XX-lea isi propune sa analizeze sintetic, cu accent pe informatiile existente in lucrarile de specialitate din acest domeniu, procesele si fenomenele istorice care au jalonat evolutia contradictorie si complexa a continentului nostru in cea mai “urgisita” perioada a existentei sale.

 


BANCIU Angela
Coordonator

SCURTU Georgiana-Margareta
COTOARA Daniela Maricica
STOICA Adrian Claudiu
TARA Sergiu

INTEGRARE EUROPEANA. REPERE ISTORICE SI EVOLUTII INSTITUTIONALE CONTEMPORANE

ISBN: 973-7838-26-2

descriere CIP ISBN

 

     
Europa intruchipeaza sintetic tot ceea ce a fost mai frumos si mai dureros pentru omenire, in evolutia ei milenara. Ea a avut o istorie zbuciumata, in care s-au confruntat sperantele de pace cu ciocnirile militare, permanent combinându-se progresele democratice cu regresiunile totalitare. O istorie in care miturile egalitariste au coexistat cu profunde constante sociale, aspiratiile internationaliste conjugându-se cu puternice revendicari nationale.
     Lucrarea Integrare europeana. Repere istorice si evolutii institutionale contemporane, elaborata intr-o viziune interdisciplinara, isi propune sa analizeze pe larg fenomenele istorico-politice legate de procesul integrarii europene si sa desluseasca complexitatea evolutiei relatiilor dintre statele europene, mai ales dupa colapsul comunismului. Ea nu reprezinta doar o simpla analiza stiintifica, ci aspira sa ofere un cadru de interpretare pentru complicata problematica a integrarii, o paradigma pentru o viziune clara si nuantata, pe intelesul studentilor, al marelui public si de folos oamenilor politici.

BANCIU Angela
Coordonator


COTOARA Daniela Maricica
STOICA Adrian Claudiu
TARA Sergiu
IULIAN Raluca

TEORII POLITICE SI INTEGRARE EUROPEANA

ISBN: 973-7838-25-4

descriere CIP ISBN

 

  Dupa o ordine mondiala care a durat mai bine de patruzeci de ani, continentul nostru s-a aflat intr-o profunda si zbuciumata transformare socio-politica, când toata lumea aclama o „noua Europa“, insa nimeni nu stia cum va fi ea. Acum stim bine cum arata Europa „largita“, despre care un istoric scria, cândva, ca e important sa aiba „dimensiunile potrivite“.
     Lucrarea Teorii politice si integrare europeana reprezinta un indreptar util studentilor pentru a intelege mai usor si a aprofunda prin exemple informatia predata , fiecare tema fiind centrata pe câteva idei-cheie care rezuma sintetic continutul textului prezentat si ajuta la intelegerea nuantata a problemelor legate de fenomenul politic contemporan si de integrare europeana.
     Menirea lucrarii este de a le forma si dezvolta studentilor deprinderile analitice in ceea ce priveste contributia numerosilor cercetatori la afirmarea domeniilor stiintei politice si integrarii europene, precum si de a le trezi curiozitatea pentru a parcurge in intregime unele lucrari pe care le socotesc mai importante pentru formarea profilului lor intelectual. Ea se adreseaza si publicului larg, interesat sa cunoasca diferite aspecte ale teoriilor politice actuale si integrarii europene, prezente in cadrul unei vaste si laborioase bibliografii de specialitate.

t

 

 

CONSTANDACHE G.George

OGLINDA CONSTIINTEI

ISBN 973-8449-04-9

descriere CIP ISBN

     Lucrarea de fata trateaza o problema de interes major pentru diferite categorii de specialisti: filosofi, medici, ingineri, psihologi etc. Abordarea constiintei din perspective multiple ofera posibilitatea compararii conceptiilor diferitilor autori ca si pe cea a urmaririi unor sinteze, chiar daca acestea sunt partiale.
     Consider ca lucrarea cuprinde informatii multiple, variate, recente si de mare profunzime, referitoare la problematica abordata si va avea un ecou favorabil, atat în randul specialistilor, cat si al celor interesati de „oglinda constiintei“.
O garantie asupra calitatii lucrarii o ofera numele coordonatorului, bine cunoscut printre specialisti, care si de data aceasta ne-a propus spre meditatie o tema generoasa.

u

 

