Studii de Doctorat

 RAPORT PRELIMINAR DE AUTOEVALUARE A IOSUD-UPB

 ANEXA 1 - DOTAREA LABORATOARELOR DIN IOSUD-UPB

INFORMAŢII REFERITOARE LA SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTORAT


INFORMAŢII REFERITOARE LA SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE ABILITARE


 

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul "Calitatea energiei electrice – trecut, prezent şi viitor. Ultimii 25 de ani şi următorii 10 ani"

Domnul Prof.dr.ing. GHEORGHE Ştefan

a)  rezumatul tezei de abilitare.pdf ;

b)   lista lucrari   si   CV -ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -   aici .pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. BULAC Constantin, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. GAVRILAŞ Mihai, Universitatea Tehnică „Gheroghe Asachi” din Iaşi

 • Prof. MUNTEANU Călin, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

 

cu titlul "Reţele de trafic – Analize structurale şi funcţionale"

Domnul Conf.dr. DRAGU Vasile

a)  rezumatul tezei de abilitare.pdf ;

b)  lista lucrari.pdf si  CV.pdf -ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. RAICU Şerban, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. MANOLEA Gheorghe, Universitatea din Craiova

 • Prof. NICOLAE Viorel, Universitatea din Piteşti

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

 

cu titlul "Contribuţii la dezvoltarea creativă a tehnologiilor neconvenţionale şi a nanotehnologiilor"

Domnul Conf.dr.ing. IONESCU Nicolae

a)  rezumatul tezei de abilitare.pdf ;

b)  lista lucrari.pdf si  CV.pdf -ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. DOICIN Cristian Vasile, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. BERCE Petru, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

 • Prof. FETECĂU Cătălin, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

Sustinerea tezei de abilitare va avea loc in data de 05.02.2018, ora 12.00 in sala JH 107

cu titlul "Studii privind posibilităţile de îmbunătăţire a confortului vibratoriu la vehiculele feroviare"

Doamna Sef Lucr.dr. DUMITRIU Madalina

a)  rezumatul tezei de abilitare.pdf ;

b)  lista lucrari.pdf si  CV.pdf -ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. HADĂR Anton, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. BORDEAȘU Ilare, Universitatea Politehnica Timisoara

 • Prof. VLASE Sorin, Universitatea Transilvania din Brașov

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul "Contribuţii privind fiabilitatea fibrelor optice"

Doamna Prof.dr.ing. SEVERIN Irina

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV -ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. SOLOMON Gheorghe, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. OPREAN Constantin, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

 • Prof. POPESCU Sorin Gabriel, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 3 noiembrie 2017ora 11.30, sala 3.1., cladirea Bibliotecii UPB

cu titlul "Cercetari privind modele de procese pentru asigurarea dezvoltarii sustenabile a sistemelor organizationale"

Domnul Prof.dr.ing. FLEACĂ ELENA

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. Sorin IONESCU, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Cătălin FETECĂU, Univ. „Dunarea de jos” din Galati

 • Prof. Maria Carmen LOGHIN, Univ. Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 2 nov. 2017 ora 15 :00  sala CG 022

cu titlul "Procese de lubricatie in conditii complexe: medii poroase, suprafete texturate, comportare termo-elastica"

Domnul Prof.dr.ing.Traian CICONE

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. Mircea Pascovici, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Spiridon Creţu, Univ.Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

 • Prof. Ilie Muscă, Univ.Ştefan cel Mare din Suceava


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 03 noiembrie 2017, ora 12,30, sala CK 104.

cu titlul "Cercetări privind soluții integrate de creștere a productivității prin modelarea și simularea fabricației"

Domnul Prof.dr.ing. Cristina MOHORA

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. Miron ZAPCIU, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. George DRĂGHICI, Universitatea Politehnica din Timisoara

 • Prof. Paul Dan BRÎNDAȘU, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

 • Prof. Cătălin Gabriel DUMITRAȘ, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași MEMBRU SUPLEANT

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 3 noiembrie 2017, sala CG 022, ora 12.00

 

cu titlul "Procese de lubrificatie hidrodinamica aplicate la cuplaje, lagare si amortizoare"

