mm
 

     Materiale şi sinteza materialelor

 
 

CINCU Corneliu
ZAHARIA Catalin
ZECHERU Teodora

TEHNOLOGII DE PRELUCRARE A POLIMERILOR

ISBN: 973-8449-86-3

descriere CIP ISBN

      Cartea incearca sa prezinte notiunile de baza din prelucrarea polimerilor, fiind structurata in cateva capitole importante:
• relatiile dintre structura polimerilor si conditiile de prelucrare; componentele amestecurilor de prelucrare si rolul acestor componente;
• notiuni de reologia topiturilor si a solutiilor viscoase de polimeri;
• operatiile unitare in prelucrarea polimerilor;
• recuperarea si revalorificarea deseurilor.
      Lucrarea se adreseaza atat studentilor de la sectia de chimia si tehnologia compusilor macromoleculari din facultatile de chimie industriala, cat si inginerilor si tehnicienilor din unitatile de prelucrare a polimerilor.

 

DIMONIE Mihai
GAREA Sorina
IOVU Horia
HUBCA Gheorghe
TEODORESCU Mircea


TEHNOLOGII DE SINTEZA A MATERIALELOR POLIMERICE


descriere CIP ISBN      In lucrarea de fata, autorii isi propun descrierea in detaliu a tehnologiilor de sinteza pentru principalele clase de compusi macromoleculari, fiecare lucrare incluzând o descriere teoretica a procedeului de sinteza precum si bazele fizico-chimice ale acestuia. Apoi se prezinta retetele de fabricatie, modul de lucru si potentiale aplicatii ale polimerilor obtinuti.
     Lucrarile sunt insotite de regula de un test de evaluare care cuprinde un set de intrebari referitoare atât la partea teoretica cât si la partea practica.

DOBRESCU Cristian
NICOLAE Maria
VILCU Irina

METALURGIA NEFEROASA.
Culegere de probleme

ISBN: 973-8449-53-7
descriere CIP ISBN

 

 

       Lucrarea elaborata de cei trei autori, cadre didactice din cadrul Universitatii “Politehnica” din Bucuretti prezinta un real interes atat pentru studentii de la Facultatea de Stiinte si Ingineria Materialelor cat si pentru alte categorii de studenti din institutii de învatamant superior similare ca profil.
     Deasemenea, prin aspectul practic al calculelor tehnologice efectuate, cu aplicabilitate industriala, lucrarea poate constitui un îndrumar pentru specialistii din cercetare, proiectare si productie, dar si pentru doctoranzii si asistentii de la cursurile preuniversitare din acest domeniu.

MARCULESCU Bogdan
VASILESCU Dan Sorin
BUTAC Livia Maria

FIZICA COMPUSILOR MACROMOLECULARI. PROPRIETATILE POLIMERILOR. Vol I

ISBN: 973-8449-51-0
973-8449-52-9

descriere CIP ISBN

 

        Primul volum al lucrarii de Fizica compusilor macromoleculari, intitulat Proprietatile polimerilor, reprezinta si primul contact al studentilor cu viitoarea lor specialitate.
In realizarea acestui material s-a pornit de la un principiu didactic, si anume explicarea de la simplu la complex a acelor cunostinte utile in activitatea unui inginer chimist. S-au evitat demonstratiile matematice inutile, formulele complicate, insistându-se in schimb asupra fenomenelor fizice si chimice specifice polimerilor.
        Ori de câte ori a fost posibil, capitolele se incheie cu intrebari pentru verificarea cunostintelor sau cu probleme numerice simple. Desi, un capitol separat (al treilea) este consacrat gasirii si sistematizarii informatiilor din domeniul stiintei polimerilor, pentru anumite subiecte s-a adaugat si bibliografie specifica.

MARCULESCU Bogdan
VASILESCU Dan Sorin
BUTAC Livia Maria

FIZICA COMPUSILOR MACROMOLECULARI. CARACTERIZAREA POLIMERILOR. Vol II

ISBN: 978-973-7838-24-7
descriere CIP ISBN

 

       Continuand formatul primului volum, s-a insistat asupra fenomenelor fizice sau chimice specifice domeniului; formulele matematice sunt reduse la strictul necesar, iar demonstratiile lungi si inutile au fost complet excluse. Toate capitolele se incheie cu intrebari de autocontrol sau probleme simple, legate de prelucrarea si interpretarea informatiilor rezultate prin analize. Desi in volumul 1 al cursului, un capitol (al treilea) este consacrat informatiei in domeniul Stiintei Polimerilor, pentru anumite capitole (in special cromatografie si spectroscopie) s-a considerat utila includerea de bibliografie suplimentara.