IPATE  George
CĂSĂNDROIU   Tudor

PROPRIETĂŢI FIZICE ALE
PRODUSELOR AGROALIMENTARE
Lucrări practice

descriere CIP ISBN

Lucrarea de faţă constituie un material documentar bogat şi util în aprofundarea şi fundamentarea ştiinţifică a problemelor analizate, referindu-se la: cunoaşterea şi măsurarea unora dintre principalele proprietăţi fizice ale materialelor agricole legate de procesele de lucru ale sistemelor tehnice de prelucrare, transport, ambalare sau sortare; cunoaşterea fenomenelor şi principiilor de lucru ale unor instrumente prin evidenţierea lor experimentală pe bază de demonstraţii efectuate cu ajutorul modelelor funcţionale existente în laborator; efectuarea de scheme constructive, măsurători şi prelucrări de date; dezvoltarea capacităţii de observaţie, analiză şi sinteză, precum şi corelare a problemelor teoretice cu cele practice.
y

GLADCOV Petre

INVENTICA SI PROPRIETATE INTELECTUAL-INDUSTRIALA

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

f

Departamentul de Stiinte Socio-Umane

STRATEGII COGNITIVE SI INTEGRARE EUROPEANA


ISBN 973-8449-30-8

descriere CIP ISBN

    Volumul de fata, structurat in doua parti: Strategii cognitive si Integrare europeana, cuprinde comunicarile intemeiate pe cercetarile proprii aprofundate ale unui colectiv de cadre didactice ale Departamentului de Stiinte Socio-Umane al Universitatii "Politehnica" Bucuresti.
    Sunt relevate idei originale si atractive care intr-o perspectiva interdisciplinara contureaza, prin analize comparative, sugestii ambitioase si reflectii incitante, noi orizonturi, componente dominante ale activitatilor academice desfasurate in cadrul departamentului.
Lucrarea este utila pentru desfasurarea activitatilor din planul de invatamânt al studiilor de masterat (Inginerie Sociala si Politici de Integrare Europeana), studentilor care participa la cursurile universitare ca si candidatilor ce vor sustine exa-menul de admitere la master.
i

PANA Laura

INFINITATE
POSIBILITATE
PREDICŢIE

ISBN: 978-973-7838-72-8

descriere CIP ISBN

Lucrarea constituie o sinteză a cunoştinţelor filosofice din domeniile abordate şi reprezintă o contribuţie originală la dezvoltarea teoriilor ontologice referitoare la natură şi societate, pornind de la o analiză clarificatoare a unor concepte filosofice fundamentale şi oferind o prospectare profesionistă a condiţiei umane.
Marin DIACONU

Cartea este construită în jurul unor concepte filosofice fundamentale, care constituie structura sa explicativă şi cărora li se consacră paragrafe valoroase din perspective multiple, cum ar fi cea axiologică, praxiologică, respectiv cea prospectivă. Acestora li se poate adăuga ceea ce, în lucrare, este denumită „perspectiva absolutului”.
                                                                                                                                               

p

PANA Laura

FILOSOFIA INFORMATIEI SI A TEHNICII INFORMATIONALE

ISBN 973-8449-45-6

descriere CIP ISBN

 

        Esenta a existentei sau modalitate de expri-mare a libertatii umane, informatia caracte-rizeaza întreaga ierarhie a formelor fiintarii.
Masina informationala este mijlocul cel mai eficient de asistare a producerii si prelucra-rii informatiei la nivel uman, individual si social.
Managementul resurselor si serviciilor informationale, managementul tehnologiei informationale si managementul bunurilor culturale anticipeaza societatea cunoasterii si economia culturii.
       Activitatea intelectuala – studiata din perspectiva informationala – si inteligenta – asistata de masina informationala – repre-zinta conditii si etape ale creatiei culturale mediate de calculator.
         Estetica informationala, etica cibernetica, logica tehnica sau filosofia politicii digitale sunt forme ale dezvoltarii filosofiei artificiale într-un sistem socio-tehnic în plin proces de artificializare.
Tehnicile informationale si tehnicile intelec-tuale vor converge în viitorul previzibil, dând nastere tehnologiilor culturii care vor asista trecerea de la cultura si civilizatie la comunitatea cultivata si civilizata.

