Programe interne cercetare

GEX 2017


25 septembrie 2017


VERSIUNE ACTUALIZATĂ -  Procedura de management a implementării programului GEX 2017


12 septembrie 2017


Universitatea POLITEHNICA din București organizează în data de 18.09.2017, în sala AN010, ora 10.00, deschiderea oficială a granturilor interne de cercetare UPB-GEX2017. 

Din partea universității, la această întâlnire vor participa:

Domnul Mihnea COSTOIU – Rector UPB
Domnul Tudor PRISECARU - Prorector Cercetare Științifică
Domnul Valentin NĂVRĂPESCU - Prorector Finanțare și Gestiune Resurse
Domnul Corneliu BURILEANU - Vicepreședinte Senat UPB
Doamna Dorina ADAMESCU – Director Economic
Doamna Dana GHEORGHE - Director
Doamna Sanda OSICEANU - Direcția DMACS
Domnul Cornel BÎRSAN – Director Direcția Achiziții
 

Câștigătorii granturilor sunt invitați să participe la întâlnirea menționată mai sus și să confirme participarea la adresa de mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .


5.09.2017


CONTRACTARE PROIECTE 

Contractele se vor semna  începând cu 8 septembrie 2017 până pe 22 septembrie 2017.

Aplicantul selectat pentru finanțare va  utiliza modelul contractului de finanțare GEX2017 și Anexele sale. 
Contractorul va completa datele proprii proiectului în formatul modelului de contract și va obține  semnăturile de la Autoritatea Contractantă mai puțin a reprezentantului legal al UPB, Rectorul UPB.

Contractul completat și semnat va fi înaintat pentru înregistrare  în vederea semnării la monitorul de program (Alina Popescu, cabinet prorector cercetare cam. 322-324). 


25.07.2017


 

Rezultatele finale - Proiecte selectate pentru finantare GEX2017

  Lista finală cu proiectele selectate pentru finantare  

Prin regula de redistribuire, aprobată în Consiliul de Administrație din 24 iulie 2016, cele 5 granturi rămase nealocate se redistribuie facultăților în ordinea punctajului obținut de primul proiect aflat sub linia de finanțare.

Subliniem că proiectele care au obținut același punctaj au fost ordonate după regula precizată în Pachetul de informații la cap. 11 , alin. f) - Rezultatele competiției, astfel:

”..La punctaje egale departajarea se realizează după sub-punctajul total obținut pentru criteriile obiective, impact, metodologie. Dacă egalitatea se menține și în acest mod departajarea se face în ordine după punctajul obținut la criteriul obiective, apoi impact, apoi metodologie.”


17.07.2017


 

 

Rezultatele evaluării științifice 

   Lista punctaje evaluare științifică proiecte UPB-GEX 2017

Listele cu punctajele obținute pe facultăți s-au întocmit  în conformutate cu cele precizate la Cap.11,  pct.d)  din Pachetul de Informații GEX 2017.

Repartizarea numărului de granturi pe facultați  s-a realizat în conformitate cu cele precizate la Cap.1, alineatul 2, din Pachetul de Informații GEX 2017.

Contestațiile se primesc până pe 24.07.2017 ora 24:00.

În conformitate cu cele precizate la Cap. 11, pct.e) din Pachetul de Informații GEX 2017:

Se pot depune contestații de către directorii de proiect în termen de 5 zile lucrătoare  după data publicării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care aplicantul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect comentariile la punctajele  asociate criteriilor de evaluare. Contestațiile se pot transmite prin e-mail la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Publicarea rezultatelor finale ( proiectele selectate pentru finanțare) se face după rezolvarea tuturor contestațiilor.


30 iunie 2017 


 

Se prelungește etapa de evaluare a proiectelor depuse la competiția GEX2017 până la 17 iulie 2017


29 Mai 2017

 

Indrumar evaluare proiecte GEX 2017


LISTA PROIECTE ELIGIBILE

22 mai 2017

S-a finalizat analiza contestațiilor primite în urma afișării rezultatelor verificării  eligibilității la proiectele depuse la apelul GEX 2017

Lista finală cu proiectele declarate eligibile.


15 Mai 2017

S-a finalizat verificarea eligibilității la proiectele depuse la apelul GEX 2017.

S-au depus 143 propuneri de proiecte. 141 propuneri de proiecte au indeplinit  criteriile de eligibilitate și au fost declarate eligibile. 2 propuneri de proiecte  nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate și au fost declarate neeligibile.

Contestațiile se pot depune până pe 18.05.2017 pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


ANUNT IMPORTANT

Se prelungește termenul de depunere a aplicațiilor la competiția de granturi interne UPB GEX2017 până pe 8 Mai!

Se modifică Criteriul de eligibilitate pentru Directorul de Proiect care trebuie să fi obținut titlul de doctor începând cu 1 Ianuarie 2002! Vă invităm să consultați   Pachetul de informații GEX 2017!

 Decizie rector nr 265/27.04.2017


Se lansează competiția de granturi interne UPB GEX 2017

Începând  cu 5 Aprilie se deshide platforma electronică Easy Chair pentru depunerea aplicațiilor la competiția de granturi interne UPB GEX 2017.

Competiția se desfășoară utilizând:

    Pachetul de informații GEX 2017

În urma consultărilor cu potențialii aplicanți și apoi  cu membrii Cansiliului de Administrație al UPB s-au operat unele modificări în Pachetul de informații referitoare la eligibilitatea directorului de proiect, a echipei de proiect, la subdomeniile de specializare ale facultăților.

Vă invităm să consultați îndrumarul pentru depunerea aplicațiilor utilizînd platforma electronică Easy Chair. Dacă întâmpinați probleme la depunerea aplicației utilizând această platformă electronică le puteți transmite la adresa   Această adresă de e-mail este protejată de spamboți; aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza și veti primi raspunsul în timp real. 

Vă invităm să consultați documentele competiției:


Deasemeni vă invităm să consultați îndrumarul pentru depunerea aplicațiilor utilizînd platforma electronică Easy Chair. 

GEX 2016


 

  Granturi interne de cercetare - REZULTATE PRELIMINARE - Etapa I  

  Tabel cu stadiul evaluărilor granturilor interne de cercetare

 

Conducerea UPB


Rezultate contestaţii eligibilitate

În urma analizei contestaţiilor privind eligibilitatea, au fost declarate eligibile urmatoarele propuneri depuse de:

 • MARCU IOANA MANUELA
 • FICAI ANTON
 • SECUIANU CATINCA
 • POPESCU DIANA
 • CICIC DUMITRU TITI
 • CARTAL LAURENTIU ADRIAN
 • FLEACA ELENA

  Lista proiectelor eligibile

  Lista proiectelor neeligibile

 Contestatii privind eligibilitatea

În urma depunerilor de proiecte de granturi cercetare ştiinţifică, situaţia pe facultăţi este următoarea:

UPB - GEX

 • Inginerie Electrică: 23
 • Energetică: 10
 • Automatică şi Calculatoare: 32
 • Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei: 31
 • Inginerie Mecanica si Mecatronica: 8
 • Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice: 25
 • Ingineria Sistemelor Biotehnice: 5
 • Transporturi: 11
 • Inginerie Aerospaţială: 6
 • Ştiinţa şi Ingineria Materialelor: 12
 • Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor: 28
 • Ştiinţe Aplicate: 8
 • Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor: 16
 • Inginerie Medicala: 4
 • Inginerie în Limbi Străine: 4
 • Departament de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane : 6

 

UPB – GEX – RECTOR

8 Proiecte depuse

  CALENDARUL REVIZUIT AL COMPETITIEI 2016.