Anunturi concursuri

Joi, 5 aprilie 2018

1.   REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Secretariat.

Miercuri, 4 aprilie 2018

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala.

2.   REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Marti, 3 aprilie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti anunta decalarea datelor de desfasurare a probelor de concurs, de la sustinerea interviului si pana la afisarea rezultatului final, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Biroul Rapoarte si Statistici.

4.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JH 111, a examenului pentru promovarea personalului din cadrulFacultatii Transporturi, Dep. Material Rulant de Cale Ferata.

Luni, 2 aprilie 2018

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 26.04.2018, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de tehnician I(M), din cadrul Laboratorului Material Rulant de Cale Ferata, Facultatea Transporturi.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

Vineri, 30 martie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala.

Miercuri, 28 martie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), in cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Biroul Rapoarte si Statistici.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Luni, 26 martie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala.

Marti, 20 martie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala.

Luni, 19 martie 2018

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Joi, 15 martie 2018

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Secretariat, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

Miercuri, 14 martie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Luni, 12 martie 2018

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Vineri, 9 martie 2018

1.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 02.04.2018, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 02.04.2018, intre ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Biroul Rapoarte si Statistici.

Joi, 8 martie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Miercuri, 7 martie 2018

1.   REZULTATELE FINALE ale examenului organizat pentru promovarea personalului sin cadrul Secretariatului UPB.

Vineri, 2 martie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Joi, 1 martie 2018

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.03.2018, intre orele 10.00-12:00, la sediul sau din Bld. Gheorghe Polizu, nr 1-7, sector 1,Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, sala A 048, cladirea Polizu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de secretar I (S), din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala - Secretariat.

Marti, 13 februarie 2018

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 07.03.2018, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, in data de 27.02.2018, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 306, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Secretariatului UPB.

Marti, 6 februarie 2018

1. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Relatii Internationale:

-   RF - sef Serviciu

-   RF - director.

2. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

-   RF - muncitor necalificat;

-   RF - 7 (sapte) posturi de ingrijitor.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

4. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Achizitii:

-   RF - administrator financiar III(M), Serviciul Editura Politehnica Press;

-   RF - administrator financiar I(S).

5.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer I(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

6.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Juridice si Contencios, Biroul pentru Exercitarea Activitatii de Control Intern.

7.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de ingrijitor, din cadrul Scolii Primare Politehnica.

8.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar III(M), din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

Luni, 5 februarie 2018

1. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi din cadrul Directiei Juridice si Contencios:

-   RF - sef Serviciul Contencios;

-   RF - sef Birou Contracte.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S), in cadrul Secretariatului UPB.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S), in cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala.

4. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului

-   RF - 5 (cinci) posturi de pompier, Serviciul pentru Situatii de Urgenta;

-   RF - muncitor necalificat, Biroul Administrarea Patrimoniului;

-   RF - administrator financiar I(S), Biroul Administrarea Patrimoniului;

-   RF - muncitor necalificat, Biroul Parc Auto.

Joi, 1 februarie 2018

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Relatii Internationale:

-   PV - sef Serviciu;

-   PV - director.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Achizitii:

-   PV - administrator financiar III(M), Serviciul Editura Politehnica Press;

-   PV - administrator financiar I(S).

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

4. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

-   PV - 2 (doua) posturi de muncitor necalificat - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, Bufet Rectorat;

-   PV - 7 (sapte) posturi de ingrijitor - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii inteviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Juridice si Contencios, Biroul pentru Exercitarea Activitatii de Control Intern.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, din cadrul Scolii Primare Politehnica.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(M), din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

Miercuri, 31 ianuarie 2018

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala.

3.   REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul Secretariatului UPB.

5. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului:

-   PV - 5 (cinci) posturi de pompier - Serviciul pentru Situatii de Urgenta;

-   PV - administrator financiar I(S) - Biroul Administrarea Patrimoniului;

-   PV - muncitor necalificat - Biroul Parc Auto;

-   PV - 4 (patru) posturi de muncitor necalificat - Biroul Administrarea Patrimoniului.

6. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi de conducere din cadrul Directiei Juridice si Contencios:

-   PV - sef Serviciu, Serviciul Contencios;

-   PV - sef Birou, Biroul Contracte.

Marti, 30 ianuarie 2018

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a ppostului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Calitate.

3. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Transporturi:

-   RF - secretar I(M) - secretariat facultate;

-   RF - secretar I(S) - Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Centrului de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

Luni, 29 ianuarie 2018

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

Vineri, 26 ianuarie 2018

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare Proiecte.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

3. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar ContabileȘ

-   RF - administrator financiar I(S), Biroul Inventarierea Patrimoniului;

-   RF - administrator financiar I(S), Biroul Financiar;

-   RF - administrator financiar I(M), Biroul Financiar.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(M), din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Editura Politehnica Press.

6. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Relatii Internationale:

-   PV - director;

-   PV - sef Serviciu.

7.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de muncitor I, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

8.   PROCE-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

9.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

10.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(M), din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

11.   PROVES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Juridice si Contencios, Biroul pentru Exercitarea Activitatii de Control Intern.

12.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

13.     PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

14.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, din cadrul Scolii primare Politehnica.

15.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, Bufet Rectorat.

16.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economica, Serviciul Contractare Evenimente.

17.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul DirectieiAchizitii.

Joi, 25 ianuarie 2018

1.   REZULTATUL FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de muncitor necalificat, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

3.   REZULTATUL FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Financiar Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviiului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vaacnt de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Calitate.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de pompier, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

9.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Secretariat.

10. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Secretariat.

11.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.

12.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul secretariatului universitatii.

13.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

14.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S), din cadrul Centrului de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

15. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi de conducere din cadrul Directiei Juridic si Contencios:

-   PV - sef Serviciu - Serviciul Contencios;

-   PV - sef Birou - Biroul Contracte.

Marti, 23 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

Luni, 22 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor (zugrav-vopsitor), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de inginer II(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organiza "C. Nenitescu".

4. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar Contabile:

-   PV - administrator financiar I(S), Biroul Inventarierea Patrimoniului;

-   PV - administrator financiar I(M), Biroul Financiar;

-   PV - administrator financiar I(S), Biroul Financiar.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vaacnt de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare Proiecte.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

Vineri, 19 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Juridica si Contencios, Biroul pentru Exercitarea Activitatii de Control Intern.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, din cadrul Scolii Primare Politehnica.

5. PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

-   PV - 2 (doua) posturi de muncitor necalificat - Bufet Rectorat;

-   PV - 7 (sapte) posturi de ingrijitor.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si actionari electrice.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

9.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economica, Serviciul Contractare Evenimente.