Domnul Prof.dr.ing. Adrian PREDESCU

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf   ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. Andrei Tudor, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Dumitru Olaru, Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
 • Prof. Ilie Muscă, Univ. Stefan cel Mare din Suceava

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul "Contributions related to Information Theory Measures"

Domnul Prof.dr.ing. Popescu George Pantelimon

a)   rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. Nicolae Țăpuș, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Victor-Valeriu Patriciu, Academia Tehnică Militară din Bucureşti
 • Prof. Vasile Manta, Univ. Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

 


 

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul "From Classical Control to Cognitive Control"

Domnul Prof.dr.ing. Popescu Gheorghe Decebal

a)   rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. Nicolae Țăpuș, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Sergiu Nedevschi, Universitatea Tehnică din Cluj
 • Prof. Vasile Manta, Univ. Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 03 noiembrie 2017, ora 9, sala CK 104.

 

cu titlul "Contributions to the Development and Innovation of Manufacturing Technologies for Polymeric and Polymer Composites Products / Contribuții privind dezvoltarea și inovarea tehnologiilor de fabricare produse polimerice și compozite polimerice"

Domnul Prof.dr.ing. OPRAN Constantin Gheorghe

a)   rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. DOICIN Cristian, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. BRÎNDAȘU Paul Dan, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Prof. FETECĂU Cătălin, Universitatea „ Dunărea de Jos” din Galați

 

 

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 10 noiembrie 2017, Sala Senatului UPB, ora 12.00

 

cu titlul "Concepte și elemente de design sustenabil pentru creșterea siguranței funcționale și eficienței sistemelor inteligente pentru transporturi"

Domnul Prof.dr.ing. MINEA MARIUS

a)   rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.docx si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.docx

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. Corneliu Burileanu, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 •  Prof. Felix Albu, Universitatea „Valahia” din Targoviste
 • Prof. Alexandru Șerbănescu, Academia Tehnică Militară

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul "Creşterea eficienţei energetice în industrie prin utilizarea cogenerării, trigenerării şi a măsurilor de reducere a consumului de energie primară"

Domnul Conf.dr.ing. MINCIUC Eduard

a)   rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte

 • Prof. BULAC Constantin, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. ISTRATE Dumitru-Marcel, Universitatea Tehnică „Gheroghe Asachi” din Iaşi
 • Prof. GAVRILIUC Robert, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 13.11.2017, sala JH 107, ora 13.00

 

cu titlul "Studii privind vibrațiile vehiculelor feroviare"

Domnul Prof.dr.ing. Traian MAZILU

a)   Rezumatul tezei de abilitare ;

b)  lista lucrari si  CV - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof. Anton HADĂR, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Ilare BORDEAŞU, Universitatea Politehnica Timişoara
 • Prof. Sorin VLASE, Universitatea Transilvania din Braşov

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul "Automated Assessment of Comprehension and Collaboration in Individual and Social Learning Contexts"

Domnul Conf.dr.ing. Mihai Dascălu

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof. Adina Magda Florea, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Costin Bădică, Universitatea din Craiova
 • Prof. Liviu Dinu, Universitatea din București

 


 

In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 4 noiembrie 2017, sala BN 023, ora 10.00.

cu titlul "Theoretical, numerical and experimental studies in applied mechanics” („Studii teoretice, numerice şi experimentale în mecanica aplicată”)"

Domnul Prof.dr.ing. Andrei CRAIFALEANU

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista lucrari.pdf  si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof. Ion STROE, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Cristian PAVEL, Univ. Tehnică de Construcţii Bucureşti
 • Prof. Dinel POPA, Universitatea din Piteşti

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 03 noiembrie 2017, ora 10,45, sala CK 104

cu titlul "Contribuții privind aspecte tehnico economice și de management în sisteme industriale de producție"

Domnul Prof.dr.ing. BENDIC VASILE

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf;

b)  lista_lucrari.doc si  CV.doc - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.doc

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof. Cristian Vasile DOICIN, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Paul Dan BRÎNDAȘU, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Prof. Laura BACALI, Universitatea Tehnică Cluj Napoca