NOTINGHER V. Petru

MATERIALE pentru
ELECTROTEHNICA Vol. I


ISBN: 973-8449-81-2
973-8449-81-0

descriere CIP ISBN

 

        Lucrarea Materiale pentru electrotehnica trateaza structura si proprietatile materialelor utilizate in ingineria electrica, precum si comportarea acestora la solicitarile electrice, magnetice, termice, mecanice etc. produse de dispozitivele si echipamentele din care fac parte si/sau de mediul ambiant (apa, oxigenul, radiatiile, microorganismele etc.).
       Primul volum este dedicat, indeosebi, structurii corpurilor cristaline si studiului interactiunii substantei cu campul electromagnetic si termic, iar cel de-al doilea – prezentarii proprietatilor tehnice si tehnologice si a utilizarilor practice ale materialelor. Un capitol special trateaza materialele emergente, materiale cu proprietati deosebite si care, in ultimul timp, au devenit tot mai prezente in structura dispozitivelor electrice.

NOTINGHER V. Petru

MATERIALE pentru
ELECTROTEHNICA Vol. II

ISBN: 973-8449-81-2
973-8449-83-9

descriere CIP ISBN

   De nivel superior, lucrarea se adreseaza studentilor, doctoranzilor, cercetatorilor, producatorilor si utilizatorilor de materiale, tuturor acelora care doresc sa cunoasca proprietatile si comportarea materialelor supuse unor solicitari tot mai complexe si mai intense in exploatare si/sau metodele de obtinere a unor noi materiale cu proprietati superioare acelora ale materialelor existente.
 

 

 
hg
ZECHERU Teodora
ZAHARIA Catalin
CINCU Corneliu 

ADITIVI UTILIZATI IN
PRELUCRAREA POLIMERILOR
descriere CIP ISBN
   In industria compusilor macromoleculari se disting trei etape: sinteza monomerilor, sinteza polimerilor si transformarea polimerilor in produse finite. Ultima etapa, denumita si prelucrarea sau transformarea polimerilor, implica utilizarea polimerilor si a unui numar mare de alti compusi chimici, denumiti aditivi, care au functii specifice. Rolul acestora  este de a modifica proprietatile polimerului si conditiile de prelucrare, de a mari fiabilitatea produselor finite si de a reduce pretul de cost.
        Prezentarea acestor aditivi intr-o forma sistematizata cu specificarea rolului si mecanismului de actionare in amestecul de prelucrare, a proprietatilor lor specifice aplicatiei date reprezinta scopul acestei lucrari.
     

2009

rt

MEGHEA Aurelia
LĂCĂTUŞU Ioana
BADEA Nicoleta
NIŢĂ Rodica
MURARIU Alina


SINTEZA DIRIJATĂ DE NANOSTRUCTURI
PENTRU MATERIALE CU PROPRIETĂŢI
MULTIFUNCŢIONALE

descriere CIP ISBN

Lucrarea reprezintă o monografie cuprinzătoare asupra posibilităţilor practic nelimitate ale diferitelor combinaţii la scală nanometrică ce oferă un acces direct către domenii absolut noi ale ştiinţei materialelor nanostructurate. Cercetările realizate pe baza metodologiilor complexe de sinteză a unor sisteme organizate nanostructurate cu proprietăţi multifuncţionale reprezintă un subiect de mare actualitate şi cu mari perspective de dezvoltare datorită funcţionalităţilor noi, structurilor ierarhice ideale şi aplicaţiilor potenţiale promiţătoare.
Acurateţea şi reproductibilitatea proceselor autoorganizate sunt realizate prin obţinerea unui control al arhitecturii materialelor la scară nanometrică. Această abordare a preparării de nanomateriale multifuncţionale cu proprietăţi controlate a declanşat un interes substanţial, cu noi conectivităţi între domenii, precum chimia suprafeţelor şi a materialelor. Dezvoltarea „nanochimiei” este atât de rapidă încât doi ani de la începerea monografiei ne-au permis să creştem substanţial numărul articolelor citate şi să introducem un număr mare de rezultate din ultimii ani, obţinute de cercetători din întreaga lume. Ştiinţa nanomaterialelor reprezintă cu siguranţă domeniul în care s-au transferat cele mai multe idei şi concepte revoluţionare, care au conferit o dezvoltare impresionantă a publicaţiilor în domenii variate precum chimia, fizica, biologia şi medicina.
În următorii ani un lucru este cert, şi anume faptul că alte direcţii ale domeniului nanomaterialelor vor fi activ dezvoltate şi cercetate, ceea ce permite dezvoltarea unor noi concepte be baza unor corelaţii strânse cu cele deja existente. În astfel de cazuri, noi monografii sunt de o importanţă semnificativă, deoarece acestea fac posibilă descrierea unor idei noi şi oferă o nouă privire de ansamblu asupra nanomaterialelor cunoscute, dar mai ales a celor nou apărute.