10.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Achizitii.

11.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(M), din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Editura Politehnica Press.

12.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(M), din cadrul Directie Relatii Internationale, Aerviciul Relatii de Parteneriat.

13.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Financiar Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

14. PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Relatii Internationale:

-   PV - sef Serviciu;

-   PV - director.

Joi, 18 ianuarie 2018

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Juridic si Contencios:

-   PV - sef Serviciu, Serviciul Contencios;

-   PV - sef Birou, Biroul Contracte.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Centrului de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

4.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de muncitor necalificat, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Calitate.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de pompier, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

9.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic.

10.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul Secretariatului UPB.

11.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.

12.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Secretariat facultate.

13.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

14.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

15.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

Miercuri, 17 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer II(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica "C. Nenitescu".

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

Marti, 16 ianuarie 2018

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar Contabila:

-   PV - administrator financiar I(M), Biroul Financiar;

-   PV - administrator financiar I(S), Biroul Financiar;

-   PV - administrator financiar I(S), Biroul Inventarierea Patrimoniului.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul facultatii IMST, Dep. TCM.

4.   REZULTATELE FINALE ale celor 4 (patru) examene organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postulu ivacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare Proiecte.

2.   PROCES VERBAL  incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor I (M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti..

Luni, 15 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Inovare si Transfer Tehnologic.

Vineri, 12 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator I(S), din cadrul Centrului de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului calitate.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Transporturi:

-   PV secretar I(M), Secretariat;

-   PV secretar I(S), Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.

Joi, 11 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer II(S) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica "C. Nenitescu".

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la cele 4 (patru) examene organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

Miercuri, 10 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar Contabila:

-   PV un post de administrator financiar I(S), Biroul Inventariere;

-   PV un post de administrator financiar I(S), Biroul Financiar;

-   PV un post de administrator financiar I(M), Biroul Financiar.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare Proiecte.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii IMST, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor (zugrav-vopsitor), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Marti, 9 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise a concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic. 

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucurest i, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 116, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

Vineri, 5 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul pentru ocuparea postului de inginer II(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica "C. Nenitescu".

Joi, 4 ianuarie 2018

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

Miercuri, 3 ianuarie 2018

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucurest i, in conformitate cu prevederile HG. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 423, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile HG. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Inginerie Electrica, sala EA 024, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.

Vineri, 29 decembrie 2017

1.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Juridica si Contencios - Biroul pentru Exercitarea Activitatilor de Control Intern.

2.   ANUNT  - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Bufet Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi contractual vacante de executie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Serviciul Gestiunea Complexelor Studentesti.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 10.00-12>00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Bufet Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacante de conducere de Sef Serviciu, din cadrul Directiei Relatii Internationale.

4.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Sala D 011, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacante de executie de Tehnician IA (M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice-Departamentul Sisteme Biotehnice.

5.    ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, intre orele 10.00-12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea spalatorie complex Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 7 (sapte) posturi contractual vacante de executie de Ingrijitor, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - Serviciul Gestiunea Complexelor Studentesti.

6.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 11.00-12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Biblioteca Centrala, Etaj II, Sala 2.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I(S), din cadrul Directiei Generala Administrativ Economica - Serviciul Contractare Evenimente.

7.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 13.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Sala R 102, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar III (M), din cadrul Directiei Achizitii - Serviciul Editura Politehnica PRESS.

8.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 11.00-13.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Sala R 102, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Achizitii.

9.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de conducere de DIRECTOR, din cadrul Directiei Relatii Internationale.

10.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 09.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii IMST, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de TEHNICIAN IA (M), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Laboratorul Tehnologia Constructiilor de Masini.

11.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, ora 12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar III(M), din cadrul Directiei Relatii Internationale-Serviciul Relatii de Parteneriat.

12.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, Sector 1, Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00, sala Laborator 2B, corpul B, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de inginer I(S), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie fizica si Electrochimie.

13.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.01.2018, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00,Scoala Primara Politehnica, Cancelarie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de ingrijitor, din cadrul Scolii Primare Politehnica.

Joi, 28 decembrie 2017

1.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant vacant de executie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

2.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 12:00-13.30, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de executie de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

3.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de conducere de Sef Birou, din cadrul Directiei Juridica si Contencios, Biroul Contracte.

4.   ANUNT  - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de conducere de Sef Serviciu, din cadrul Directiei Juridica si Contencios - Serviciul Contencios.

5.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Secretar I (S), din cadrul Secretariatului Universitate.

6.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I (M), din cadrul Directiei Achizitii - Biroul Depozit.

7.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.30-12:30, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, Cladire Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 5 (cinci) posturi contractual vacante de executie de POMPIER, din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu - Serviciul pentru Situatii de Urgenta

8.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 10.00-12:00, la sediul sau din Bld. Gheorghe Polizu, nr 1-7, sector 1,Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Secretar I (S), din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala - Secretariat.

9.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 09:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 4 (patru) postului vacant de executie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

10.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 09:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

11.  RAPORT FINAL - al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de executie, pe durata nedeterminata de Tehnician I A (M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor - Departamentul de Chimie Organica ”C. Nenitescu”

12.  RAPORT FINAL - al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de executie, pe durata nedeterminata de Secretar III (S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Miercuri, 27 decembrie 2017

1.  PROCES VERBAL - incheiat in urma sustinerii examenului organizat pentru promovarea Dnei RACOVEANU Florentina din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor - Departamentul Chimie Organica "C. Nenitescu"

2.  PROCES VERBAL - incheiat cu ocazia sustinerii concursului pentru ocuparea postului vacant de Tehnician IA (M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor - Laborator Inginerie Chimica si Biochimica

3.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.01.2018, ora 09.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata, cu norma intreaga, a postului vacant deexecutie de Muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

Joi, 21 decembrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica "C. Nenitescu".

3.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de sef serviciu, in cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar III(S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat.

Miercuri, 20 decembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Organica "C. Nenitescu". 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, ora 10:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JF 105, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de secretar I(S), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, ora 9:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JA 003, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de secretar I(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Secretariat.

4.   ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucurest  i, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JE 109, a 2 (doua) examene pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

5.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, ora 14:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala ELA 024, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

6.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, ora 12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Centrului de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

7.   ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucurest  i, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JE 109, a 2 (doua) examene pentru promovarea personalului (inginer I(S) si inginer IA(S)) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.

8.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.01.2018, in intervalul orar 10.00-12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Calitate.

Marti, 19 decembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 16.01.2018, ora 11:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei".