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul "Arhitecturi şi modele pentru sisteme inteligente pentru transporturi, sisteme autonome şi sisteme suport pentru mobilitate"

Domnul Prof.dr. NEMŢANU FLORIN CODRUŢ

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof. Corneliu BURILEANU, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Nicu BIZON, Universitatea din Pitesti
 • Prof. Alexandru ŞERBĂNESCU, Academia Tehnică Militară

 


In cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 05.07.2017, sala JH107, ora 12

cu titlul "Studii porivind imbunatatirea performantelor de tractiune si dinamice ale vehiculelor feroviare"

Domnul Prof.dr.ing. Popa Gabriel

a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof. Anton HADĂR, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Ilare BORDEAŞU, Universitatea Politehnica Timişoara
 • Prof. Sorin VLASE, Universitatea Transilvania din Braşov

 


Joi, 22 iunie 2017, ora 11, in Sala A413 (Facultatea ETTI) va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Aplicații avansate hardware și software ale unor noi arhitecturi electronice"

Doamna Conf.dr.ing. MONICA DASCALU

a) rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf -ul;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf ;

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Acad. Gheorghe Stefan, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Acad. Horia Teodorescu, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
 • Prof. Alexandru Șerbănescu, Academia Tehnică Militară din București

 


În cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 19 iulie 2017, ora 10, sala D018 (Polizu)

cu titlul "Bacterial cellulose membranes and composites, versatile materials for controlled release"

Doamna Prof.dr.ing ANICUŢA STOICA

a) rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)  lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof.dr.ing. Grigore BOZGA, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Ion BOLOCAN, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
 • Prof. Ioan MĂMĂLIGĂ, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

În cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 19 iulie 2017- ora 11-sala D018 (Polizu)

cu titlul "Transfer phenomena in processes with/without (Bio)chemical reaction"

Doamna Prof.dr.ing PÂRVULESCU OANA CRISTINA

a) rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b) lista_de_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor - aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof. Costin BÎLDEA, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Petru ILEA, Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca
 • Prof. Ioan MĂMĂLIGĂ, Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

În cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul "Dispozitive, circuite si senzori cu fr rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ecventa de operare in domeniul GHz-ilor, realizate prin microprelucrarea si nanoprocesarea materialelor semiconductoare"

Domnul Prof.dr.ing. MULLER ALEXANDRU

a) rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf

b) lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof.dr.ing. Gheorghe Brezeanu, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Adrian Graur, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava
 • Prof.dr.ing. Liviu Goras, Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

În cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

cu titlul "Modern Control Arhitectures for Aerospace Applications"

Domnul Conf.dr.ing. LUNGU MIHAI AURELIU

 a)  rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b)   lista_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof.dr.ing. BERBENTE CORNELIU, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. POPESCU DAN, Universitatea din Craiova
 • Prof.dr.ing. NICOLAESCU IOAN, Academia Tehnica Militara

În cadrul Universității POLITEHNICA din București va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare in data de 29 iunie la ora 11 sala JB 11

cu titlul "Multicomponent metallic materials"

Doamna Conf.dr.ing. CSAKI IOANA

a) rezumatul_tezei_de_abilitare.pdf ;

b) lista_de_lucrari.pdf si  CV.pdf - ul candidatului;

c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici.pdf

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Președinte
 • Prof. Mihai Buzatu, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Aurel Crişan, Universitatea Transilvania din Brasov
 • Prof. Ioan Carcea, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iaşi

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Conservare criogenică la volum constant"

Domnul Prof.dr.ing. ŞERBAN ALEXANDRU

b) lista de lucrări.pdf și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Alexandru Dobrovicescu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Iulian Gabriel Bîrsan, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
 • Prof. Mugur Bălan, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Joi, 13 aprilie 2017, ora 10, in Sala B142 (Leu) va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Metode inteligente de prelucrarea semnalelor cu aplicații în medicină și psihologie"

Domnul Prof.dr.ing. GRIGORE OVIDIU

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Vasile Lăzărescu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Răzvan Tamaș, Universitatea Maritimă din Constanța
 • Prof. Nicu Bizon, Universitatea din Pitești

