Admitere Licenta 2018

Admitere online - http://admitere.pub.ro 

Teste on-line de evaluare cunostinte

Pregătire pentru examenul de bacalaureat! Lectii la Matematica, fizica si chimiepe platforma educațională LearningPark.ro 

CURSURI GRATUITE DE PREGĂTIRE - PROGRAM   MATEMATICĂ ,  FIZICĂ ,   CHIMIE   și   ECONOMIE - cu începere din 17 martie 2018

  GHID ADMITERE 2018   - contine informatii despre toate facultatile si specializarile


 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă.


Concursul de admitere se desfăşoară în iulie şi/sau septembrie 2018.

În sesiunea din Iulie concursul de admitere se desfăşoară după cum urmează:
 • 9 - 14 iulie 2018, înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se va efectua la secretariatele facultăţilor, zilnic între orele 900 - 1600
 • 13 iulie 2018, la Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi Străine, se susţine testul de competenţă lingvistică pentru candidaţii care nu posedă un certificat de competenţă lingvistică și dau concurs la această facultate.

Facultăți la care admiterea se face prin concurs pe bază de probă interviu care include şi TEST GRILĂ

în perioada  9 – 14 iulie 2018, zilnic între orele 900 - 1600

 • Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
 • Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
 • Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Facultăți la care admiterea se face prin concurs pe bază de două probe scrise

probele scrise se susţin în zilele de 16 și 17 iulie 2018

 ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 1000 iar durata este de 2 ore

 • Facultatea de Inginerie Electrica
 • Facultatea de Energetica
 • Facultatea de Automatica si Calculatoare
 • Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
 • Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
 • Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
 • Facultatea de Transporturi
 • Facultatea de Inginerie Aerospatiala
 • Facultatea de Inginerie in Limbi Straine
 • Facultatea de Stiinte Aplicate
 • Facultatea de Inginerie Medicala
 • Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor


În perioada examenelor de admitere 14-21 iulie 2018 se asigură cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.

 


INFORMATII UTILE ADMITERE 2018

Informatii utile vor fi publicate pe siteul special dedicat admiterii - http://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

Documente utile - Admitere Licenta 2018

   Cifra de scolarizare aprobata de MEN pentru anul universitar 2018-2019 - Studii universitare de licenta

Cifra de școlarizare (repartizarea locurilor pe facultăți) aferentă admiterii la studiile universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019 nu este încă disponibilă.

Ministerul Educației Naționale va transmite cifra de școlarizare in luna mai 2018. Repartiția locurilor pe facultăți, aferentă anului universitar anterior (2017-2018), este disponibilă spre consultare - aici

  DISCIPLINE DE CONCURS

Programe analitice - Discipline de concurs ADMITERE 2018

 Calendar admitere 2018

  REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere în învăţământul superior la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti pentru anul universitar 2018-2019 ciclul de studii universitare de licenţă

  Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar de licenţă în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

  Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (examene de diplomă, absolvire și dizertație) in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

Actele necesare pentru inscriere :

 • 3 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
 • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
 • foaia matricola eliberata de liceu (original);
 • copie dupa certificatului de nastere;
 • copie dupa Cartea de Identitate;
 • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
 • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

INFORMATII UTILE CAZARE STUDENTI

Cazarea studenților Universității POLITEHNICA din București se face ultima saptamana din septembrie 2018. Fiecare facultate își cazează studenții la data afișată pe site-ul propriu al facultății.

HARTA CAMPUS UPB

1. Harta Campus Complex LEU (Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)  

2. Harta Campus Complex POLIZU (Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

3. Harta Campus Complex  NOUL LOCAL (Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)

Studenții trebuie să respecte programul de cazări al fiecărei facultăți. Dacă facultatea nu a stabilit un termen limită de ridicare a aprobării cererii de cazare și de prezentare pentru cazare la cămin, termenul limită de cazare este de (data va fi afisata ulterior!). Studenții care nu s-au prezentat la cămin cu documentele de cazare până la data limită stabilită de facultate își pierd repartiția în cămin.

Pentru cazare este nevoie de:

 • carte de identitate, original și copie;
 • două fotografii 3x4 cm, cu numele scris pe spatele acestora;
 • un timbru fiscal în valoare de 5 lei;
 • dovada achitarii regiei de camin pentru luna octombrie