 

o

PANA Laura

PROGNOZA SOCIALA si TEHNOLOGICA

ISBN: 973-8449-99-5

descriere CIP ISBN

 

 

       Viitorul ca obiect al cercetarii si omul ca fiinta prospectiva sunt teme care prefateaza caracterizarea prognozei ca modalitate de previziune.
Sunt avute în vedere atat statutul teoretic, instrumentele metodologice, cat si rolul social al prognozei. Specificul si valoarea cunoasterii prospective sunt concret ilustrate. Sunt prezentate, într-o sinteza originala si cuprinzatoare principalele orientari în studierea viitorului. Tipurile de metode si tehnici previzionale sunt analizate într-un capitol special, integrarea metodelor prospective fiind considerata a conditie a succesului. Prognoza tehnologica este studiata pe baza metodelor acreditate în domeniu. Sunt evidentiate forme si mijloace eficiente de educatie pentru viitor.
h

PANA Laura Coordonator

EVOLUTIA SISTEMELOR DE VALORI SUB INFLUENTA CULTURII TEHNICE

ISBN: 973-8449-77-4

descriere CIP ISBN

 

         Modelarea societatii cunoasterii presupune, pe langa elaborarea unor modele ale proceselor de cunoastere, si studierea modului de agregare a structurilor sociale implicate in formarea unei astfel de societati, deci si construirea unui model cultural integrativ, modular si evolutiv.
Identificarea strategiilor eficiente pentru integrarea europeana a culturii romanesti implica atat analiza structurii si a dinamicii sistemului de valori caracteristic acesteia, cat si studiul modelului cultural european.
       Cercetarea noastra urmareste si modelarea viitorului sistem de valori european in care urmeaza sa ne integram, folosind nu numai tehnologii instrumentale, ci si intelectuale.
      Evolutia sistemului cultural este studiata si din punctul de vedere al consecintelor atitudinilor culturale actuale, ca si din perspectiva categoriilor de tineri orientati tehnologic si interesati de viitor.
t

PANA Laura Coordonator

MODELE CULTURALE ALE SOCIETATII CUNOASTERII DIN PERSPECTIVA CULTURII TEHNICE

ISBN: 973-7838-18-1

descriere CIP ISBN

      Daca previziunile referitoare la performantele tehnologiilor concepute astazi se vor confirma, ele vor permite realizarea scopului oricarei tehnologii materiale, acela de a controla dimensiunea materiala a existentei. Ramâne obiectivul tehnologiei culturale, acela de a transforma viata spirituala si, in acelasi timp, de a asigura continuitatea acesteia, pornind de la tehnologiile cunoasterii.
       Integrarea statelor europene intr-o structura unitara, conceputa ca integrare culturala, ar constitui o premisa a integrarii noastre eficiente: nu suntem o putere tehnica, o putere economica sau politica, dar suntem o putere culturala, iar resursa noastra principala este cultivarea inteligentei.
      Dintre tehnologiile sociale, din aceasta perspectiva, cele mai importante ar putea deveni, in etapa care urmeaza, tehnologiile intelectuale, iar in perspectiva evolutiei societatii cunoasterii spre societatea culturii, tehnologiile spirituale, practicate inca din antichitate, s-ar putea dovedi cele mai eficace.

 

oi

POPOVICI Mircea-Mihail

METODICA DISCIPLINEI EDUCATIE TEHNOLOGICA

ISBN 973-8449-09-X

descriere CIP ISBN

      La baza acestei carti stau orientarile metodologice rezultate din reforma curriculara a învatamantului romanesc, mentionate în documentele programatice ale Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. De asemenea, ea este racordata la achizitiile si validarile psihologiei si pedagogiei contemporane, în special a realizarilor psihopedagogiei americane.
     Unul din scopurile lucrarii este acela de a fi un factor de echilibru între o diversitate de pozitii teoretice, dintre care unele sunt în opozitie, iar altele se suprapun partial. Din ideile novatoare ale pedagogiei si psihologiei moderne au fost preluate si adaptate specificului învatamantului de specialitate numai elementele care s-au impus demonstrandu-si utilitatea: pozitii teoretice, tehnici de lucru, instrumente, modele orientative.
uy

STEFAN Marius

ESTIMATII PE DOMENII MICI

descriere CIP ISBN

Lucrarea conţine şapte capitole. În primul capitol, “Sondajul statistic”, este prezentat în linii mari modul cum este realizat un sondaj,de la culegerea datelor pînă la alegerea estimatorului cel mai potrivit. Sînt prezentate aici principalele tipuri de sondaje (sondaj aleator simplu cu şi fără revenire şi sondaj stratificat) şi de modalităţi de a forma eşantionul, sursele din care  pot proveni erori şi metode de a găsi intervale de încredere sau intervale de estimaţie pentru cantităţile de estimat. În ceea ce priveşte estimatorul ce poate fi folosit,în două capitole,capitolele cinci şi şase,pe larg sînt prezentaţi estimatorul cît şi estimatorul regresie liniară. În cadrul fiecăruia,sînt parcurse următoarele etape:definirea lui,calcularea mediei şi dispersiei,a deplasării cînd aceasta există,precum şi a estimatorilor  pentru medie şi dispersie.