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul Analysis, Processing, Information Retrieval and Storage of Document Images"

Domnul Prof. BOIANGIU COSTIN ANTON

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Florica MOLDOVEANU, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Ion SMEUREANU, Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti
 • Prof.dr.ing. Costin BĂDICĂ, Universitatea din Craiova

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Thermochemical processes for derived fuels production and power generation"

Domnul Prof. MĂRCULESCU Cosmin

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. DARIE George, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. ISTRATE Marcel, Univ. Gheorghe Asachi din Iasi
 • Prof. COLDA Iolanda, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Life cycle assessment and environomic optimisation of advanced energy and industrial processes with CCS technologies"

Domnul Prof. DINCĂ CRISTIAN FLORIAN

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. DARIE George, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. ISTRATE Marcel, Univ. Gheorghe Asachi din Iasi
 • Prof. COLDA Iolanda, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Synthesis and properties of some composite materials with special properties based on inorganic binders or ceramics"

Doamna Prof.dr.ing Georgeta VOICU

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Membrii:

 • Acad.Prof.dr.chim. Maria ZAHARESCU, Institutul de Chimie Fizicã "I.G.Murgulescu" al Academiei Române
 • Prof.univ.dr. Mariana Carmen CHIFIRIUC, Universitatea din București

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Cercetări și realizări în domeniul echipamentelor și proceselor industriale"

Doamna Prof.dr.ing. ȘTEFĂNESCU Mariana-Florentina

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Alexandru DOBROVICESCU, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. Alexandru CĂTĂLIN, Universitatea Transilvania din Brașov
 • Prof. Cătălin FETECĂU, Universitatea Dunărea de Jos din Galați

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Integrarea sistemelor informatice"

Doamna Prof. MOCANU MARIANA-IONELA

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. dr.ing. Adina FLOREA, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Vasile MANTA, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi
 • Prof.dr.ing. Ion SMEUREANU, Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Materials with Applications in Medicine, Data Storage, Microwave Communications, Electronics and Optoelectronics"

Domnul Prof. JINGA SORIN ION

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Acad.Prof.dr.chim. Maria ZAHARESCU, Institutul de Chimie Fizicã "I.G.Murgulescu" al Academiei Române
 • Prof.univ.dr. Mariana Carmen CHIFIRIUC, Universitatea din București

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare in data de  22 mai 2017, ora 9:00, sala FA101A

cu titlul "CONTTRIBUŢII LA REDUCEREA EMISIILOR POLUANTE ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ PRIN UTILZAREA DE COMBUSTIBILI ALTERNATIVI"

Domnul Prof. RADU CHIRIAC


a)   rezumatul  tezei de abilitare ;

b)   lista de lucrari  -  CV -ul candidatului;

c) fisa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;

d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.

Componenta comisiei de abilitare

Presedinte:Prof. Tudor PRISECARU, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Membrii: Prof. Georges DESCOMBES, Conservatoire National des Arts et Métiers din Paris, Franta

             Prof. Nicolae BURNETE, Univ. Tehnică din Cluj-Napoca


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

 

cu titlul "Metallurgy and computer modelling & simulation"

Domnul Prof. TÂRCOLEA MIHAI

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Brandusa GHIBAN, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Virgil GEAMAN, Universitatea Tehnica din Brasov
 • Prof. Vasile Filip SOPORAN, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Cercetări avansate în ingineria mentenanței. Securitatea infrastructurii de transport și distribuție a energiei electrice în era smartgrid"

Doamna Prof. COSTINAȘ SORINA

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. George DARIE, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Dumitru Marcel ISTRATE, Universitatea Tehnica Gherghe Asachi din Iasi
 • Prof. Călin MUNTEANU, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Miercuri 7 septembrie 2016, ora 10, in Sala de Consiliu (EC 201) a Facultatii de Inginerie Electrica a  Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Sisteme de masurare pentru retele moderne de energie"

