Admitere Doctorat 2018


Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizeaza in sesiunile iunie-iulie 2018 (sesiunea I) si respectiv septembrie (sesiunea II), in conformitate cu programul de desfășurare al concursului de admitere prezentat:

Inscrierea candidatilor: 25 iunie - 29 iunie 2018 (sesiunea I) - 27 august - 14 septembrie 2018 (sesiunea II)

Susținerea probei de concurs și validarea rezultatelor concursului, semnarea contractelor de studii doctorale și înscrierea doctoranzilor:

- 02-04 iulie 2018  (sesiunea I)

- 17-18 septembrie 2018  (sesiunea II) 


 

   DATE DE CONTACT ALE SCOLILOR DOCTORALE 

   LISTA CONDUCATORILOR DE DOCTORAT DIN UPB


   METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORATANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

Regulament privind organizarea studiilor universitare de doctorat in UPB


DOCUMENTE UTILE


4.     Anexa 1 - Domeniile fundamentale de doctorat

5.      Anexa 2 - Cerere

6.     Anexa 3 - Fisa inscriere

7.     Anexa 4 - Fisa examinare

8.   Anexa 5 - Declaratie

 

 


Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul școlii doctorale un DOSAR DE ÎNSCRIRE, care trebuie să conțină următoarele documente:

 

1. Cerere de înscriere (Anexa 2)
2. Fișa personală de înscriere (Anexa 3)
3. Curriculum vitae
4. Lista de lucrări publicate
5. Documente originale:
  - diplome de absolvire (Licență, Masterat)
  - suplimente la diplomă (Licență, Masterat)
  - diploma de bacalaureat
  - certificat de naștere
  - certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)
6. Chitanța privind plata taxei de înscriere
7. Copie buletin / carte de identitate
8. Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)
Valoarea taxei de înscrire la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei și se achită la casieria UPB.
Pentru candidații înscriși în sesiunea iunie-iulie 2018, taxa este de 150 lei cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB  pentru care taxa este de 100 lei.