7
 

 Fizica

 
 

BODEGOM Erik
IORDACHE Dan Alexandru

PHYSICS FOR
ENGINEERING STUDENTS

Vol. I
descriere CIP ISBN

           It is well-known the outstanding role of Physics in the development of all natural sciences, of the technical sciences, inclusively. 
As it concerns its own structure, the Physics operation is somewhat similar to an engine with 2 pistons. The experimental research leads to the discovery of new phenomena and empiric laws, whose interpretation imposes some theoretical hypotheses, named theoretical laws or principles. Because these theoretical laws were obtained by incomplete induction (they were rather „guessed“), the ensemble of Physics principles is not equivalent to the corresponding experimental findings that generated these principles.
For this reason, the thorough study of the Physics principles’ consequences (the field of Theoretical Physics) leads frequently to predictions of some processes that were not at all assumed and studied previously (this is the case of the Special and General Relativity theory, of the nuclear energy, lasers etc.). In such a manner, Theoretical Physics has also an essential role for the general development of Physics, as it can be found also from the examination of Table 2 of the first Chapter of this book (referring to the analysis of the main topics of the research works awarded by Physics Nobel prizes)
.

 

BODEGOM Erik
IORDACHE Dan Alexandru

PHYSICS FOR
ENGINEERING STUDENTS

Vol. II
descriere CIP ISBN

While the first part “Classical Physics” was written – by direct cooperation – at Portland State University, in the interval September 2005 – February 2006, the second part “Modern Physics” of this book was elaborated (also in permanent cooperation) both at Bucharest and Portland.
            In the 2 years from the beginning of this academic textbook elaboration it was found the clear interest of the Romanian technical faculties and Physics professors for the thorough examination of Optics in frame of Physics lectures. That is why the present volume “Modern Physics” begins with a rather large chapter intended to the Electromagnetic Optics.
            We have to underline also that despite its increasing position in frame of Curricula of many technical Universities, the science Physics keeps its major position in the world scientific research and achievements. In this  aim, we suggest to the less informed readers to consult even the main world reviews of broad scientific information, as Discover, Science et Vie, Scientific American, etc., where the largest part of topics is permanently selected from the new achievements of Physics and of its strongly related nature sciences (Biology, Chemistry, etc).
            This situation is due to the special role of Physics, nowadays inclusively, in frame of the entire set of sciences.
     
 

 

CONE Gabriela

MECANICA PUNCTULUI MATERIAL. MECANICA SOLIDULUI RIGID. TEORIA RELATIVITATII RESTRANSE

ISBN: 973-8449-44-8
descriere CIP ISBN

 

 

      Fizica moderna este un ansamblu armonios de concepte si de principii care, prin profunzimea si prin puterea lor de generalizare, permit studierea atat a structurilor elementare ale lumii, cat si a naturii, in ansamblul sau. Introducerea de concepte fizice idealizate, care descriu numai proprietatile esentiale ale obiectelor si fenomenelor, inlesneste posibilitatea elaborarii unor modele corecte. Ca atare, principalul continut al oricarei teorii fizice este un sistem de conceptii exprimand legile obiective ale naturii.
      Lucrarea contine doua parti:
      • Mecanica punctului material si a corpului solid.
      • Teoria relativitatii restranse
      Lucrarea se adreseaza studentilor din facultatile de inginerie, de fizica, absolventilor acestor facultati, precum si cadrelor didactice care predau fizica la aceste facultati.

 

CRISTESCU P.Constantin

INTRODUCTION TOOPTICS AND QUANTUM PHYSICS

ISBN: 973-8449-59-6


descriere CIP ISBN

 

 

       This book is based on the contents of a section of the course on Physics given to the students of the Faculty of Engineering with teaching in foreign languages of the Politehnica University of Bucharest, the English Division. It consists of two intimately correlated parts: Optics and Quantum Physics and reflects the author’s experience gained in over ten years of teaching at this Faculty. The book is also of interest to students of all technical specialties and to engineers, particularly those who wish to become acquainted with the English terms used in these chapters in Physics of extreme practical relevance, a very important requirement at present when the main body of scientific literature is published in English.