Doamna Prof. ALBU MIHAELA MARILENA

b) lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Mihai Octavian Popescu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Elena Helerea, Universitatea Transilvania din Brasov
 • Prof. Mircea Chindris, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Miercuri 26 octombrie 2016, ora 12:00, in Sala de Consiliu (EC 201) a Facultatii de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Intelligent Measurement and Monitoring Systems"

Domnul Conf. SERIŢAN GEORGE CĂLIN

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Mihai Octavian Popescu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Salceanu Alexandru, Universitatea Tehnica Gherghe Asachi din Iasi
 • Prof. Munteanu Calin, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Creşterea eficientei energetice si reducerea impactului asupra mediului in contextul dezvoltarii durabile"

Domnul Prof. PĂTRAŞCU ROXANA

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Badea Adrian, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Coloda Iolanda, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
 • Prof. Andea Petru, Universitatea Politehnica din Timisoara

Vineri 18 noiembrie 2016, ora 12, in Sala de Consiliu de la etajul II din Biblioteca Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Aplicatii ale tehnicilor de inteligenta artificiala si electronicii de putere in monitorizarea si controlul sistemelor electroenergetice"

Domnul Prof. BULAC CONSTANTIN

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Mircea Eremia, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Mihai Gavrilas, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
 • Prof. Stefan Kilyeni, Universitatea Politehnica din Timisoara

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Materiale multifazice micro si nanostructurate"

Doamna Prof. DIMONIE DOINA

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Mircea Teodorescu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Geta David, Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi
 • Prof. Silvia Patachia, Universitatea Transilvania din Brasov

Vineri 26 septembrie 2016, ora 12, in Sala de Consiliu etaj II, Biblioteca UPB, a Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Dezvoltarea de metode avansate de analiza si modelare numerica, aplicate in ingineria sistemelor energetice"

Domnul Prof. RADU FLORIN PORUMB

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. George Darie, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Dumitru Marcel Istrate, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
 • Prof. Calin Munteanu, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Advanced Computer Aided Techniques in Industrial Engineering"

Doamna Prof.dr. PUPAZA CRISTINA

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Miron Zapciu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Paul Dan Brindasu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Prof. Lucian Ionel Cioca, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Vineri 30 septembrie 2016, ora 15, Sala B138 Corp Leu-Electronica va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Abordari de inspiratie perceptuala in prelucrarea si analiza imaginilor"

Domnul Prof.dr. FLOREA CORNELIU NICOLAE

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Radu Dogaru, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Corneliu Rusu, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • Prof. Liviu Goras, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Material flow management in optimizing manufacturing architectures"

Domnul Prof.dr. COTET COSTEL EMIL

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Miron Zapciu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Paul Dan Brindasu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Prof. Lucian Ionel Cioca, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Cresterea preciziei de pozitionare 3D prin aplicarea propriilor metode matricial vectoriale si a retelelor neuronale in tehnica cinematicii directe si inverse, comportarii dinamice directe si inverse precum si a matricilor pseudo-inverse Jacobian si a amortizoarelor inteligente in robotica"

Domnul Prof.dr. OLARU ADRIAN

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Octavian Dontu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Luige Vladareanu, Institutul de Mecanica Solidelor
 • Prof. Catalin Alexandru, Universitatea Transilvania din Brasov

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Modelarea si simularea angrenajelor cilindrice, a unor interfete si contactul acestora in aplicatii ingineresti industriale"

Domnul Prof.dr. CANANAU SORIN

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Ionel Simion, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Laurentiu Slatineanu, Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi
 • Prof. Gheorghe Mogan, Universitatea Transilvania din Brasov

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Performing dependability analysis under uncertainty in power systems: concepts and methods"

Domnul Prof.dr. ULMEANU ANATOLI PAUL

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Mircea Eremia, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Marcel Istrate, Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi
 • Prof. Vasile Preda, Universitatea din Bucureşti

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Modelarea si simularea proceselor termohidraulice din centralele nucleare; analize termohidraulice de securitate nucleară"

Domnul Prof.dr. DUPLEAC DANIEL

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Adrian Badea, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Mircea Degeratu, Universitatea Tehnica de Constructii din Bucureşti
 • Prof. Ioana Ionel, Universitatea Politehnica Timisoara

