Comunicate de presa

Anul 2018


Joi, 01 februarie 2018

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți,
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare,
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
  COMUNICAT DE PRESĂ - POST LANSARE A PROIECTULUI CU TITLUL „CREŞTEREA OCUPĂRII PRIN SUSȚINEREA ŞI DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI INOVATIV ÎN REGIUNEA SUD – MUNTENIA” POCU/82/3/7/105944
În data de 30 ianuarie 2018, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Creșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud - Muntenia – BIZZSMART”, implementat de către Universitatea POLITEHNICA din București, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, în valoare totală de 22.033.093,26 lei, iar finanțarea nerabursabilă în sumă maximă de 21.870.040,70 lei, echivalentă cu 99,26% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Evenimentul a avut loc la Vila Royal – Strada Plopului nr. 26, Urziceni, județul Ialomița
Date de contact:
Catrinel-Andreea POPP
Expert informare publicitate
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

E-mail proiect: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Luni, 29 Ianuarie 2018

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, 
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

COMUNICAT DE PRESĂ - PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „CREŞTEREA OCUPĂRII PRIN SUSȚINEREA ŞI DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI INOVATIV ÎN REGIUNEA SUD – MUNTENIA”

Universitatea POLITEHNICA din București, derulează în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020 proiectul „Creșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud - Muntenia – BIZZSMART” - POCU/82/3/7/105944, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, în valoare totală de 22.033.093,26 lei, iar finanțarea nerabursabilă în sumă maximă de 21.870.040,70 lei, echivalentă cu 99,26% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea sustenabilității pe termen lung în zona de dezvoltare Sud-Muntenia prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului, crearea de locuri de munca și inființarea unor întreprinderi mici și mijlocii capabile atât să valorifice potențialul inovativ în industrie și servicii, cât și să răspundă unor nevoi concrete ale pieței de muncă din zonele vizate de proiect, prin sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate spre a fi finanțate din schema de ajutor de minimis, furnizând totodată și un program de formare antreprenorială și de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat.


Date de contact:
Catrinel-Andreea POPP
Expert informare publicitate
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

E-mail proiect: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Joi, 25 Ianuarie 2018

LOGO_ERASMUS_

 

 

 

Program ERASMUS+ 2014 – 2020
Key Action 2 (KA2): Cooperation for innovation and the exchange of good practices 
Key Action 203 (KA203): Strategic Partnership for higher education 
Project Title: Innovative Student-Centred Learning (SCL) Practices fueled with ITC-tools and university – industry  cooperation towards reinforcement of Business  & Engineering Entrepreneurships  education – ”InoLearn 4 BEEs 
Grant Agreement: 2017-1-RO01-KA203-037145 

  COMUNICAT DE PRESA   - lansare Proiect InoLearn4BEEs

Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei (RO), S.C. Avantera srl (RO), Universitatea "Angel Kanchev" din Ruse (Bulgaria), Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia) si Universitatea Maria Curie-Sklodowska din Lublin (Polonia) au demarat, începând cu luna noiembrie 2017, proiectul "InoLearn4BEEs" ERASMUS+, 2014-2020.

Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului și participarea la activitățile de învățare vă rugăm să contactați echipa proiectului la adresa de email:
Manager proiect - Șl. dr. ing. Bogdan FLEACĂ
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 


 

LOGO_ERASMUS_

 

 

 

 

Erasmus+ Programme 2014-2020
KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Consolidarea capacităților în învățămantul superior
Proiect nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
Titlu: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA
Durată: 15/10/2017 – 14/10/2020

  COMUNICAT DE PRESA   -  lansare Proiect ReSTART

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de coordonator, în parteneriat cu Universitatea "Angel Kanchev" din Ruse (Bulgaria), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia), Agenția Universitară Francofonă (Romania) și cinci universități din Republica Moldova (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice Moldova, Universitatea Agrară de Stat Moldova, Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul) au demarat, începând cu luna noiembrie 2017, proiectul "ReSTART" - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA.