hg

 

GIURGINCA Andrei

ASPECTS CONCERNING
THE GENUS MESONISCUS
MORPHOLOGY, SPREADING, HISTORICAL BIOGEOGRAPH

descriere CIP ISBN

 

 
fd

Coordonatori
BAZAC Ana
CONSTANDACHE G.C.
IONITA Catalin
PANA Laura


LOGICA SI PROVOCARILE SOCIALLE
Omagiu Profesorului
Cornel POPA

descriere CIP ISBN

La 75 de ani constat ca anumite întrebari mi-au revenit ciclic, asa cum revin în muzica sau în poezie anumite motive, ritmuri sau rime...
             Întrebare, problema, metoda, proiect, iata  punctele de pornire ale speciilor de logica filosofica construite...
            Problema ridicata de noi tine de teoria logica a creatiei…
            Este perfect posibil ca o problema sa fi fost descoperita de un cercetator si sa fi fost rezolvata de altul peste ani si ani. In cazul considerat aici, cel care a descoperit-o a si rezolvat-o.
                                                                                                                                                           Cornel POPA

 

2010

jh

 

G.G. CONSTANDACHE

BA ŞI NU. ESEU DE FILOSOFIA ŞTIINŢEI

descriere CIP ISBN


Lucrarea intitulată “BA şi NU” încununează o activitate de peste treizeci şi cinci ani de cercetare şi predare în Catedra de Filosofie a Politehnicii din Bucureşti. Conţinutul eseului este mărturie a unei pregătiri minuţioase în domeniul de interes care este larg şi profund.

De la mitologie la ontologie şi de la ştiinţele clasice la ştiinţele cogniţiei suntem într-o călătorie ideatică cu sinteze inedite ce prezintă asemănări şi diferenţieri între etapele filosofiei şi ale ştiinţelor cogniţiei  mai vechi şi mai noi.

2011

     
b

Coordonatori:
Ioan DUMITRACHE
Horia IOVU

MANUAL
de
AUTORAT ŞTIINŢIFIC

ISBN: 978-606-515-329-5

descriere CIP ISBN

 
K

Vasile Răzvan STOIAN
Alexandra BOLOCAN
Dan Nicolae PĂDURARU

Coordonatori: Radu RĂDULESCU

 

ELEMENTE de ANATOMIE
ale
SISTEMULUI OSTEOARTICULA

 

ISBN: 978-606-515-336-3

descriere CIP ISBN

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor Facultăţilor de Medicină şi medicilor rezidenţi şi specialişti, dar şi altor categorii profesionale cu interes în domeniul anatomiei (cadre medicale, artişti, sportivi etc.), având ca obiectiv principal să pună la dispoziţia acestora o culegere de noţiuni teoretice sistematizate clar şi concis, însoţite de un suport grafic excelent. Astfel, autorii şi-au propus să ofere un material didactic cuprinzător şi uşor de parcurs, într-un mod rapid şi elegant, pentru a asigura un bagaj de cunoştinţe esenţiale şi o asimilare facilă a noţiunilor de bază, necesare promovării cu succes a examenelor de anatomie şi pentru dobândirea unei pregătiri medicale adecvate tuturor celor ce îl parcurg.

2012

g    Corneliu BĂLAN

MECANICA FLUIDELOR
PENTRU FILOSOFI
scrisă de un inginer

ISBN: 978-606-515-399-8

descriere CIP ISBNAceastă carte este schiţa unui ipotetic curs de Mecanica Fluidelor ţinut la Facultatea de Filosofie de un profesor inginer din Politehnica Bucureşti pentru studenţii familiarizaţi cu matematica superioară, pasionaţi de fizică şi mecanică, interesaţi de istoria ştiinţei şi iubitori de artă.

Călin Constantin RADU

WHY DOESN’T
THE ISRAELI-PALESTINIAN
CONFLICT END?

descriere CIP ISBN

ISBN: 978-606-515-382-0

I felt the need of a brief presentation of the conflict between the Jews and the Palestinians. My intention is to satisfy the wish of those who want to inform themselves on this theme but have little time available for a subject which, in my opinion, has been intensively but bias and also immaturely debated so far.
I had two things in mind when approaching the subject: to take into consideration all the involved elements and to make a case analysis without becoming a partisan of any party. I tried not to let myself impressed by those who demonized one side or the other in studies which they deemed objective.
My success in this attempt is up to you, my readers, to decide!

