vc                                        Admitere

yh

Coordonatori:

CRAIU Mariana
OPRISAN Gheorghe
STANASILA Octavian
UDRISTE Constantin

TESTE DE MATEMATICA.
ENUNTURI SI SOLUTII

ISBN: 978-606-515-061-4

descriere CIP ISBN

 

 

 

Prezenta culegere de probleme se adreseaza candidatilor ce sustin examenul de admitere in Universitatea Politehnica din Bucuresti. Aceasta culegere contine peste 2 000 de probleme care au fost selectionate de cadre didactice din aceasta universitate.
Lucrarea contine si solutiile testelor grila propuse, rezolvarile fiind concepute astfel incât sa puna in evidenta metodele generale de rezolvare, dar si variantele posibile. De aceea, uneori s-au prezentat mai multe solutii, tocmai pentru a-l obisnui pe rezolvitor cu un mod de gândire flexibil si diversificat.
Rezolvarea de catre candidati a testelor propuse, precum si urmarirea cu atentie a solutiilor le va asigura acestora reusita la concursul de admitere.

nb

Coordonatori:

POPESCU M.Ion
CRISTESCU P.Constantin
PREDA Alexandru
CONE F.Gabriela

TESTE DE FIZICA

ISBN: 978-606-515-041-6

descriere CIP ISBN

 

Disciplina „Fizica“ joaca un rol esential in cunoastere, in general, si in formarea inginerilor, in particular, o pledoarie in favoarea acestei discipline apartinându-i poetului nostru national, Mihai Eminescu, care remarca: „Fizica nu are nevoie de a i se arata evidenta importanta, nici frica de vreun caraghios care ar vroi s-o nege“.
Lucrarea „Teste de Fizica“, destinata candidatilor care se pregatesc pentru sustinerea examenului de admitere la Universitatea „Politehnica“ Bucuresti, este elaborata de un colectiv de autori – cadre didactice ale Departamentului de Fizica din cadrul acestei universitati.