 

j

 

BUZATU Mihai
MOLDOVAN  Petru

ELABORAREA
ALIAJELOR
NEFEROASE

descriere CIP ISBN

Lucrarea abordează cele mai importante aspecte ale elaborării principalelor aliaje neferoase prin procedee moderne, ecologice, la nivelul actual al tehnicilor utilizate pe plan mondial.
Astfel, sunt expuse, pe larg, principiile de bază ale topirii şi alierii metalelor neferoase, stabilirea calculului de şarjă, proprietăţile şi structura aliajelor deformabile şi de turnătorie, precum şi clasificarea aliajelor neferoase, conform standardelor internaţionale.
Lucrarea se adresează studenţilor de la facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, fiind utilă şi celor de la facultăţile de Inginerie Mecanică, Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Inginerie Electrică şi Transporturi, dar şi specialiştilor care lucrează în domeniul elaborării aliajelor neferoase.
jh

CINCU Corneliu
IOVU Horia
ZAHARIA Cătălin
DIACON Aurel


BIOMATERIALE POLIMERICE
şi APLICAŢII MEDICALE
descriere CIP ISBNÎn lucrarea de faţă autorii îşi propun prezentarea principalelor tipuri de biomateriale naturale (polimeri întâlniţi în materia vie: proteine, polizaharide, acizi nucleici), şi materiale polimerice sintetice, acordând un spaţiu important şi utilizărilor medicale ale acestora.
Cursul este destinat informării studenţilor din Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor care studiază discipline de biomateriale, studenţilor de la medicină şi farmacie, dar şi medicilor care vor să cunoască detalii despre natura şi structura chimică a biomaterialelor utilizate în practica profesională.
mn

IONIŢĂ Valentin
PĂLTÂNEA Gheorghe
EPUREANU George
PĂLTÂNEA Veronica
PETRESCU Lucian
IONIŢĂ Anca Daniela

CARACTERIZAREA AVANSATĂ a
MATERIALELOR MAGNETICE
descriere CIP ISBN

Monografia conţine rezultate obţinute de echipa de cercetători a partenerului Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în cadrul proiectului de cercetare finanţat de CNCSIS prin Grantul A-Consorţiu 16/2006-2008, intitulat Modelări şi simulări privind comportarea în regim dinamic a materialelor magnetice cu proprietăţi controlate. Sunt prezentate metode şi echipamente de caracterizare a materialelor magnetice, marea majoritate fiind folosite în mod curent în cadrul Laboratorului de Magnetism Tehnic din Facultatea de Inginerie Electrică a Universităţii Politehnica din Bucureşti.
Lucrarea este utilă tuturor celor interesaţi să cunoască, să înţeleagă şi să utilizeze metodele moderne de caracterizare a materialelor magnetice. Datele experimentale obţinute sunt necesare explicării fenomenelor din materiale, validării de teorii sau modele fizice, elaborării de noi materiale, dar şi identificării parametrilor pentru modelele matematice folosite în calculul numeric al câmpului electromagnetic.

     

2010

vc

MARCULESCU Bogdan
 RUSEN Edina

COMPLEMENTE LA CHIMIA POLIMERILOR
descriere CIP ISBNPrezentul volum este o continuare (completare) a volumului Introducere în Chimia Polimerilor , fiind destinat, dacă nu în exclusivitate, cel puţin în proporţie covârşitoare, cursurilor de master în specializarea Ştiinţa şi Ingineria Polimerilor .
Materialul teoretic este prezentat succint şi inteligibil, iar demonstraţiile cinetice şi analizele mecanismelor de reacţie însoţitoare au alocate extensiile minim necesare pentru descrierea principalelor tipuri de sinteze polimere. Un spaţiu suficient este destinat comentariilor şi explicaţiilor calitative, fiecare grup de noi cunoştinţe fiind precedat de o secţiune introductivă de legătură cu elementele de bază predate în cadrul cursurilor generale (chimie organică, mecanisme de reacţie, chimie-fizică). Exemplele şi aplicaţiile practice ocupă un volum bine echilibrat cu cel al noţiunilor teoretice, iar exerciţiile propuse permit evaluarea nivelului de asimilare a cunoştinţelor dobândite.