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Cercetări privind dezvoltarea/modernizarea sistemelor de transport"

Doamna Prof.dr. POPA MIHAELA

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Eugen Negrus, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Gheorghe-Alexandru Radu, Universitatea Transilvania din Brasov
 • Prof. Gheorghe Manolea, Universitatea din Craiova

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Contributions to development and innovation of ultrasonically aided nonconventional machining"

Domnul Prof.dr. GHICULESCU LIVIU DANIEL

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Cristian Doicin, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Ioan Bondrea, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
 • Prof. Nicolae Bâlc, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Fenomene electrostatice si materiale dielectrice. Modelare experimentala si numerica si aplicatii industriale"

Domnul Prof.dr. DUMITRAN LAURENTIU MARIUS

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Alexandru Morega, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Elena Helerea, Universitatea Transilvania din Brasov
 • Prof. Romeo Cristian Ciobanu, Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi


Joi, 14 iulie 2016


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Contributions to the field of composite and derivatized polymeric membrane materials"

Sustinerea  va avea loc in sala - D018, complex Polizu, la ora 11:30

Domnul S.L.dr.ing Ioan Stefan VOICU

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Horia IOVU, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Dragos Mihael CIUPARU, Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti
 • Prof. Dan CASCAVAL, Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi

Marti 13 septembrie 2016, ora 10, in Sala de Consiliu (EC 201) a Facultatii de Inginerie Electrica a  Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Applications of electrical engineering in biology and medicine – Bioelectromagnetism"

Doamna Prof.dr. Morega Mihaela

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Mihai Octavian Popescu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Maria Luiza Flonta, Universitatea din Bucureşti
 • Prof. Gheorghe Gavrilă, Academia Tehnica Militara din Bucureşti

 


Luni, 27 iunie 2016


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Contributii in electronica de putere"

Sustinerea  va avea loc in sala - B228a, complex Leu, la ora 10:30

Doamna Prof.dr. Florescu Adriana

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Vasile Lăzărescu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Razvan Tamaș, Universitatea Maritima din Constanta
 • Prof. Nicu Bizon, Universitatea din Pitesti


Luni, 27 iunie 2016


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Dispozitive si circuite electronice – modelare, simulare si aplicatii avansate"

Sustinerea  va avea loc in sala - B110 bis, complex Leu, la ora 12:00

Doamna Prof.dr. Dobrescu Lidia

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. Mircea Bodea, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof. Adrian Graur, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava
 • Prof. Nicu Bizon, Universitatea din Pitesti

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Contributions to the recent research in development and advanced characterization of electrochemically deposited micro and nano-structured coatings"

Domnul Prof.dr.ing. Pirvu Valeriu Cristian

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Horia Iovu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Acad. dr. Zaharescu Maria, Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu"
 • Prof.dr. Camelia Bala, Universitatea Bucuresti

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Lubrification elements of the mechanical transmissions with application in mechatronic systems for medical recovery"

Domnul Prof.dr.ing. Seiciu Petre Lucian

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Andrei Tudor, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Dumitru Olaru, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iasi
 • Prof.dr.ing. Lorena Deleanu, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "MODELAREA ȘI SIMULAREA PROCESELOR ENERGETICE SI DE MEDIU"

Doamna Prof.dr.ing. Lacramioara Diana Robescu

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Adrian Badea, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Virgil Petrescu, Universitatea Tehnică Constructii din Bucuresti
 • Prof.dr.ing. Maria Gavrilescu, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iasi

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Directii de dezvoltare energetica durabila"

Doamna Prof.dr.ing. Popescu Luminita Georgeta

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. George Darie, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Dumitru Marcel, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • Prof.dr.ing. Calin Munteanu, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Numerical Modelling in Fluid Engineering"

Doamna Georgescu Sanda Carmen

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. George Darie, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Anton Anton, Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
 • Prof.dr.ing. Romeo Susan-Resiga, Universitatea Politehnica din Timisoara

Joi, 16 iunie 2016 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "SISTEME DE ACȚIONARE MECATRONICECU MEDIU FLUID DE LUCRU"