 

ESEANU Nicoleta

SISTEME  COLORANT - CRISTAL  LICHID
Fenomene fizice
fundamentale si aplicaţii


978-606-515-009-6

descriere CIP ISBN


Lucrarea prezinta pe larg principalele fenomene fizice si aplicaţii tehnologice ale sistemelor colorant-cristal lichid. Ea se adreseaza atât cercetatorilor si cadrelor didactice care lucreaza în domeniul cristalelor lichide si al sistemelor conexe cât si tinerilor care se pregatesc sa devina specialisti în acest domeniu prin studii de masterat si doctorat.

 

 

 

 

MĂNĂILĂ MAXIMEAN Doina

PHYSIQUE I

Première partie
descriere CIP ISBN

         Ce volume intitulé “Physique I - Première partie”, regroupe les éléments de mécanique newtonienne, mécanique analytique, la théorie de la relativité, les oscillations mécaniques et les ondes.
       Le but de l’ouvrage est d’assurer des connaissances permettant aux étudiants d’acquérir au mieux par la suite d’autres notions de spécialité.

 

POPESCU M. Ioan

TERMODINAMICA

ISBN: 973-85238-6-9

descriere CIP ISBNAceasta lucrare, una dintre cele mai complete din domeniul sau, se adreseaza tuturor celor care au nevoie de cunostinte temeinice in domeniile: matematica, mecanica, electrodinamica.
Ea este structurata in doua mari parti care includ: "Termodinamica clasica" si "Termodinamica proceselor ireversibile - teoria liniara". Pentru intelegerea cat mai exacta a legilor care guverneaza fenomenele fizice, autorul prezinta cateva aplicatii generale.
Lucrarea este utila studentilor de la facultatile tehnice, fizica si chimie, profesorilor si cercetatorilor din aceste domenii.

 

 

POPESCU M. Ioan

ORIGINILE FIZICII CUANTICE

ISBN: 973-8449-29-4

descriere CIP ISBN

Lucrarea Originile fizicii cuantice cuprinde rezultatele experimentale de baza, care nu pot fi explicate utilizând fundamentele fizicii clasice. .
Constructia fizicii cuantice se datoreaza aproape în intregime dezvoltarii unor concepte matematice pentru sugerarea propietatilor fizice de baza. Un rol important revine însa si intuitiei, ca rod al unui sir de generalizari având la origine realitatea.
Urmarind aplicatiile, se poate spune ca un domeniu atât de abstract conduce
la cele mai spectaculoase tehnologii, cum ar fi: nano - si femitotehnologiile, care constituie preocupari la ordinea zilei pentru tarile avansate.

POPESCU M. Ioan

FIZICA. NOTIUNI DE MECANICA CUANTICA

ISBN: 973-7838-09-2
                  978-973-7838-09-4
descriere CIP ISBN

Acest sfert de veac de incercari pentru a explica noile rezultate experimentale obtinute de diferiti fizicieni a condus la introducerea de noi idei in fizica, cum ar fi: ideea cuantificarii energiei (Max Planck); ideea aspectului corpuscular al radiatiei (Max Planck si Albert Einstein); ideea undelor de materie asociate microparticulelor (Victor Louis de Broglie), ideea stabilitatii atomilor care vine in contradictie cu electrodinamica clasica   (Niels Bohr); ideea previziunilor probabiliste (Max Born); ideea dualitatii unda-particula a naturii (Werner Karl Heisenberg) s.a. Aceste noi idei au facut sa apara noua fizica, fizica cuantica. S-a intâmplat ceea ce, de fapt, remarca P.A.M. Dirac: Rolul determinant  in dezvoltarea fizicii este jucat de noile idei fizice care au uneori o natura esentialmente matematica. In general, in fizica rolul matematicii este evidentiat prin aceea ca asigura legaturi cantitative ale conceptelor fizice si deoarece convine de minune când e vorba de a manipula notiuni abstracte de orice fel. De multe ori, mai ales in fizica cuantica propriu-zisa aparatul matematic al fizicii ii permite cercetatorului sa lucreze usor in domenii in care puterea sa de intuitie nu-i poate servi la nimic.