Luni, 18 decembrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 10:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, camin P 13 - Complex Studentesc Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor (zugrav-vopsitor), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.   

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, intre orele 9:00-11.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala CE 111, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de sofer (cat. B si D), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii In Spatii de Invatamant si Camine.

5.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 14.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi vacante din cadrul Directiei Financiar Contabila:

- un post de administrator financiar I(S) - Biroul Financiar;

- un post de administrator financiar I(S) - Biroul Inventariere.

6.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 14.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar Contabila, Biroul Financiar.

7.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 8.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu, din cadrul Serviciului Relatii de Parteneriat, Directia Relatii Internationale.

9.   REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

10.   REZULTATE FINALE ale celor doua examene organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Generala.

11.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.01.2018, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Fonduri Europene, Serviciul Monitorizare-Raportare Proiecte.

Vineri, 15 decembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar III(S), din cadrul Facultatii IMST, Secretariat. 

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

Joi, 14 decembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei".

Miercuri, 13 decembrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 10.01.2018, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, Sector 1, Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00, sala Laborator 2B, corpul B, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de inginer II(S), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Organica "C. Nenitescu".

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii CASM:

-   PV1 - Dep. Chimie Generala;

-   PV2 - Dep. Chimie Generala.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru ocuparea postului vacant de sofer (cat. B si D), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Marti, 12 decembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea ppostului vacant de sef serviciu, din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si actionari Electrice.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

4.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

Luni, 11 decembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de examen ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar III(S), din cadrul Facultatii IMST - Secretariat.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, in data de 08.01.2018, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic.

Vineri, 8 decembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei".

Joi, 7 decembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto:

-   sofer (categoria B);

-   sofer (categoriile B si D).

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si actionari electrice, laboratorul Masini electrice.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

5.   REZULTATELE FINALE ale celor 3 examene organizate pentru promovarea personalului in cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

Miercuri, 6 decembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu, din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

Marti, 5 decembrie 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru cele 3 (trei) examene organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

2. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice:

-   inginer I(S) ;

-   inginer IA(S) .

Luni, 4 decembrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

3.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei".

5.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, cladirea F 019, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Organica "Costin Nenitescu".

Miercuri, 29 noiembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto:

-   sofer (categoria B);

-   sofer (categoriile B si D).

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

3.   PROCES-VERBAL inchaiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

5.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice a examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari electrice, laboratorul Masini electrice.

Marti, 28 noiembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecaniza si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice:

-   inginer IA(S );

-   inginer I(S) .

2.   ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 22.12.2017, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, Sector 1, Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00, sala S 001, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

Luni, 27 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Salarizare, Dep. Informatizare si Resurse Umane.

3.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

Vineri, 24 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Intretinere in Spatii de Invatamant.

Joi, 23 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

2.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S), din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Serviciul Dezvoltare Patrimoniu.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Material si Actionari electrice.

5.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminara, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

6. ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a urmatoarelor examene pentru promovarea personalului:

  A1 - inginer II(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Lab. Chimie Generala;

-   A2 - tehnician II, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Lab. Chimie Generala;

-   A3 - administrator financiar III(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Miercuri, 22 noiembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, DEp. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice:

-   inginer IA(S) ;

-   inginer I(S) .

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane - Serviciul Salarizare.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

Marti, 21 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

2.   PROCES-VERBAL inchaiat in urma sustinerii probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

3.   PROCES-VERBAL inchaiat in urma sustinerii probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Salarizare, Departamentul Informatizare si Resurse Umane.

Luni, 20 noiembrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 14.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 12.00-14.00, sala CD 009, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de secretar III(S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Secretariat.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

-   administrator financiar I(S) - Directia Dezvoltare Patrimoniu, Biroul Administrarea Patrimoniului;

-   administrator financiar debutant - Serviciul Dezvoltare Patrimoniu.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 14.12.2017, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, Sector 1, Cod postal 011061, CIF 4183199, Bucuresti, ora 11.00, sala F 019, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Organica "C. Nenitescu".

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

Vineri, 17 noiembrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat, in cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Casa de Oaspeti.

Joi, 16 noiembrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de 2 (doi) ani, a postului vacant de administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei Generale Administrativ Financiara, Biroul Alumni.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

Miercuri, 15 noiembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane:

-   PV1 - administrator financiar I(S);

-   PV2 - administrator financiar I(S) - Serviciul Salarizare.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 11.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 10.00-12.00, cladirea Rectorat, sala R 310, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de conducere de sef serviciu, in cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

4.   ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, in data de 29.11.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala BN 134, a examenelor pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica:

- inginer I(S) - ora 11.00;

- subinginer I(SSD) - ora 10.00

- laborant I - ora 12.00

Marti, 14 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Serviciului Dezvoltare Patrimoniu.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (camerista) din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Intretinere Spatii de Invatamant.

Luni, 13 noiembrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 07.12.2017, ora 10.00, la sediul sau din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de 1an, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Dep. Ingineria Sistemelor Aeronautice si Management Aeronautic "Nicolae Tipei".

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Alumni.

Vineri, 10 noiembrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 06.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 10.00-12.00, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de sofer categoria B, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 06.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 11.00-13.00, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de muncitor (electrician), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 06.12.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, ora 10.00, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de sofer categoria B si D, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

Joi, 9 noiembrie 2017

1. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Bugete si Activitate Economica:

-   RF1 - administrator financiar I(S) - activitate de evidenta contabila;

-   RF2 - administrator financiar I(S) - activitate privind elaborarea si urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

Miercuri, 8 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (camerista), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Biroul Administrarea Patrimoniului.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Serviciul Dezvoltare Patrimoniu.

Marti, 7 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (M), in cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Alumni.

Luni, 6 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar Contabile, Biroul Bugete si Activitate Economica:

-   PV administrator financiar I(S) - activitate privind elaborarea si urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli;

-   PV administrator financiar I(S) - activitatede evidenta contabila.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 28.11.2017, ora 10.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Inginerie Electrica, sala EA16, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postulu vacant de muncitor I(M), din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice, laboratorul Masini electrice.

4.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 28.11.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Transporturi, sala JC 211, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postulu vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

5.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

7. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 28.11.2017, ora 10.00, la sediul sau din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, sala D102, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

Vineri, 3 noiembrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

Joi, 2 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (camerista), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economica, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

Miercuri, 1 noiembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Alumni.

