x

Apariţii editoriale 2001 - 2007

 
     

Titlu

Autor

ISBN

CERAMICA DIELECTRICĂ DE PERMITIVITATE ÎNALTĂ,
PROCESATĂ NECONVENŢIONAL

ANDRONESCU Ecaterina
CERNEA M.

 

973-8449-56-1

EFICIENŢA ENERGETICĂ A UTILIZĂRII AERULUI COMPRIMAT ÎN INDUSTRIE


ATANASOVICI Victor

973-8449-40-5

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI UTILIZÂND ANALIZA CICLULUI DE VIAŢĂ


BADEA A.
APOSTOL  T.,
DINCĂ C.

 

973-8449-38-3

STUDII DE TERMODINAMICĂ APLICATĂ


BĂDESCUV.,
PRISECARU T.

 

973-8449-06-5

AGENŢI SOFTWARE ÎN VISUAL BASIC

BUIU C.,
 SĂILĂ N.


973-8449-09-X

MANAGEMENTUL SISTEMELOR ENERGETICE VOL. I


CARABULEA  Anatol

973-8449-68-5
973-8449-69-3

MANAGEMENTUL SISTEMELOR ENERGETICE, VOL II


CARABULEA  Anatol 

973-8449-68-5
973-8449-94-4

REINGINERIA INDUSTRIALĂ
A RISCULUI ENERGETIC ÎN CONCEPŢIA CERCETĂRII OPERAŢIONALE
 VOI. I

 

CARABULEA Anatol

973-7838-00-9 
978-973-7838-00-1
973-7838-01-7 
978-973-7838-01-8

REINGINERIA INDUSTRIALĂ
A RISCULUI ENERGETIC ÎN CONCEPŢIA CERCETĂRII OPERAŢIONALE
VOI. II

 

CARABULEA Anatol

973-7838-00-9 
978-973-7838-00-1 
973-7838-02-7 
978-973-7838-02-5

BAZELE INFORMATICII


CARAMIHAI Mihai ş.a.

973-8449-58-8

SISTEME BAZATE PE CUNOŞTINŢE

CÂRSTOIU Dorin,
OLTEANU  Adriana


973-85237-4-5

MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI SISTEME DE MĂSURARE,
VOL I

CEPIŞCĂCostin
SERIŢAN George

 

973-8449-42-2

BIOTEHNOLOGIILE – UN DRUM SPRE VIITOR

CHIRVASE A.
 CARAMIHAI Mihai

 

973-8449-03-0

TEHNOLOGII DE PRELUCRARE A POLIMERILOR

CINCU Corneliu ,
ZAHARIA Cătălin
ZECHERU Teodora

 

973-8449-86-3

PROBLEME DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ, VOL II

COBIANU N.

973-8449-95-2 
978-973-8449-96-1
973-8449-96-0
978-973-8449-95-4

 

PROBLEME DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ, VOL III

COBIANU N.

973-8449-95-2 
978-973-8449-96-1
973-8449-96-0
978-973-8449-95-4

 

STRATEGII COGNITIVE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ


Colectiv

973-8449-30-8

TESTE DE CHIMIE ANORGANICĂ

Colectiv

 

 

OMAGIU GHEORGHE MANEA

Colectiv

 

973-8449-61-8

FIZICA. MECANICA PUNCTULUI MATERIAL.
MECANICA SOLIDULUI RIGID.
TEORIA RELATIVITĂŢII RESTRÂNSE


CONE Gabriela

973-8449-44-8

OGLINDA CONŞTIINŢEI

CONSTANDACHE G.G.

 

973-8449-04-9

PRINCIPIILE TRANSMISIUNILOR
DE DATE


CONSTANTIN Ioan

973-85238-2-6

TESTE DE MATEMATICĂ

CRAIU M.

 

973-96609-7-5

FIZICA. TEORIE ŞI PROBLEME
Vol ICREŢU T.
GHIZDEANU C.