 

yu

MĂRCULESCU Bogdan
RUSEN Edina
VASILESCU Dan Sorin

INTRUDUCERE ÎN CHIMIA POLIMERILOR
descriere CIP ISBN

 

 

Abordarea sistematică a ştiinţei polimerilor concretizată într-un număr apreciabil de manuale şi monografii a permis sistematizarea cunoştinţelor într-un ansamblu coerent de legităţi (termodinamice, cinetice, de mecanism) pe baza căruia au fost posibile dezvoltările şi acumulările ulterioare.
Lucrarea de faţă cuprinde capitole de nomenclatură, polimerizare condensativă, polimerizare radicalică etc., nefiind omise tehnicile moderne, recent dezvoltate (ATRP, polimerizarea cu transfer de grup etc.). Important de semnalat este faptul că acestea şi-au găsit locul potrivit în concepţia generală a lucrării, legată de tipurile de sinteză macromoleculară
.
     
     
bv

NIŢĂ Petru
DAISA Dana
IONCEA Anghel
VASILE Eugeniu
  TRUŞCĂ Roxana


RUPEREA UNOR
MATERIALE METALICE
CU APLICAŢII ÎN
INDUSTRIA AERONAUTICĂ

descriere CIP ISBN

Lucrarea Ruperea unor materiale cu aplicaţii în industria aeronautică îşi propune să prezinte un număr de cazuri de suprafeţe de rupere investigate de-a lungul anilor, rezultate în urma încercărilor în laborator a unor materiale (probe standard) şi a unor piese rupte în serviciu, din domeniul aeronautic.
În primul capitol al lucrării sunt prezentate succint tehnicile de examinare a suprafeţelor de rupere, cu exemplificări. În continuare sunt analizate cauzele care au condus la ruperea reperelor expertizate. Aceste cauze îşi au originea atât în interiorul materialului din care a fost fabricat reperul, cât şi în exteriorul lui.
Lucrarea se adresează tuturor celor interesaţi de domeniul ştiinţei materialelor şi care se pot confrunta la un moment dat cu cazuri asemănătoare.

2011

n

MĂNĂILĂ-MAXIMEAN
Doina Eleonora
BENARodica

CRISTALE LICHIDE ÎN OPTOELECTRONICĂ

978-606-515-333-2

descriere CIP ISBN

 

2012

Dan Sorin VASILESCU (coordinator)
Bogdan MĂRCULESCU
Livia Maria BUTAC
Edina RUSEN
Izabela Cristina STANCU

INTRODUCTION IN
POLYMER CHEMISTRY

ISBN: 978-606-515-383-7

descriere CIP ISBN

The authors have combined the mechanistical features with the kinetic ones and have conceived relevant examples and problems. Also they have structured the rich information, eliminating recurrences or less important details. This work takes into account that the future graduates will become chemical engineers and not merely chemists; accordingly, whenever necessary, real problems to be met in the industry have been presented and correlated with the basic knowledge.
r

Cristian MATEI
Daniela BERGER

STRATEGII în SINTEZA
MATERIALELOR ANORGANICE

ISBN: 978-606-515-538-1


descriere CIP ISBN

              Cartea Strategii în sinteza materialelor anorganice se bazează pe experienţa în cercetare şi didactică de peste douăzeci de ani a autorilor în domeniul chimiei anorganice şi sintezei materialelor anorganice. Se adresează tuturor specialiştilor chimişti şi ingineri chimişti, dar mai ales tinerilor cercetători la început de carieră ştiinţifică şi studenţilor dornici de a cunoaşte tendinţele actuale în sinteza materialelor anorganice.
             Cartea este structurată pe trei capitole: Introducere, Metode de sinteză în fază lichidă şi Sinteza materialelor anorganice micro şi nanostructurate. În primul capitol se face o prezentare generală a metodelor actuale de sinteză a materialelor anorganice, punându-se accent pe tehnicile ce pot determina proprietăţile materialelor obţinute şi pe corelarea caracteristicilor morfologice şi structurale cu proprietăţile vizate. De asemenea, în acest capitol se prezintă şi câteva aplicaţii interesante ale materialelor anorganice cu proprietăţi controlate prin sinteză. În capitolul II se prezintă în detaliu principalele metode de sinteză în fază lichidă a materialelor anorganice. Avantajul major al acestor metode, cunoscute în literatura de specialitate ca “soft chemistry routes”, constă în distribuţia omogenă în fază lichidă a precursorilor şi obţinerea materialelor în condiţii mai “blânde” faţă de metodele clasice de sinteză. Informaţiile prezentate în acest capitol se bazează pe rezultate obţinute în grupul de cercetare al autorilor, corelate cu literatura de specialitate. Pentru fiecare metodă sunt punctate avantaje şi dezavantaje, precum şi influenţa parametrilor de sinteză asupra proprietăţilor materialelor obţinute. În capitolul III sunt grupate principalele metode de dirijare a morfologiei pentru obţinerea de materiale nanostructurate 0D şi 1D, precum şi a unor structuri complexe de tip “core-shell”. Un subcapitol este dedicat materialelor mezostructurate, în care se prezintă atât metode de sinteză şi tehnici de funcţionalizare, cât şi principalele proprietăţi şi aplicaţii ale acestora.