Marti, 31 octombrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

2. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustineriii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Bugete si activitate Econnomica:

  PV - administrator financiar I(S) - activitate de evidenta contabila);

-   PV - administrator financiar I(S) - activitate privind elaborarea si urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

Luni, 30 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.11.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, a concursurilot organizate pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice:

-   A1 - un post de inginer IA(S);

-   A2 - un post de inginer I(S).

Vineri, 27 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 20.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane:

-   A1 si   FISA POSTULUI - un post de administrator financiar I(S) - intervalul orar 12.00-14.00;

-   A2 un post de administrator financiar I(S) - Serviciul Salarizare - intervalul orar 10.00-12.00.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 20.11.2017, ora 9:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor I, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

Joi, 26 octombrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 17.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, intre orele 12.00-14.00, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de muncitor calificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

Miercuri, 25 octombrie 2017

1. PROCESE-VERBAL incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Financiar-Contabila, Biroul Bugete si activitate Economica:

-   administrator financiar I(S) - activitati evidenta contabila;

-   administrator financiar I(S) - activitati privind elaborarea si urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, in cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Mecaniza si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, in cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

Luni, 23 octombrie 2017

1.    REZULTATUL FINAL al concursului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+.

Vineri, 20 octombrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 13.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 13.11.2017, intervalul orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Dezvoltarea Patrimoniului.

Joi, 19 octombrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata determinata de un an, a postului vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. organe de Masini si Tribologie.

Miercuri, 18 octombrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizzat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de psiholog debutant, in cadrul Agentiei de plasare a fortei de munca.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Fac. IMST, DEp. Rezistemta Materialelor.

Luni, 16 octombrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 07.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, sala D 106, ora 10.00, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de secretar IA (M), din cadrul Facultatii  Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 07.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Casa de Oaspeti, Complex Leu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de muncitor calificat (camerista) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (perioada determinata de un an), in cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.

Vineri, 13 octombrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 08.11.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de doi ani, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Alumni.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Rezistenta Materialelor.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog debutant, din cadrul Agentiei de Plasare a Fortei de Munca.

Joi, 12 octombrie 2017

1. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi din cadrul Gradinitei Politehnica:

-   administrator financiar I(S) ;

-   secretar I(S) .

Miercuri, 11 octombrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de sofer, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auro.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de psiholog, in cadrul Gradinitei Politehnica.

Marti, 10 octombrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea, pe o perioada determinata de un an, a postului vacant de administrator financiar debutant, din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.

Luni, 9 octombrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Fac. IMST, Dep. Rezistenta Materialelor.

2.   RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Fac. SIM, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

3. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Gradinitei Politehnica:

-   administrator financiar I(S) ;

-   secretar (S) .

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postulu vacant de psiholog debutant, din cadrul Agentiei de plasare a fortei de munca.

Vineri, 6 octombrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 09.11.2017, intre orele 11.00-13:00, la sediul sau din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, sala C301, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 30.10.2017, la sediul sau din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, sala L 015, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 30.10.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de un an, cu norma intreaga, a doua posturi vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Bugete si Activitate Economica.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer, in cadrul Biroului Parc Auto.

6.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postulu vacant de psiholog, din cadrul Gradinitei Politehnica.

Joi, 5 octombrie 2017

1.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a posturilor vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

Miercuri, 4 octombrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice a examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii SIM, DEp. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant, pe o perioada determinata de un an, in cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.

Marti, 3 octombrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Rezistenta Materialelor.

4. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Gradinitei Politehnica;

-   administrator financiar I(S) ;

-   secretar .

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog debutant, din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

Luni, 2 octombrie 2017

1. RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor:

  administrator financiar I(S ) - Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor;

  administrator financiar I(S) - Biroul Programe Nationale si Internationale de Cercetare.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 24.10.2017, intre orele 10.00-12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, sala CG 020, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog, din cadrul Gradinitei Politehnica.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer, in cadrul Biroului Parc Auto.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (camerista), din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Casa de Oaspeti, Complex Leu.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Serviciului Interventii in Spatii de Invatamant, Directia Intretinere Patrimoniu.

9. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 286/2011 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN 5138/2014, anunta organizarea, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, Biroul Erasmus, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+.

Joi, 28 septembrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de administrator financiar debutant (M), in cadrul Directiei Comerciale, Biroul Sigma TV.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de subinginer II(SS), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de redactor IA(S), din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Biroul Sigma TV.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator I(S), din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari.

Miercuri, 27 septembrie 2017

1. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor:

-   administrator financiar I(S) - Biroul Programe Nationale si Internationale de Cercetare;

-   administrator financiar I(S) - Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de 3 (trei) ani, a postului vacant de inginer IA(S), din cadrul ETTI, Lab. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

4. PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Gradinitei Politehnica:

-   administrator financiar I(S);

-   secretar (S).

Marti, 26 septembrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor I, in cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Lab. de Fizica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Serviciului Interventii in Spatii de Invatamant, Directia Intretinere Patrimoniu.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (camerista), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Casa de Oaspeti Complex Leu.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer din cadrul Biroului Parc Auto.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog in cadrul Gradinitei Politehnica.

Luni, 25 septembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii ienterviului pentru concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei Comerciale, Biroul Sigma TV.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer II(SSD), din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Lab. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de redactor IA(S), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economica, Directia Comerciala, Biroul Sigma TV.

Vineri, 22 septembrie 2017

 1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S), din cadrul Facultatii ETTI, Lab. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

Joi, 21 septembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I, in cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Lab. de Fizica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

3. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor:

-   administrator financiar I(S) - Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor;

-   administrator financiar I(S) - Biroul Programe Nationale si Internationale de Cercetare.

Miercuri, 20 septembrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmarire Investitii.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 4(patru) posturi vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Serviciului Interventii in Spatii de Invatamant, Directia Intretinere Patrimoniu.

Marti, 19 septembrie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer II(SSD), din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

3. PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Comerciale, Biroul Sigma TV:

-   PV2 - doua posturi de administrator financiar debutant (M);

-   PV3 - un post de redactor IS(S).

Luni, 18 septembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii |ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

3.   ANUNT  Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare ai ale OMEN nr 5138/2014, anunță organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, Bucuresti, Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor, a examenului pentru promovarea personalului, din functia de inginer II(S) in functia de inginer I(S), Facultatea SIM, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

Vineri, 15 septembrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 09.10.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat , a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de un an, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar debutant (S), din cadrul Directiei General Administrative, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii ETTI, Dep. Telecomunicatii.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor - Biroul Programe Nationale si Internationale de Cercetare.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor - Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Facultatii Energetica, Lab. Producerea si Utilizarea Energiei.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I, in cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Lab de Fizica.