Titi TURCOIU

VIZIUNE ŞI HAR ÎN
ANTREPRENORIATUL ROMÂNESC

descriere CIP ISBN

ISBN: 978-606-515-412-4

 
 

2013

 
g

Călin - Constantin RADU

PROVOCĂRI ALE LUMII DE IERI ŞI DE AZI

ISBN: 978-606-515-452-0

descriere CIP ISBN

 

               Volumul de faţă este, înainte de toate, expresia unei pasiuni pentru domeniul fascinant al politicii internaţionale, domeniu în care mi-am imaginat dintotdeauna viitoarea activitate. Niciodată însă nu am privit această arie a cunoaşterii numai ca pe una demnă de a fi studiată, ci mai întâi ca pe locul cel mai interesant în care îţi poţi desfăşura ulterior activitatea. Faptul de a fi reuşit să devin membru al Corpului Diplomatic al României a reprezentat astfel încununarea acestei pasiuni.
              Fiecare dintre noi reprezintă o lume cu „evoluţii politice“ personale, iar evoluţiile din plan global ne influenţează direct şi ajung să ne definească. Cel mai înalt nivel asupra căruia cineva îşi poate lăsa amprenta este cel al relaţiilor internaţionale, astfel că doar ajunsă acolo o faptă poate fi
într-adevăr de impact pentru omenire. Dincolo de orice acţiune izvorâtă din nevoi proprii însă, importantă este reflecţia asupra sorţii noastre, a tuturor. Pentru a întreprinde orice acţiune trebuie să se pornească totuşi de la informaţia potrivită, iar în prezent parcă ne adâncim tot mai mult în ceea ce se numeşte ERA INFORMAŢIEI, poate şi pentru că, pentru prima dată în istorie, aceasta circulă cu adevărat neîngrădit. Deţinerea acestei valori însă este hotărâtoare, de aceea mai presus de frumuseţea stilistică a oricărei lucrări se află calitatea informaţiei oferite. Este ceea ce am încercat şi eu să transmit tuturor celor care vor parcurge paginile acestei lucrări, reflectând asupra acestor teme de interes pentru oricine doreşte să înţeleagă misterele lumii în care trăim.
h

Claudiu BABIŞ
Gabriel IACOBESCU
Oana CHIVU
Dan DOBROTĂ

ELEMENTE LEGISLATIVE în DOMENIUL
SECURITĂŢII şi SĂNĂTĂŢII în MUNCĂ

ISBN: 978-606-515-533-6

descriere CIP ISBN

 

             Sistemul legislativ în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM) are o structură piramidală, alcătuită din legislaţie de bază şi conexă, care se îmbunătăţeşte şi armonizează continuu prin hotărâri de guvern ce transpun directivele adoptate la nivelul Uniunii Europene.
Lucrarea, intitulată Elemente legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, este utilă studenţilor de la specializările Ingineria Securităţii în Industrie, dar şi inginerilor, tehnicienilor şi muncitorilor din orice sector industrial, deoarece reuneşte ultimele directive la nivel naţional, transpuse din legislaţia comunitară prin hotărâri de guvern. Ea este structurată într-o manieră logică şi clară, în patru secţiuni, şase capitole, anexe şi bibliografie, plecând de la originile legislaţiei SSM la nivel internaţional, prezentându-i evoluţia la nivelul UE şi ajungând la armonizarea ei la nivelul României.
m

Claudiu BABIŞ
Gabriel IACOBESCU
Oana CHIVU
Dan DOBROTĂ

ELEMENTE LEGISLATIVE în DOMENIUL
SECURITĂŢII şi SĂNĂTĂŢII în MUNCĂ

SINTEZE şi TESTE GRILĂ

ISBN: 978-606-515-452-0

descriere CIP ISBN

        
                     Această lucrare, intitulată Elemente legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Sinteze şi teste grilă, comentează, pe de o parte, aspecte teoretice importante ale unor legi şi hotărâri de guvern în acest domeniu şi, pe de altă parte, verifică nivelul cunoştinţelor prin teste grilă, al căror răspuns se găseşte în secţiunea destinată anexelor.
Lucrarea este utilă studenţilor de la specializarea Ingineria Securităţii în Industrie din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, cărora li se adresează în mod special, dar şi inginerilor, tehnicienilor şi muncitorilor din orice sector industrial, deoarece prezintă elemente legislative de bază în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă, valabile în orice domeniu de activitate, punând accent pe legea 319/2006 – Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă, care transpune directiva cadru 89/391/CEE de la nivel european, dar şi pe HG nr. 1425/2006, care prezintă Norme Metodologice de aplicare a legii 319/2006.