Centre de Cercetare

FACULTATE CENTRE DE CERCETARE

FACULTATEA INGINERIE ELECTRICA

 Centrul de metrologie si ingineria masurarii
 Centrul de inginerie bio-medicala
 Centrul de inginerie electrica asistata de calculator
 Centrul de cercetare stiintifica in domeniul aparatelor si echipamentelor electrice
 Echipamente de conversie electromecanica a energiei
 Magnetism tehnic si aplicat - centru de excelenta CNCSIS

FACULTATEA ENERGETICA

 Centrul de cercetari energetice si protectia mediului
 Centrul national interuniversitar pentru ingineria tensiunilor inalte si compatibilitate electromagnetica
 Centrul de educatie permanenta si consultanta in domeniile ingineriei si managementului

FACULTATEA ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI INGINERIA INFORMATIEI

FACULTATEA AUTOMATICA SI CALCULATOARE

FACULTATEA INGINERIE MECANICA SI MECATRONICA

 Centrul de cercetare dezvoltare pentru mecatronica
 Centrul de excelenta in inginerie mecanica si tribologie
  Centrul de cercetari termice

FACULTATEA INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

International Centre of Integrative Projects
Centrul de cercetare, inovare si transfer tehnologic pentru robotica, fabricatie digitala, logistica industriala si inginerie medicala
Centrul de cercetare stiintifica pentru material noi, tehnologii de prelucrare, formare si certificare personal

FACULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

 Centrul de cercetare dezvoltare "Sisteme Biotehnice"
 Centrul de cercetari in mecanica sistemelor

FACULTATEA DE INGINERIE AEROSPATIALA

 Centrul de cercetari pe aeronautica si spatiu

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR

 Centrul de cercetare si expertizare materiale speciale
 Centrul de cercetari si expertizari ecometalurgice
 Centrul de biomateriale

FACULTATEA DE TRANSPORTURI

Centrul de Cercetare in Ingineria Vehiculelor Feroviare

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE

 Centrul pentru Stiinta Suprafetelor si Nanotehnologie
 Centrul de Transfer Tehnologic si Managerial

FACULTATEA STIINTE APLICATE

 Centrul de cercetare stiintifica in fizica aplicata
 Centrul de microscopie, microanaliza si procesarea informatiei
 Centrul universitar de inginerie optica si fotonica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR      

 Scoala de Studii Academice Postuniversitare de Management