7.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masinis Hidraulice si Ingineria Mediului.

Joi, 14 septembrie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 06.10.2017, ora 11:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala CA 115, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Laborator Rezistenta Materialelor.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea patrimoniului, Biroul Parc Auto.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 06.10.2017, ora 13:30, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de psiholog debutant, in cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

Miercuri, 13 septembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de redactor IA(S), din cadrul Directiei Generale Administrativ Economica, Biroul Sigma TV. 

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer II(SSD) din cadrul Facultatii Inginerie Macanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice. 

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de administrator financiar debutant (M) din cadrul Directiei Comerciale, Biroul Sigma TV. 

 

Marti, 12 septembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer IA(S), la Facultatea ETTI, Laboratorul de Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masinis Hidraulice si Ingineria Mediului.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii ETTI, Dep. Telecomunicatii.

Luni, 11 septembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Facultatii Energetica, DEp. Producerea si Utilizarea Energiei.

2.   REZULTATUL FINAL al examenului de promovare a personalului, organizat in cadrul Facultatii CASM, Dep. de Chimie Anorganica, Chimie-Fizica si Electrochimie.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I, in cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Laboratorul de Fizica.

Vineri, 8 septembrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 02.10.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala Cancelaria Gradinitei Politehnica, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Gradinitei Politehnica:

- un post de   administrator financiar I(S) ;

- un post de   secretar (S) .

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Parc Auto.

3.   NOTA INFORMATIVA asupra concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog debutant din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

Joi, 7 septembrie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 29.09.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de sofer, din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 29.09.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Casa de Oaspeti, Complex Leu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor calificat (camerista), din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Biroul Casa de Oaspeti Complex Leu.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 29.09.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor.

4. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 29.09.2017, ora 11.00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala Cancelaria Gradinitei Politehnica, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu jumatate de norma, a postului vacant de psihilog, din cadrul Gradinitei Politehnica.

Miercuri, 6 septembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul facultatii CASM, Dep. Chimie Anorganica, Chimie-Fizica si Electrochimie.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

Marti, 5 septembrie 2017

1.   REZULTATUL FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica.

2.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog debutant, in cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul facultatii ETTI, Dep. Telecomunicatii.

Luni, 4 septembrie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postulu vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

2.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 26.09.2017, ora 10:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

4.   RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare.

Vineri, 1 septembrie 2017

1.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.09.2017, interval orar 10:00-12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de Administrator Financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Urmariri Investitii.

2.  RAPORT FINAL  incheiat in urma finalizarii examenului organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de Ingrijitor (M), pe durata nedeterminata, din cadrul Gradinitei Politehnica

3.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 25.09.2017, interval orar 10:00-12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cladirea Facultatii de Automatica, sala ED 010, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 4 (patru) posturi vacante de executie de Ingrijitor I(M), din cadrul Serviciului Investitii in Spatii de Invatamant - Directia Intretinere Patrimoniu.

Joi, 31 august 2017

1.   PROCES VERBAL - incheiat in urma selectiei de dosare a candidatilor pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician IA (M), din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - Departamentul Telecomunicatii.

2.  RAPORT FINAL  incheiat in urma examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Cosntructiilor de Masini.

3.  RAPORT FINAL  incheiat in urma examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Laboratorul de Tehnologia Cosntructiilor de Masini.

4.  PROCES VERBAL -incheiat in urma probei de verificare a dosarelor de concurs al candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M), din cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului. 

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Faculttaii Energetica, Dep. Hidraulica.

Miercuri, 30 august 2017

1.  PROCES VERBAL - incheiat in urma probei interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei de Relatii Internationale - Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare

2.  PROCES VERBA L - incheiat in urma probei interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar Debutant (S), din cadrul Directiei de Relatii Internationale - Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare

3.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.09.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de Administrator Financiar I(S), din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari.

4.  RAPORT FINAL - incheiat in urma examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar Debutant (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat.

Marti, 29 august 2017

1.  PROCES VERBAL - incheiat in urma probei interviu a concursului pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de Ingrijitor din cadrul Gradinitei Politehnica

2.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 20.09.2017, lintre orele 10:00-12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de Administrator Financiar I(S), din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor - Biroul Programe Nationale si Internationale de Cercetare

3.   ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 20.09.2017, lintre orele 10:00-12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de Administrator Financiar I(S), din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor - Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor.

Luni, 28 august 2017

1.  PROCES VERBAL - incheiat in urma probei interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer I (S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Laboratorul Tehnologia Cosntructiilor de Masini.

2.  PROCES VERBAL - incheiat in urma probei interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer I (S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Laboratorul Tehnologia Cosntructiilor de Masini.

3.  RAPORT FINAL - incheiat in urma concursului organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de Muzeograf IA (S) pe durata nedeterminata din cadrul Directiei General Administrativ Economica - Biroul Muzeu

4.  RAPORT FINAL - incheiat in urma concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Sef Birou Muzeu (Administrator Financiar I (S)) pe durata nedeterminata din cadrul Directiei General Administrativ Economica - Biroul Muzeu

Vineri, 25 august 2017

1.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.09.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CG 125, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de SUBINGINER II (SSD), din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica - Laboratorul de Termotehnica, Motoare, Echipamente termice si frigorifice.

2.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.09.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Corp A LEU, sala A 802, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de redactor IA (S), din cadrul Directiei General Administrativ Economica, Directia Comerciala, Biroul SIGMA TV
3.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.09.2017, la sediul sau din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Corp A LEU, sala A 802, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de executie de Administrator financiar debutant (M), din cadrul Directiei General Administrativ Economica, Directia Comerciala, Biroul SIGMA TV

4.  PROCES VERBAL incheiat in urma probei interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar Debutant (S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat

Joi, 24 august 2017

1.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 15.09.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Corp A, Sala A226, concursul pentru ocuparea pe perioada determinata (3 ani), cu norma intreaga, a unui post contractual de executie de INGINER IA (S),din cadrul facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - Laboratorul de Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

2.  PROCES VERBA L - incheiat in urma probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar Debutant (S), din cadrul Directiei de Relatii Internationale - Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare

3.  PROCES VERBA L - incheiat in urma probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei de Relatii Internationale - Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare.

Miercuri, 23 august 2017

1.  ANUNTUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 14.09.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Sala BN 134, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de muncitor I, Facultatea de Stiinte Aplicate - Laboratorul de Fizica.