973-8449-62-6
973-8449-63-4

FIZICA. TEORIE ŞI PROBLEME
Vol IICREŢU T.
GHIZDEANU C.

973-8449-62-6
973-8449-63-2

INTRODUCERE ÎN OPTICĂ ŞI
FIZICĂ CUANTICĂCRISTESCU C. P.

973-8449-59-6

MACROECONOMIE

CUCU Dan

 

973-8449-84-7

MACRO- ŞI MICROECONOMIE

CUCU Dan

 

973-8449-55-3

TEHNOLOGII DE SINTEZĂ A MATERIALELOR POLIMERICE

DIMONIE M.,
GÂREA S.,
 IOVU H.,
TEODORESCU M.,
HUBCĂ Gh.

973-8449-33-2

METALURGIE FEROASĂ.
CULEGERE DE PROBLEME

DOBRESCU Cristian
NICOLAE  Maria,
VÎLCU Irina973-8449-53-7

TEORIA PROCESELOR DE LA ELEBORAREA FONTEI ŞI
FEROALIJELOR

DOBRESCU Cristian
NICOLAE Maria
DRAGOMIR  Ioan


973-8449-54-5

CULEGERE DE PROBLEME PENTRU
METALURGIA FEROASĂ

DOBRESCU Cristian
NICOLAE  Maria
VÂLCU Irina973-8449-53-7

ÎNTREPRINDEREA INFORMAŢIONALĂ
ŞI DE COMUNICAŢII A ÎNTREPRINDERII MODERNE


DRĂGOI Geoge

973-8449-73-1

INTREPRINDEREA INTEGRATĂ

 

DRĂGOI Geoge

973-8449-25-1

INTRODUCTION IN GENETICS ALGORITHMS


DUMITRACHE  Ioan

973-96609-2-4

INGINERIA REGLĂRII AUTOMATE


DUMITRACHE Ioan

973-8449-72-3

LUCRĂRILE CONFERINŢEI CSCS

 

DUMITRACHE IOAN  Coordonator

973-96609-5-9

LUCRĂRILE CONFERINŢEI CSCS

 

DUMITRACHE IOAN  Coordonator

973-85237-1-0

MARKETING INDUSTRIAL


DUMITRESCU M.

973-8449-01-4

TESTE DE CHIMIE ORGANICĂ


ENESCU E.

973-96609-8-3

LIMBAJUL C. STRUCTURI DE DATE ŞI ALGORITMI

GALASCHI Dan
 ZOICAN  Sorin
 ZOICAN Roxana973-8449-39-1

INTRODUCERE ÎN TURBO PASCAL


GALAŢCHI  Danş.a.

973-8449-27-8

TERMODINAMICĂ CHIMICĂ.
TEORIA ECHILIBRULUI CHIMIC


GEANĂ D.

973-8449-15-4

CHIMIA LIANŢILOR ANORGANICI

 

GEORGESCU Maria
PURI Anemarie


973-8449-71-5

CONVERTOARE ELECTRICE

 

GHINEA M.
 SIRETEANU V.


973-96609-4-0

TEHNICI DE PROGRAMARE
ÎN CLIPS

 

GIUMALE Cristian
POPESCU Cristian

973-8449-57-x

INVENTICA ŞI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ


GLADCOV P.

973-8449-21-9

CÂMPUL ELECTRIC DE JOASĂ FRECVENŢĂ ŞI
ORGANISMUL UMAN


GOLOVANOV Carmen
URMĂ Daniela

973-85237-7-X

TESTE DE CHIMIE ANORGANICĂ


GURAN  Cornelia ş.a.

973-85237-8-8

GUIDE FOR INORGANIC
CHEMISTRY

 

GURAN Cornelia
BEURAN Daniela

973-85238-8-5

FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI


IONESCU Sorin

973-8449-31-6

TESTE DE ECONOMIE POLITICĂ


IONIŢĂ N.

