Documente utile

REGLEMENTARI SI REGULAMENTE INTERNE DE FUNCTIONARE

RAPOARTE RECTOR


1.   RAPORT RECTOR 2013

2.  RAPORT RECTOR 2012

3.   RAPORT RECTOR 2008-2012

4.   Metodologia de organizare si desfasurare a concursului public pentru functia de decan in UPB - pentru perioada 2012-2016

5.   REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANȚII STUDENȚILOR DIN SENAT ȘI CONSILIILE FACULTĂTILOR

6.   REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

7.    PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2016-2020

8.   PLAN MANAGERIAL 2012-2016

9.   REGULAMENT INTERN

10.  REGULAMENT CAMINE CANTINE

11.  MASTER PLAN CAMPUS STUDENTESC REGIE 2020

12.  Regulament de organizare si functionare a Centrului de Resurse de Informare si Documentare (CRID)

13.   REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE a alegerilor comitetelor studenţești de cămin aparţinând Universităţii POLITEHNICA din București

14.   Regulament privind organizarea si desfasurarea alegerilor in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

15. DECIZIE RECTOR privind organizarea si desfasurarea alegerilor comitetelor studentesti din caminele UPB

16.   Regulament privind accesul autovehiculelor și al pietonilor în incinta Universității POLITEHNICA din București


Plan operational 


  Planul operational 2015

  Planul operational 2014

  Planul operational 2013

  Planul operational 2012


Documente privind functionarea comisie de etica

DECIZIE - Privind aprobarea Comisia de Etică şi Integritate Academică din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ DIN CADRUL UPB

  LISTA SANCTIUNILOR PE PROBLEME DE ETICA 2013-2015


Acte Normative


Decizie 79/18.03.2008 - lista documente de interes public UPB

Acte normative care reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Universitatii Politehnica Bucuresti:

  • Decretul 175/30 august 1948
  • H.G. 568/1995
  • Ordinul M.E.C.nr.7195/1992

UPB - Operator de date cu caracter personal sub nr.3291

HOTARAREA nr 749 / 24.06.2009

METODOLOGIE PRIVIND SELECŢIA PARTENERILOR PRIVAŢI PENTRU PROIECTELE FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE AL CĂROR BENEFICIAR ESTE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

  Regulamentul privind infiintarea si functionarea Centrelor de Cercetare din cadrul UPB

Regulament de funcţionare a Centrului de Resurse de Informare şi Documentare (CRID) şi de recunoaştere a perioadelor de studii în străinătate

Regulament privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior - Ordinul nr 657/2014

  Regulament privind evidenta cadrelor didactice si a activităților procesului de învățământ

 Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Antreprenoriat Studențesc


Date financiare

  Bilant 2015

  BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

  EXECUTIE BUGETARA 2014 

  Bilant 2014

  Bilant 2013

Bilant 2012

Indicatori 2010-2012 - informatii necesare depunere proiecte europene

Certificat de Inregistrare Fiscala (CIF)

Bilant 2011

Bilant 2010 cu anexe

Bilant 2009 cu anexe

Bilant 2008 cu anexe

Bilant 2007 cu anexe

Norme metodologice privind acordarea salariului de merit

Balance sheet1

Balance sheet2

  TAXE DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

  TAXE DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015


Alte informatii utile

Sigla UPB (in format jpg)

Sigla UPB (in format vectorial)

Documente utile in cazul deplasarilor interne


- Formular deplasare interna

- documente ce trebuiesc prezentate la efectuarea decontului

- Formular -  DISPOZITIE DE INCASARE

- formular - DECONT DE CHELTUIELI

Documente utile in cazul deplasarilor in strainatate


  Regulament privind deplasarile in strainatate

-1- Formular deplasare externa -  personal din catedre

-2- Formular deplasare externa -  personal din Directii, Servicii si Birouri ale UPB

-3- Formular deplasare externa -  Studenţi, masteranzi, doctoranzi cu frecvenţă la UPB

-4- Formular deplasare externa -  Personal angajat pe perioadă determinată la UPB

 Notă
(1) Crerea se redactează pe o pagină!
(2) Pe cerere, o aceeaşi persoană semnează o singură dată, respectiv, ca solicitant sau ca director etc.
(3) In cazul în care se solicită deplasare cu autoturismul propriu se vor anexa la cerere:
Notă justificativă pentru costuri mai reduse decat cu avionul;
2 oferte pentru bilete de avion de la agenţiile de turism care lucrează cu UPB (Direcţia Achiziţii)

- Formular - DECONT DE CHELTUIELI  - deplasari externe