2.  PROCES VERBAL - realizat in urma interviului concursului organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi contractual vacante de Muzeograf IA (S), din cadrul Directiei General Administrativ Economice - Biroul Muzeu 

3,  PROCES VERBAL - realizat in urma interviului concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Sef Birou Muzeu (Administrator Financiar I(S)), din cadrul Directiei General Administrativ Economice - Biroul Muzeu

4.  PROCES VERBAL - intocmit in urma probei practice la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi  contractual vacante de Ingrijitor  din cadrul Gradinitei Politehnica.

5.  RAPORT FINAL - intocmit in urma examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), pe durata nedeterminata,  din cadrul Directiei General Administrativ Economice - Biroul Centrul de Antreprenoriat. 

Marti, 22 august 2017

1.  PROCES VERBAL - incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer I (S) din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini. 

2.  PROCES VERBAL - incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inginer I (S) din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Departamentul Tehnologia Constructiilor de Masini.

Luni, 21 august 2017

1.  PROCES VERBAL - incheiat in urma probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar Debutant (S) - din cadrul Facultății de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat.

2.  ANUNT - privind organizarea examenului de promovare a personalului, de catre UPB in conformitate cu prevederile Legii nr 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare ai ale OMEN nr 5138/2014, anunță organizarea la sediul din Strada Gheorghe POLIZU nr 3-4, Cladirea Local Polizu, Sala E 203, a examenului pentru promovarea Domnului Manea Adrian Cristian din functia de Inginer I (S) in finctia de Inginer IA (S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Departamentul de Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

Vineri, 18 august 2017

1.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator Financiar Debutant (S), din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare.

2.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei General Administrativ Economica - Biroul Centrul de Antreprenoriat.

3.  PROCES VERBAL - incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar I (S),  din cadrul Directiei Relatii Internationale - Serviciul Mobilitati si acorduri de cooperare. 

Joi, 17 august 2017

1.  ANUNT - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 08.09.2017, ora 13:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Sala EH 105B, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de Administrator financiar I (S), Facultatea de Energetica, Laboratorul Producerea si Utilizarea Energiei.

2.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contrctual vacant de Sef birou muzeu (Administrator Financiar I (S)), din cadrul Directiei General Administrativ Economica - Birou Muzeu.

3.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi contrctual vacante de Muzeograf IA(S), din cadrul Directiei General Administrativ Economica - Birou Muzeu.

4.  ANUNT - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 08.09.2017, ora 10:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de executie de Psiholog Principal, in cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

  ERATA la anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant din cadrul biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

5.  RAPORT FINAL - al finalizarii concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Financiar Contabila, Biroul Bugete si Activitate Economica.

6.  RAPORT FINAL - al finalizarii concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator Financiar I (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Financiar Contabila, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

7.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor 2 posturi contractual vacante de Ingrijitor la Gradinita Politehnica.

Miercuri, 16 august 2017

1.  ANUNT - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 07.09.2017, la sediul din Splaiul Independentei 313, Sector 6, Cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, ora 09:00, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de executie de Administrator financiar I (S) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

2.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer I(S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Departamentul de Tehnologia Constructiilor de Masini.

3.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer I(S), in cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Tehnologia Constructiilor de Masini.

Vineri, 11 august 2017

1.  RAPORT FINAL - al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu, pe durata nedeterminata, din cadrul Directiei Achizitii, Editura Politehnica Press.

2.  RAPORT FINAL - al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer, pe durata nedeterminata, din cadrul Biroului Parc Auto.

3.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarului de concurs a candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar Debutant (S), din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat.

4.  RAPORT FIINAL - al finalizarii concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Relatii Publice - (Administrator Financiar I S), pe durata nedeterminata, din cadrul Serviciului de Relatii Publice.

5.  ANUNT - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 05.09.2017, ora 13:00, la sediul din Bld. Iuliu Maniu,  nr. 1-3, Sector 6, CIF 4183199, Bucuresti, Complex Leu, sala A310, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de executie de Tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - Departamentul Telecomunicatii.

6.  PROCES VERBAL Incheiat in urma probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului contrctual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei General Administrativ Economica, Biroul Centrul de Antreprenoriat.

7.  ANUNT - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 05.09.2017, la sediul din Splaiul Independentei, 313, Sector 6, Cod Postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, ora 09:00-11:00, Facultatea de Energetica, Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului, sala Ela 115, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual de executie de Tehnician I (M) din cadrul Facultatii de Energetica, Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

8.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Financiar Contabila, Biroul Bugete si Activitate Economica.

9.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Financiar Contabila, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

10.  ANUNT - privind organizarea examenului de promovare a personalului - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 286/2011 cu modificari si completari ulterioare si ale OMEN nr 5183/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei nr 313, sector 6, Bucuresti, Sala ELA 115A, a examenului pentru promovarea Dlui. Ababei Gheorghita, din functia de Tehnician II, in functia de Tehnician I, din cadrul Facultatii de Energetica - Departamentul de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

Joi, 10 august 2017

1.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarului de concurs a candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Sef birou muzeu (Administrator I(S)), din cadrul Directiei General Administrativ Economica, Birou Muzeu.

2.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor  inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacant de Muzeograf IA (S), din cadrul Directiei General Administrativ Economica, Birou Muzeu.

Miercuri, 09 august 2017

1.  RAPORT FINAL - al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretar Sef Facultate (S), pe durata nedeterminata, din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor.

Marti, 08 august 2017

1.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer, in cadrul Biroului Parc Auto.

2.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu, in cadrul Directiei Achizitii, Editura Politehnica Press.

3.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Sef Serviciu Relatii Publice (Administrator Financiar I S), din cadrul Serviciului de Relatii Publice.

Luni, 07 august 2017

1.   PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contrctual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Financiar Contabila, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

2.   PROCES VERBAL   - Incheiat in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contrctual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei Financiar Contabila, Biroul Bugete si Activitate Economica.

3.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarului de concurs a candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Directiei General Administrativ Economica, Biroul Centrul de Antreprenoriat.

Vineri, 04 august 2017

1.  PROCES VERBAL - incheiat in urma probei interviu organizata pentru ocuparea postului contractual vacant de Secretar Sef Facultate, din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor.

Miercuri, 02 august 2017

1.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu, in cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Editura Politehnica.

2.  PROCES VERBAL -  Incheiat in urma probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu, in cadrul Serviciului Editura Politehnica.

3.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Sofer, in cadrul Biroului Parc Auto.

4.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu, in cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice

5.  PROCES VERBAL - privind anularea concursului, pentru neprezentare candidati, privind postul de muncitor I (motostivuitorist) din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu - Biroul Parc Auto

Marti, 01 august 2017

1.  PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), la Directia Financiar Contabila, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

2.   PROCES VERBAL - Incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), la Directia Financiar Contabila, Biroul Bugete si Activitate Economica.