 

Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului și participarea la activitățile de învățare vă rugăm să contactați echipa proiectului la adresa de email:
Manager proiect,  -  Conf. dr. ing. Elena FLEACĂ
Universitatea Politehnica din București,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Miercuri, 10 Ianuarie 2018

 

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR
Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti anunta scoaterea la concurs a unui post vacant de cercetator postdoctoral  in cadrul proiectului - Producţia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză /gazeificare şi TEHnologii avansate - Un Program Dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei şi Produselor din Biomasă - BIONov-PyroTECH - ID: 37_768.

 

Termenul limita pentru depunerea actelor este - 10 februarie 2018

POSITION VACANCY ANNOUNCEMENT - Postdoctoral Researcher

PROCEDURA DE APLICARE: Aplicatiile vor fi trimise prin e-mail la Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza atașând un singur fișier PDF care să conțină o scrisoare de intenție, un CV, o copie a diplomelor de doctorat (sau dovada finalizării doctoratului) și o listă cu trei referințe cu informații de contact. 
Aplicațiile trimise printat pe hârtie sau pe fax nu vor fi acceptate.

Obiectiv general: Crearea unui nucleu de cercetare competitiv internațional în cadrul Universitatii POLITEHNICA din București în domeniul producerii de biocombustibili și energie verde pe baza expertizei de cercetare dezvoltate în SUA, cu acces direct la instalații și tehnologii de ultimă generație, care va constitui baza viitoarelor cariere ale tinerilor cercetători.

Proiectul are durata de 4 ani, și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr 39/02.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

Manager Proiect:

Dorin BOLDOR,
PhDCharles P. Siess Jr. Professor
Biological and Agricultural Engineering Department
149 EB Doran Bldg.
LSU AgCenter and LSU A&M College 
Baton Rouge, LA, 70803, USA
e-mail:    Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Persoana de contact:
Cosmin MARCULESCU,
Assoc.Prof.Dr.eng.
Head of Renewable Energy Sources Laboratory
Faculty of Power Engineering
University POLITEHNICA of Bucharest
Bucharest 060042, Romania
e-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro


Anul 2017

 


Luni, 27 noiembrie 2017

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA București, în calitate de beneficiar, anunța public încheierea cu succes a primei etape (a primului an de implementare) a proiectului de tehnologie spațială avansată POC P_40_330 MORALISS-DR-171127 la data de 27 noiembrie 2017.

Prima etapă a cercetării industriale MORALISS-NERVA (proiect POC demarat la 9 septembrie 2016) a fost finalizată cu succes. Viziunea programului global NERVA-SPARTACUS este de a realiza rachete orbitale comerciale cu costuri reduse, obiectiv central și în proiectul de transfer tehnologic MORALISS-NERVA. În prezent, consorțiul format din 16 parteneri industriali și prestatori de servicii de cercetare este constituit prin semnarea contractelor subsidiare de cercetare colaborativă și a acordurilor de colaborare cu Universitatea Politehnica din București, beneficiarul investiției.

  ANUNT INTERMEDIAR PRIVIND PROGRESUL PROIECTULUI 

Implementare MORALISS-NERVA,
Prof. dr. ing. Radu Rugescu
Telefon: +4021 402 3967; +40723 673 054;
e-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;


Miercuri, 01 noiembrie 2017

ANTET_POC_2016

Nr. contract de finanțare: 49/05.09.2016;  ID: P_37_649;  MySMIS: 104141
Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor
Acțiunea: 1.1.4 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD
Titlul proiectului: Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire - EcoNanoWires

 ANUNT ANGAJARE PENTRU POST CERCETATOR POSTDOCTORAL 

Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului “Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire – EcoNanoWires” Nr. contract finanțare: 49/05.09.2016,  ID: P_37_649,  MySMIS: 104141, Director proiect Dr. Ruxandra VIDU, pentru un post de Cercetator Postdoctoral.

Poziția este disponibilă începând cu 03.01.2018, pe o perioadă determinată (31 de luni), normă partială 1/2 (fracție de normă 4h/zi).

  1. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 10.11.2017, la sediul UPB-ECOMET, corp J, sala JF 002, Splaiul Independentei 313, 060042, București.  

CV-ul și Lista de lucrări se vor trimite și prin email, la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Data concursului este 15.11.2017, Ora 10.00, la sediul UPB-ECOMET, Sala JF004.