 

 

 

POPESCU Ion M.
CONE Gabriela
NEGUŢU  Constantin
STAFE Mihai

MECANICĂ CUANTICĂ
Culegere de probleme

2009
descriere CIP ISBN

Prezenta culegere de probleme conţine trei capitole: Originile fizicii cuantice; Postulatele mecanicii coantice. Legi de conservare. Teoreme (Interpretarea matematică); Aplicaţii ale teoriei generale ale mecanicii cuantice, cuprinzând probleme devenite clasice, dar şi probleme de actualitate, în formularea cărora s-au utilizat bibliografia menţionată, precum şi experienţa dobândită de către autori de-a lungul timpului.
Lucrarea se adresează studenţilor din facultăţile din învăţământul superior tehnic, celor din facultăţile de fizică, de chimie şi de biologie, precum şi cadrelor didactice şi tehnice cu o pregătire superioară. Însuşirea mecanicii cuantice de către cei care lucrează în cercetarea ştiinţifică şi în industrie se impune datorită aplicaţiilor acesteia, care au condus la cele mai spectaculoase tehnologii.

RADU Adrian


PROBLEME de ELECTRICITATE si MAGNETISM. Regimul static

descriere CIP ISBN

Lucrarea contine o succinta expunere a conceptelor teoretice si formulelor necesare in rezolvarea exercitiilor, 70 de probleme de electrostatica si magnetostatica cu solutii complete si ilustratii grafice detaliate, precum si numeroase probleme propuse spre rezolvare. Culegerea poate constitui un ajutor important in intelegerea fenomenelor fizice specifice electromagnetismului in regim static.

2009

 

nb

 

 

BURILEANU Liliana M.

FIZICĂ GENERALĂ
Vol. 1
descriere CIP ISBN

Acest prim volum prezintă patru capitole de fizică clasică, începând cu analiza dimensională şi continuând cu noţiuni de mecanică, termodinamică şi electrostatică. Textul este presărat cu exerciţii, ca aplicaţii directe la anumite chestiuni discutate şi întregit cu un număr de probleme însoţite de rezolvări. Rezolvarea unora din probleme completează cunoştinţele prezentate în textul de bază. Pe de altă parte, scopul acestor probleme este de a antrena cititorul la o participare activă la lectura cursului.

zu

 

MĂNĂILĂ MAXIMEAN Doina

PHYSIQUE II
descriere CIP ISBN

En abordant, dans le cours de Physique II, la Physique Quantique, la Physique de la Matire Condensée et la Physique Nucléaire, on entre de plain-pied dans l’re moderne et post-moderne du 20éme sicle, qui a débuté dans la seconde moitié du sicle dernier et se poursuit dans le 21me par l’avnement des Nouvelles Technologies.
La connaissance théorique de la Physique Quantique associée  la Physique des Matériaux, a permis le développement fulgurant des ordinateurs – puis de la Microinformatique avec ses produits dérivés- et des Nanotechnologies.
cd

 

PUŞCAŞ N. Nicolae

OPTICĂ INTEGRATĂ

descriere CIP ISBN

Optica integrată este un domeniu care s-a dezvoltat cu precădere în ultimii cincizeci de ani odată cu producerea primelor fibre optice, iar mai târziu a ghidurilor optice de undă, înregistrând o adevărată explozie în momentul  descoperirii efectului laser şi a dezvoltării tehnicii de calcul (anii 1960).
Această lucrare se adresează studenţilor din anii terminali ai Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, dar poate fi utilizată şi de cei de la facultăţile de fizică, de la studiile aprofundate (master) din învăţământul superior cu profil tehnic, de doctoranzii şi specialiştii care lucrează în domeniul opticii integrate.

 

2010

ii

 

BURILEANU Liliana M.