3.   RAPORT FINAL - al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de subinginer I (SSD), din cadrul Directiei General Administrativa, Biroul Sigma TV.

4.   RAPORT FINAL - al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer I (S), din cadrul Directiei General Administrativa, Biroul Sigma TV.

Luni, 31 iulie 2017

1. PROCES VERBAL - Incheiat in urma probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Secretar Sef Facultate, din cadrul Facultății de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

Vineri, 28 iulie 2017

1.   ANUNT - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 04.08.2017, ora 12:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN2015, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a două posturi vacante de executie de ingrijitori la Grădinița Politehnica.

2.  ANUNT- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.08.2017, între orele 10:00-12:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN2015, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar Debutant (S) din cadrul Directiei Relații Internaționale- Serviciul Mobilități și Acorduri de Cooperare.

3.   ANUNT - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.08.2017, între orele 12:00-14:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN2015, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I (S) din cadrul Directiei Relații Internaționale- Serviciul Mobilități și Acorduri de Cooperare.

Joi, 27 iulie 2017

1 ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.08.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala C 03, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi din cadrul IMST, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini:

-   A1 - inginer I(S) - intre orele 12.00-14.00;

-   A2 - inginer I(S) - intre orele 10.00-12.00.

2   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a posturilor vacante de tehnician I(M), din cadrul Directiei General Administrative Economice, Biroul Sigma TV.

3.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Relatii Publice.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu Relatii Publice (administrator financiar IS).

5.   PROCES-VERBAL privind solutionarea contestatiei depuse in urma selectiei dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar-sef, din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor.

6.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de subinginer I(SSD) si inginer I(S), din cadrul DGA, Biroul Sigma TV.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu in cadrul Directiei Achizitii, Editura Politehnica Press.

8.   PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer din cadrul Biroului Parc Auto.

Miercuri, 26 iulie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.08.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala C 03, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de administrator financiar debutant (S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat.

Marti, 25 iulie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de secretar-sef facultate, in cadrul Facultatii Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor.

Luni, 24 iulie 2017

1. ANUNTURI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 16.08.2017, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei General Administrative Economica, Birou Muzeu UPB:

-   A1 - un post sef Birou Muzeu (administrator financiar/patrimoniu);

-   A2 - 2 (doua) posturi de muzeograf IA(S).

2.   REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de tehnician I(M) din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Relatii Publice.

Vineri, 21 iulie 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV:

- subinginer I(SSD);

- inginer I(S).

Miercuri, 19 iulie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 10.08.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Biblioteca Centrala, sala P02, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei General Administrativ-Economica, Biroul Centrul de Antreprenoriat.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

Marti, 18 iulie 2017

1.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea a doua posturi vacante de tehnician I(M), din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciiului Contractare Evenimente.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Relatii Publice.

4.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare:

- administrator financiar debutant (M);

- administrator financiar III(S).

Luni, 17 iulie 2017

1.   REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

2.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV:

- un post de subinginer I(SSD);

- un post de inginer I(S).

Vineri, 14 iulie 2017

1.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

Joi, 13 iulie 2017

1.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a celor 2 (doua) posturi vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Sigma TV. 

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 4.08.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Financiar-Contabile:

- un post de administrator financiar I(S) - Biroul Bugete si Activitate Economica;

- un post de administrator financiar I(S) - Biroul Inventarierea Patrimoniului.

3.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare:

- administrator financiar debutant (M);

- administrator financiar III(S).

4.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

5.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

6. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 7.08.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de muncitor (motostivuitorist), din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

Miercuri, 12 iulie 2017

1.   RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat:

- administrator financiar I(M);

- administrator financiar I(S).

2.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de adminsitrator financiar I(S), din cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

3.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

4.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea celor 3 (trei) posturi vacante de tehnician I(M), din cadrul Directiei General Adminstratuive, Biroul Sigma TV.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Serviciului Relatii Publice.

Marti, 11 iulie 2017

1.   RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Luni, 10 iulie 2017

1.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 1.08.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de conducere de sef Serviciu Relatii Publice - administrator financiar I(S), in cadrul Serviciului Relatii Publice.

2.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 1.08.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de sofer din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

3.   ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG. 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 1.08.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de conducere de sef serviciu (administrator financiar patrimoniu) din cadrul Directiei Achizitii, Editura Politehnica Press.

4.   PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Contractare Evenimente:

- administrator financiar I(M) - proba scrisa;

- administrator financiar I(S) - interviu.

5.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Sigma TV.

6.   PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(S), din cadrul Serviciului Relatii Publice.

7.   PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Sigma TV.

Vineri, 7 iulie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente. 

3.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviulu pentru concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat:

- administrator financiar I(S);

-administrator financiar I(M).

4.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciulu Relatii Publice, Biroul Comunicare:

- administrator financiar III(S);

administrator financiar debutant (M).

Joi, 6 iulie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Miercuri, 5 iulie 2017

1.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat, in cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica. 

2.  RAPORT FINAL al concursuluui organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Financiar. 

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 28.07.2017, intre orele 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala BN 230, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de secretar-sef facultate, in cadrul Facultatii Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor. 

Marti, 4 iulie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.  PROCESE-VERBALE incheiate pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului de Contractare Evenimente:

- administrator financiar I(M) - selectia dosarelor;

- adminsitrator financiar I(S) - proba scrisa.

3.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Sigma TV.

Luni, 3 iulie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), in cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat.

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

5.  RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

6.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

7.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata, a postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului/Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

8.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare:

- un post de administrator financiar debutant (M);

- un post de administrator financiar III(S).

Vineri, 30 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii peobei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar Contabile, Biroul Financiar. 

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat, din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

Joi, 29 iunie 2017

1.  ANUNTURI privind organizare examenelor de promovare a personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

Miercuri, 28 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Serviciului Contractare Evenimente. 

3.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroulu Sigma TV. 

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea a 7 (sapte) posturi vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

5. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 20.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV:

- un post de inginer I(S)  A ;

- un post de subinginer I(SSD) A .

Marti, 27 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative. 

2.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat:

- administrator financiar I(S);

- administrator financiar I(M).

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma desfasurarii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene.

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale.

Luni, 26 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Financiar. 

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a celei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

Vineri, 23 iunie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

2.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.07.2017, intre orele 13.00-15.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de executie de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de tehnician I(M) din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

4.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de tehnician I(M) din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

5.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 17.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de tehnician I(M) din cadrul Directiei General Administrative, Biroul Sigma TV.