 


Vineri, 27 octombrie 2017

 

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR
Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

  COMUNICAT DE PRESA

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti anunta organizarea in cadrul proiectului - Producţia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză /gazeificare şi TEHnologii avansate - Un Program Dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei şi Produselor din Biomasă - BIONov-PyroTECH - ID: 37_768 - a Workshop-ului cu tema - Biobased fuels and energy - Technology development and investment.

Evenimentul va avea loc vineri, 10.11.2017,  la Biblioteca Centrala UPB - Etaj II, Sala 2.3 cu incepere de la ora 12:00

Obiectiv general: Crearea unui nucleu de cercetare competitiv internațional în cadrul Universitatii POLITEHNICA din București în domeniul producerii de biocombustibili și energie verde pe baza expertizei de cercetare dezvoltate în SUA, cu acces direct la instalații și tehnologii de ultimă generație, care va constitui baza viitoarelor cariere ale tinerilor cercetători.

Proiectul are durata de 4 ani, și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr 39/02.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).

Manager Proiect:

Prof.dr.ing Dorin BOLDOR

Persoana de contact:
Chira Cornel
Tel: 021 402 9465

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro


Vineri, 19 mai 2017

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Universitatea Politehnica București, în calitate de beneficiar, a anunțat public începerea oficială a proiectului de tehnologie spațială avansată POC P_40_330 MORALISS-NERVA la data de 09.09.2016 și a pus la dispoziția întreprinderilor partenere caietul cu temele de cercetare oferite.

Proiectul prezent reprezintă continuarea unei serii de proiecte de cercetare și dezvoltare care au ca scop realizarea capacităților complete de proiectare, fabricare și zbor a sistemelor de rachete spațiale, în particular fabricația unui lansator de nanosateliți destinat pieței comerciale internaționale, derivat din tehnica militară disponibilizată din dotarea Forțelor Aeriene.

Așteptăm cu mult interes participarea întreprinderii la contractul de cercetare spațială avansată MORALISS-NERVA și constituirea, pe această bază, a asociației de industrie spațială din România.

Implementare MORALISS-NERVA,

Prof. dr. ing. Radu Rugescu

Telefon: +4021 402 3967; +40723 673 054;

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;

www.nervaorbital.ro

 INVITATIE


Joi, 16 februarie 2017

 

BANNER-cp_ERASMUS

  COMUNICAT DE PRESA

Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu S.C. Eurotraining Solution (RO), Casa Corpului Didactic din București (RO), S.C. Avantera srl (RO), Universitatea din Maribor (Slovenia) si Universitatea "Anghel Kanchev" din Ruse (Bulgaria) au demarat, începând cu luna noiembrie 2016, proiectul "edu4society" - Innovative solution for enhancing social responsibility education and civic skills in creating sustainable businesses, finanțat prin programul ERASMUS+, 2014-2020 care vizează transferarea produselor și a practicilor inovatoare rezultate prin procesul de învățare și către alte domenii precum mediul de afaceri, practicieni, antreprenori, și profesori din învățământul preuniversitar.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani (2016-2018) si va cuprinde:
  • Cercetare pentru identificarea nevoilor de instruire în domeniul responsabilității sociale a studenților, practicienilor și profesorilor din învățământul preuniversitar.
  • Organizarea a 2 programe intensive de învățare/școli de vară cu conținut inovator în domeniul responsabilității sociale:
o Școala de vară, Iulie 2017, durata de 5 zile, cu titlul " Innovative Education to Foster Social Responsibility and Civic Knowledge" găzduită de Universitatea Politehnica din București, Romania.
o Școala de vară, Iulie 2018, durata de 5 zile, cu titlul " Sustainable Ecosystem through Responsible University-Business Collaboration", găzduită de Universitatea din Maribor, Slovenia.
 
Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului, activitățile de învățare și înscrierea la concursul de selecție pentru participarea la programele intensive de învățare (școala de vară), vă rugăm să urmăriți site-ul proiectului www.edu4society.eu si să contactați echipa proiectului la adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza /sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau pe Facebook: Edu4society.


Joi, 12 ianuarie 2017

 

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

 Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul  „Biosenzor inovativ pe bază de grafenă ȋn vederea testării potențialului osteogenic; ȋntelegerea avansată a performanțelor celulelor stem pentru medicină regenerativă (GRABTOP)”, ID P_37_221, în baza contractului de finanţare nr. 154/25.11.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC),

Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor,

Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD.