FIZICĂ GENERALĂ
Vol. 2

descriere CIP ISBN
Dezvoltarea fizicii moderne influenţează în mod deosebit alte domenii ale ştiinţei şi tehnicii precum astrofizica, biofizica, cristalografia, chimia, electronica şi, nu în ultimul rând, ştiinţa materialelor, prin introducerea de teorii şi metode experimentale noi sau prin îmbunătăţirea celor deja existente.
Volumul de faţă conţine capitole de bază ale fizicii (electromagnetism, optică, mecanică cuantică etc.), prezentate într-o formă accesibilă, a căror cunoaştere este importantă pentru viitorii specialişti angajaţi în elucidarea problemelor cu caracter fundamental, dar şi aplicativ, specifice provocărilor ştiinţifice şi tehnice ce vor urma
.
uj

GAVRILĂ  Doina Elena

ELEMENTE DE FIZICĂ PENTRU INGINERI
Teorie şi Probleme rezolvate

 

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

Lucrarea Fizica pentru ingineri constituie un manual universitar complet, reprezentând o ilustrare a experienţei bogate a autoarei în domeniul Fizicii, subiectele abordate fiind examinate riguros din punct de vedere conceptual şi matematic.
Structurată în şapte capitole: mecanică clasică, elemente de mecanică analitică, elemente de teoria relativităţii restrânse, fenomene ondulatorii, elemente de termodinamică şi de fizică statistică, originile teoriei cuantice şi elemente de mecanică cuantică, lucrarea cuprinde şi aplicaţii bine concepute şi adecvate conţinutului teoretic examinat, precum şi aplicaţii ilustrative care ajută cititorul să aprofundeze bazele teoretice prezentate.
Lucrarea este necesară studenţilor din Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, dar şi cadrelor didactice, doctoranzilor şi specialiştilor din cercetare şi din producţie.

 

iu

 

NEGUŢU Constantin
INTRODUCERE ÎN MECANICA CUANTICĂ

descriere CIP ISBN

 

 

 

 

 

 

The book comprises of the following chapters: introduction, basic mathematics (operators), the postulates of quantum mechanics, one-dimensional systems, the harmonic oscillator, the angular momentum, central potential (hidrogenoid atom), spin and quantum statistics, Rutheford diffusion and α radioactivity, the diffusion theory, nucleon-nucleon interaction, operators, state vectors and movement equations.
            The problems present at the end of each chapter help the reader understand the theoretical concepts and also the practical applications of quantum mechanics today and also in the future.

ig

POPESCU I.M.

FIZICĂ MOLECULARĂ ŞI CĂLDURĂ
(TERMODINAMICĂ ŞI TEORIA CINETICO-MOLECULARĂ)
Vol.1

descriere CIP ISBN

 

Lucrarea cuprinde: o introducere care se referă la noţiunile de bază, teoria cinetică şi moleculară a gazelor perfecte, mişcarea browniană, elemente de termodinamică şi teoria cinetică a căldurii, gazele reale, ciocniri moleculare şi fenomene de transport, gaze rarefiate şi ultrararefiate, noţiuni de teoria vidului, elemente de termodinamica sistemelor deschise şi termodinamica proceselor ireversibile, fenomene moleculare în lichide, temperaturi joase, fenomene moleculare în corpuri solide şi alte dezvoltări.
jh

POPESCU I.M.


FIZICĂ MOLECULARĂ ŞI CĂLDURĂ
(TERMODINAMICĂ ŞI TEORIA CINETICO-MOLECULARĂ)
Vol. 2

descriere CIP ISBN

     Lucrarea cuprinde: o introducere care se referă la noţiunile de bază, teoria cinetică şi moleculară a gazelor perfecte, mişcarea browniană, elemente de termodinamică şi teoria cinetică a căldurii, gazele reale, ciocniri moleculare şi fenomene de transport, gaze rarefiate şi ultrararefiate, noţiuni de teoria vidului, elemente de termodinamica sistemelor deschise şi termodinamica proceselor ireversibile, fenomene moleculare în lichide, temperaturi joase, fenomene moleculare în corpuri solide şi alte dezvoltări.

