Biblioteca Centrala a UPB

bibliotecapoli

 

Website: http://www.library.pub.ro/

 

Biblioteca Centrală a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti este o structura solidă, de o mare complexitate, care adună in rafturile sale cele mai importante opere ştiinţifice ale tuturor slujitorilor şcolii politehnice româneşti, dar şi cele mai reprezentative opere ştiinţifice ale ingineriei mondiale. Circa 1.100.000 de unităti biblioteconomice (cărţi, periodice, colecţii speciale, standarde, materiale audio-vizuale), 453 titluri publicaţii periodice, 289  abonamente periodice româneşti şi străine,  structurate pe disciplinele fundamentale si de specialitate ale şcolii servesc procesul didactic, dar se adresează in egala măsură studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, şi formatorilor, cadrelor didactice, cercetătorilor , din şcoala şi din afara şcolii.

Misiunea BC/UPB este de  a participa activ la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activitatea de cercetare din UPB, prin dezvoltarea unei baze infodocumentare pertinente  ştiinţific, destinată susţinerii programului de bibliotecapoliînvăţământ şi de cercetare al studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, facilitând accesul la aceste colecţii de informaţii, conştientă fiind de rolul strategic pe care îl are biblioteca în cadrul societăţii informaţionale.

Fondul info-documentar corespunde  atât cerinţelor şi exigenţelor actuale de formare şi specializare academică şi de cercetare ştiinţifică, cât şi tendinţelor recente care se manifestă în evoluţia surselor moderne de informare şi documentare.

BC/UPB îşi propune să dezvolte atributele unei biblioteci moderne care îmbină serviciile tradiţionale cu cele electronice, să promoveze şi să dezvolte difuzarea informaţiei pe care o colecţionează, organizează, prelucrează ( altfel spus, pe care o creează şi stochează),  să contribuie într-o măsură din ce în ce mai mare la satisfacerea completă şi pertinentă a cererilor de informare ale utilizatorilor prin folosirea metodelor moderne de prelucrare şi difuzare a informaţiei , oferind beneficiarilor săi un spectru larg de servicii, accesibile şi de calitate, care vin să faciliteze efortul acestora şi în final, să conducă la soluţionarea pozitivă a demersului lor.

In plină eră a exploziei informaţionale, biblioteca trece printr-o revoluţie produsă de tehnologiile informatice, etapă in care datorită atributului  său de furnizor şi mediator al informaţiei, trebuie să se  adapteze la evoluţia tehnologică, la cerinţele utilizatorilor, pentru a-şi menţine utilitatea ca furnizoare de servicii de informare.

In acest sens, BC/UPB  a demarat în anul 2004 implementarea sistemului integrat de biblioteca Aleph 500. Implementarea software-ului  Aleph 500 a condus odată cu  automatizarea fluxului de lucru din bibliotecă (achiziţie, prelucrare, evidenţă, circulaţie, catalog public online disponibil la adresa http://www.library.pub.ro) la prezenţa catalogului OPAC al BC/UPB în ROLINEST (cel mai mare Catalog virtual colectiv românesc, http://aleph.edu.ro) contribuind astfel la constituirea Bibliotecii Naţionale Virtuale in Ştiinţă şi Tehnică.

Informatizarea activităţii de bibliotecă are ca obiectiv creşterea calităţii şi cantităţii informaţiei pusă la dispoziţia utilizatorilor intr-un timp cat mai scurt, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de informare oferite de către bibliotecă, creşterea numărului de utilizatori, creşterea eficienţei activităţilor de bibliotecă, realizarea unei baze de date bibliografice proprii cu posibilitatea conectării la o reţea naţională sau internaţională, integrarea bibliotecii in dinamica circuitului mondial al informaţiei.

Biblioteca Centrală a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti a participat în calitate de partener/beneficiar la câteva proiecte de anvergură, cum ar fi:

  • proiectul NUSIDOC- S&T (Sistem Naţional Unitar de Informare şi Documentare Ştiinţifica şi Tehnică, http://aleph.edu.ro)
  • proiectul PROSEBA (Proiect Prototip pentru servicii publice in Bibliotecile informatizate, http://www.chim.upb.ro/CTTPI).


Obiectivul principal al acestor proiecte a fost crearea  catalogului ROLINEST prin punerea în comun a cataloagelor online ale bibliotecilor participante la proiect,  asigurarea accesului utilizatorilor  la resurse de informare eterogene, cum ar fi cataloage online, resurse electronice, reviste electronice, baze de date, dezvoltarea unor servicii noi şi moderne pentru utilizatori.

De asemenea, Biblioteca Centrală a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti a fost partener al ETH-Zürich în cadrul proiectului  ROMDOC (Platforma Centrala de Publicatii pentru Literatura Gri din Universitatile Romanesti, http://www.romdoc.upb.ro). Scopul acestui proiect a fost implementarea unei platforme de publicaţii pentru documentele Gri elaborate de comunitatea ştiinţifică din universităţile din România (teze, proceedings-uri, articole), accesul utilizatorilor la documente  în format digital, reflectarea informaţiei digitizate în catalogul online la bibliotecii,  digitizarea fiind nu doar o soluţie modernă în ceea ce priveşte arhivarea şi conservarea, ci şi cel mai eficient mijloc de circulaţie a informaţiei.


Website: http://www.library.pub.ro/