  COMUNICAT DE PRESA  

  INVITATIE - Conferinta de lansare a proiectului          

                     - Evenimentul va avea loc in data de 20 ianuarie 2017, Corp A, sala A312, Local Polizu, Ora 11:00

 

Persoana de contact:

Mariana IONITA -  Director control funcțional și de calitateUniversitatea
POLITEHNICA din Bucuresti
Facultatea de Inginerie Medicala,
Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, Bucuresti, Sector 6
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro

banner_POC


Anul 2016 


Marti, 20 decembrie 2016

 

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, RO-060042, Bucureşti, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 25 Noiembrie 2016 proiectul „SISTEME AVANSATE DE SEPARARE PENTRU VALORIFICAREA BIORESURSELOR (ASPiRE)”, ID 37_449, în baza contractului de finanţare nr. 155/25.11.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism

Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

  COMUNICAT DE PRESA – lansare proiect ASPiRE

 

Proiectul este finanţat în cadrul Axei prioritare 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor,  Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Prof. dr. ing. Costin Sorin BÎLDEA - tel. + 40 21 402 3903
Prof. dr. ing. Valentin PLEȘU - tel. + 40 21 402 3916
Fax: + 40 21 318 59 00, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro
banner_POC

 


Vineri, 9 decembrie 2016

 

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de Beneficiar, organizează și vă invită la  CONFERINȚA DE LANSARE a proiectului „Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED”, demarat în data de 08.09.2016 în baza contractului de finanțare nr. 78/08.09.2016.

 Proiect selectat în cadrul Acțiunii 1.2.3. „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020,

Axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”. 

   COMUNICAT DE PRESA - lansare proiect PROVED
 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc in data de 15 decembrie 2016, Rectorat UPB - Sala Senatului, cu incepere de la ora 10:00.
 

  INVITATIE EVENIMENT

  AFIS EVENIMENT
 

Persoana de contact:

Director de proiect: Prof.dr.ing. Tiberiu APOSTOL
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Energetică, Departamentul de Producere și Utilizare a Energiei
Splaiul Independenței, nr. 313, București,
Sector 6, cod poștal 060042
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Telefon: + 40 21 402 9465

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro
banner_POC


Luni, 21 noiembrie 2016

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti v-ă invită să participați la CONFERINTA DE LANSARE a proiectului intitulat ”Tehnologii Inovatoare Pentru Asigurarea Calității Materialelor În Sănătate, Energie Și Mediu – Centrul Pentru Soluții Inovatoare De Fabricație A Biomaterialelor Inteligente Și Suprafețelor Biomedicale - INOVABIOMED - ID P_36_611”, proiect selectat în cadrul Acțiunii 1.1.1. Mari infrastructuri de CD prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axă prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologiciică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

Tipul proiectului este - Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități.

 CONFERINTA DE LANSARE va avea loc in data de 25 noiembrie 2016, ora 10:00, in Sala Senatului - Rectorat UPB
 

   COMUNICAT DE PRESĂ  

  INVITATIE - OFICIALĂ LA EVENIMENT

Persoana de contact:

Chira Cornel – Responsabil diseminare
Universitatea POLITEHNICA din Bucureti
Splaiul Independenei, nr. 313, Bucureti, Sector 6, RO-060042
Telefon: 021 402 9465;
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
www.inavobiomed.upb.ro
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro
banner_POC

Marti, 15 noiembrie 2016

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti a demarat în luna septembrie 2016, proiectul intitulat „Tehnologii curate de procesare și/sau valorificare  materiale cu potențial combustibil - CleanTech” – P_40_308, proiect selectat în cadrul Acțiunii 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axă prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologiciică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

  INVITAȚIE - prima conferință de presă a proiectului - „TEHNOLOGII CURATE DE PROCESARE ȘI/SAU VALORIFICARE MATERIALE CU POTENȚIAL COMBUSTIBIL”. 
Evenimentul va avea loc - joi 24 noiembrie 2016, ora 10.30, în Rectorat UPB - Sala Senatului, Universitatea Politehnica din București