973-96609-9-1

SIMULAREA ASISTATĂ DE
CALCULATOR A CIRCUITELOR ANALOGICE


IORDACHE M.
DUMITRIU Lucia

973-85238-9-3

ANALIZA ASISTATĂ DE CALCULATOR
A CIRCUITELOR
ANALOGICE NELINIARE


IORDACHE Mihai
MANDRACHE Lucian

973-8449-36-7

PRINCIPIUL ENERGIEI CRITICE


JINESCU V.V.

973-8449-32-4

CALCULUL ECHIPAMENTELOR DE PROCES
VOL I


JINESCU V.V.
TEODORESCU N.

973-85238-0-X  
973-85238-1-8

UTILIZAREA CALCULATORULUI
PENTRU
CERTIFICARE EUROPEANĂ

 

JINGA Sorin,
SOLERIU Stefania
 ŞTEFAN Ella

973-7838-05-X

QUICK  ASSESSMENT OF
ENVIRONMENT


JOSCEANU Ana-Maria

973-8449-74-x

SISTEME DE PROGRAMARE
PENTRU MODELARE ŞI SIMULARELĂZĂROIU Ghe.

973-8449-78-2

IMPACTUL CTE
ASUPRA MEDIULUI

LĂZĂROIU Ghe.

973-8449-79-0

HOCHFREQUENZTECHNIK

LOJEWSKI George

 

973-8449-80-4

PROGRAMARE C++

LUNGU  V.,
PETRESCU Gh.,
ISPAS  V.973-85238-5-0 
973-85238-4-2

PROGRAMARE ÎN C

LUNGU V.,
PETRESCU Gh.973-85238-5-0
  973-85238-3-4

FIZICA COMPUŞILOR MACROMOLECULARI, VOL I

MĂRCULESCU B.
VASILESCU D.S.,
BUTUC Livia Maria


973-8449-51-0  
973-8449-52-9

MĂRIMI FUNDAMENTALE ÎN TERMODINAMICĂ


MARINESCU M.ş.a.

973-8449-24-3

ANALIZA MATEMATICĂ.
BREVIAR TEORETIC


MARTIN Olga

973-85238-7-7

ANALIZA MATEMATICĂ


MARTIN Olga

973-8449-66-9

REŢELE NEURALE


MURGAN T.

973-96609-0-8

TEORIA TRANSMISIEI INFORMAŢIEI


MURGAN T.

973-96609-0-8

ERFOLGSFAKTOREN
INTERNATIONALER UNTERNEHMENSKOOPERATIONEN


MUSTAŢĂ C.

973-8449-65-0

MATERIALE PENTRU
ELECTROTEHNICĂ VOL I


NOŢINGHER Petru

973-8449-81-2

MATERIALE PENTRU
ELECTROTEHNICĂ VOL II


NOŢINGHER Petru

973-8449-81-2

MARKETING: MANAGEMENTUL MARKETINGULUI, MARKETING INTERNAŢIONAL, COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ŞI 
CERCETĂRILE DE MARKETING


OLTEANU Valerică
ZAHARIA Răzvan
ANGHEL Laurenţiu Dan  
NICOLESCU Luminiţa

973-7838-03-3

ELEMENTE DE CRIPTOLOGIE

OPRIŞAN Gh.
SIMION E.973-8449-00-6

TESTE DE MATEMATICA

OPRIŞAN Gh.
BĂLAN V.
BERCEA R.

973-85237-6-1

EVOLUŢIA SISTEMELOR DE
VALORISUB INFLUENŢA
CULTURII TEHNICEPANĂ Laura

973-8449-77-4

FILOSOFIA INFORMAŢIEI ŞI A TEHNICII INFORMAŢIONALE


PANĂ Laura

973-8449-45-6

MODELE CULTURALE ALE SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII CULTURII TEHNICE


PANĂ Laura

973-7838-18-1
978-973-7838-18-1

EVOLUŢIA SISTEMELOR DE
VALORI SUB INFLUENŢA
CULTURII TEHNICE


PANĂ Laura

973-8449-77-4

ELEMENTE MECANICE. FUNDAMENTE. SOLICITĂRI ÎN GRINDA NAVĂ


PERIDE N.