6.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Magazin UPB.

Joi, 22 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 7 (sapte) posturi vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene. 

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.

Miercuri, 21 iunie 2017

1.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a doua posturi vacante de administrator financiar I(M) din cadrul Biroului Magazin UPB.

2.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.07.2017, intre orele 13.00-15.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de executie de administrator financiar III(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Organizare Evenimente.

Marti, 20 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Magazin UPB. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, in cadrul Facultatii CASM, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica. 

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

Vineri, 16 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea, pe o perioada de un an, a unui post contractual vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Agentiei de Plasare a Fortei de Munca. 

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 7 (sapte) posturi contractual vacante de ingrijitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant. 

3.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Formare Continua. 

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Biroului Magazin UPB. 

5.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de sofer, in cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

Joi, 15 iunie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 07.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Biblioteca, et. 4, sala 4.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul  Serviciului de Contractare Evenimente. 

Miercuri, 14 iunie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.07.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Biblioteca, et. 4, sala 4.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Serviciului de Contractare Evenimente.


2.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 06.07.2017, intre orele 13.00-15.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, aurmatoarelor posturi contractuale de executie din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare:

un post de administrator financiar III(S);

- un post de administrator financiar debutant (M).

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Biroului Magazin UPB.

  

Marti, 13 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Formare Continua.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

Luni, 12 iunie 2017

1.  PROCES-VERBA L incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Biroului Magazin UPB.

Vineri, 9 iunie 2017

1. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.07.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului SIGMA TV.

2. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.07.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului SIGMA TV.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 03.07.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Biblioteca, etaj IV, sala 4.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

4.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Srt. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, sala I 103, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Ddep. Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale.

Joi, 8 iunie 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 30.06.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

2.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 30.06.2017, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Biroului Centrul de Antreprenoriat:

2 (doua) posturi de administrator financiar I(S);

un post de administrator financiar I(M).

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Magazin al UPB.

Miercuri, 7 iunie 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Formare Continua.

3. ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 29.06.2017, ora 12.00 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

Marti, 6 iunie 2017

1.  RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

2.  RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Fonduri Europene.

4. PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(M), din cadrul Biroului Magazin UPB.

5.  PROCES-VERBAL incheiat in urma derularii examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

Miercuri, 31 mai 2017

1.  RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

- muncitor I(M);

- muncitor necalificat.

Marti, 30 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului, in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer, din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Parc Auto.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Formare Continua.

5.  PROCES-VERBAL nr. 9941/30.05.2017, incheiat in urma neprezentarii niciunui candidat pentru postull de muncitor I (mecanic auto), Directia Achizitii, Biroul Parc Auto.

6.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 23.06.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de administrator financiar I (M), din cadrul Biroului Financiar.

7.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 23.06.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, 011061 Bucuresti, CIF 4183199, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de muncitor calificat in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

Luni, 29 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale.

2.  REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii IMST, Dep. TMS.

Vineri, 26 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti - Bufet IMST.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.06.2017, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Facultatea Transporturi, hol parter, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 7 (sapte) posturi

4.  ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 21.06.2017, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada determinata de un an, cu norma intreaga, a postului de administrator financiar I (S) din cadrul Agentiei de Plasare a Fortei de Munca.

Joi, 25 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului in cadrul Facultatii IMST, Dep. TMS.

2.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de un an, a celor cinci posturi vacante de muncitor necalificat spatii verzi din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

Miercuri, 24 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

2.  REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.

Marti, 23 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese Industriale.

Luni, 22 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de un an, a celor 5 posturi vacante de muncitori necalificati spatii verzi, din cadrul Directiei Gestiunea-Dezvoltarea Patrimoniului.

2.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la examenele organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- muncitor necalificat - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I(M) - bucatar - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti - Bufet IMST.

3.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu - IMST.

4.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

5.  RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S) - Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M) - Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

Vineri, 19 mai

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 13.06.2017 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de administrator financiar I (S)din cadrul Biroului Magazin UPB.

2.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.

Joi, 18 mai 2017

1.  RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- administrator financiar I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- muncitor I (lacatus mecanic) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- administrator financiar I(S) - Biroul Interventii in Spatii de Invatamant.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

Miercuri, 17 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Echipamente pentru Procese industriale.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S), din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane - Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviulu pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Facultatea IMST.

4.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica - Secretariat.

5.  RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de inginer sistem I(S) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice - Secretariat.

6.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S) - Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M) - Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

Marti, 16 mai 2017

1.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ale HG 286/2011, anunta organizarea in data de 09.06.2017 , la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sect 6, cod postal 060042 Bucuresti, Cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de administrator financiar I (M)din cadrul Biroului Magazin UPB.

2.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

- un post de muncitor necalifica;

- un post de muncitor I(M), bucatar - Bufet IMST.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada determinata de un an, a celor cinci posturi vacante de muncitor necalificat spatii verzi din cadrul Directiei Gestiunea si Dezvoltarea Patrimoniului.

4.  RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice.

5.  RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Ddep. Mecatronica si Mecanica de Precizie:

- un post de administrator financiar I(S);

- un post de tehnician I(M).

6.  RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

7.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi contractual vacante de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile.

Luni, 15 mai 2017

1.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu:

- un post de administrator financiar I(S) - Biroul Interventii in Spatii de Invatamant;

- un post de administrator financiar I(M) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti;

- un post de muncitor I (lacatus mecanic) - Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma solutionarii contestatiei inregistrata cu nr. 8468/12.05.2017, depusa de dl Gabor Adrian, referitoare la rezultatul obtinut in urma sustinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postulu vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

3.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a examenului pentru promovarea dnei Stanciu Mirela-Loredana de pe functia de muncitor necalificat pe functia de muncitor I(M) - bucatar, in cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

4.  ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile L.G. Nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Spl. Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala CE 203, a examenului pentru promovarea dlui Dumitrascu Constantin de pe functia de inginer II pe functia de inginer I in cadrul Facultatii IMST, Dep. TMS.

Vineri, 12 mai 2017

1.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica.

2.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer sistem (S), din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

Joi, 11 mai 2017

1.  RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de informatician I(SSD), in cadrul Serviciului Calitate.

2.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise pentru concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare:

- inginer I(S), in cadrul Dep. Automatica si Informatica Industriala;

- muncitor I(M), in cadrul Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

3.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar debutant (S), din cadrul Serviciului Evidenta Resurselor Umane.

4.  PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice pentru examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice.

5.  PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie:

- administrator financiar I(S);

- tehnician I(M).