DIRECTOR PROIECT
Director de proiect: Alexandru DOBROVICESCU
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Splaiul Independenței, nr. 313, București, Sector 6,
cod poștal 060042Telefon: 021 402 93 01
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro
banner_POC


Miercuri, 2 noiembrie 2016

 

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
niversitatea POLITEHNICA din Bucureşti a demarat în luna septembrie 2016, proiectul intitulat „Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things” – P_40_270, proiect selectat în cadrul Acțiunii 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axă prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

 INVITATIE  - Universitatea POLITEHNICA din București vă invita la Conferinţa de lansare a proiectului NETIO “Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things“.
Eveniemntul va avea loc joi, 3 noiembrie 2016, ora 10:00, Sala Senatului-Rectorat UPB
Date de contact:

Director de proiect: Prof. dr. ing. Adina Magda Florea

 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

 Facultatea de Automatică și Calculatoare
 Splaiul Independenței, nr. 313, București, Sector 6,
 cod poștal 060042; Telefon: 021.402.91.79/Fax: 021.318.10.14
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro
banner_POC


Vineri, 28 octombrie 2016

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de Beneficiar, anunţă începerea din data de 09.09.2016 a proiectului „Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED” ID P_40_301, Cod SMIS 105707, în baza contractului de finanțare nr. 78/08.09.2016, proiect selectat în cadrul Acțiunii 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axă prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.

  COMUNICAT DE PRESA

 ANUNȚ PENTRU SERVICII DE CERCETARE / DEZVOLTARE - prin proiectul „Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED” ID P_40_301, Cod SMIS 105707

 

Agenții economici care doresc o colaborare privind serviciile oferite în cadrul proiectului sunt invitați să-și exprime intenția în scris -  Anexa 1 .

 

Director de proiect:

Prof.dr.ing. Tiberiu APOSTOL
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Energetică
Splaiul Independenței, nr. 313, București, Sector 6, cod poștal 060042
Telefon: 0744 306 966 / 021 402 97 25
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro
banner_POC


Vineri, 21 octombrie 2016

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii Ecologice (CPMTE), deruleaza incepand cu 23 Septembrie 2016, proiectul „Eco Nanotehnologii de Depoluarea Apelor şi Valorificarea Deşeurilor”, acronim ECO-NANO-ECO, ID P_40_253, in baza contractului de finantare nr. 130/23.09.2016, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar (OI).

Data de începere: 23.09.2016. Perioada de implementare: 23.09.2016 - 08.11.2021 

COMUNICAT DE PRESA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1, Acţiunea 1.2.3., Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe POC-A1-A1.2.3-G-2015

Date de contact: 

Director de proiect: Conf. dr. chim. Maria MIHALY,  
Telefon/Fax: (+4)021.315.41.93, 
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro
banner_POC


Joi, 20 octombrie 2016

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti a demarat în luna septembrie 2016, proiectul intitulat „Tehnologii curate de procesare și/sau valorificare  materiale cu potențial combustibil - CleanTech” – P_40_308, proiect selectat în cadrul Acțiunii 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axă prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologiciică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor 

DIRECTOR PROIECT

Director de proiect: Alexandru DOBROVICESCU
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Splaiul Independenței, nr. 313, București, Sector 6,
cod poștal 060042Telefon: 021 402 93 01

ANUNT privind servicii de cercetare/dezvoltare - Prin proiectul CleanTech realizăm servicii de cercetare / dezvoltare privind subansamble, instalații și sisteme de tratare a deșeurilor.
Agenții economici care doresc o colaborare privind serviciile oferite în cadrul proiectului sunt invitați să-și exprime intenția în scris - Anexa 1.

Persoana de contact:
Ionel POPESCU, Responsabil Tehnic
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Splaiul Independenței, nr. 313, București, Sector 6, cod poștal 060042
Telefon: 021 402 91 58 ; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro

banner_POC


Marti, 18 octombrie 2016

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din București – Centrul de Cercetări și Expertizări Eco-Metalurgice, cu sediul în Splaiul Independenței 313, sector 6, București, derulează, începând cu data de 05.09.2016, proiectul “ECO-NANO-TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA UNUI MODUL CU DUBLĂ FUNCȚIONALITATE PE BAZĂ DE NANOFIRE (ECONANOWIRES)“, ID P-37-649, SMIS 104141, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 49/05.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate deManagement (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate.