973-8449-07-3

GENERAL CHEMISTRY


PERIŞAN Ştefan

973-8449-35-9

ECONOMIA ŞI  PLANIFICAREA TRANSPORTURILOR


POPA Mihaela

973-85237-9-6

TEHNICI DE PROGRAMARE
ÎN CLIPS

 

POPESCU Cristian

973-8449-57-x

FIZICA.
ORIGINILE MECANICII CUANTICE


POPESCU I.M.

 

FIZICA.
TERMODINAMICA


POPESCU I.M.

973-85238-6-9

TESTE DE FIZICĂ

 

POPESCU I.M.

973-85237-5-3

METODICA DISCIPLINEI
„EDUCAŢIE CETĂŢENEASCĂ“POPOVICI M.

 

TEHNOLOGIA MATERIALELOR
OXIDICE: TEHNOLOGII MODERNE DE FABRICARE A MATERIALELOR OXIDICE,CONTROLUL ŞI  OPTIMIZAREA CALITĂŢII PE FLUXUL DE PRODUCŢIE
ÎN INDUSTRIA CERAMICII FINE, PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIA MATERIALELOR OXIDICE – SURSE ŞI SOLUŢII PENTRU REDUCEREA POLUĂRII


PREDA Maria
BURGHELEA Virginia
DUMITRESCU Ovidiu

973-7838-04-1

STUDIU DE TERMODINAMICĂ
APLICATĂ 2004PRISECARU Tudor  BĂDESCU

973-8449-75-8

STUDIU DE TERMODINAMICĂ
APLICATĂ 2005

PRISECARU Tudor  
DOBROVICESCU Alexandru      BĂDESCU Viorel

 

973-8449-75-8  
 973-8449-75-8

ARHITECTURA SISTEMELOR
DE CALCUL

RĂDESCU Radu
NEGRESCU C-tin

 

973-8449-28-6

MODELARE GEOMETRICĂ
ÎN PRO ENGINEER

RADU B.|
PALII A  
PRISECARIU T.

 

973-8449-76-6

PROIECTARE ÎN
PROENGINEERING

RADU Bogdan

 

 

APLICAŢII DE MANAGEMENT INDUSTRIAL

RADU C.
STANCIU  R.

 

973-8449-08-1-

ELEMENTE DE MANAGEMENT INDUSTRIAL

RADU Corneliu
STANCIU  Radu

 

973-8449-93-6

ECUAŢII DIFERENŢIALE

 

RADU F.Constantin

973-8449-37-5

PRELUCRĂRI DE DATE

 

 

SG-RCIU V.
SOARE  Cătălin
ANGHEL Ana

973-8449-67-7

DISPOZITIVE ŞI CIRCUITE
ELECTRONICE ANALOGICE

 

STANCIU Dumitru

973-8449-70-7

ELEMENTE DE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

STANCIU Radu

973-8449-23-5

THÉORIE DES SIGNAUX ET DES SYSTÈMES

 

STANOMIR D.

973-7838-17-3 
973-7838-17-9

SEMNALE ŞI SISTEME ANALOGICE

 

STANOMIR D.

973-8449-02-2

BUCHFUHRUNG

 

SZTOJANIV Elza

973-8449-60-x

CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

 

SZTOJANOV Elza

973-8449-42-1

MATEMATICA APLICATA

 

UDRIŞTE C.

973-96609-3-2

 

FABRICAŢIA ASISTATĂ DE
CALCULATOR

 

ZAPCIU M.

973-8449-14-6

ARHITECTURA REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII

 

ZOICAN Roxana

973-8449-87-1 
973-8449-87-9

ARHITECTURA SISTEMELOR DE
CALCUL CU PRELUCRARE PARALELĂ

ZOICAN S.

 

 

973-8449-43-x