2011

 

v

CÎRTOAJE Cristina
PETRESCU Emil

PROBLEME REZOLVATE
DE FIZICĂ CLASICĂ

978-606-515-332-5

descriere CIP ISBN

Culegerea de probleme este rodul experienţei autorilor în predarea fizicii la facultăţile tehnice. Pe lângă un scurt compendiu de teorie ataşat fiecărui capitol, sunt prezentate probleme tipice, clasice şi originale, multe dintre ele cu aplicaţii practice.

2013

     
F

Ion M. POPESCU

ELECTRODINAMICĂ CLASICĂ
Vol.1

ISBN: 978-606-515-420-9
            978-606-515-421-6

descriere CIP ISBN

 

           Electrodinamica clasică este, în principal, opera lui James Clerk MAXWELL (1831 - 1879), ecuaţiile lui Maxwell pentru medii în repaus fiind verificate experimental. Henrik Antoon LORENTZ (1853 - 1928) a imaginat câmpurile electrice şi magnetice ca entităţi proprii şi a stabilit ecuaţiile Maxwell - Lorentz pentru medii în mişcare cu viteze relative mult mai mici decât viteza luminii în vid, c, care au fost verificate experimental.
               În sfârşit, Albert EINSTEIN (1879 - 1955) a elaborat teoria relativităţii restrânse în anul 1905 şi, astfel, s-a ajuns la forma covariantă a ecuaţiilor lui Maxwell, adică, ecuaţiile Maxwell - Minkowski pentru medii în mişcare cu viteze relative mai mici, dar comparabile cu viteza luminii în vid, c. Din ecuaţiile Maxwell - Minkowski se stabileşte forma relaţiilor constitutive şi se obţin, ca verificare indirectă, ecuaţiile lui Maxwell pentru medii în repaus, ecuaţiile Maxwell - Hertz şi ecuaţiile Maxwell - Lorentz pentru medii în mişcare, în calitate de cazuri particulare. Rămâne ca să se obţină şi verificarea directă prin experimentul din cadrul programului de cercetare ştiinţifică al Stanford University (CA, U.S.A.) şi Lawrence Livermore National Laboratory (CA, U.S.A.), în curs de desfăşurare.

     
u

Ion M. POPESCU

ELECTRODINAMICĂ CLASICĂ
Vol.2

ISBN: 978-606-515-420-9
            978-606-515-422-3

descriere CIP ISBN

                 Electrodinamica clasică este, în principal, opera lui James Clerk MAXWELL (1831 - 1879), ecuaţiile lui Maxwell pentru medii în repaus fiind verificate experimental. Henrik Antoon LORENTZ (1853 - 1928) a imaginat câmpurile electrice şi magnetice ca entităţi proprii şi a stabilit ecuaţiile Maxwell - Lorentz pentru medii în mişcare cu viteze relative mult mai mici decât viteza luminii în vid, c, care au fost verificate experimental.
               În sfârşit, Albert EINSTEIN (1879 - 1955) a elaborat teoria relativităţii restrânse în anul 1905 şi, astfel, s-a ajuns la forma covariantă a ecuaţiilor lui Maxwell, adică, ecuaţiile Maxwell - Minkowski pentru medii în mişcare cu viteze relative mai mici, dar comparabile cu viteza luminii în vid, c. Din ecuaţiile Maxwell - Minkowski se stabileşte forma relaţiilor constitutive şi se obţin, ca verificare indirectă, ecuaţiile lui Maxwell pentru medii în repaus, ecuaţiile Maxwell - Hertz şi ecuaţiile Maxwell - Lorentz pentru medii în mişcare, în calitate de cazuri particulare. Rămâne ca să se obţină şi verificarea directă prin experimentul din cadrul programului de cercetare ştiinţifică al Stanford University (CA, U.S.A.) şi Lawrence Livermore National Laboratory (CA, U.S.A.), în curs de desfăşurare
..