COMUNICAT DE PRESA


DIRECTOR PROIECT
Dr. Ing. Ruxandra Vidu
Universitatea UC Davis, California, USA

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Dr. Ing. Andra Predescu
Funcţie: Asistent DirectorTel. 0214029592, Fax: 0213169564, 
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro
banner_POC

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR
Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu 06.09.2016 proiectul cu titlul  „Tehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice şi nonchimice - ULTRA – MINT Technologies”, ID P_37_471, în baza contractului de finanţare nr. 47/05.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

"Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020"


  COMUNICAT DE PRESA 

Persoana de contact:
dr. ing. Mircea VÎNĂTORU,
Funcție: Director de proiect 
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro
banner_POC


Luni, 19 septembrie 2016

ANTET_POC_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR
Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

 COMUNICAT DE PRESA

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti anunta lansarea proiectului - Producţia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză /gazeificare şi TEHnologii avansate - Un Program Dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei şi Produselor din Biomasă - BIONov-PyroTECH - ID: 37_768.

Obiectiv general: Crearea unui nucleu de cercetare competitiv internațional în cadrul Universitatii POLITEHNICA din București în domeniul producerii de biocombustibili și energie verde pe baza expertizei de cercetare dezvoltate în SUA, cu acces direct la instalații și tehnologii de ultimă generație, care va constitui baza viitoarelor cariere ale tinerilor cercetători.

Proiectul are durata de 4 ani, și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr 39/02.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC).


Manager Proiect: 
Prof.dr.ing Dorin BOLDOR

Persoana de contact:
Chira Cornel
Tel: 021 402 9465
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro

banner_POC


Joi, 21 iulie 2016

 

  COMUNICAT DE PRESA - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti lansează, începând cu anul universitar 2016-2017, POLI JOBS, o agenție de plasare a forței de muncă pentru studenți.

Anual, 3000 de studenți vor fi angajați prin intermediul acestei agenții.
„Suntem în acest moment capabili, pe baza parteneriatelor încheiate cu companiile și pe baza experienței acumulate în perioada de practică, să oferim această oportunitate. Toți studenții universității fac practică la finalul anului trei într-o companie care are încheiat un acord cu universitatea. Deja avem de nouă ani această experiență”, a adăugat Domnul rector Mihnea Costoiu.


Miercuri, 13 ianuarie 2016

  COMUNICAT DE PRESA - referitor la dezbaterea publica cu privire la ”lucrarile stiintifice” ale persoanelor private de libertate

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a luat la cunoștință din presă despre documentele semnate de cadre didactice din universitate pentru susținerea publicării unor lucrări, având drept autori persoane private de libertate.

În Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 123 alin. 6 prevede: „În instituțiile de învățământ superior este interzisă periclitarea sub orice formă a dreptului la exprimarea liberă a opiniilor științifice și artistice”.Libertatea academică este garantată de lege (art.123 alin. 1) și dă dreptul membrilor comunității să opteze liber pentru dezvoltarea profesională, pentru activitățile asumate, fără manipulare, cenzură sau persecuții.Analizând și prevederile din Legea nr. 254/2013 și decizia ANP 619/14.10.2011, precum și documentele semnate de cadrele didactice din Universitatea Politehnica din București, se constată că nu reprezintă angajamente ale instituției de învățământ superior, ci puncte de vedere exprimate în nume personal.

În Carta Universității POLITEHNICA din București se prevede că membrii comunității academice au dreptul „de a exprima liber opinii profesionale în spațiul universitar și de a iniția acțiuni în nume propriu, în afara acestui spațiu, dacă nu afectează prestigiul învățământului și demnitatea profesiei”.

În baza legislației în vigoare și Cartei UPB, demersul cadrelor didactice care au inițiat în nume personal documentele pentru susținerea publicării lucrărilor scrise de către persoanele private de libertate va fi supus analizei Comisiei de Etică și Integritate Academică.
Concluziile Comisiei de Etică și Integritate Academică vor fi publicate pe site-ul universității și aplicate cu celeritate.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul www.fonduri-ue.ro

banner_POC


COMUNICATE DE PRESA - ARHIVA