Sustinerea  va avea loc in sala - CH 104 la ora 10:30

Domnul Avram Mihai

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Alexandru Dobrovicescu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Vistrian Maties, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • Prof.dr.ing. Dumitru Olaru, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

Joi, 16 iunie 2016


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Research and Achievements in Mechatronic Systems"

Sustinerea  va avea loc in sala - CH 104 la ora 09:00

Domnul Nitu Constantin

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Alexandru Dobrovicescu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Vistrian Maties, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • Prof.dr.ing. Dumitru Olaru, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Contribuţii la studiul sistemelor biotehnice utilizând metode avansate de calcul numeric"

Domnul Biris Sorin Stefan

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Ladislau David, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Nicolae Filip, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • Prof.dr.ing. Carol Csatlos, Universitatea Transilvania din Brasov

In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Advances in Service Systems Engineering: a Modelling and Simulation Approach"

Doamna Dragoicea Monica

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof.dr.ing. Theodor Borangiu, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Radu Emil Precup,Universitatea Politehnica din Timisoara
 • Prof.dr.ing. Octavian Pastravanu, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi
 • Prof. Joao Falcao E Cunha, University of Porto, Portugal

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Advances in standardized medical informatics and computational molecular dynamics"

Domnul Nicolae Goga

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Sergiu Nedevschi, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Membrii:

 • Vasile Ion Manta, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", din Iasi
 • Horia Ciocirlie, Universitatea Politehnica din Timisoara

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Contributii la optimizarea procesului de proiectare a produselor mecanice si mecatronice"

Doamna Diana Popescu

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. univ dr. Anton Hadar

Membrii:

 • Prof. dr. ing. Polidor Bratu, Universitatea "Dunarea de Jos", din Galati
 • Prof. dr. ing. Vasile Nastasescu, Academia Tehnica Militara, Bucuresti

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Research on fiber reinforced composites and sandwich structures"

Domnul Gabriel Jiga

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. univ dr. Anton Hadar

Membrii:

 • Prof. dr. ing. Polidor Bratu, Universitatea "Dunarea de Jos", din Galati
 • Prof. dr. ing. Vasile Nastasescu, Academia Tehnica Militara, Bucuresti

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Nonlinear Dynamics, Noise and Chaos Control: experiment and modeling in low temperature discharge plasmas and other nonlinear systems "

Doamna Cristina Stan

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. univ dr. Puscas Niculae

Membrii:

 • Prof. dr. Dumitru Luca,Facultatea de Fizica, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi
 • CP1 Dr. Gheorghe Dinescu, Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR), Magurele, Bucuresti

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Metode, structuri si strategii de proiectare si implementare hardware si software a sistemelor de conducere in timp real pentru procesele neliniare mono si multivariabile"

Domnul Ciprian Gabriel Lupu

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. dr. ing. Cristian Oara

Membrii:

 • Prof. dr. ing. Dan Popescu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
 • Prof. dr. ing. Radu Emil Precup, Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultarea de Automatica si Calculatoare

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Micro and Nanostructured Materials and Devices: from Concept to Applications"

Domnul Anton Ficai

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu

Membrii:

 • Acad. dr. Maria Zaharescu, Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu"
 • Prof. dr. Mariana Carmen Chifiriuc, Universitatea Bucuresti, Facultatea de Biologie

 


 In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

 

cu titlul "INTELLIGENT SYSTEMS AND CONTROL"

Doamna Popescu Alina Nirvana

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. dr. ing. Nicolae Tapus

Membrii:

 • Prof. dr. ing. Sergiu Nedevschi, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • Prof. dr. ing. Vasile Manta, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

 Marti, 09 februarie 2016


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, sala EA109, ora 12:00 va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

 

cu titlul "SISTEME DE ACTIONARI SI AUTOMATIZARI INDUSTRIALE"

Domnul NAVRAPESCU Valentin

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. dr. ing. Sorin Dan Grigorescu

Membrii:

 • Prof. dr. ing. Vasile Topa, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 • Prof. dr. ing. Calin Munteanu, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

 


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "RECUPERAREA METALELOR DIN SURSE SECUNDARE"

