I.T. Hardware

 
     
 

2009

 

BĂDESCU Iulian
BOICU Ilie

FIABILITATE FUNCŢIONALĂ
ÎN ELECTRONICĂ

Teorie. Aplicaţii în transporturi
978-606-515-053-9

descriere CIP ISBN

 

 

              După conţinut, manualul este adresat, în mod direct, studenţilor şi masteranzilor specializării Telecomenzi şi electronică în transporturi din Universitatea Politehnica din Bucureşti:
             De asemenea, prin generalizarea unor aspecte de factură problematică, manualul poate fi utilizat pentru studii şi elaborări în cadrul altor sisteme tenhnice cu mare răspundere funcţională: centrale atomoelectrice, aplicaţii militare etc.
Prin modalitatea de tratare, materialul expus poate fi util şi în activităţile de cercetare ştiinţifică, proiectare - elaborare, fabricaţie, montaj şi mentenanţă pentru echipamente electronice de tip profesional.

DOBRICĂ Liliana
IONESCU Traian

MICROPROCESSOR
SYSTEMS
978-606-515-035-5

descriere CIP ISBN

        This book is written for use as a textbook in courses on microprocessors at universities. It is intended for use in one semester course in microprocessor systems technology that emphasizes both hardware and low-level programming aspects.

       The goal is to families students with microprocessor-based circuit design and applications.

       The book deals with the applications, organization, architecture and design of microprocessor systems.

2010

     

fd

 

COMĂNESCU Dinu Mihai
COMĂNESCU Adriana
DUGĂEŞESCU Ileana

ALIONTE Cristian Gabriel

ECHIPAMENTE PERIFERICE
Studii de caz

978-606-515-114-7

descriere CIP ISBN

        Lucrarea se adresează specialiştilor din domeniul multimediei şi echipamentelor periferice şi de birotică, studenţilor din anii terminali sau din anii de studii aprofundate.
        De asemenea, aceasta poate fi utilă studenţilor din institutele de profil tehnic, precum şi tuturor celor care doresc să îşi perfecţioneze cunoştinţele în ceea ce priveşte multimedia, echipamentele de birotică, tehnicile de conducere inteligentă, mecatronica, sistemele de acţionare şi control, prelucrarea cu ajutorul perifericelor inteligente şi tehnologiile informatice inteligente.
        Scopul lucrării Echipamente periferice. Studii de caz este de a iniţia şi aprofunda pregătirea interdisciplinară a studenţilor, îmbinând armonios cunoştinţele din domeniul ingineriei mecanice, al electronicii şi al conducerii sistemelor de calcul şi control.
     

de

 

 

COMĂNESCU Dinu Mihai
COMĂNESCU Adriana
DUGĂEŞESCU Ileana
ALIONTE Cristian Gabriel

ECHIPAMENTE PERIFERICE
Studii de caz

978-606-515-115-4

         Lucrarea se adresează specialiştilor din domeniul multimediei şi echipamentelor periferice şi de birotică, studenţilor din anii terminali sau din anii de studii aprofundate.
        De asemenea, aceasta poate fi utilă studenţilor din institutele de profil tehnic, precum şi tuturor celor care doresc să îşi perfecţioneze cunoştinţele în ceea ce priveşte multimedia, echipamentele de birotică, tehnicile de conducere inteligentă, mecatronica, sistemele de acţionare şi control, prelucrarea cu ajutorul perifericelor inteligente şi tehnologiile informatice inteligente.
Scopul lucrării Echipamente periferice. Studii de caz este de a iniţia şi aprofunda pregătirea interdisciplinară a studenţilor, îmbinând armonios cunoştinţele din domeniul ingineriei mecanice, al electronicii şi al conducerii sistemelor de calcul şi control.

 

tr

SZTOJANOV Istvan
ADAM Gina

Anwendungen für VHDL Synthese
digitalen Schaltungen und deren
Xilinx Spartan 3E Implementierung

978-606-515-127-7

descriere CIP ISBN

Das vorliegende Buch präsentiert für die zukünftige Ingenieure Syntheseanwendungen der digitalen Schaltungen in der Sprache VHDL sowie Beispiele für deren Umsetzung in programmierbare FPGA Schaltungen.
Das Lehrbuch richtet sich in erster Linie an die Studenten der Angewandte Elektronik von der deutschen Abteilung der Fakultät für Ingenieurwesen in Fremdsprachen, kann aber auch von anderen Studenten eingesehen werden, die an dem Entwurf von Eingebetteten Systemen interessiert sind.
Der Hauptbeitrag der Autoren besteht in der Auswahl aus der Fachliteratur von angemessenen beispielen von Schaltungen, die den schnellen Erwerb dieser Kenntnisse erleichtern soll. Außer den vorgestellten Beispielen haben die Autoren auch eine Reihe von Lösungsaufgaben entwickelt, die den Studenten eine geeignete Wiederholung und eine Vertiefung der erworbenen Kenntnisse bieten sollen.