Domnul Conf. dr.ing. GHICA Valeriu Gabriel

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. dr. ing. Mihai Buzatu

Membrii:

 • Bela Varga, Universitatea Transilvania din Brasov
 • Ioana Carcea, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

 


Vineri, 15 ianuarie 2016


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare

cu titlul "Exploiting natural compounds for the synthesis of new products and materials"

Doamna Prof. dr.ing. STAN Liane Gloria Raluca

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. dr. ing. Horia Iovu, Universitatea Politehnica din Bucureşti

Membrii:

 • Prof. dr. ing. Lucian Rusnac, Universitatea Politehnica din Timişoara
 • CS1 dr. ing. Petru FILIP, Academia RomanaVineri, 08 ianuarie 2016


In cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare 

cu titlul "Phase equlibria and thermophysical properties at ambient and high pressures"

Doamna Prof. dr. ing. Catinca Secuianu

b)  lista de lucrări și  CV -ul candidatului;
c) fișa care atestă îndeplinirea standardelor -  aici ;
d) Comisia de specialitate pentru evaluarea tezei.
Componenta comisiei de abilitare
Presedinte
 • Prof. dr. ing. Horia Iovu, Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Membrii:

 • Prof. dr. ing. Anca Duţă-Capră, Universitatea Transilvania din Braşov 
 • Prof. dr. ing. Corneliu Mircea Davidescu, Universitatea Politehnica din Timişoara

Raportul comisiei de abilitare -  aici


Vineri, 2 octombrie 2015In Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti va avea loc sustinerea publica a tezei de abilitare 

Domnul Profesor.dr.ing.  SAVU IONEL DANUT 

Componenta comisiei de abilitare

 • Preşedinte: Prof.dr.ing. CĂTĂLIN DUMITRAŞ - Univ.Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

  Membri:

 • Prof.dr.ing. MOISE ACHIM - Univ."1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia
 • Prof.dr.ing. NICOLAE BÂLC - Univ.Tehnică din Cluj-Napoca
 • Prof.dr.ing. DORIN DEHELEAN - Univ. "POLITEHNICA" din Timişoara
 • Prof.dr.ing. GHEORGHE MOGAN - Univ."Transilvania" din Braşov

 

Joi, 25 iunie 2015


 

In data de  25 iunie 2015 va avea loc la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - sustinerea publica a tezei de abilitare de catre

Doamna Prof.dr.ing. SAFTA CARMEN-ANCA, de la Facultatea de Eneregtica

Sustinerea  va avea loc in sala - ELa 118 la ora 10:00, in cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

Componenţa comisiei de abilitare

 • VASILIU Nicolae - Universitatea Politehnica din Bucuresti
 • POPESCU Daniela - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
 • BORDEAȘU Ilare - Universitatea Politehnica din Timisoara

Raportul comisiei de abilitare - aici


Vineri, 27 martie 2015


In data de 27 martie 2015 va avea loc la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - sustinerea publica a tezei de abilitare de catre

Domnul Prof.dr.ing. GEORGE DARIE, de la Facultatea de Eneregtica

Sustinerea se va tine in sala - EH 017 la ora 10:00, in cadrul Facultatii de Energetica

 • lista de lucrari candidat
 • rezumatul tezei de abilitare
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – aici
 • componenţa comisiei de abilitare
  • ISTRATE Marcel - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
  • COLDA Iolanda - Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
  • IONEL Ioana - Universitatea Politehnica din Timisoara
 • raportul comisiei de abilitare –  aici

In data de 27 martie 2015 va avea loc la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - sustinerea publica a tezei de abilitare de catre

Domnul Prof.dr.ing. HORIA NECULA, de la Facultatea de Eneregtica

Sustinerea se va tine in sala - EH 017 la ora 11:00, in cadrul Facultatii de Energetica

 •   lista de lucrari candidat
 •   rezumatul tezei de abilitare
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat –  aici
 • componenţa comisiei de abilitare
  • ISTRATE Marcel - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
  • GAVRILIUC Robert - Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
  • IONEL Ioana - Universitatea Politehnica din Timisoara
 • raportul comisiei de abilitare –  aici